Довідник
по заготівлі і зберіганню кормів


А.О.Бабич, С.Й.Олішинський, В.А.Ясенецький та ін. - К.: Урожай, 1989


Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Вступ

Рослинна сировина для заготівлі кормів

Сівозміни у створенні сировинного конвеєра

Біологічна повноцінність зелених рослин

Сучасні технології консервування кормів

Технологія приготування сіна

Технологічні операції на збиранні трав

Заготівля розсипного сіна

Пресування сіна

Заготівля подрібненого сіна

Приготування сіна активним вентилюванням

Режим досушування

Силосування

Силосування свіжоскошеної маси

Силосування пров'яленої маси

Силосування зеленої маси підвищеної вологості

Особливості силосування різних культур

Комбінований силос

Технологія приготування сінажу

Технологія завантаження баштових сховищ

Організація збирально-транспортних загонів для заготівлі сінажу

Технологія хімічного консервування кормів

Хімічні консерванти

Технологія внесення консервантів

Хімічне консервування вологого фуражного зерна

Приготування штучно зневоднених кормів

Білково-вітамінний концентрат зелених рослин

Сировинний конвеєр для виробництва ПЗК

Технологія виготовлення ПЗК

Відходи цукробурякового виробництва

Зберігання кормів

Зберігання сіна

Зберігання штучно зневоднених кормів

Зберігання силосу

Зберігання сінажу

Зберігання кормових коренеплодів

Облік кормів, оцінка їх якості

Облік сіна

Облік силосу

Облік сінажу

Оцінка якості кормів

Відбір середніх зразків для аналізу

Оцінка якості сіна

Оцінка якості штучно зневоднених кормів

Оцінка якості силосної маси

Оцінка якості сінажної сировини і сінажу

Організація потокової заготівлі кормів механізованим загоном

Колективний підряд

Організація роботи загону

Техніка виробничої і пожежної безпеки при заготівлі та зберіганні кормів


Карта сайту


Облік сінажу

При відсутності умов для зважування перед закладаннями допускається визначення маси сінажу на основі розрахунку об'єму (м3) траншей або башт і питомої маси корму (табл. 71).

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Таблиця 71.

Орієнтовна маса 1 м3 сінажу залежно від його вологості та типу сховища
(за даними ВИТ), кг

Сінаж Вологість, % Башти Траншеї
трамбування тракторами
ДТ-54, Т-75
трамбування трактором
С-100
Конюшино-тимофіївковий 50 350—400 450—500 550
60 450—550 550 600
60 550
Вико-вівсяний 50 350 450 500
60 400 500 550

Обмірюють сінаж не раніше 10—15 днів і не пізніше 30 днів після закладання.

Вміст кормових одиниць і перетравного протеїну визначають множенням його маси на вміст поживних речовин в одиниці корму і виражають у центнерах (табл. 72).

Таблиця 72.

Поживна цінність сінажу
(за даними ВИТ)

Сінаж Вологість, % Загальна поживна цінність, корм.од./ц Вміст У 100 кг
пере-
травного протеїну, кг
кальцію, г фосфору, г каротину, мг
Конюшинний 60 30—35 3,4—4,5 380—450 90—100 3,3
50 38—42 4,5—5,5 500—520 100—120 4,1
Вико-вівсяний 60 30 2,9 380 100 4,4
50 35 3,3 470 130 5

Ви дивилися сторінку - Облік сінажу

Наступна сторінка      - Оцінка якості кормів

Попередня сторінка    - Облік силосу

Повернутися до початку сторінки Облік сінажу

1 2 3 гидра ссылка; Заправка картриджей для принтера Brother http://expressoff.ru4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 
Индекс цитирования.