Скотный двор Скотный двор

 Довідник
по заготівлі і зберіганню кормів

 

А.О.Бабич, С.Й.Олішинський, В.А.Ясенецький та ін. - К.: Урожай, 1989

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Вступ

Рослинна сировина для заготівлі кормів

Сівозміни у створенні сировинного конвеєра

Біологічна повноцінність зелених рослин

Сучасні технології консервування кормів

Технологія приготування сіна

Технологічні операції на збиранні трав

Заготівля розсипного сіна

Пресування сіна

Заготівля подрібненого сіна

Приготування сіна активним вентилюванням

Режим досушування

Силосування

Силосування свіжоскошеної маси

Силосування пров'яленої маси

Силосування зеленої маси підвищеної вологості

Особливості силосування різних культур

Комбінований силос

Технологія приготування сінажу

Технологія завантаження баштових сховищ

Організація збирально-транспортних загонів для заготівлі сінажу

Технологія хімічного консервування кормів

Хімічні консерванти

Технологія внесення консервантів

Хімічне консервування вологого фуражного зерна

Приготування штучно зневоднених кормів

Білково-вітамінний концентрат зелених рослин

Сировинний конвеєр для виробництва ПЗК

Технологія виготовлення ПЗК

Відходи цукробурякового виробництва

Зберігання кормів

Зберігання сіна

Зберігання штучно зневоднених кормів

Зберігання силосу

Зберігання сінажу

Зберігання кормових коренеплодів

Облік кормів, оцінка їх якості

Облік сіна

Облік силосу

Облік сінажу

Оцінка якості кормів

Відбір середніх зразків для аналізу

Оцінка якості сіна

Оцінка якості штучно зневоднених кормів

Оцінка якості силосної маси

Оцінка якості сінажної сировини і сінажу

Організація потокової заготівлі кормів механізованим загоном

Колективний підряд

Організація роботи загону

Техніка виробничої і пожежної безпеки при заготівлі та зберіганні кормів


Карта сайту


Оцінка якості силосної маси

Силосну масу поділяють на три класи якості: з кукурудзи вона має відповідати вимогам, наведеним в таблиці 75, а із соняшнику і топінамбура — 76.

Таблиця 75.

Нормативи попередньої оцінки якості силосної маси кукурудзи

Показники

Група областей*

Клас

І

II

III

Вміст сухої речовини, %,
не менше

1 33 31 27
2 28 25 23
3 20 18 15

Вміст каротину в сухій речовині, мг/кг, не менше

2 45 45 45
3 45 45 45

* 1 — Ворошиловградська, Донецька, Запорізька, Кримська Кіровоградська,
         Миколаївська, Одеська, Херсонська області

  2 — Вінницька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська Київська, Львівська,
         Полтавська, Ровенська, Сумська Тернопільська, Харківська, Хмельницька,
         Чернігівська, Чернівецька, Черкаська області

  3 — Волинська область

Таблиця 76.

Нормативні вимоги до силосної маси із соняшнику і топінамбура

Показники

Клас

І

II

III

Вміст сухої речовини, %,
не менше

20 17 15

Вміст каротину в сухій речовині, мг/кг, не менше

65 45 35

Силосну масу з кукурудзи, яку збирають у восковій стиглості зерна, оцінюють тільки за вмістом сухої речовини.

Силосна маса з однорічних трав повинна відповідати вимогам, наведеним у таблиці 77, з багаторічних. трав і суданської трави — згідно 78.

Таблиця 77.

Нормативні вимоги до силосної маси з однорічних трав

Показники

Клас

І

II

III

Вміст сухої речовини, %,
не менше

30 25 20

Вміст каротину в сухій речовині, мг/кг, не менше

60 65 70

Таблиця 78.

Нормативні вимоги до силосної маси з багаторічних трав і суданської трави

Показники

Пров'ялена

Непров'ялена*

Клас

І II ІII І II ІII

Збирання першого укосу

           

бобові і бобово-злакові

Бутонізація і початок цвітіння Повне цвітіння Бутонізація і початок цвітіння Повне цвітіння

злакові

До початку колосіння Колосіння Початок цвітіння До початку колосіння Колосіння Початок цвітіння

Збирання другого укосу

           

бобові і бобово-злакові

Початок цвітіння Цвітіння Кінець цвітіння Початок цвітіння Цвітіння Кінець цвітіння

злакові

До початку колосіння Колосіння Початок цвітіння До початку колосіння Колосіння Початок цвітіння

Вміст сухої речовини, %, не менше

35 35 30 16 16 16

Вміст каротину в сухій речовині, мг/кг, не менше

70 65 60 110 85 70

* 3 додаванням соломи, вуглеводистих кормів або хімічних консервантів.

За період самозаквашування хімічний склад силосної маси змінюється, тому нормативні вимоги до якості готового силосу з кукурудзи (табл. 79), інших культур (табл. 80) або із застосуванням хімічних консервантів (табл. 81) дещо інші, ніж до силосної сировини. Ці вимоги повинні відповідати ГОСТ 23638—79 «Силос із зелених рослин, технічні умови».

Таблиця 79.

Нормативні вимоги до якості силосу з кукурудзи

Показники

Характеристика і норма для класу

І

II

III

Запах

Приємний фруктовий, квашених овочів

Допускається слабкий запах - меду, свіжо-  спеченого хліба, оцтової кислоти

Вміст сухої речовини, %, не менше, для групи областей*:

     

1

32 30 25

2

25 23 21

3

18 15 12

Вміст каротину в сухій речовині, мг/кг, не менше, для групи областей:

     

1

20 20 10

2

40 30 20

3

40 30 20

Концентрація водневих іонів (рН) для групи областей:

     

1

4—4,3 3,9—4,3 3,8—4,5

2

3,9—4,3 3,8—4,3 3,8—4,5

3

3,8—4,3 3,4—4,3 3,8—4,4

Частка молочної кислоти в загальному вмісті кислот (молочна, оцтова, масляна), %, не менше для групи областей:

     

1

55 50 40

2

55 50 40

3

50 50 40

Вміст масляної кислоти в силосі, %, не більше, для всіх областей

0,1 0,2 0,3

Вміст золи в сухій речовині, %, не більше, для всіх областей

10 12 15

* 1 — Ворошиловградська, Донецька, Запорізька, Кримська Кіровоградська,
         Миколаївська, Одеська, Херсонська області

  2 — Вінницька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська Київська, Львівська,
         Полтавська, Ровенська, Сумська Тернопільська, Харківська, Хмельницька,
         Чернігівська, Чернівецька, Черкаська області

  3 — Волинська область

Таблиця 80.

Нормативні вимоги до якості силосів (крім кукурудзяного)

Показники

Характеристика і норми для класу

І

II

III

Запах

Приємний фруктовий, квашених овочів

Допускається слабкий запах - меду, свіжо-  спеченого хліба, оцтової кислоти

Вміст сухої речовини, %, не менше, в силосі, із:      

соняшнику, топінамбура

15 15 12

однорічних свіжоскошених трав

25 20 15

пров'ялених трав

30 30 30
Вміст сирого протеїну в сухій речовині, %, не менше, в силосі з:      

бобових трав

14 12 10

бобово-злакових трав, сумішок інших рослин з бобовими

12 10 8

злакових трав, сорго, соняшнику, інших рослин, їх сумішок

10 8 8
Вміст каротину в сухій речовині, мг/кг, не менше 60 40 30
Вміст золи в сухій речовині, %, не більше, в силосі із:      

соняшнику, топінамбура

13 15 17

інших рослин

11 13 15
Концентрація водневих іонів (рН) 3,9—4,3 3,9—4,3 3,8—4,5
Частка молочної кислоти в загальному вмісті кислот (молочна, оцтова, масляна), %, не менше 50 40 20
Вміст масляної кислоти в силосі, %, не більше 0,1 0,2 0,3

Примітка. У силосі, виготовленому з пров'ялених трав, pH невизначають.

Таблиця 81.

Нормативні вимоги до якості силосу із застосуванням хімічних консервантів

Показники

Характеристика і норми для класу

І

II

III

Запах

Приємний фруктовий, квашених овочів

Допускається слабкий запах - меду, свіжо-  спеченого хліба, оцтової кислоти

Допускається для всіх класів специфічний запах консерванта
Вміст сухої речовини, %, не менше, в силосі, із:      

соняшнику, топінамбура

18 15 12

кукурудзи

18 15 12

багаторічних і однорічних трав, їх сумішок

20 18 15
Вміст сирого протеїну в сухій речовині, %, не менше, в силосі з:      

бобових трав

14 12 10

сумішок інших рослин з бобовими

13 11 9

злакових трав, сорго, соняшнику та інших рослин

11 9 9
Каротин в сухій речовині, мг/кг, не менше, в силосі з:      

багаторічних трав

80 70 50

кукурудзи та інших рослин

70 60 40
Вміст золи в сухій речовині, %, не більше, в силосі із:      

соняшнику, топінамбура

13 15 17

інших рослин

11 13 15
Концентрація водневих іонів (рН) 3,8—4,3 3,8—4,3 3,7—4,5
Частка молочної кислоти в загальному вмісті кислот (молочна, оцтова, масляна), %, не менше 55 50 40
Вміст масляної кислоти в силосі, %, не більше 0,1 0,1 0,2

Примітка. В силосі, виготовленому із застосуванням піросульфіту натрію, рН не визначають. В силосі, законсервованому пропіоновою кислотою або її сумішшю а іншими кислотами, вміст масляної кислоти не визначають.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Оцінка якості силосної маси

Наступна сторінка     -  Оцінка якості сінажної сировини і сінажу

Попередня сторінка  -   Оцінка якості штучно зневоднених кормів

Вернутися на сторінку - Оцінка якості силосної маси

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.