Аз-Буки-Веді-тваринника

Навчальний посібник (друге видання) За редакцією доктора сільськогосподарських наук, професора В.А. Бурлаки. Житомир «Полісся», 2010

 

 

 


Карта сайту

Аз-Буки-Веді тваринника

Зміст

Література


Розділ 16. ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Людство не одне століття намагається використовувати відходи побуту, своєї діяльності тощо. Однак, до сьогодення в цих питаннях є багато проблем, особливо щодо використання гною.

Оптимальне рішення раціонального використання гною можливе лише при комплексному підході: видалення гною з тваринницьких приміщень, його зберігання, переробка, внесення на поля чи використання в корм. Технологія повинна мати замкнутий цикл (гній - ґрунт - кормові культури - корм - тварини - гній). Встановлено, що з рослинними кормами в гній переходить до 58 % азоту, 64 % фосфору, 78 % калію та інших елементів і речовин.

Проблема регенерації поживних речовин, які містяться в органічних відходах рослинництва і тваринництва, має світове значення.

Одним зі способів переробки відходів тваринництва і рослинництва з використанням готового продукту як добрива і кормового засобу є технологія біоферментації органічної сировини в умовах фермерського господарства, тваринницьких ферм та комплексів.

Виробництво продуктів із відходів фермерської діяльності дає можливість господарю перейти на безвідходне виробництво, що заощаджує не тільки різноманітні органічні добрива й кормові засоби, а й дає можливість вести свою справу екологічно чисто, з охороною довкілля та заощадженням грошей.

У зв'язку з цим постає проблема виготовлення корму чи кормового засобу з відходів виробництва, у тому числі і з відходів тваринництва за найбільш економічно дешевою та доступною технологією. Ці відходи повинні відповідати таким вимогам:
• екологічна чистота;
• відносно велика кількість поживних речовин;
• гарні смакові якості;
• відносно гарний зовнішній вигляд;
• технологічність у застосуванні;
• здатність добре і довго зберігатися;
• транспортабельність.

Це обумовлює прагнення до пошуку простих, мало енергоємних, екологічно безпечних способів переробки органічних відходів і нового напрямку досліджень альтернативних технологій із залученням різних відходів сільського господарства та побуту.

Ці способи повинні відповідати таким вимогам:
• малий термін (3-8 днів) приготування продукту;
• можливість використання та залучення різноманітних відходів (від відходів рільництва та тваринництва до відходів хімічної та харчової промисловості);
• простота не лише технологічного процесу, а й обладнання;
• мала метало- та енергоємність;
• екологічність;
• можливість отримати повноцінний продукт, який застосовувався б у рільництві та тваринництві.

Всього цього можна досягти методом біоконверсїї органічної сировини. Тому найбільш оптимальні умови (співвідношення азоту до вуглецю 1:20-25, рН 6,0-7,0, температура пастеризаційного періоду 60-75°С, обов'язкова повітряна або киснева аерація суміші) для протікання цього процесу можна забезпечити в камерах біоферментера з використанням мезофільних та термофільних бактерій.


Скотный двор


На сайте Скотный двор


Ви дивилися сторінку - Розділ 16. ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Наступна сторінка      - Лабораторний (фермерський) біоферментер

Попередня сторінка   - Стабільні ізотопи або елементи-аналоги у раціонах тварин


Повернутися до початку сторінки Розділ 16. ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

ів
Индекс цитирования.