Довідник
по заготівлі і зберіганню кормів

А.О.Бабич, С.Й.Олішинський, В.А.Ясенецький та ін. - К.: Урожай, 1989

 

Сучасні технології консервування кормів

Корми із свіжої рослинної маси для годівлі худоби в зимово-стійловий період консервують різними способами: сіно — зневодненням рослинної маси, завдяки чому його можна зберігати тривалий час; силос — в результаті утворення органічних кислот з вуглеводів та герметизації, аналогічно виготовляють трав'яне борошно, сінаж або ж використовують хімічні речовини, які мають консервуючі властивості.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

В кожному господарстві обсяг консервування кормів визначають з урахуванням потреби кожного виду тварин в енергії, перетравному протеїні, сухій речовині та інших складових раціону для одержання запланованої продукції. Структуру консервованих кормів розраховують виходячи із зональних особливостей вирощування кормових культур, наявності промислових кормових відходів, матеріально-технічної бази тощо.

При низькій якості грубих і соковитих кормів відбувається перевитрата концентратів. Наприклад, у разі згодовування кормів III класу витрата концентратів зростає майже вдвоє порівняно із використанням кормів І і II класів (табл. 6).

Таблиця 6.

Поживність кормів залежно від їх класу якості, корм, од./кг

Вид корму Клас якості Некласні
І II III
Сіно 0,47 0,42 0,36 0,28
Силос 0,18 0,16 0,13 0,09
Сінаж 0,32 0,29 0,25 0,2

Від класу силосу як основного компонента раціону (55 % поживності) залежить рівень продуктивності тварин (табл. 7).

Таблиця 7.

Продуктивність тварин залежно від якості згодовуваного силосу

Продукція Клас силосу Некласний
І II III
Молоко при згодовуванні 1000 т силосу, т 160 85 53 32
Середньодобовий приріст живої маси ВРХ, г 903 860 763 647

Щоб одержати добовий надій 20 кг, корові необхідно згодовувати по 20 кг силосу і коренеплодів та 6 кг сіна. Якщо основні корми доброї якості, то на кожний кілограм молока додають до раціону по 275 г концкормів. Якщо ж вони середньої якості, слід додавати по 365 г концентратів. При цьому щоденні перевитрати становитимуть 1,8 кг концентрованих кормів на корову без збільшення надоїв.

За низької якості об'ємистих кормів частка концентратів у раціонах становить понад 30 % при досить низьких надоях (2,5—3,5 тис. кг).

Вихід корму і його якість значною мірою залежать від технології консервування (табл. 8).

Таблиця 8.

Вихід корму залежно від технології заготівлі

Вид корму Відносний вихід
корм, од., %
Зелена трава (біологічний урожай) 100
Трав'яне борошно, гранули, брикети 90—95
Трава, що переробляється або згодовується 75—85
Сінаж у башті 75—80
Те ж у траншеї 70—75
Силос із зеленої трави в траншеї 65—70
Сіно, висушене в сховищі активним вентилюванням 62—67
Сіно наземного сушіння 37—50

Найбільші втрати поживних речовин кормів (протеїну і каротину) при заготівлі сіна, сінажу під час пров'ялювання трав у полі. Повноцінніший корм одержують при високотемпературному висушуванні трав (табл. 9), коли фактори зовнішнього середовища мало впливають на хід біохімічних процесів у період між скошуванням та консервуванням.

Таблиця 9.

Збереження поживних речовин при різних технологіях заготівлі кормів, %

Корм Суха речовина Протеїн Каротин
Сіно пресоване 72-75 65—70 20—25
Те ж досушене активним вентилюванням 77—82 73—77 30-40
Силос з кукурудзи у восковій стиглості 85—90 82—91 85-95
Те ж у молочно-восковій стиглості 80—83 85—90 90—95
Силос, виготовлений із застосуванням хімічних консервантів 92—97 93—98 85—95
Сінаж 82—85 80—86 40—45
Штучно зневоднені зелені корми (трав'яне борошно, гранули, брикети) 92—95 92—95 90—95

Сіно польового сушіння одержують протягом 2—5 діб, а трав'яну січку висушують за 7—10 хв. Отже, у польових умовах несприятливі погодні фактори, порушення технології, організаційні упущення можуть високопоживну сировину перетворити в корм низької якості. Процес штучного зневоднення сировини впливу погодних факторів не піддається, хоч енергетичні затрати тут значні.

Рівень збереження поживних речовин у силосі займає проміжне місце між рівнем його в сіні і штучно зневоднених кормах.

Заготівля кормів — це завершальний етап їх виробництва. Оскільки він складається з кількох технологічних операцій (скошування, прив'ялювання, підбирання, перевезення, переробка тощо), при значній тривалості періодів між ними під дією зовнішніх факторів та біохімічних процесів, що відбуваються в рослинній сировині, знижується якість корму, він втрачає поживні речовини. Втрати сухої речовини з кормів у процесі заготівлі та 6—9-місячного зберігання становлять, %: у силосі 25, сінажі 18, сіні 35, соломі 15, трав'яному борошні та січці 10, буряковому жомі 35, коренеплодах 25.

Щоб перерахувати зелену масу та свіжі корми на одиницю готового корму, користуються коефіцієнтами, які становлять: для силосу, коренеплодів 1,33, сінажу 3,05, сіна 6,61, соломи 1,18 (Рекомендации по организации кормовой базы для комплексов по производству молока, говядины и выращиванию ремонтного молодняка в Лесостепи и Степи Украины.— М.: Агропромиздат, 1985.— С. 9).

У разі недотримання технологічних вимог втрати можуть бути більшими, а значить, і коефіцієнти перерахунку сировини в готовий корм змінюються. Тому всі операції слід здійснювати в єдиному технологічному циклі, тобто всі зв'язані між собою робочі процеси повинні бути виконані в стислі строки, при високому рівні механізації і з додержанням технологічних, організаційно-економічних, технічних та інших вимог.

 

Ви дивилися сторінку - Сучасні технології консервування кормів

Наступна сторінка      - Біологічна повноцінність зелених рослин

Попередня сторінка    - Біологічна повноцінність зелених рослин

Повернутися до початку сторінки Сучасні технології консервування кормів

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.