Скотный двор Скотный двор

 Довідник
по заготівлі і зберіганню кормів

 

А.О.Бабич, С.Й.Олішинський, В.А.Ясенецький та ін. - К.: Урожай, 1989

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Вступ

Рослинна сировина для заготівлі кормів

Сівозміни у створенні сировинного конвеєра

Біологічна повноцінність зелених рослин

Сучасні технології консервування кормів

Технологія приготування сіна

Технологічні операції на збиранні трав

Заготівля розсипного сіна

Пресування сіна

Заготівля подрібненого сіна

Приготування сіна активним вентилюванням

Режим досушування

Силосування

Силосування свіжоскошеної маси

Силосування пров'яленої маси

Силосування зеленої маси підвищеної вологості

Особливості силосування різних культур

Комбінований силос

Технологія приготування сінажу

Технологія завантаження баштових сховищ

Організація збирально-транспортних загонів для заготівлі сінажу

Технологія хімічного консервування кормів

Хімічні консерванти

Технологія внесення консервантів

Хімічне консервування вологого фуражного зерна

Приготування штучно зневоднених кормів

Білково-вітамінний концентрат зелених рослин

Сировинний конвеєр для виробництва ПЗК

Технологія виготовлення ПЗК

Відходи цукробурякового виробництва

Зберігання кормів

Зберігання сіна

Зберігання штучно зневоднених кормів

Зберігання силосу

Зберігання сінажу

Зберігання кормових коренеплодів

Облік кормів, оцінка їх якості

Облік сіна

Облік силосу

Облік сінажу

Оцінка якості кормів

Відбір середніх зразків для аналізу

Оцінка якості сіна

Оцінка якості штучно зневоднених кормів

Оцінка якості силосної маси

Оцінка якості сінажної сировини і сінажу

Організація потокової заготівлі кормів механізованим загоном

Колективний підряд

Організація роботи загону

Техніка виробничої і пожежної безпеки при заготівлі та зберіганні кормів


Карта сайту


Силосування свіжоскошеної маси

Технологічний процес заготівлі силосу із свіжоскошених рослин вологістю 65—75 % складається з таких операцій: скошування і подрібнення маси, завантаження її в транспортні засоби, перевезення і розвантаження, розрівнювання, ущільнення та герметизація траншей.

Таблиця 28.

Технічна характеристика кормо- і силосозбиральних комбайнів

Показники

КСК-100Б

КСК-100А-1

КСГ-Ф-70

ЯСК-170

КПКУ-75

КПИ-2,4

Е-281С

КСС-2,6

Продуктивність, т/год                
- підбирання 50 45,7 21,6 28 30 14—20 35,4
- збирання трав 60 68,5 28,8 68,5 45 22—28 43
- збирання кукурудзи 120 115,5 68 75 30—40 80,4 90
Потужність двигуна, кВт 148 148 148 125 122* 73,5* 125 122*
Робоча швидкість, км/год 12 12 9 12 12 8 8 До 12
Ширина захвата жатки, м:                
- збирання трав 4,2 4,2 4,2 4,2 3,4 2,4 4,27
- збирання кукурудзи 3,4 3,4 3,4 3,4 1,8 2,8 2,6
- підбирач 2,2 2,2 2,2 1,98 2,2 2 2,1

* потужність двигуна трактора

Культури на силос збирають самохідними і причіпними кормозбиральними комбайнами (табл. 28). Висота скошування високостеблих рослин не повинна перевищувати 12, трав'янистих — 5—7 см, а втрати зеленої маси — 3 %.

Ступінь подрібнення силосної маси залежить від її вологості:

Вологість, %

Довжина часток, мм

70 % і нижче

30

71-75 %

40

Вище 75 %

50

Кукурудза у восковій стиглості зерна

15

Для перевезення подрібненої маси від силосозбиральних агрегатів використовують спеціальні причепи (ПСЕ-20, ПИМ-40) або транспорт загального призначення: автомобілі-самоскиди, трактор в агрегаті з причепом-самоскидом з надставленими бортами. Несамоскидні транспортні засоби слід обладнати простими пристроями у вигляді легких скребків для механічного розвантажування.

Заїзд транспортних засобів на силосовану масу не допускається. Завантажують зелену масу з торця траншеї на майданчик, який має тверде покриття, або з естакад, розміщених по боках траншеї. З майданчика масу переміщують у сховище за допомогою бульдозерів Д-535, Д-606 та Д-493А чи начіпних вил. Ущільнюють масу гусеничними тракторами типу Т-100, С-100, Т-130, ДТ-75, Т-150.

Перші проходи по рихлій масі мають здійснюватись на швидкості до 3 км/год, з ущільненням її швидкість збільшують до 6—8 км і трамбують протягом всього робочого дня. Інтенсивність трамбування залежить від вологості сировини, ступеня подрібнення, темпів завантаження, розподілу її по периметру штабеля. Щільність трамбування, як і довжина часток, зумовлені вологістю сировини:

Вологість сировини, %

Об'ємна маса, кг/м3

70 % і нижче

650—700

Вище 70 %

700—800

Суданська трава

500—550

Масу вологістю нижче 75 % додатково ущільнюють протягом 3—4 год після закінчення її підвезення, понад 75 % — лише під час закладання і розрівнювання тракторами типу ДТ-75.

Завантаження траншеї при висоті стін 2,5 м триває не більше трьох днів, а 3,5 м і вище — п'ять днів. Товщина шару закладеної за день маси має бути не менше 0,8 м.

Про додержання технології закладання і ущільнення силосної маси свідчить температура в ній, яка не повинна перевищувати 37 °С. При підвищенні температури різко знижується вміст поживних речовин, особливо протеїну і білка (рис. 16).

Рис. 16. Вміст поживних речовин у силосній масі
при різних рівнях зігрівання її

 

Корм, одержаний «гарячим» силосуванням, має запах меду або свіжого житнього хліба та буро-коричневий колір. Такий силос непогано поїдають тварини, але перетравність і поживність його низькі (табл. 29).

Таблиця 29.

Коефіцієнт перетравності поживних речовин силосу залежно
від температури його зігрівання
(за Солнцевим К. М.)

Поживна речовина

При температурі, °С

40

50

60

70

Органічна речовина 71,6 57,4 53 15,3
Сирий протеїн 70,9 58,4 40,3 8,4
Білок 74,4 53,7 26,9 0
Сирий жир 76,1 64,1 19 0
Сира клітковина 68,3 58,2 51,5 13,1
БЕР 75,9 64,3 52 24,5
Поживність корму, корм, од./кг 0,22 0,17 0,11 0,03

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Силосування свіжоскошеної маси

Наступна сторінка     -  Силосування пров'яленої маси

Попередня сторінка  -   Силосування

Вернутися на сторінку - Силосування свіжоскошеної маси

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.