Довідник
по заготівлі і зберіганню кормів


А.О.Бабич, С.Й.Олішинський, В.А.Ясенецький та ін. - К.: Урожай, 1989


Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Вступ

Рослинна сировина для заготівлі кормів

Сівозміни у створенні сировинного конвеєра

Біологічна повноцінність зелених рослин

Сучасні технології консервування кормів

Технологія приготування сіна

Технологічні операції на збиранні трав

Заготівля розсипного сіна

Пресування сіна

Заготівля подрібненого сіна

Приготування сіна активним вентилюванням

Режим досушування

Силосування

Силосування свіжоскошеної маси

Силосування пров'яленої маси

Силосування зеленої маси підвищеної вологості

Особливості силосування різних культур

Комбінований силос

Технологія приготування сінажу

Технологія завантаження баштових сховищ

Організація збирально-транспортних загонів для заготівлі сінажу

Технологія хімічного консервування кормів

Хімічні консерванти

Технологія внесення консервантів

Хімічне консервування вологого фуражного зерна

Приготування штучно зневоднених кормів

Білково-вітамінний концентрат зелених рослин

Сировинний конвеєр для виробництва ПЗК

Технологія виготовлення ПЗК

Відходи цукробурякового виробництва

Зберігання кормів

Зберігання сіна

Зберігання штучно зневоднених кормів

Зберігання силосу

Зберігання сінажу

Зберігання кормових коренеплодів

Облік кормів, оцінка їх якості

Облік сіна

Облік силосу

Облік сінажу

Оцінка якості кормів

Відбір середніх зразків для аналізу

Оцінка якості сіна

Оцінка якості штучно зневоднених кормів

Оцінка якості силосної маси

Оцінка якості сінажної сировини і сінажу

Організація потокової заготівлі кормів механізованим загоном

Колективний підряд

Організація роботи загону

Техніка виробничої і пожежної безпеки при заготівлі та зберіганні кормів


Карта сайту


Облік силосу

Для розрахунку кількості заготовленого силосу визначають об'єм (глибина Х ширина Х довжина) силосних споруд до їх заповнення. Під час закладання силосу обов'язково зважують заповнені транспортні засоби і таким чином визначають загальну масу. Проте силос оприбутковують не раніше як через три тижні після закладання, коли закінчиться заквашування й осідання маси. Кількість заготовленого силосу визначають множенням об'єму штабеля готового силосу на примірну масу його 1 м3 (табл. 69).

Таблиця 69.

Орієнтовна маса 1 м3 силосу через три місяці зберігання, кг

Силос

Траншея, бурти

Башти при висоті стовпа маси

Ями і невеликі траншеї

від 3,5 до 6 м

понад 6 м

Кукурудза

       

молочно-воскової стиглості

700 650 700 600

воскової стиглості

650 600 650 550

Стебла і листки кукурудзи після збирання качанів

       

молочно-воскової стиглості

650 600 650 550

воскової стиглості

625 575 625 525

Кукурудза у сумішці з бобовими

700 650 700 600

Сорго

700 650 700 600

Капуста кормова

       

у чистому вигляді

775 750 775 675

з додаванням соломи (10—15 %)

620 600 750 560

Гичка коренеплодів

       

у чистому вигляді

750 700 750 650

з додаванням соломи (10—15 %)

600 575 600 550

Вико-вівсяна сумішка

600 550 600 500

Горох, боби

660 610 660 560

Жито

550 500 550 450

Бобово-злакові трави

       

подрібнені

650 575 650 525

неподрібнені

575 550 575 475

Природні і сіяні злакові трави

       

подрібнені

575 500 575 450

неподрібнені

500 425 500 375

Суданська трава

520 450 520 420

Великостеблі дикорослі трави

475 450 475 400

Картопляна гичка (подрібнена)

650 600 650 550

Картопля

       

сира

950

варена

1050

Кукурудзяні качани

750—950

Якщо силос осів нижче країв траншеї або до їх рівня, об'єм розраховують за формулою:

                             Д 1 + Д 2         Ш 1 + Ш 2

                    О = ————— х —————— х В,

                                   2                        2

де О — об'єм силосу;
     Д 1 — довжина траншеї знизу;
     Д 2 — довжина траншеї на рівні поверхні штабеля силосу;
     Ш 1 — ширина траншеї знизу;
     Ш 2 — ширина траншеї на рівні поверхні силосу;
        В — висота штабеля силосу.

Якщо штабель перевищує верхній край траншеї, об'єм його визначають за формулою:

                             Д 1 + Д 2         Ш 1 + Ш 2                    2

                    О = ————— х —————— х В 1 + —— В 2 х Д 3 х Ш 3,

                                  2                        2                           3

де Д 3 — довжина траншеї зверху;
     Ш 3 — ширина траншеї зверху;
      В 1 —глибина траншеї;
      В 2 — висота шару силосу вище країв траншеї (вимірюють у 9 місцях уздовж всієї траншеї через однакові проміжки і вираховують середню величину).

Об'єм силосу в баштах, напівбаштах і круглих ямах визначають за формулою:

                             η Д 2

                    О = ——— х В,

                               4

де О — об'єм силосу;
      η 3,14;
     Д2 — діаметр башти (ями);
     В — висота башти.

При розрахунках маси силосу треба брати до уваги його вологість, бо від неї залежить питома маса корму (табл. 70).

Таблиця 70.

Маса 1 м3 силосної сировини залежно від вологості, т

Вологість, %

Траншея

Башта

Свіжоскошена трава

   

65—75

0,55—0,75 0,7—0,75

80—85

0,8 і більше  

Пров'ялена трава

   

55—60

0,55 0,5

45—50

0,45 0,4

Об'єм силосу в наземних траншеях визначають за розмірами їх, зазначеними в інвентаризаційних книгах, додатковими вимірами висоти штабеля силосної маси над рівнем країв траншеї або відстані від країв траншеї до поверхні корму (якщо він закладений нижче її країв) і довжини шару силосу за формулою:

                    О = Ш х В х Д,

 де Ш — ширина траншеї за інвентаризаційною книгою
               (визначають як середнє значення з ширини зверху і знизу);
       В — середня висота шару силосу  в траншеї;
       Д — середня довжина шару силосу.

Висоту штабеля силосу вимірюють у 9 місцях по довжині сховища через однакові проміжки, що дорівнюють 1/10 довжини штабеля. Краї його не вимірюють.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Облік силосу

Наступна сторінка     -  Облік сінажу

Попередня сторінка  -   Облік сіна

Вернутися на сторінку - Облік силосу

1 2 3 сатиновые покрывала; уф печать на ручках москва4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Индекс цитирования.