Довідник
по заготівлі і зберіганню кормів

А.О.Бабич, С.Й.Олішинський, В.А.Ясенецький та ін. - К.: Урожай, 1989

 

Організація збирально-транспортних загонів для заготівлі сінажу

Добір техніки для загону. Для визначення потрібної кількості технічних засобів у загоні по заготівлі сінажу використовують дані про продуктивність окремих машин і складають технологічну карту, виходячи з наявних площ та врожайності трав (табл. 45, 46).

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Таблиця 45.

Технологічна карта заготівлі 1000 т сінажу в траншеї.

Урожай зеленої маси 200 ц/га (110 ц пров'яленої). Площа 90 га. Відстань перевезень 10 км. Трамбування 20 год на добу, розрівнювання 10 год.

Операція Склад агрегату Кіль- кість праців- ників, чол. Продук- тивність, га, т Трива- лість роботи, днів Затрати праці, людино-год/га
трактор, автомобіль машина за 1 год за 1 день
марка кіль- кість марка кіль- кість
Скошування* ЮМЗ-6 З КПРН-3 3 3 1,2 36 2,5 0,83
3 (КРН-2,1М)** 3 3 (1,0)
4 (КС-2,1) 4 4 (0,75)
2 (КПС-5Г) 2 2 (1,4)
2 (Е-301) 2 2 (1,4)
Ворушіння Т-25А 2 ГВР-6 2 2 2,5 50 1,8 0,4
Згрібання у валок Т-25А 2 ГВР-6 2 2 2,5 50 1,8 0,4
Підбирання валків з подрібненням ЮМЗ-6 (3) КСК-100 (Е-281) 3 3 1,4 42 2,1 0,71
КПКУ-75 3 3 (1,4)      
КПКУ-75 3 3 (1,25)      
Перевезення маси до траншеї ГАЗ-53Б 8     8 (0,55)      
Розрівнювання, трамбування Т-74 1 Д-535 1 1 3,0 30 40 0,34
Т-130 1 1 0,9 18 5 1,1
Укриття плівкою, тирсою тощо Вручну               0,6

* При скошуванні у валок виключається ворушіння.

** В дужках зазначені марки машин, які можуть бути використані замість машин, позначених в першому рядку.

 

Таблиця 46.

Технологічна карта заготівлі 1800 т сінажу в двох баштах.

Урожай зеленої маси 200 ц/га (110 ц пров'яленої). Площа 164 га. Відстань перевезень 10 км. Тривалість завантаження 6 днів

Операція Склад агрегату Лю- дино-дні Три- ва- лість ро- боти за день, год. Продук- тивність, га, т Трива- лість заван- тажен- ня 1 башти, днів Затрати праці, людино-год/га
трактор, автомобіль машина за 1 год за 1 день
марка кіль- кість марка кіль- кість
Скошування у валки ЮМЗ-6 2 КПРН-3 2 2 10 1,2 24 2,5 0,83
2 (КПС-5Г) 2 2 10 1,4
2 (Е-301) 2 2 10 1,4
Підбір валків з подрібненням і навантаження у транспортні засоби Те ж 2 КСК-100 2 3 10 1,3      
3 (Е-281) 3 3 10 1,3
Подача маси в дозатор КТУ-40000 Те ж 1 ПЭ-0,8 1 1 13 1,8 24 2,5 0,55
Подача маси в башту Електро- двигун 1 ЗБ-50 1 1 13 1,8 24 2,5 0,55
РРС-Ф-50-6 1 1 13 1,8 24 2,5 0,55
Вкриття маси плівкою Вручну                 0,77

Для переміщення, розрівнювання і трамбування сировини в транспортних сховищах використовують гусеничні (ДТ-75М, Т-130, Т-4) або колісні трактори (Т-150К, К-701). Колісні на розрівнюванні і трамбуванні сировини в траншеї в 1,5—2 рази продуктивніші і дають кращу якість роботи, ніж гусеничні. Однак колісні трактори, виходячи з умов дотримання техніки безпеки, можна застосовувати лише у напівзаглибленнх і заглиблених сховищах. Забороняється використання їх при наземному укладанні сировини в штабелі з вертикальними стінками.

Засоби вивантаження сінажу з траншей. Сінаж з горизонтальних сховищ вивантажують універсальним та спеціальним навантажувачами.

Технічна характеристика навантажувачів:

Показники ПЭ-0,8Б ПСС-5,5 ПСК-5 ПСК-5 А
Продуктивність при навантаженні, т/год:        
          силосу 15—20 40 16 19,4
          сінажу 10—12 25 6
Агрегатується з тракторами ЮМЗ-6Л/М МТЗ-80; МТЗ-82 МТЗ-80; МТЗ-82 МТЗ-80; МТЗ-82
Потужність двигуна, кВт 30—35 35—40 До 43,5
Дорожній просвіт, мм 250 350 350 350
Кількість обслуговуючого персоналу, чол. 1 1 1 1
Ширина захвата робочого органу, мм 1200 1200 1200
Висота шару забирання маси, мм 5,5 5,5 4,5

Спеціальні машини додатково подрібнюють корм в процесі його вивантаження. Після них торцева частина бурту залишається рівною і нерозпушеною, що виключає втрати поживних речовин. Слід відзначити, що універсальні навантажувачі ПЗ-0,5, П3-0,8Б порушують щільність сінажу, а це призводить до погіршення якості корму та збільшення його втрат.

 

Ви дивилися сторінку - Організація збирально-транспортних загонів для заготівлі сінажу

Наступна сторінка      - Технологія хімічного консервування кормів

Попередня сторінка    - Технологія завантаження баштових сховищ

Повернутися до початку сторінки Організація збирально-транспортних загонів для заготівлі сінажу

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.