Скотный двор Скотный двор

 Довідник
по заготівлі і зберіганню кормів

 

А.О.Бабич, С.Й.Олішинський, В.А.Ясенецький та ін. - К.: Урожай, 1989

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Вступ

Рослинна сировина для заготівлі кормів

Сівозміни у створенні сировинного конвеєра

Біологічна повноцінність зелених рослин

Сучасні технології консервування кормів

Технологія приготування сіна

Технологічні операції на збиранні трав

Заготівля розсипного сіна

Пресування сіна

Заготівля подрібненого сіна

Приготування сіна активним вентилюванням

Режим досушування

Силосування

Силосування свіжоскошеної маси

Силосування пров'яленої маси

Силосування зеленої маси підвищеної вологості

Особливості силосування різних культур

Комбінований силос

Технологія приготування сінажу

Технологія завантаження баштових сховищ

Організація збирально-транспортних загонів для заготівлі сінажу

Технологія хімічного консервування кормів

Хімічні консерванти

Технологія внесення консервантів

Хімічне консервування вологого фуражного зерна

Приготування штучно зневоднених кормів

Білково-вітамінний концентрат зелених рослин

Сировинний конвеєр для виробництва ПЗК

Технологія виготовлення ПЗК

Відходи цукробурякового виробництва

Зберігання кормів

Зберігання сіна

Зберігання штучно зневоднених кормів

Зберігання силосу

Зберігання сінажу

Зберігання кормових коренеплодів

Облік кормів, оцінка їх якості

Облік сіна

Облік силосу

Облік сінажу

Оцінка якості кормів

Відбір середніх зразків для аналізу

Оцінка якості сіна

Оцінка якості штучно зневоднених кормів

Оцінка якості силосної маси

Оцінка якості сінажної сировини і сінажу

Організація потокової заготівлі кормів механізованим загоном

Колективний підряд

Організація роботи загону

Техніка виробничої і пожежної безпеки при заготівлі та зберіганні кормів


Карта сайту


Режим досушування

Розсипне сіно. Для вентилювання неподрібненого сіна на квадратний метр площі слід подавати повітря з розрахунку 350—400 м3/год при тиску 8—9 мм водяного стовпа на метровий шар маси. Вентилятор встановлюють за межами приміщення на сонячному боці або з боку переважаючих вітрів.

Пров'ялену масу вологістю 40—45 % рівномірно укладають без додаткового ущільнення по всій площі повітророзподільної системи або на повітророзподільний канал. За його межі шар сіна повинен виходити не більше як на 2,5 м, а при використанні каналу з настилом — не більше 1 м.

Досушують траву пошарово, тобто спочатку висушують шар завтовшки 2—2,5 м, вентилювання якого починають при висоті 1—1,5 м. Після підсихання маси до вологості 25 % на поверхні цього шару укладають наступний шар висотою до 2 м і продовжують досушувати її до вологості 25 % на поверхні. Таке пошарове завантаження проводиться до заповнення сіносховища.

При досушуванні пров'яленої трави в скиртах масу на повітропроводи укладають у два етапи.

Пров'ялену масу до вологості 25—30 % досушують у повному об'ємі, бо пошарове завантаження сховища за такої низької вологості не обов'язкове.

Для зменшення витрат електроенергії і скорочення строків досушування процес вентилювання доцільно автоматизувати. Використовують для цього автоматичні вимикачі з двопозиційним терморегулятором типу ПТР-2 та регулятором вологості типу СПР-2. Датчики регуляторів встановлюють так, щоб вони вимірювали безпосередньо параметри навколишнього середовища. Вентилятори вмикаються автоматично в будь-який час доби, коли температура навколишнього середовища і вологість забезпечують досушування сіна.

У дощову погоду вентилювання непідігрітим повітрям має тривати лише 1—2 год з інтервалом 5—6 год, щоб запобігти самонагріванню маси.

Вентилювання припиняють, коли вологість сіна досягне 17—18 %. Щоб визначити придатність його для тривалого зберігання, слід припинити досушування на 5—6 год, а потім вмикнути вентилятори і перевірити, чи не виходить із сіна тепле повітря. При його виявленні досушування продовжують. Таку перевірку проводять через 24 год та через три доби.

Для контролю температури використовують штангові термометри типу «Зонд-1», металеві штирі, які встановлюють у різних місцях скирти чи штабеля.

Пресоване сіно. Конструкція вентиляційної установки для досушування пресованого сіна така сама, як і для розсипного. Тюки укладають під прямим кутом до каналу, щоб кожний наступний: ряд перекривав проміжки між тюками у попередньому.

При досушуванні сіна в штабелях повітророзподільну систему можна влаштувати з тюків. їх укладають так, щоб утворився вентиляційний канал висотою 1 м, шириною 0,9 м і на 1,5—2 м коротше довжини штабеля. Для підтримання верхніх тюків упоперек каналу укладають дерев'яні бруски довжиною 150—170 см. За один раз укладають 5—6 ярусів, а через 2—3 дні досушування штабель доводять до повної висоти.

Подача повітря має становити 650—800 м3/год на 1 м2 сіна при тиску 15—17 мм водяного стовпа на метровий шар маси. Технологія вентилювання така сама, як і при досушуванні розсипного сіна.

Короткі тюки можна завантажити на повітророзподільну систему навалом, за винятком крайніх рядів, які укладають у вигляді стінки, щоб запобігти розсуванню тючків і втратам повітря.

Пресоване сіно вологістю 40—55 % досушують під плівкою вентиляторами Ц4-70 № 10, Ц4-А22 потужністю 33— 53 тис. м3/год. Цей спосіб дає можливість досушувати його без навісів (рис. 15) з наступним перевезенням до місця постійного зберігання.

Рис. 15. Досушування сіна під плівкою:
а —схема формування скирти; б — схема вентилювання сіна; 1 - тюки сіна; 2 - плівка; 3 - підстіжковий канал; 4 — вентилятор.

 

Подрібнене сіно досушують активним вентилюванням як в горизонтальних сховищах, так і в баштових, що дозволяє механізувати його завантаження і розвантаження.

Якщо його досушують на установках з решітчатим каналом і настилами, спочатку на них укладають шар неподрібненої трави. Цим запобігають просипанню подрібненого сіна в повітророзподільну систему.

Подача повітря має становити 600—700 м3/год на 1 м2 вентильованої площі при тиску 17—20 мм водяного стовпа на метровий шар маси.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Режим досушування

Наступна сторінка     -  Силосування

Попередня сторінка  -   Приготування сіна активним вентилюванням

Вернутися на сторінку - Режим досушування

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.