Скотный двор Скотный двор

 Довідник
по заготівлі і зберіганню кормів

 

А.О.Бабич, С.Й.Олішинський, В.А.Ясенецький та ін. - К.: Урожай, 1989

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Вступ

Рослинна сировина для заготівлі кормів

Сівозміни у створенні сировинного конвеєра

Біологічна повноцінність зелених рослин

Сучасні технології консервування кормів

Технологія приготування сіна

Технологічні операції на збиранні трав

Заготівля розсипного сіна

Пресування сіна

Заготівля подрібненого сіна

Приготування сіна активним вентилюванням

Режим досушування

Силосування

Силосування свіжоскошеної маси

Силосування пров'яленої маси

Силосування зеленої маси підвищеної вологості

Особливості силосування різних культур

Комбінований силос

Технологія приготування сінажу

Технологія завантаження баштових сховищ

Організація збирально-транспортних загонів для заготівлі сінажу

Технологія хімічного консервування кормів

Хімічні консерванти

Технологія внесення консервантів

Хімічне консервування вологого фуражного зерна

Приготування штучно зневоднених кормів

Білково-вітамінний концентрат зелених рослин

Сировинний конвеєр для виробництва ПЗК

Технологія виготовлення ПЗК

Відходи цукробурякового виробництва

Зберігання кормів

Зберігання сіна

Зберігання штучно зневоднених кормів

Зберігання силосу

Зберігання сінажу

Зберігання кормових коренеплодів

Облік кормів, оцінка їх якості

Облік сіна

Облік силосу

Облік сінажу

Оцінка якості кормів

Відбір середніх зразків для аналізу

Оцінка якості сіна

Оцінка якості штучно зневоднених кормів

Оцінка якості силосної маси

Оцінка якості сінажної сировини і сінажу

Організація потокової заготівлі кормів механізованим загоном

Колективний підряд

Організація роботи загону

Техніка виробничої і пожежної безпеки при заготівлі та зберіганні кормів


Карта сайту


Сівозміни у створенні сировинного конвеєра

Кормовими називають такі сівозміни, в яких понад половину площі займають кормові культури. Вони можуть бути прифермськими та сінокісно-пасовищними. Кормові входять у систему сівозмін з польовими, спеціальними та ґрунтозахисними. Спеціальні сівозміни мають забезпечувати рівномірне надходження зелених кормів, зернофуражу, заготівлю сіна, силосу, сінажу, штучно зневоднених кормів, кормових коренеплодів.

У господарствах, де частка кормових культур у структурі посівів становить 18—25 %, під кормові сівозміни відводять 10—12 % орної землі, і призначені вони для вирощування зелених та соковитих кормів. Тут ці сівозміни відіграють допоміжну роль у забезпеченні тваринництва кормами, оскільки основний їх обсяг одержують з польових сівозмін.

Спеціалізація тваринництва на виробництві молока, м'яса, а також вирощуванні нетелей вимагає збільшення частки орної землі під кормовими сівозмінами від 40 до 70 % і більше. В таких господарствах слід впроваджувати спеціалізовані сівозміни, в яких кормові культури можуть займати до 100 % їх площ.

В кормових сівозмінах багаторічні трави використовують протягом 3—4 років, тоді як в польових—лише 1—2 роки.

Завдяки тривалому використанню травостою значно зменшується потреба в насінні трав, посилюється сприятливий вплив його на родючість ґрунту.

Щоб довести частку трав у структурі посівів кормових культур до 50 %, потрібно 2/3 їх розміщувати в польових сівозмінах (1—1,5 поля) та 1/3 — в кормових. У такому разі частка багаторічних трав у структурі кормових для Степу становитиме 45—50 %, Лісостепу — 50—55, Полісся — 57— 60 %.

У господарствах, спеціалізованих на виробництві молока або яловичини, на Поліссі і в Лісостепу основними серед багаторічних трав мають бути конюшина лучна, люцерна, буркун та їх сумішки з кострицею лучною, стоколосом безостим, у Степу — люцерна, еспарцет, буркун, їх сумішки із стоколосом безостим, що забезпечують найвищий вихід кормових одиниць і перетравного протеїну з одиниці площі.

Кукурудзу на силос, висіяну в кормових сівозмінах, є можливість збирати у восковій стиглості при найвищому виході поживних речовин, тоді як у польових, де вона є попередником озимої пшениці, треба висівати лише ранньо- або середньостиглі гібриди, щоб вони в другій половині серпня досягли молочно-воскової стиглості.

Набір кормових культур і співвідношення їх у спеціалізованих сівозмінах у кожному господарстві мають забезпечувати надходження сировини за принципом конвеєра для заготівлі кормів у період максимального вмісту в ній поживних речовин.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Сівозміни у створенні сировинного конвеєра

Наступна сторінка     -  Біологічна повноцінність зелених рослин

Попередня сторінка   -  Рослинна сировина для заготівлі кормів

Вернутися на сторінку - Сівозміни у створенні сировинного конвеєра

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.