Скотный двор Скотный двор

 Довідник
по заготівлі і зберіганню кормів

 

А.О.Бабич, С.Й.Олішинський, В.А.Ясенецький та ін. - К.: Урожай, 1989

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Вступ

Рослинна сировина для заготівлі кормів

Сівозміни у створенні сировинного конвеєра

Біологічна повноцінність зелених рослин

Сучасні технології консервування кормів

Технологія приготування сіна

Технологічні операції на збиранні трав

Заготівля розсипного сіна

Пресування сіна

Заготівля подрібненого сіна

Приготування сіна активним вентилюванням

Режим досушування

Силосування

Силосування свіжоскошеної маси

Силосування пров'яленої маси

Силосування зеленої маси підвищеної вологості

Особливості силосування різних культур

Комбінований силос

Технологія приготування сінажу

Технологія завантаження баштових сховищ

Організація збирально-транспортних загонів для заготівлі сінажу

Технологія хімічного консервування кормів

Хімічні консерванти

Технологія внесення консервантів

Хімічне консервування вологого фуражного зерна

Приготування штучно зневоднених кормів

Білково-вітамінний концентрат зелених рослин

Сировинний конвеєр для виробництва ПЗК

Технологія виготовлення ПЗК

Відходи цукробурякового виробництва

Зберігання кормів

Зберігання сіна

Зберігання штучно зневоднених кормів

Зберігання силосу

Зберігання сінажу

Зберігання кормових коренеплодів

Облік кормів, оцінка їх якості

Облік сіна

Облік силосу

Облік сінажу

Оцінка якості кормів

Відбір середніх зразків для аналізу

Оцінка якості сіна

Оцінка якості штучно зневоднених кормів

Оцінка якості силосної маси

Оцінка якості сінажної сировини і сінажу

Організація потокової заготівлі кормів механізованим загоном

Колективний підряд

Організація роботи загону

Техніка виробничої і пожежної безпеки при заготівлі та зберіганні кормів


Карта сайту


Пресування сіна

Пресуванню підлягає сіно з сіяних та природних кормових угідь при вологості до 35 %. Підбирають валки і пресують масу прес-підбирачами. Найбільш ефективно працюють вони, якщо маса з 1 м валка становить 1,4—1,6 кг при ширині не більше 1,4 м.

Щільність пресування регулюється залежно від її вологості (табл. 16).

Таблиця 16.

Допустима щільність пресування сіна в тюки залежно від вологості і зони, кг/м3

Вологість сіна під час пресування, %

Степ

Лісостеп, Полісся

До 20 Будь-яка Будь-яка
20—22 Те ж 180—200
23—25 190—210 160—180
26—28 170—190 140—160
29—31 150—170 120—140
32—35 130—150 100—120

Тюки, пресовані при вологості сіна понад 20 %, залишають для досушування в полі або висушують активним вентилюванням.

У комплекс машин для заготівлі тюкованого сіна входять: підбирачі ПС-1,6М; К-453; ПС-1.6Г, візок-укладач тюків ГУТ-2,5А, підбирач-навантажувач ПТН-4, підбирач-кидалка МТ-1 та начіпний транспортувальник штабелів ТШН-2,5А.

Коротка технічна характеристика машин для заготівлі сіна в тюках:

Показники

ПС-1,6М

К-453

ГУТ-2,5А

ПТН-4

МТ-1

ТШН-2,5А

Продуктивність, т/год

18 25 5-10 6 8 5—7

Ширина захвата, м

1,6 1,8 0,9

Швидкість, км/год:

           

                           робоча

9 8 6—9 6,8 9

                           транспортна

30 30 30 50

Сіно в рулонах заготовляють за допомогою комплексу машин, у складі якого прес-підбирач ПРП-1,6 та пристрій для вантаження і укладання рулонів ППУ-0,5.

Для пресування сіна можуть бути використані також нові машини: безремінний прес-підбирач ПР-Ф-750 (рис. 8) та ПКТ-Ф-2 (рис. 9), які формують великі рулони й тюки. При цьому навантаження, транспортування і укладання здійснюється за допомогою пристосування ПТ-Ф-500 (рис. 10).

Технологічна схема рулонного преса ПР-Ф-750

Рис. 8. Технологічна схема рулонного преса ПР-Ф-750:
1 - підбирач; 2 - притискна решітка; З - гідроциліндр; 4 - пресувальний механізм; 5 - нижні вальці

Технологічна схема прес-підбирача ПКТ-Ф-2

Рис. 9. Технологічна схема прес-підбирача ПКТ-Ф-2:
1 - підбирач: 2 - набивач; 3 - камера завантажувальна; 4 - навантажувач; 5 - поршень; 6 - механізм вмикання поршня; 7 - в'язальний апарат; 8 - голки; 5 - стінка; 10 - стінка-лоток; 11 - валок; 12 - ущільнена маса; 13 - порція, що пресується; 14 - спресовані порції

 

Кількість машин у загоні, потрібну для заготівлі пресованого сіна, можна визначити за таблицями 17, 18.

Таблиця 17.

Технологічна карта заготівлі 200 т пресованого сіна (урожай сіна 40 ц/га).
Площа 50 га, відстань 4—5 км.

Операція

Склад агрегату

Продук- тивність, га

Три- ва- лість ро- боти, днів

Затрати праці, людино-год/га

трактор

машина

марка

кіль- кість

марка

кіль- кість

за 1 год

за 1 день

Скошування ЮМЗ-6 2 КПРН-3 2 1,2 24 2 0,83
(КРН-2,1) 2 (1)      
(КС-2,1) 3 (0,75)      
Ворушіння Т-25А 1 ГВР-6 1 2,4 24 2 0,4
Згрібання Те ж 1 Те ж 1 2,4 24 2 0,4
Пресування ЮМЗ-6 2 ПС-1,6 2 0,6 12 4 3,34
Підбирання тюків у штабелі Те ж 1 ГУТ-2,5А 1 1,2 12 4 0,83
Транспортування штабелів ГАЗ-53Б 1 ТШН-2,5А 1 1,2 12 4 0,83
Укриття штабелів Те ж 1 ПФ-0,5 1 4 1 1
Перевезення соломи   1 2ПТС-4-887А 1 4 1 0,25
Досушування сіна     ВПТ-600 0,5 0,25 12   2

Примітка. У дужках наведені машини, які можна використати замість тих, що зазначені в першому рядку.

Таблиця 18.

Технологічна карта заготівлі сіна в рулонах (урожай сіна 40 ц/га)
Площа 100 га

Операція

Склад агрегату

Ро- боча швид- кість, км/год

Зай- нято робіт- ників

Продук- тивність, га

Зат- рати праці, лю- дино- год/га

трактор

машина

марка

кіль- кість

марка

кіль- кість

од- нієї  ма- шини

всіх агре- гатів за 1 день

Скошування, плющіння, укладання у валки МТЗ-80/82 1 КПС-5Г, Е-301, КПРН-3 1 6 1 1,5 15 1
Ворушіння, обертання валків Т-25А 1 ГВР-6 1 8 1 2,5 22,5 1
Підбір валків та пресування ЮМЗ-6Л 2 ПРП-1,6 2 78 2 0,8 16 2
Навантаження рулонів у транспортні засоби ЮМЗ-6Л 1 КУН-10, (ПФ-0,5) ППУ-0,5 1 21 1 1 10 1
Перевезення рулонів ЮМЗ-6Л 2 2ПТС-4-887А 2   2 1 20 2
Обробка безводним аміаком ЮМЗ-6Л 1 3БА-3,2 1   1 1 10 1
Скиртування ЮМЗ-6Л 1 КУН-10 1   2 1 10 2

 

Технічна характеристика машин для заготівлі сіна в рулонах:

Показники

ПР-Ф-750

ПРП-1,6

ППУ-0,5

ПТ-Ф-500

Ширина захвата, м

1,6 1,6

Продуктивність, т/год

5,0 2,3 15 13,4

Робоча швидкість, км/год

9 9 3—4 До 7

Вантажопідйомність, кг

500 800

Параметри рулону:

       

                            діаметр, м

1,8 1,5

                            довжина, м

1,5 1,4

                            маса, кг

До 750 До 500

Щільність пресування, кг/м3

80—200 100—170

Одним із ефективних заходів зниження втрат під час заготівлі пресованого сіна є пресування при підвищеній (30—35 %) вологості з одночасним застосуванням хімічних консервантів за допомогою обладнання ОВК-1,6-01 та ОВК-1,6-02. Перше встановлюють на рулонний прес-підбирач ПРП-1,6, друге — на прес-підбирач ПС-1,6.

Технічна характеристика обладнання для внесення консервантів:

Показники

ОВК-1,6-01

ОВК-1,6-02

Доза внесення консерванта, кг/т:

   

                                            максимальна

17,4 19

                                            мінімальна

12,4 5

Місткість бака для консервантів, л

400 400

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Пресування сіна

Наступна сторінка     -  Заготівля подрібненого сіна

Попередня сторінка   -  Заготівля розсипного сіна

Вернутися на сторінку - Пресування сіна

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.