Довідник
по заготівлі і зберіганню кормів


А.О.Бабич, С.Й.Олішинський, В.А.Ясенецький та ін. - К.: Урожай, 1989


Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Вступ

Рослинна сировина для заготівлі кормів

Сівозміни у створенні сировинного конвеєра

Біологічна повноцінність зелених рослин

Сучасні технології консервування кормів

Технологія приготування сіна

Технологічні операції на збиранні трав

Заготівля розсипного сіна

Пресування сіна

Заготівля подрібненого сіна

Приготування сіна активним вентилюванням

Режим досушування

Силосування

Силосування свіжоскошеної маси

Силосування пров'яленої маси

Силосування зеленої маси підвищеної вологості

Особливості силосування різних культур

Комбінований силос

Технологія приготування сінажу

Технологія завантаження баштових сховищ

Організація збирально-транспортних загонів для заготівлі сінажу

Технологія хімічного консервування кормів

Хімічні консерванти

Технологія внесення консервантів

Хімічне консервування вологого фуражного зерна

Приготування штучно зневоднених кормів

Білково-вітамінний концентрат зелених рослин

Сировинний конвеєр для виробництва ПЗК

Технологія виготовлення ПЗК

Відходи цукробурякового виробництва

Зберігання кормів

Зберігання сіна

Зберігання штучно зневоднених кормів

Зберігання силосу

Зберігання сінажу

Зберігання кормових коренеплодів

Облік кормів, оцінка їх якості

Облік сіна

Облік силосу

Облік сінажу

Оцінка якості кормів

Відбір середніх зразків для аналізу

Оцінка якості сіна

Оцінка якості штучно зневоднених кормів

Оцінка якості силосної маси

Оцінка якості сінажної сировини і сінажу

Організація потокової заготівлі кормів механізованим загоном

Колективний підряд

Організація роботи загону

Техніка виробничої і пожежної безпеки при заготівлі та зберіганні кормів


Карта сайту


Колективний підряд

Суть цієї форми організації і оплати праці в кормовиробництві полягає в тому, що колектив працівників (підрядник) бере на себе зобов'язання виростити певну кількість кормів на закріпленій за ним земельній площі (чи заготовити з певного виду сировини), а керівництво підприємства (замовник) — забезпечити підрозділ матеріально-технічними засобами, створити умови для успішного виконання цього зобов'язання і розрахуватися за вироблену продукцію за прийнятими умовами і розцінками.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Основні принципи організації і діяльності підрядних колективів такі:

добровільність при формуванні складу та виборність керівника;

оплата праці за кінцевими результатами з розподілом заробітку залежно від особистого внеску кожного в загальну справу за КТУ (коефіцієнт трудової участі);

спеціалізація підрозділів на виробництві кормів. Виконання робіт, не зв'язаних з кормовиробництвом, допустиме тільки для рівномірного завантаження працівників протягом року;

забезпечення потрібною технікою та іншими засобами виробництва з таким розрахунком, щоб підрозділи могли самостійно виконувати основні механізовані операції;

госпрозрахункові основи діяльності підрядних колективів;

надання колективу права вирішувати самостійно виробничі питання, підвищення відповідальності за дотримання технологій виробництва і заготівлі кормів;

надання спеціалізованим підрозділам права контролювати кількість і якість праці, виконуваної залученими членами інших підрозділів;

суворе додержання взятих підрядним колективом і адміністрацією господарства зобов'язань, обумовлених договором.

Взаємовідносини керівництва господарства і підрядного колективу закріплені у договорі, де обумовлені права і обов'язки обох сторін.

Організаційну форму колективу, його кількісний і професійно-кваліфікаційний склад визначають, виходячи із поставлених завдань, досвіду членів, їх психологічної сумісності, трудомісткості операцій тощо.

Підрозділи залежно від конкретних умов можуть спеціалізуватися на вирощуванні однієї чи двох кормових культур, на вирощуванні зернофуражних і кормових культур у межах господарства або окремої кормової сівозміни; на вирощуванні, заготівлі, переробці і постачанні кормів на ферми — механізовані ланки, бригади, загони; на збиранні і заготівлі кормів (силосування, приготування сінажу, виробництво трав'яного борошна і січки, заготівля сіна, гички тощо) — тимчасові загони, ланки, робочі групи. Можна організовувати також міжгосподарські механізовані збиральні комплекси.

Ядро підрядних колективів у кормовиробництві, як правило, складають механізатори. Формуються вони на основі усної домовленості членів між собою.

В діяльності підрядних підрозділів важливим питанням є оплата праці. В основі її акордно-преміальна система. Розцінки за вироблену продукцію визначають, виходячи з тарифного фонду оплати праці, доплати за продукцію (в розмірі 25 чи 50 % залежно від виду кормових культур і норми виробництва продукції). Тарифний фонд оплати праці визначають на основі технологічних карт, які складають або коригують для кожної культури, виходячи з планового обсягу робіт, прийнятих змінних норм виробітку, діючих тарифних ставок і розрядів. В нього включають також оплату за роботи незавершеного виробництва.

Акордні розцінки можна визначати як за натуральні показники (за 1 ц силосу, сінажу, кормових буряків), так і за вартісні (за 100 крб. вартості вирощеної продукції).

Більш прогресивні розрахунки, якщо акордні розцінки визначають за кількістю кормових одиниць, одержаних з гектара однієї або всіх зернофуражних і кормових культур, з природних кормових угідь та культурних пасовищ.

У підрозділах, які працюють за колективним підрядом, важлива роль відведена керівникам і галузевим спеціалістам. Вони повинні всіляко допомагати економістам господарств і керівникам кормодобувних підрозділів у здійсненні принципів колективного підряду, пропагувати передовий досвід, застосовувати його у бригадах і ланках, контролювати їх діяльність.


Ви дивилися сторінку - Колективний підряд

Наступна сторінка      - Організація потокової заготівлі кормів механізованим загоном

Попередня сторінка    - Облік силосу

Повернутися до початку сторінки Колективний підряд

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 
Индекс цитирования.