Аз-Буки-Веді-тваринника

Навчальний посібник (друге видання) За редакцією доктора сільськогосподарських наук, професора В.А. Бурлаки. Житомир, «Полісся», 2010

 

Розподіл (депонування) радіонуклідів в організмі тварин

Радіонукліди, які засвоюються у травному тракті, транспортуються кровотоком і депонуються (відкладаються) в різних органах, тканинах та продукції тварин.

На процеси накопичення радіонуклідів в організмі впливає фізіологічний стан тварин, хімічні властивості забруднювача та його фізико-хімічна форма. Так відомо, що ізотопи йоду в значній кількості накопичуються у щитовидній залозі, тому вона й відрізняється екстремально високим накопиченням ізотопів йоду порівняно з іншими органами і тканинами тварин. Але ізотопи йоду також накопичуються у шлунку, молочних та слинних залозах. Технецій є аналогом йоду і тому депонується в тих же органах і тканинах. Цезій, подібно до калію, депонується у м'яких тканинах; стронцій, радій, плутоній, рідкоземельні елементи - переважно в кістках. Печінка та нирки завдяки їх фізіологічної функції також є важливим місцем депонування багатьох забруднювачів.

Параметром, який характеризує забруднення продукції тваринництва радіонуклідами в залежності від їх споживання з раціоном, є коефіцієнт переходу (Fm, день/кг або день/л), який розраховується як відношення питомої концентрації нукліда в продукції тваринництва (молоко, м'ясо та інші), (Бк/кг) до його добового надходження в складі раціону (Бк/день).

При використанні цього коефіцієнта з метою прогнозування забрудненості продукції нуклідами необхідно враховувати такі фактори.

1. Стан рівноваги обміну радіонукліда в організмі. При тривалому надходженні радіонуклідів в організм відбувається поступове їх насичення у тканинах та органах (табл. 15.3). Цей період змінюється станом рівноваги між надходженням радіонуклідів в організм тварини та їх виведенням. В даний період коефіцієнт переходу є сталою величиною.

Таблиця 15.3.

Час настання рівноваги при хронічному введені
в організм тварин радіонуклідів, доба

Органи, тканини ВРХ Свині
137Cs 90Sr 137Cs 90Sr
Скелет 60 270-590 80 48
М'язи 150 137 80 48


Слід відзначити, що в практичних умовах важко та в деяких випадках неможливо отримати дійсні значення коефіцієнта переходу, тому що досягнення стану рівноваги обміну радіонукліда в тканинах у відповідності до хронічного рівня його надходження займає багато часу (наприклад, близько 9 тижнів у овець). Можливо визначити коефіцієнт переходу за більш короткий термін шляхом екстраполяції та передбачення стану рівноваги, але це збільшує похибку визначеного значення. Крім того, фізіологічний стан тварини може змінюватися дуже швидко (у молодих та тільних тварин), досягнення стану рівноваги в цьому випадку практично неможливе для багатьох радіонуклідів.

2. Стан метаболічного гомеостазу. Деякі елементи, такі як натрій, магній, фосфор, калій, кальцій та, відповідно, їх радіоізотопи, знаходяться в організмі під гомеостатичним контролем (їх концентрація в продукції стабільна і практично не залежить від споживання), а тому коефіцієнт переходу може застосовуватися лише до радіонуклідів, концентрація яких в крові та молоці збільшується прямо пропорційно до споживання (не підтримується гомеостатично).

3. Вплив фізико-хімічної форми радіонукліда, типу дієти, віку тварин та інших факторів на коефіцієнт переходу. Перехід стронцію-90 та цезію-137 з кормів у молоко та м'ясо, а також в інші види тваринницької продукції залежить від режиму годівлі, складу кормів, віку тварин, їх фізіологічного стану та інших факторів. В організмі тварин цезій-137 концентрується головним чином у м'язовій тканині, а стронцій-90 - в кістковій.

Надходження стронцію-90 та цезію-137 у молоко залежить від періоду лактації та продуктивності тварин: чим вищий добовий надій від корови, тим менша концентрація цих радіонуклідів у молоці. Так при добовому надої 10-20 л концентрація стронцію в молоці (% на 1 л) від добового надходження з кормом складає 0,13, при надоях 5-10 л - 0,17 та 1,5-5,0 - 0,22 %. Коефіцієнт переходу 137Cs в молоко корів коливається від 0,4 до 1,2 % на 1 л від добового споживання з кормами. З кормів у м'ясо та молоко цезій-137 переходить більш інтенсивно.

В таблиці 15.4 наведені узагальнені дані щодо коефіцієнтів переходу різних радіонуклідів у продукцію тваринництва (Fm) в стані їх динамічної рівноваги в організмі тварин, а також періоди біологічного напіввиведення найбільш небезпечних нуклідів.

Таблиця 15.4.

Коефіцієнти переходу (Fm) та періоди біологічного
напіввиведення (Тб1/2) деяких екологічно небезпечних радіонуклідів

Тварини та показники 137Cs 131І 90Sr
 Корови: молоко (Fm), % день/л 0,4-2,9 0,5 0,1-0,3
              м'ясо (Fm), % день/кг 3,0 0,2 0,03
              (Тб1/2), днів 40 8  
 Свині: м'ясо (Fm), % день/кг 18-33 0,5 0,2
            (Тб1/2), днів 35 8  
 Вівці: молоко (Fm), % день/л 6,0 50 1,0
           м'ясо (Fm), % день/кг 49 5,0 0,3
           (Тб1/2), днів 40 8  
 Кози: молоко (Fm), % день/л 9-12   0,3-3,3
          м'ясо (Fm), % день/кг 23    
 Кури: яйця (Fm), % день/кг 6 300 40
          м'ясо (Fm), % день/кг 50 1,0 1,0
           (Тб1/2), днів 15 8  

Скотный двор


На сайте Скотный двор


Ви дивилися сторінку - Розподіл (депонування) радіонуклідів в організмі тварин

Наступна сторінка      - Виведення радіонуклідів з організму

Попередня сторінка   - Вплив фізіологічних факторів на процеси засвоювання радіонуклідів


Повернутися до початку сторінки Розподіл (депонування) радіонуклідів в організмі тварин

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.