Довідник
по заготівлі і зберіганню кормів

А.О.Бабич, С.Й.Олішинський, В.А.Ясенецький та ін. - К.: Урожай, 1989

 

Організація роботи загону

Організація заготівлі кормів механізованими загонами потребує комплексного підходу до планування технологічних операцій, нормування праці, обліку, контролю за ходом робіт і аналізу щоденних наслідків, матеріального стимулювання механізаторів за кінцевим результатом (кількість та якість заготовлених кормів).

Загін — тимчасовий трудовий колектив, створений для здійснення поточної технології заготівлі кормів з поопераційним розподілом праці з працівників одного чи кількох господарських підрозділів.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

До складу загону входять технологічна ланка (ланки), група управління (керівник загону), механік, помічник по обліку, вагар, лаборант по визначенню якості кормів, ланки технічного обслуговування та культурно-побутового обслуговування.

Технологічна ланка — підрозділ, який виконує всі операції, передбачені технологією заготівлі кожного виду корму.

Робоча група — тимчасове об'єднання в складі ланки, яке виконує одну з технологічних операцій по заготівлі того чи іншого корму. Наприклад, для заготівлі сіна формується 5 груп — скошування, ворушіння, підбирання, транспортування та скиртування.

Організаційна структура загону обумовлюється набором операцій, передбачених технологічною схемою заготівлі кормів.

Загони можуть бути спеціалізованими і комплексними.

Спеціалізований загін створюють для заготівлі одного виду корму, але протягом сезону його можна переформувати для заготівлі іншого корму. Наприклад, загін, що виробляє штучно зневоднені корми, восени укомплектовують технічними засобами для силосування кукурудзи або гички цукрових буряків.

Спеціалізовані загоїш можуть бути створені кількома невеликими господарствами для оперативного виконання робіт у стислі строки, завдяки чому зростає ефективність використання технічних і транспортних засобів, підвищується якість вчасно заготовлених кормів, швидше звільнюються площі від кормових культур тощо.

Комплексний загін заготовляє два і більше видів кормів, тобто забезпечує ферми зеленими кормами, заготовляє трав'яне борошно, сіно, сінаж та силос. Особливо ефективні великі загони на тваринницьких комплексах, де заготівля кормів поставлена на індустріальну основу.

Професіональний та кількісний склад загонів залежить під потреби в кормах, строків та умов виконання робіт, місткості сховищ, потужності технічних засобів. Суттєве значення має кваліфікація механізаторів, їх відношення до справи, виконання ними змінних завдань, перехід на колективний підряд.

При формуванні загону насамперед визначають його потужність, тобто щоденний обсяг заготівлі кормів залежно від загального обсягу їх виробництва в господарстві, місткості сховищ, оптимальних технологічних строків заповнення одного сховища та тривалості всього періоду заготівлі кормів. Наприклад, мінімальна потужність загону на заготівлі сінажу та силосу з багаторічних трав для закладання в траншею місткістю 500 т становить 100 т, а в траншею на 2500 т — уже 500 т, тобто загін повинен забезпечувати надходження сировини в таких обсягах, щоб не порушити технологічної вимоги завантажити траншеї за 3—4 дні.

Загін по виробництву штучно зневоднених кормів повинен постачати зелену масу для сушильного агрегату, який працює у дві зміни. Для сушарки АВМ-1,5, яка працює протягом 14— 16 год, необхідно щодоби доставляти близько 800 т свіжої трави.

Розрахунок складу і потужності загону починають з визначення кількості машин та добору виконавців для виконання кожної операції, тобто проектується потокова лінія (технологічна ланка) на підставі технологічних карт.

Потокова лінія є первинним організаційним формуванням, яке здатне забезпечувати безперервність технологічного процесу.

Залежно від обсягів та умов заготівлі кормів у складі загону можуть бути одна, дві і більше потокових ліній. Наприклад, на Поліссі, в передгірних районах Карпат рельєф місцевості, невеликі розміри полів потребують розподілу техніки та механізаторів по ділянках, тоді як в інших зонах їх слід концентрувати на одному полі. Отже, створення потокових ліній дає можливість маневрувати збирально-транспортною технікою у межах загону.

Проектування потокових ліній базується на доборі марочного і кількісного складу машин, щоб забезпечити безперервну і узгоджену роботу загону. Як правило, продуктивність машини чи знаряддя на наступній операції має дорівнювати або перевищувати продуктивність її на попередній. Наприклад, нерідко скошені протягом 2—3 днів трави лежать у полі 5—7 днів, бо не вистачає ворушилок, щоб за 2—3 дні їх пров'ялити і досушити активним вентилюванням. Для виключення такої неузгодженості перевіряють якість проектування потокової лінії. Для цього змінний виробіток агрегатів на основній операції ділять на продуктивність машин на окремих операціях. Одержаний результат (коефіцієнт узгодження продуктивності машин) свідчить про ступінь їх узгодженості в потоковій лінії. Якщо він відхиляється не більше ніж на ±20 %, а абсолютне значення становить 0,8—1,2, то потокова лінія спроектована правильно. Приклад розрахунків узгодження потокових ліній наведені в таблиці 84 при заготівлі сіна по різних технологіях.

Таблиця 84.

Розрахунок потужності та складу потокової лінії (технологічної ланки) на заготівлі сіна (довжина гонів 200—300 м, маса скирти 35—50 т, вихід сіна 2,5—3 т/га)

Ва- ріант Операція Агрегат Норма виро- бітку, га Кількість агрегатів на кожній операції Змінний виробіток всіх агрегатів, га Коефіцієнт узгод- ження обсягів робіт по операціях
А Скошування МТЗ + КС-2,1 6,3 3 18,9 1
Згрібання МТЗ + ГВР-6 19 1 19 1
Підбирання сіна з валків та перевезення до скирти МТЗ + ПК-1,6, КУН-10 5 4 20 1,05
Скиртування в полі МТЗ + ПФ-0,5 (ПКУ-0,8) 10 2 20 1,05
Згрібання решток Т-404 + ГТП-6 20 1 20 1,05
Б Скошування з плющенням МТЗ + КПРН-3 6,9 3 20,7 0,96
Ворушіння МТЗ (Т-40) + ГВР-6 21,5 1 21,5 1
Згрібання МТЗ (Т-40) + ГВР-6 19 1 19 0,88
Підбір пров'яленої маси МТЗ + ПК-1,6, КУН-10 5 4 20 0,93
Укладання на досушування МТЗ + ПФ-0,5 (ПКУ-0,8) 10 2 20 0,93
Згрібання решток Т-40 + ГТП-6 20 1 20 0,93
В Скошування МТЗ (Т-40) + КДП-4 9,5 2 19 1
Згрібання МТЗ + ГВР-6 19 1 19 1
Пресування з вантаженням у транспортні засоби МТЗ + ПС-1,6 + 2ПТС-4 4,9 4 19,5 1,03
Г Скошування з плющенням МТЗ + КПРН-3 6,9 3 20,7 0,96
Ворушіння МТЗ (Т-40) + ГВР-6 21,5 1 21,5 1
Згрібання МТЗ (Т-40) + ГВР-6 19 1 19 0,89
Пресування з вантаженням у транспортні засоби МТЗ+ПС-1,6 + 2ПТС-4 4,9 4 19,6 0,92
Д Скошування з плющенням МТЗ+КПРН-3 6,3 3 20,7 0,96
Ворушіння МТЗ (Т-40) + ГВР-6 21,5 1 21,5 1
Згрібання МТЗ (Т-40) + ГВР-6 19,0 1 19,0 0,89
Підбирання з подрібненням та  вантаженням у транспортні засоби МТЗ + КПИ-2,4 + ПСЕ-12,5 9,4 2 18,8 0,88
Завантаження в башту ТЗБ-30 (ЗБ-50) 10 2 20 0,93

Потокову лінію обслуговує технологічна ланка, яка входить до складу загону. їх може бути кілька в загоні (табл. 85).

Таблиця 85.

Структура загону по заготівлі сіна (обсяг 60 і 120 т)

Ланки загону Марки машин Кількість
машин людей машин людей
одна ланка дві ланки
Управління:          
керівник загону УАЗ-469 1 1 1 1
обліковець 1 1
лаборант 1 1
Культурно-побутове обслуговування:          
водій ГАЗ-53Б 1 1 1 1
працівник їдальні 1 1
Технічне обслуговування:          
водій АТУ-А 1 1 1 1
механік (водій) ГОСНИТИ-2 1 1 1 1
зварювальник 1
слюсар 1 1
водій (заправник) МЗ-3904 1 1 1 1
Технічні ланки:          
скошування МТЗ + КС-2,1 3 3 6 6
згрібання МТЗ + ГВР-6 1 1 2 2
підбирання валків МТЗ + ПК-1,6А 4 4 8 8
транспортування КУН-10        
скиртування в полі МТЗ + ПФ-0,5 (ПКУ-0,8) 2 2 4 4
згрібання Т-40 + ГПТ-6 1 1 2 2
Всього   16 21 27 32

 

Маючи конкретні вихідні дані потреби кормів, визначають кількісний і марочний склад комплексного загону, виходячи з можливостей господарства.

Наприклад, для молочного комплексу на 800 голів (Полісся) комплексний загін повинен забезпечити таку кількість кормів, т:

Завдання по заготівлі кормів Всього Щоденно
сінаж 3504 230
силос 3920 270
сінна січка 200 120
трав'яні гранули 400 8
зелена маса 3552 32

У перерахунку на зелену масу це становитиме 17952 т. Щоб одержати таку кількість кормів, урожай багаторічних трав першого укосу становитиме 150 ц/га, другого 100, однорічних трав 150, кукурудзи на силос 300 ц/га.

Середня відстань перевезення кормів по шляхах II групи, км:  
сінаж 10
силос 10
зелена маса на гранули 10
сінна січка 5
зелена маса на корм 5
Розрахункова вологість сировини та готового корму, %:  
сінаж з багаторічних трав 75—50
сінаж з однорічних трав 80—50
силос 80
сінна січка 75—17
трав'яні гранули 80—10

Для всебічної підготовки та виконання всіх технологічних операцій на заготівлі кожного виду корму розробляється акордне завдання, яке відрізняється від робочого плану тим, що при його складанні враховані конкретні умови: місткість траншей, обсяг робіт, технології, склад потокової лінії, норми виробітку, природно-виробничі умови, строки виконання робіт по заготівлі певного виду корму, виконавці, технічний стан машин та принципи оплати праці.

 

Ви дивилися сторінку - Організація роботи загону

Наступна сторінка      - Техніка виробничої і пожежної безпеки при заготівлі та зберіганні кормів

Попередня сторінка    - Колективний підряд

Повернутися до початку сторінки Організація роботи загону

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.