Ви дивилися сторінку - Паразитологія

Наступна сторінка      - Зміст

Попередня сторінка    - Література

Повернутися до початку сторінки Паразитологія

Довідник
по заготівлі і зберіганню кормів

А.О.Бабич, С.Й.Олішинський, В.А.Ясенецький та ін. - К.: Урожай, 1989

 

Облік сіна

Для зберігання кормів створено спеціальні кормові двори із сховищами та ваговим господарством. Проте не завжди завозять готове сіно, наприклад, коли воно досушується активним вентилюванням. У такому разі визначають вологість трави перед досушуванням і, знаючи вологість готового корму, встановлюють його масу:

                                 (100 — Wт )

                   Mс = —————————

                                   100 — Wс

де Mс — маса готового сіна, т;

     Mт — маса пров'яленої трави, т;

     Wт — вологість пров'яленої трави, %;

     Wс — вологість сіна, %.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Якщо пров'ялену траву перед досушуванням у скирті не зважували, то спочатку визначають об'єм скирти, м3:

                    Ос = (0,52 П — 0,46 Ш) х Ш х Д,

де П — перекидка, м;

     Ш — ширина, м;

     Д — довжина, м.

Потім розраховують її масу. Через те, що при активному вентилюванні певну частину об'єму скирти займає повітропровід, її загальний об'єм зменшують на цю величину. Так, якщо повітропровід має трапецієподібну форму, то його об'єм становитиме:

                                1

                   Оп = —— (Шн + Шв) х В х Д,

                                2

де  Шн — ширина нижньої основи трапеції, м;

      Шв — ширина верхньої основи трапеції, м;

        В — висота трапеції, м;

        Д — довжина повітропроводу, м.

Питома маса сіна зумовлена видом сировини, способом заготівлі (висотою кормового штабеля), а також строками зберігання (табл. 67, 68).

Таблиця 67.

Орієнтовна маса 1 розсипного сіна в сховищах, кг

Багаторічні трави Висота штабеля, м
2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
Бобові 55—60 57—62 59—64 61—66 63—68 65—70 67—72
Злаково-бобові 50—52 52—54 54—56 56—58 58—61 60—64 62—67
Злакові 43—46 45—48 47-50 49—52 51-55 53—57 55—60

Примітка. Для сіна високої якості слід брати вищий показник.

Таблиця 68.

Орієнтовна маса 1 м3 розсипного сіна в скиртах
залежно від строку зберігання і виду сировини, кг

Вид сировини, якість сіна Низькі і середні скирти Високі
Через 1 міс Через 3 міс Через 1 міс Через 3 міс
Трава з природних угідь
Злакове з вологих лук і боліт, грубостеблове 45 50 50 55
Лучне і лісове, різнотравне 50 55 57 61
Лучне злакове різнотравне, а також з солончакових лук 55 62 61 68
Дрібнотравне, а також злакове степове і цілинне; злакове із суходільних лук 60 65 68 74
Злаково-бобове 67 70 75 80
Сіяні багаторічні трави
Злаково-бобове 67 70 75 80
Злакове 55 62 61 68
Бобове 70 75 77 83

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Облік сіна

Наступна сторінка      -  Облік силосу

Попередня сторінка    -  Зберігання кормових коренеплодів

Вернутися на сторінку - Облік сіна

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.