Довідник
по заготівлі і зберіганню кормів

А.О.Бабич, С.Й.Олішинський, В.А.Ясенецький та ін. - К.: Урожай, 1989

 

Пресування сіна

Пресуванню підлягає сіно з сіяних та природних кормових угідь при вологості до 35 %. Підбирають валки і пресують масу прес-підбирачами. Найбільш ефективно працюють вони, якщо маса з 1 м валка становить 1,4—1,6 кг при ширині не більше 1,4 м.

Щільність пресування регулюється залежно від її вологості (табл. 16).

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Таблиця 16.

Допустима щільність пресування сіна в тюки залежно від вологості і зони, кг/м3

Вологість сіна під час пресування, % Степ Лісостеп, Полісся
До 20 Будь-яка Будь-яка
20—22 Те ж 180—200
23—25 190—210 160—180
26—28 170—190 140—160
29—31 150—170 120—140
32—35 130—150 100—120

Тюки, пресовані при вологості сіна понад 20 %, залишають для досушування в полі або висушують активним вентилюванням.

У комплекс машин для заготівлі тюкованого сіна входять: підбирачі ПС-1,6М; К-453; ПС-1.6Г, візок-укладач тюків ГУТ-2,5А, підбирач-навантажувач ПТН-4, підбирач-кидалка МТ-1 та начіпний транспортувальник штабелів ТШН-2,5А.

Коротка технічна характеристика машин для заготівлі сіна в тюках:

Показники ПС-1,6М К-453 ГУТ-2,5А ПТН-4 МТ-1 ТШН-2,5А
Продуктивність, т/год 18 25 5-10 6 8 5—7
Ширина захвата, м 1,6 1,8 0,9
Швидкість, км/год:            
                           робоча 9 8 6—9 6,8 9
                           транспортна 30 30 30 50

Сіно в рулонах заготовляють за допомогою комплексу машин, у складі якого прес-підбирач ПРП-1,6 та пристрій для вантаження і укладання рулонів ППУ-0,5.

Для пресування сіна можуть бути використані також нові машини: безремінний прес-підбирач ПР-Ф-750 (рис. 8) та ПКТ-Ф-2 (рис. 9), які формують великі рулони й тюки. При цьому навантаження, транспортування і укладання здійснюється за допомогою пристосування ПТ-Ф-500 (рис. 10).

Технологічна схема рулонного преса ПР-Ф-750

Рис. 8. Технологічна схема рулонного преса ПР-Ф-750:

1 - підбирач; 2 - притискна решітка; 3 - гідроциліндр; 4 - пресувальний механізм; 5 - нижні вальці

 

Технологічна схема прес-підбирача ПКТ-Ф-2

Рис. 9. Технологічна схема прес-підбирача ПКТ-Ф-2:

1 - підбирач; 2 - набивач; 3 - камера завантажувальна; 4 - навантажувач; 5 - поршень; 6 - механізм вмикання поршня; 7 - в'язальний апарат; 8 - голки; 5 - стінка; 10 - стінка-лоток; 11 - валок; 12 - ущільнена маса; 13 - порція, що пресується; 14 - спресовані порції

 

Кількість машин у загоні, потрібну для заготівлі пресованого сіна, можна визначити за таблицями 17, 18.

Таблиця 17.

Технологічна карта заготівлі 200 т пресованого сіна (урожай сіна 40 ц/га). Площа 50 га, відстань 4—5 км.

Операція Склад агрегату Продук- тивність, га Три- ва- лість ро- боти, днів Затрати праці, людино-год/га
трактор машина
марка кіль- кість марка кіль- кість за 1 год за 1 день
Скошування ЮМЗ-6 2 КПРН-3 2 1,2 24 2 0,83
(КРН-2,1) 2 (1)      
(КС-2,1) 3 (0,75)      
Ворушіння Т-25А 1 ГВР-6 1 2,4 24 2 0,4
Згрібання Те ж 1 Те ж 1 2,4 24 2 0,4
Пресування ЮМЗ-6 2 ПС-1,6 2 0,6 12 4 3,34
Підбирання тюків у штабелі Те ж 1 ГУТ-2,5А 1 1,2 12 4 0,83
Транспортування штабелів ГАЗ-53Б 1 ТШН-2,5А 1 1,2 12 4 0,83
Укриття штабелів Те ж 1 ПФ-0,5 1 4 1 1
Перевезення соломи   1 2ПТС-4-887А 1 4 1 0,25
Досушування сіна     ВПТ-600 0,5 0,25 12   2

Примітка. У дужках наведені машини, які можна використати замість тих, що зазначені в першому рядку.

Таблиця 18.

Технологічна карта заготівлі сіна в рулонах (урожай сіна 40 ц/га)
Площа 100 га

Операція Склад агрегату Ро- боча швид- кість, км/год Зай- нято робіт- ників Продук- тивність, га Зат- рати праці, лю- дино- год/га
трактор машина
марка кіль- кість марка кіль- кість од- нієї ма- шини всіх агре- гатів за 1 день
Скошування, плющіння, укладання у валки МТЗ-80/82 1 КПС-5Г, Е-301, КПРН-3 1 6 1 1,5 15 1
Ворушіння, обертання валків Т-25А 1 ГВР-6 1 8 1 2,5 22,5 1
Підбір валків та пресування ЮМЗ-6Л 2 ПРП-1,6 2 7 —8 2 0,8 16 2
Навантаження рулонів у транспортні засоби ЮМЗ-6Л 1 КУН-10, (ПФ-0,5) ППУ-0,5 1 2 —1 1 1 10 1
Перевезення рулонів ЮМЗ-6Л 2 2ПТС-4-887А 2   2 1 20 2
Обробка безводним аміаком ЮМЗ-6Л 1 3БА-3,2 1   1 1 10 1
Скиртування ЮМЗ-6Л 1 КУН-10 1   2 1 10 2

 

Технічна характеристика машин для заготівлі сіна в рулонах:

Показники ПР-Ф-750 ПРП-1,6 ППУ-0,5 ПТ-Ф-500
Ширина захвата, м 1,6 1,6
Продуктивність, т/год 5,0 2,3 15 13,4
Робоча швидкість, км/год 9 9 3—4 До 7
Вантажопідйомність, кг 500 800
Параметри рулону:        
                            діаметр, м 1,8 1,5
                            довжина, м 1,5 1,4
                            маса, кг До 750 До 500
Щільність пресування, кг/м3 80—200 100—170

Одним із ефективних заходів зниження втрат під час заготівлі пресованого сіна є пресування при підвищеній (30—35 %) вологості з одночасним застосуванням хімічних консервантів за допомогою обладнання ОВК-1,6-01 та ОВК-1,6-02. Перше встановлюють на рулонний прес-підбирач ПРП-1,6, друге — на прес-підбирач ПС-1,6.

Технічна характеристика обладнання для внесення консервантів:

Показники ОВК-1,6-01 ОВК-1,6-02
Доза внесення консерванта, кг/т:    
                                            максимальна 17,4 19
                                            мінімальна 12,4 5
Місткість бака для консервантів, л 400 400

 

Ви дивилися сторінку - Пресування сіна

Наступна сторінка      - Заготівля подрібненого сіна

Попередня сторінка    - Заготівля розсипного сіна

Повернутися до початку сторінки Пресування сіна

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.