Скотный двор Скотный двор

 Довідник
по заготівлі і зберіганню кормів

 

А.О.Бабич, С.Й.Олішинський, В.А.Ясенецький та ін. - К.: Урожай, 1989

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Вступ

Рослинна сировина для заготівлі кормів

Сівозміни у створенні сировинного конвеєра

Біологічна повноцінність зелених рослин

Сучасні технології консервування кормів

Технологія приготування сіна

Технологічні операції на збиранні трав

Заготівля розсипного сіна

Пресування сіна

Заготівля подрібненого сіна

Приготування сіна активним вентилюванням

Режим досушування

Силосування

Силосування свіжоскошеної маси

Силосування пров'яленої маси

Силосування зеленої маси підвищеної вологості

Особливості силосування різних культур

Комбінований силос

Технологія приготування сінажу

Технологія завантаження баштових сховищ

Організація збирально-транспортних загонів для заготівлі сінажу

Технологія хімічного консервування кормів

Хімічні консерванти

Технологія внесення консервантів

Хімічне консервування вологого фуражного зерна

Приготування штучно зневоднених кормів

Білково-вітамінний концентрат зелених рослин

Сировинний конвеєр для виробництва ПЗК

Технологія виготовлення ПЗК

Відходи цукробурякового виробництва

Зберігання кормів

Зберігання сіна

Зберігання штучно зневоднених кормів

Зберігання силосу

Зберігання сінажу

Зберігання кормових коренеплодів

Облік кормів, оцінка їх якості

Облік сіна

Облік силосу

Облік сінажу

Оцінка якості кормів

Відбір середніх зразків для аналізу

Оцінка якості сіна

Оцінка якості штучно зневоднених кормів

Оцінка якості силосної маси

Оцінка якості сінажної сировини і сінажу

Організація потокової заготівлі кормів механізованим загоном

Колективний підряд

Організація роботи загону

Техніка виробничої і пожежної безпеки при заготівлі та зберіганні кормів


Карта сайту


Організація збирально-транспортних загонів для заготівлі сінажу

Добір техніки для загону. Для визначення потрібної кількості технічних засобів у загоні по заготівлі сінажу використовують дані про продуктивність окремих машин і складають технологічну карту, виходячи з наявних площ та врожайності трав (табл. 45, 46).

Таблиця 45.

Технологічна карта заготівлі 1000 т сінажу в траншеї.
Урожай зеленої маси 200 ц/га (110 ц пров'яленої).
Площа 90 га. Відстань перевезень 10 км.
Трамбування 20 год на добу, розрівнювання 10 год.

Операція

Склад агрегату

Кіль- кість праців- ників, чол.

Продук- тивність, га, т

Трива- лість роботи, днів

Затрати праці, людино-год/га

трактор, автомобіль

машина

за 1 год

за 1 день

марка

кіль- кість

марка

кіль- кість

Скошування* ЮМЗ-6 З КПРН-3 3 3 1,2 36 2,5 0,83
3 (КРН-2,1М)** 3 3 (1,0)
4 (КС-2,1) 4 4 (0,75)
2 (КПС-5Г) 2 2 (1,4)
2 (Е-301) 2 2 (1,4)
Ворушіння Т-25А 2 ГВР-6 2 2 2,5 50 1,8 0,4
Згрібання у валок Т-25А 2 ГВР-6 2 2 2,5 50 1,8 0,4
Підбирання валків з подрібненням ЮМЗ-6 (3) КСК-100 (Е-281) 3 3 1,4 42 2,1 0,71
КПКУ-75 3 3 (1,4)      
КПКУ-75 3 3 (1,25)      
Перевезення маси до траншеї ГАЗ-53Б 8     8 (0,55)      
Розрівнювання, трамбування Т-74 1 Д-535 1 1 3,0 30 40 0,34
Т-130 1 1 0,9 18 5 1,1
Укриття плівкою, тирсою тощо Вручну               0,6

* При скошуванні у валок виключається ворушіння.

** В дужках зазначені марки машин, які можуть бути використані замість машин, позначених в першому рядку.

 

Таблиця 46.

Технологічна карта заготівлі 1800 т сінажу в двох баштах.
 
Урожай зеленої маси 200 ц/га (110 ц пров'яленої).
Площа
164 га. Відстань перевезень 10 км. Тривалість завантаження 6 днів

Операція

Склад агрегату

Лю- дино-дні

Три- ва- лість ро- боти за день, год.

Продук- тивність, га, т

Трива- лість заван- тажен- ня 1 башти, днів

Затрати праці, людино-год/га

трактор, автомобіль

машина

за 1 год

за 1 день

марка

кіль- кість

марка

кіль- кість

Скошування у валки ЮМЗ-6 2 КПРН-3 2 2 10 1,2 24 2,5 0,83
2 (КПС-5Г) 2 2 10 1,4
2 (Е-301) 2 2 10 1,4
Підбір валків з подрібненням і навантаження у транспортні засоби Те ж 2 КСК-100 2 3 10 1,3      
3 (Е-281) 3 3 10 1,3
Подача маси в дозатор КТУ-40000 Те ж 1 ПЭ-0,8 1 1 13 1,8 24 2,5 0,55
Подача маси в башту Електро- двигун 1 ЗБ-50 1 1 13 1,8 24 2,5 0,55
РРС-Ф-50-6 1 1 13 1,8 24 2,5 0,55
Вкриття маси плівкою Вручну                 0,77

Для переміщення, розрівнювання і трамбування сировини в транспортних сховищах використовують гусеничні (ДТ-75М, Т-130, Т-4) або колісні трактори (Т-150К, К-701). Колісні на розрівнюванні і трамбуванні сировини в траншеї в 1,5—2 рази продуктивніші і дають кращу якість роботи, ніж гусеничні. Однак колісні трактори, виходячи з умов дотримання техніки безпеки, можна застосовувати лише у напівзаглибленнх і заглиблених сховищах. Забороняється використання їх при наземному укладанні сировини в штабелі з вертикальними стінками.

Засоби вивантаження сінажу з траншей. Сінаж з горизонтальних сховищ вивантажують універсальним та спеціальним навантажувачами.

Технічна характеристика навантажувачів:

Показники

ПЭ-0,8Б

ПСС-5,5

ПСК-5

ПСК-5 А

Продуктивність при навантаженні, т/год:        
          силосу 15—20 40 16 19,4
          сінажу 10—12 25 6
Агрегатується з тракторами ЮМЗ-6Л/М МТЗ-80; МТЗ-82 МТЗ-80; МТЗ-82 МТЗ-80; МТЗ-82
Потужність двигуна, кВт 30—35 35—40 До 43,5
Дорожній просвіт, мм 250 350 350 350
Кількість обслуговуючого персоналу, чол. 1 1 1 1
Ширина захвата робочого органу, мм 1200 1200 1200
Висота шару забирання маси, мм 5,5 5,5 4,5

Спеціальні машини додатково подрібнюють корм в процесі його вивантаження. Після них торцева частина бурту залишається рівною і нерозпушеною, що виключає втрати поживних речовин. Слід відзначити, що універсальні навантажувачі ПЗ-0,5, П3-0,8Б порушують щільність сінажу, а це призводить до погіршення якості корму та збільшення його втрат.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Організація збирально-транспортних загонів для заготівлі сінажу

Наступна сторінка      -  Технологія хімічного консервування кормів

Попередня сторінка    -  Технологія завантаження баштових сховищ

Вернутися на сторінку - Організація збирально-транспортних загонів для заготівлі сінажу

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.