Довідник
по заготівлі і зберіганню кормів


А.О.Бабич, С.Й.Олішинський, В.А.Ясенецький та ін. - К.: Урожай, 1989


Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Вступ

Рослинна сировина для заготівлі кормів

Сівозміни у створенні сировинного конвеєра

Біологічна повноцінність зелених рослин

Сучасні технології консервування кормів

Технологія приготування сіна

Технологічні операції на збиранні трав

Заготівля розсипного сіна

Пресування сіна

Заготівля подрібненого сіна

Приготування сіна активним вентилюванням

Режим досушування

Силосування

Силосування свіжоскошеної маси

Силосування пров'яленої маси

Силосування зеленої маси підвищеної вологості

Особливості силосування різних культур

Комбінований силос

Технологія приготування сінажу

Технологія завантаження баштових сховищ

Організація збирально-транспортних загонів для заготівлі сінажу

Технологія хімічного консервування кормів

Хімічні консерванти

Технологія внесення консервантів

Хімічне консервування вологого фуражного зерна

Приготування штучно зневоднених кормів

Білково-вітамінний концентрат зелених рослин

Сировинний конвеєр для виробництва ПЗК

Технологія виготовлення ПЗК

Відходи цукробурякового виробництва

Зберігання кормів

Зберігання сіна

Зберігання штучно зневоднених кормів

Зберігання силосу

Зберігання сінажу

Зберігання кормових коренеплодів

Облік кормів, оцінка їх якості

Облік сіна

Облік силосу

Облік сінажу

Оцінка якості кормів

Відбір середніх зразків для аналізу

Оцінка якості сіна

Оцінка якості штучно зневоднених кормів

Оцінка якості силосної маси

Оцінка якості сінажної сировини і сінажу

Організація потокової заготівлі кормів механізованим загоном

Колективний підряд

Організація роботи загону

Техніка виробничої і пожежної безпеки при заготівлі та зберіганні кормів


Карта сайту


Облік сіна

Для зберігання кормів створено спеціальні кормові двори із сховищами та ваговим господарством. Проте не завжди завозять готове сіно, наприклад, коли воно досушується активним вентилюванням. У такому разі визначають вологість трави перед досушуванням і, знаючи вологість готового корму, встановлюють його масу:

                                  (100 Wт )

                    Mс = —————————

                                      100 Wс

де Mс — маса готового сіна, т;

     Mт — маса пров'яленої трави, т;

     Wт — вологість пров'яленої трави, %;

     Wс — вологість сіна, %.

Якщо пров'ялену траву перед досушуванням у скирті не зважували, то спочатку визначають об'єм скирти, м3:

                    Ос = (0,52 П — 0,46 Ш) х Ш х Д,

де П — перекидка, м;

     Ш — ширина, м;

     Д — довжина, м.

Потім розраховують її масу. Через те, що при активному вентилюванні певну частину об'єму скирти займає повітропровід, її загальний об'єм зменшують на цю величину. Так, якщо повітропровід має трапецієподібну форму, то його об'єм становитиме:

                                1

                    Оп = —— (Шн + Шв) х В х Д,

                                2

де  Шн — ширина нижньої основи трапеції, м;

      Шв — ширина верхньої основи трапеції, м;

        В — висота трапеції, м;

        Д — довжина повітропроводу, м.

Питома маса сіна зумовлена видом сировини, способом заготівлі (висотою кормового штабеля), а також строками зберігання (табл. 67, 68).

Таблиця 67.

Орієнтовна маса 1 розсипного сіна в сховищах, кг

Багаторічні трави

Висота штабеля, м

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Бобові

55—60 57—62 59—64 61—66 63—68 65—70 67—72

Злаково-бобові

50—52 52—54 54—56 56—58 58—61 60—64 62—67

Злакові

43—46 45—48 47-50 49—52 51-55 53—57 55—60

Примітка. Для сіна високої якості слід брати вищий показник.

Таблиця 68.

Орієнтовна маса 1 м3 розсипного сіна в скиртах
залежно від строку зберігання і виду сировини, кг

Вид сировини, якість сіна

Низькі і середні скирти

Високі

Через 1 міс

Через 3 міс

Через 1 міс

Через 3 міс

Трава з природних угідь
Злакове з вологих лук і боліт, грубостеблове 45 50 50 55
Лучне і лісове, різнотравне 50 55 57 61
Лучне злакове різнотравне, а також з солончакових лук 55 62 61 68
Дрібнотравне, а також злакове степове і цілинне; злакове із суходільних лук 60 65 68 74
Злаково-бобове 67 70 75 80
Сіяні багаторічні трави
Злаково-бобове 67 70 75 80
Злакове 55 62 61 68
Бобове 70 75 77 83

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Облік сіна

Наступна сторінка      -  Облік силосу

Попередня сторінка    -  Зберігання кормових коренеплодів

Вернутися на сторінку - Облік сіна

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Индекс цитирования.