Довідник
по заготівлі і зберіганню кормів

А.О.Бабич, С.Й.Олішинський, В.А.Ясенецький та ін. - К.: Урожай, 1989

 

Особливості силосування різних культур

Силосування цілих рослин кукурудзи в різні фази має свої особливості. Високопоживний помірно кислий силос одержують при збиранні її наприкінці молочно-воскової та у восковій стиглості зерна, коли нагромаджена максимальна кількість сухої речовини і вологість силосної маси становить 65—70 % (табл. 30). Передчасне збирання призводить до недобору зерна, силос з надто вологої сировини має неприємний запах і погано поїдається худобою.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Таблиця 30.

Поживність силосу з кукурудзи залежно від фази стиглості зерна, корм, од./кг

Науково-дослідна установа Молочна Молочно-воскова Воскова
УНДІ кормів 0,200 0,263 0,29
НДІ тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР 0,183 0,22 0,32
ВНДІ кукурудзи 0,213 0,26 0,287
ВНДІ кормів 0,17 0,23 0,28

Втрати сухої речовини у процесі силосування кукурудзи в молочно-восковій і восковій стиглості зерна порівняно з втратами в молочній зменшуються на 25—35 %.

Силосування у восковій стиглості зерна потребує ретельного подрібнення рослин на частки завдовжки не більше 15 мм. Цим вимогам відповідають самохідні кормозбиральні комбайни КСК-100, Е-281, причіпні КПКУ-75, КПИ-2,4 (рис. 17) при правильному регулюванні робочих органів різального апарата.

Технологічна схема кормозбирального комбайна КПИ-2,4

Рис. 17. Технологічна схема
кормозбирального комбайна КПИ-2,4:

1 - ніж; 2 - мотовило; 3 - шнек; 4 - верхні вальці; 5 - нижні вальці; 6 - гладкий валець; 7 - протирізальна пластина; 8 - подрібнювальний барабан; 9 - силосопровід; 10 - гідроциліндр; 11 - козирьок.

 

У зв'язку з тим, що силосована маса має підвищений вміст сухих речовин, для нормального ущільнення її необхідно ретельно подрібнити. Тому робочі органи різального апарата силосозбиральних комбайнів регулюють (табл. 31) на оптимальну довжину часток (10—15 мм) і добре заточують.

Таблиця 31.

Можливі варіанти встановлення розрахункової довжини часток при збиранні комбайнами

КСК-100

Кількість зубів зірочки Кількість ланок ланцюга Довжина часток, мм залежно від числа ножів
ведучої веденої 12 8 6 4 3
12 28 45 5 7,8 10,4 15 20,8
20 25 47 10 15 19,5 З0 39
25 20 47 15 25 30,3 45 60,6
20 12 41 20 З0 40,5 60 81
25 12 43 25 38 50,67 75 101,3

 

Е-281

Передача привода живильного апарата Довжина часток, мм, при встановленні на барабані подрібнювального апарата кількості ножів
12 8 6 4 3 2
Перша 3,3 5,2 6,6 10 13,3 20
Друга 6,3 10 13,3 20 26,5 40
Третя 15 22,1 30 45 60 90

 

КСС-2,6

Довжина часток, мм Кількість зубів зірочки
ведучого вала головного редуктора вала живильного апарата гладкого вала живильного апарата вала редуктора виванта - жувального транспортера
8 10 71 32 12
12 10 50 22 12
20 12 36 22 20
22 14 36 20 20

Крім кормозбиральних комбайнів, потрібну довжину часток забезпечує також силосний комбайн КСС-2,6 при зміні приводних зірочок.

Для якісного подрібнення рослин у фазі воскової стиглості зерна комбайни обладнують спеціальними рекатерами, які встановлюють під подрібнюючим барабаном у вигляді підбарабання, що дає можливість розплющити зерно.

Якщо під час збирання не вдається досягти бажаного подрібнення, перед згодовуванням силосу худобі необхідно додатково подрібнювати його в кормоцехах у процесі виготовлення сумішей.

Силосування кукурудзи в молочній фазі вимагає дещо іншої технології, оскільки вміст вологи в ній становить понад 80 %, а цукру в сухій речовині — 12—15 %. Застосування технології, яка призначена для кукурудзи у молочно-восковій стиглості, призводить до великої втрати (25—30 %) речовин разом з витікаючим соком та внаслідок специфічних умов бродіння. Через високий вміст цукру і низьку буферність сировини одержують кислий силос з великою кількістю оцтової, а інколи масляної кислот, що значно погіршує його кормову якість та повноцінність. Якщо доводиться силосувати її в молочній фазі, слід додавати чисті і добре подрібнені сухі компоненти.

Силосування стебел кукурудзи. При відділенні качанів воскової стиглості або на початку збирання на зерно листостеблова маса ще соковита і добре силосується. В процесі силосування стебел при вологості 40—50 % слід додавати соковиті корми (гичка цукрових або кормових буряків, відходи рослинництва, зелена маса з повторних посівів) або зволожувати масу лише водою і створювати при цьому анаеробні умови.

Силосуючи листостеблову масу разом із соковитими компонентами, додержують такої технології: на дно силосної траншеї кладуть шар соломи товщиною до 1 м, зверху щільно один до одного укладають соковиті корми, подрібнюючи їх гусеницями трактора, і добре ущільнюють, зверху насипають подрібнені стебла кукурудзи шаром 30—40 см; потім соковиті корми знову ущільнюють, і в такій послідовності заповнюють силососховище. При силосуванні з жомом додержують пошарової технології.

Добрий силос можна одержати із сухих стебел, якщо їх укладати, зволожуючи 1,5 %-ним розчином меляси (15 кг на тонну води).

Кількість води, яку потрібно додати при силосуванні стебел, можна визначити так: зважити точно 1 кг подрібненої листостеблової маси і на 3—5 год замочити у відрі з водою. Потім її виймають і після того, як вода стече, знову зважують. Перевищення маси в грамах покаже, скільки кілограмів води треба додати на кожну тонну силосної маси. Щоб добре зволожити масу і щоб вода не збігла на дно сховища, її необхідно розбризкувати,

Силосування качанів. Силосують качани, які надходять безпосередньо з поля. Не можна закладати качани, які зігрілися в буртах або запліснявіли. Перед силосуванням їх обов'язково подрібнюють на частки розміром до 3—4 см (таких часток має бути не менше 80 % за масою для ВРХ) і до 2 мм (не менше 60 % для свиней). Неподрібнені качани силосувати не слід, бо при цьому втрачається багато поживних речовин внаслідок дихання, нещільного їх закладання, а також пліснявіння, горіння тощо.

Для подрібнення качанів можна використовувати технологічні лінії ЛИК-Ф-20 (рис. 18), КИК-Ф-20-04 та КИК-Ф-20-03 (табл. 32, 33).

Технологічна схема лінії ЛИК-Ф-20

Рис. 18. Технологічна схема лінії ЛИК-Ф-20:

1 — подрібнювач ИРТ-165-02К; 2 — конвеєр ТС-40; 3 — живильник ПМЗ-1,5; 4 — автосамоскид.

Таблиця 32.

Склад комплектів обладнання для подрібнення
качанів кукурудзи підвищеної вологості

Марка машини Кількість у технологічній лінії
КИК-Ф-20-03 КИК-Ф-20-04 ЛИК-Ф-20
Живильник-навантажувач ПМЗ-1,5 1 1 1
Навантажувальний транспортер ТС-40М 1 1
Навантажувальний транспортер ТС-40С 2
Подрібнювач:      
         ИПК-Ф-20 (комплект) 1
         ИРМ-50 1
         ИРТ-165-02К 1

 

Таблиця 33.

Технічна характеристика обладнання
для подрібнення качанів кукурудзи підвищеної вологості

Показники КИК-Ф-20-03 КИК-Ф-20-04 ЛИК-Ф-20
Продуктивність, т/год  9,33 15,6 14,8
Потужність двигуна, кВт 114,5 102,5 143,5
Кількість обслуговуючого персоналу, чол. 1 1 1
Марка подрібнювача М-8 ИРМ-50 ИРТ-165-02К
Ступінь подрібнення качанів (вологість 43— 46 %), кількість часток, %:      
    до 2 мм 42,6 28,9 32,5
    до 3 мм 59,7 43,2 51,6
    до 4 мм 68,4 53,8 62

Найбільш якісно подрібнює качани дробарка М-8, яка входить до комплекту ИПК-Ф-20, і переобладнаний подрібнювач ИРТ-165-02К. Робота ИРМ-50 не повністю відповідає зоотехнічним вимогам за якістю подрібнення.

Дробарка М-8 укомплектована змінними решетами з діаметром отворів 12, 16, 18, 22, 30 і 50 мм, якими регулюють ступінь подрібнення. Якщо подрібнюють качани високої вологості і з великою кількістю обгорток, на дробарку встановлюють глуху деку і дефлектор.

Подрібнювач ИРТ-165-02К відрізняється від серійної машини тим, що замість обертового бункера він обладнаний бункером трапецієподібної форми, а подрібнювач укомплектований змінними решетами з діаметром отворів 10, 12, 16, 20 мм та 72 молотками. Якість подрібнення регулюється зміною решіт.

 

Технологічна схема ліній сіля подрібнення качанів і зерна кукурудзи

Рис. 19. Технологічна схема ліній для подрібнення качанів і зерна кукурудзи:

1 — живильник ПМЗ-1,5; 2 — подрібнювач ИРМ-50; 3 — конвеєр обладнання ИПК-Ф-20; 4 — подрібнювач М-8 обладнання ИПК-Ф-20; 5 — конвеєр ТС-40.

 

Схема подрібнювача ИРМ-50

Рис. 20. Схема подрібнювача ИРМ-50:

1 - рама; 2 - електродвигун; 3 - щиток; 4 - рухома рамка верхньої камери; 6 - низький силосопровід; 7 - барабан; 8 - дека

 

Подрібнені качани розрівнюють і безперервно ущільнюють важкими тракторами протягом періоду заповнення траншеї до щільності 0,85—1 т/м3.

Оптимальна вологість для силосування качанів без обгорток 35—40 %, з обгортками 40—45 %. Качани, засилосовані у високій вологості, дають малопоживний корм (табл. 34).

Таблиця 34.

Поживна цінність качанів кукурудзи різної стиглості
(НДІ тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР)

Фаза стиглості Вологість, % Корм. од. Перетравного протеїну, г
в 1 кг корму
Молочна 78 0,293 12,5
Молочно-воскова 67 0,430 18
Воскова 59 0,521 22,1

Тривалість заповнення траншеї не повинна перевищувати трьох-чотирьох днів, якщо її заповнюють по всій довжині, і шість-вісім днів, якщо поетапно.

Застосування хімічних консервантів дає можливість подовжити строк закладання до 10—12 днів. Закладену масу щоденно вкривають поліетиленовою плівкою.

Сорго збирають у восковій і молочно-восковій стиглості зерна. В цей період зелена маса має оптимальну вологість (70% і нижче) і максимальну поживність (табл. 35).

Таблиця 35.

Поживність силосу із сорго

Фаза стиглості Вологість, % Корм. од. Перетравного протеїну, г
в 1 кг силосу
Викидання волотей  72,7 0,190 11
Молочна 75 0,195 16,7
Воскова 70 0,240 13,7
Повна стиглість 73,3 0,227 9

Сорго в пізні фази стиглості відзначається високим вмістом цукрів, але низьким протеїну. Тому інтенсивно нагромаджуються органічні кислоти і силос перекислюється (табл. 36).

Таблиця 36.

Якість силосу із сорго, зібраного в різні фази розвитку
(Тараненко В. І., 1978)

Фаза розвитку Вологість, % Титрована кислотність, мл рН Вміст синильної кислоти, мг/кг
Вихід у трубку 74,3 26,1 4 8
Викидання волоті 76,9 24,6 3,9 5
Цвітіння 75,4 23,2 3,5 3
Молочно-воскова стиглість 70,6 20,2 3,4 Сліди
Повна стиглість 70,4 21,3 3,4

Щоб одержати помірно кислий силос, сорго краще силосувати в суміші з бобовими та іншими культурами, які важко або зовсім не силосуються.

Суданську траву силосують у фазі викидання волоті. Не слід запізнюватися із збиранням її па силос, оскільки перестояні рослини грубішають і силосуються лише з додаванням вологих кормів.

Суданська трава багата на вуглеводи (близько 3 % цукру), що сприяє нормальному бродінню не лише при силосуванні в чистому вигляді, але й у суміші з бобовими (20—25 %). Перетравність трави і її поживність залежать від фази стиглості (табл. 37).

Таблиця 37.

Перетравність суданської трави і силосу

Фаза стиглості Вологість, % Коефіцієнт перетравності Корм. од. Пере- травного протеїну, г
пере- травного протеїну жиру клітко- вини БЕР в 1 кг корму
Зелена маса
Вихід у трубку 78,8 75 76 70 77 0,20 26
Викидання волоті 75,8 69 72 64 75 0,22 23
Цвітіння 74,4 61 59 64 63 0,21 19
Силос
Викидання волоті 74,7 60 67 66 55 0,17 19

Із злаково-бобових сумішок на силос найчастіше використовують вико-овес. Сумішки силосуються добре. Якщо вологість їх підвищена, масу слід пров'ялити або ж силосувати з додаванням сухих кормів.

Соняшник силосують на початку цвітіння, коли частка листків і кошиків у загальному врожаї значна, а стебла соковиті. Він добре силосується в чистому вигляді та в суміші з іншими культурами, однак при високій вологості маси треба додавати сухі компоненти. Для збагачення протеїном додають 25—30 % бобових, що в два рази підвищує вміст його.

Озимі проміжні культури. Найчастіше для заготівлі раннього силосу використовують озимі жито і пшеницю. Збирають їх на початку колосіння. Запізнення із скошуванням призводить до переростання, грубіння і вилягання. При силосуванні жита особливу увагу потрібно звернути на ретельне ущільнення маси, бо через специфічну будову стебла повітря з неї важко витісняється.

Капустяні культури (озимий ріпак, перко, редька олійна). Через підвищений вміст білка і високу вологість (89—87 %) заготовити якісний силос із свіжоскошених рослин практично неможливо. Капустяні силосують після пров'ялювання маси з внесенням хімічних консервантів або з додаванням соломи і хімічних консервантів.

Багаторічні та однорічні бобові трави. Щоб заготовити високоякісний силос, багаторічні трави необхідно пров'ялювати до вологості 70—60 %. Масу люцерни, еспарцету та злакових трав з вмістом протеїну понад 15 % силосують з використанням хімічних консервантів або з додаванням 2 % меляси. Попередньо мелясу розводять водою в співвідношенні від 1:3 до 1:5. Якщо хімічних консервантів і меляси немає, використовують молочнокислі закваски або ж силосують у суміші з культурами, які легко силосуються (50—70 % кукурудзи, сорго тощо).

Свіжоскошену масу культур, які важко або зовсім не силосуються, та однорічних трав вологістю понад 70 % слід силосувати з використанням хімічних консервантів, меляси або змішувати з культурами, що легко силосуються, додаючи при цьому одну частку кукурудзи або дві частки інших культур на одну частку бобових.

 

Ви дивилися сторінку - Особливості силосування різних культур

Наступна сторінка      - Комбінований силос

Попередня сторінка    - Силосування зеленої маси підвищеної вологості

Повернутися до початку сторінки Особливості силосування різних культур

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.