Довідник
по заготівлі і зберіганню кормів

А.О.Бабич, С.Й.Олішинський, В.А.Ясенецький та ін. - К.: Урожай, 1989

 

Сівозміни у створенні сировинного конвеєра

Кормовими називають такі сівозміни, в яких понад половину площі займають кормові культури. Вони можуть бути прифермськими та сінокісно-пасовищними. Кормові входять у систему сівозмін з польовими, спеціальними та ґрунтозахисними. Спеціальні сівозміни мають забезпечувати рівномірне надходження зелених кормів, зернофуражу, заготівлю сіна, силосу, сінажу, штучно зневоднених кормів, кормових коренеплодів.

У господарствах, де частка кормових культур у структурі посівів становить 18—25 %, під кормові сівозміни відводять 10—12 % орної землі, і призначені вони для вирощування зелених та соковитих кормів. Тут ці сівозміни відіграють допоміжну роль у забезпеченні тваринництва кормами, оскільки основний їх обсяг одержують з польових сівозмін.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Спеціалізація тваринництва на виробництві молока, м'яса, а також вирощуванні нетелей вимагає збільшення частки орної землі під кормовими сівозмінами від 40 до 70 % і більше. В таких господарствах слід впроваджувати спеціалізовані сівозміни, в яких кормові культури можуть займати до 100 % їх площ.

В кормових сівозмінах багаторічні трави використовують протягом 3—4 років, тоді як в польових — лише 1—2 роки.

Завдяки тривалому використанню травостою значно зменшується потреба в насінні трав, посилюється сприятливий вплив його на родючість ґрунту.

Щоб довести частку трав у структурі посівів кормових культур до 50 %, потрібно 2/3 їх розміщувати в польових сівозмінах (1—1,5 поля) та 1/3 — в кормових. У такому разі частка багаторічних трав у структурі кормових для Степу становитиме 45—50 %, Лісостепу — 50—55, Полісся — 57—60 %.

У господарствах, спеціалізованих на виробництві молока або яловичини, на Поліссі і в Лісостепу основними серед багаторічних трав мають бути конюшина лучна, люцерна, буркун та їх сумішки з кострицею лучною, стоколосом безостим, у Степу — люцерна, еспарцет, буркун, їх сумішки із стоколосом безостим, що забезпечують найвищий вихід кормових одиниць і перетравного протеїну з одиниці площі.

Кукурудзу на силос, висіяну в кормових сівозмінах, є можливість збирати у восковій стиглості при найвищому виході поживних речовин, тоді як у польових, де вона є попередником озимої пшениці, треба висівати лише ранньо- або середньостиглі гібриди, щоб вони в другій половині серпня досягли молочно-воскової стиглості.

Набір кормових культур і співвідношення їх у спеціалізованих сівозмінах у кожному господарстві мають забезпечувати надходження сировини за принципом конвеєра для заготівлі кормів у період максимального вмісту в ній поживних речовин.

 

Ви дивилися сторінку - Сівозміни у створенні сировинного конвеєра

Наступна сторінка      - Біологічна повноцінність зелених рослин

Попередня сторінка    - Рослинна сировина для заготівлі кормів

Повернутися до початку сторінки Сівозміни у створенні сировинного конвеєра

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.