Скотный двор Скотный двор

 Довідник
по заготівлі і зберіганню кормів

 

А.О.Бабич, С.Й.Олішинський, В.А.Ясенецький та ін. - К.: Урожай, 1989

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Вступ

Рослинна сировина для заготівлі кормів

Сівозміни у створенні сировинного конвеєра

Біологічна повноцінність зелених рослин

Сучасні технології консервування кормів

Технологія приготування сіна

Технологічні операції на збиранні трав

Заготівля розсипного сіна

Пресування сіна

Заготівля подрібненого сіна

Приготування сіна активним вентилюванням

Режим досушування

Силосування

Силосування свіжоскошеної маси

Силосування пров'яленої маси

Силосування зеленої маси підвищеної вологості

Особливості силосування різних культур

Комбінований силос

Технологія приготування сінажу

Технологія завантаження баштових сховищ

Організація збирально-транспортних загонів для заготівлі сінажу

Технологія хімічного консервування кормів

Хімічні консерванти

Технологія внесення консервантів

Хімічне консервування вологого фуражного зерна

Приготування штучно зневоднених кормів

Білково-вітамінний концентрат зелених рослин

Сировинний конвеєр для виробництва ПЗК

Технологія виготовлення ПЗК

Відходи цукробурякового виробництва

Зберігання кормів

Зберігання сіна

Зберігання штучно зневоднених кормів

Зберігання силосу

Зберігання сінажу

Зберігання кормових коренеплодів

Облік кормів, оцінка їх якості

Облік сіна

Облік силосу

Облік сінажу

Оцінка якості кормів

Відбір середніх зразків для аналізу

Оцінка якості сіна

Оцінка якості штучно зневоднених кормів

Оцінка якості силосної маси

Оцінка якості сінажної сировини і сінажу

Організація потокової заготівлі кормів механізованим загоном

Колективний підряд

Організація роботи загону

Техніка виробничої і пожежної безпеки при заготівлі та зберіганні кормів


Карта сайту


Оцінка якості штучно зневоднених кормів

За органолептичною оцінкою штучно висушені корми мають бути без ознак горіння і псування, темно-зеленого або зеленого забарвлення, без сторонніх запахів.

Ступінь подрібнення зеленої маси перед сушінням має відповідати зоотехнічним вимогам (с. 107—108). Розмір гранул і брикетів повинен відповідати ГОСТ 23513—79.

Зелені штучно зневоднені корми оцінюють також за вмістом сухої речовини та каротину (табл. 74).

Таблиця 74.

Нормативи попередньої оцінки зневоднених зелених кормів

Показники

Клас

І

II

III

Вміст сухої речовини, %:

     

борошно

91-68 91—88 91—88

гранули і брикети

91—86 91—86 91—86

січка

90—85 90—85 90-85

Вміст каротину в сухій речовині, мг/кг, не менше

210 160 100

Остаточна оцінка якості кормів здійснюється згідно з ГОСТ 18691—83.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Оцінка якості штучно зневоднених кормів

Наступна сторінка      -  Оцінка якості силосної маси

Попередня сторінка    -  Оцінка якості сіна

Вернутися на сторінку - Оцінка якості штучно зневоднених кормів

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.