Скотный двор Скотный двор

 Довідник
по заготівлі і зберіганню кормів

 

А.О.Бабич, С.Й.Олішинський, В.А.Ясенецький та ін. - К.: Урожай, 1989

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Вступ

Рослинна сировина для заготівлі кормів

Сівозміни у створенні сировинного конвеєра

Біологічна повноцінність зелених рослин

Сучасні технології консервування кормів

Технологія приготування сіна

Технологічні операції на збиранні трав

Заготівля розсипного сіна

Пресування сіна

Заготівля подрібненого сіна

Приготування сіна активним вентилюванням

Режим досушування

Силосування

Силосування свіжоскошеної маси

Силосування пров'яленої маси

Силосування зеленої маси підвищеної вологості

Особливості силосування різних культур

Комбінований силос

Технологія приготування сінажу

Технологія завантаження баштових сховищ

Організація збирально-транспортних загонів для заготівлі сінажу

Технологія хімічного консервування кормів

Хімічні консерванти

Технологія внесення консервантів

Хімічне консервування вологого фуражного зерна

Приготування штучно зневоднених кормів

Білково-вітамінний концентрат зелених рослин

Сировинний конвеєр для виробництва ПЗК

Технологія виготовлення ПЗК

Відходи цукробурякового виробництва

Зберігання кормів

Зберігання сіна

Зберігання штучно зневоднених кормів

Зберігання силосу

Зберігання сінажу

Зберігання кормових коренеплодів

Облік кормів, оцінка їх якості

Облік сіна

Облік силосу

Облік сінажу

Оцінка якості кормів

Відбір середніх зразків для аналізу

Оцінка якості сіна

Оцінка якості штучно зневоднених кормів

Оцінка якості силосної маси

Оцінка якості сінажної сировини і сінажу

Організація потокової заготівлі кормів механізованим загоном

Колективний підряд

Організація роботи загону

Техніка виробничої і пожежної безпеки при заготівлі та зберіганні кормів


Карта сайту


Оцінка якості сінажної сировини і сінажу

Для оцінки якості сінажної маси і сінажу слід користуватися нормативами, наведеними в таблицях 82, 83.

Корм оцінюють за класами в такому порядку. Якщо за більшістю показників він відповідає певному класу, його відносять до цього класу. Наприклад, органолептичні показники кукурудзяного силосу і вміст у ньому сухої речовини, каротину та рН відповідають І класу — його відносять до цього класу.

В інших випадках клас якості визначають за середньоарифметичним показником. Так, вміст сухої речовини відповідає І класу, каротину—IIІ —корм відносять до II класу.

Якщо сінаж за вмістом сухої речовини (вологості) не відповідає вимогам стандарту, його оцінюють у відповідності з нормативними вимогами до силосу по ГОСТ 23638—79 «Силос із зелених рослин ...»

Визначення фази розвитку трав для заготівлі кормів і органолептичну оцінку корму проводить комісія у складі агронома, зоотехніка і ветеринарного лікаря господарства. Висновки комісії оформляються актом.

Таблиця 82.

Нормативи оцінки якості сінажної сировини

Показники

Клас

I

II

III

Збирання першого укосу

     

бобові і бобово-злакові

Бутонізація і початок цвітіння Повне цвітіння

злакові

До початку колосіння Початок цвітіння

Збирання другого укосу

     

бобові і бобово-злакові

Початок цвітіння Цвітіння Кінець цвітіння

злакові

До початку колосіння Колосіння Початок цвітіння

Вміст сухої речовини, %, не менше

     

бобові і бобово-злакові

40—55 40—55 40—55

злакові

40—60 40—60 40—60

Вміст каротину в сухій речовині, мг/кг

60 60 60

Таблиця 83.

Нормативи оцінки якості сінажу

Показники

Характеристика і норма для класу

І

II

III

Запах

Ароматний, фруктовий

Ароматний, фруктовий, Допускається слабкий запах меду, свіжоспеченого хліба, оцтової кислоти

Забарвлення

Сірувато-зелене, жовто-зелене, для конюшини допускається світло-коричневе

Сірувато-зелене, жовто-зелене, для конюшини —-світло-коричневе, допускається світло-буре

Вміст сухої речовини за масою, %, в сінажі з трав:

     

бобових

40—55 40—55 40—55

злакових і бобово-злакових

40—60 40—60 40—60

Вміст каротину в сухій речовині, мг/кг, не менше, в сінажі з трав:

     

бобових

15 13 11

бобово-злакових

13 11 9

злакових

12 10 8

Вміст сирої клітковини в сухій речовині, %, не більше

29 32 35

Вміст легкорозчинних вуглеводів, %, не менше

2

Вміст каротину в сухій речовині, мг/кг, не менше

55 40 30

Вміст масляної кислоти, за масою, %, не більше

Не допускається 0,1 0,2

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Оцінка якості сінажної сировини і сінажу

Наступна сторінка      -  Організація потокової заготівлі кормів механізованим загоном

Попередня сторінка    -  Оцінка якості силосної маси

Вернутися на сторінку - Оцінка якості сінажної сировини і сінажу

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.