Аз-Буки-Веді-тваринника

Навчальний посібник (друге видання) За редакцією доктора сільськогосподарських наук, професора В.А. Бурлаки. Житомир, «Полісся», 2010

 

Розділ 16. ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Людство не одне століття намагається використовувати відходи побуту, своєї діяльності тощо. Однак, до сьогодення в цих питаннях є багато проблем, особливо щодо використання гною.

Оптимальне рішення раціонального використання гною можливе лише при комплексному підході: видалення гною з тваринницьких приміщень, його зберігання, переробка, внесення на поля чи використання в корм. Технологія повинна мати замкнутий цикл (гній - ґрунт - кормові культури - корм - тварини - гній). Встановлено, що з рослинними кормами в гній переходить до 58 % азоту, 64 % фосфору, 78 % калію та інших елементів і речовин.

Проблема регенерації поживних речовин, які містяться в органічних відходах рослинництва і тваринництва, має світове значення.

Одним зі способів переробки відходів тваринництва і рослинництва з використанням готового продукту як добрива і кормового засобу є технологія біоферментації органічної сировини в умовах фермерського господарства, тваринницьких ферм та комплексів.

Виробництво продуктів із відходів фермерської діяльності дає можливість господарю перейти на безвідходне виробництво, що заощаджує не тільки різноманітні органічні добрива й кормові засоби, а й дає можливість вести свою справу екологічно чисто, з охороною довкілля та заощадженням грошей.

У зв'язку з цим постає проблема виготовлення корму чи кормового засобу з відходів виробництва, у тому числі і з відходів тваринництва за найбільш економічно дешевою та доступною технологією. Ці відходи повинні відповідати таким вимогам:
• екологічна чистота;
• відносно велика кількість поживних речовин;
• гарні смакові якості;
• відносно гарний зовнішній вигляд;
• технологічність у застосуванні;
• здатність добре і довго зберігатися;
• транспортабельність.

Це обумовлює прагнення до пошуку простих, мало енергоємних, екологічно безпечних способів переробки органічних відходів і нового напрямку досліджень альтернативних технологій із залученням різних відходів сільського господарства та побуту.

Ці способи повинні відповідати таким вимогам:
• малий термін (3-8 днів) приготування продукту;
• можливість використання та залучення різноманітних відходів (від відходів рільництва та тваринництва до відходів хімічної та харчової промисловості);
• простота не лише технологічного процесу, а й обладнання;
• мала метало- та енергоємність;
• екологічність;
• можливість отримати повноцінний продукт, який застосовувався б у рільництві та тваринництві.

Всього цього можна досягти методом біоконверсїї органічної сировини. Тому найбільш оптимальні умови (співвідношення азоту до вуглецю 1:20-25, рН 6,0-7,0, температура пастеризаційного періоду 60-75°С, обов'язкова повітряна або киснева аерація суміші) для протікання цього процесу можна забезпечити в камерах біоферментера з використанням мезофільних та термофільних бактерій.


Скотный двор


На сайте Скотный двор


Ви дивилися сторінку - Розділ 16. ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Наступна сторінка      - Лабораторний (фермерський) біоферментер

Попередня сторінка   - Стабільні ізотопи або елементи-аналоги у раціонах тварин


Повернутися до початку сторінки Розділ 16. ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.