Аз-Буки-Веді-тваринника

Навчальний посібник (друге видання) За редакцією доктора сільськогосподарських наук, професора В.А. Бурлаки. Житомир, «Полісся», 2010

 

Основні вимоги до складання та оцінки раціонів

При складанні раціонів у першу чергу слід збалансовувати обмінну енергію, кормові одиниці, перетравний протеїн, цукор, цукор + крохмаль. Після цього перевіряють суху речовину та сиру клітковину. Якщо ці елементи в допустимих межах, тоді розраховують інші показники поживності.

Кількість сухої речовини (CP) контролюється з розрахунку на 100 кг живої маси. Оптимальна кількість CP має бути 2,5-3,5 кг на 100 кг живої маси. У раціонах для низькопродуктивних корів допускається мінімальна кількість CP 2 кг на 100 кг живої маси. У раціонах для високопродуктивних корів допускається максимальна кількість CP 4,0-4,7 кг, а іноді - 5 кг на 100 кг живої маси.

Сира клітковина у раціоні контролюється у відсотках від CP і норма її змінюється в залежності від добового надою.

Оптимальна кількість сирої клітковини в раціонах корів коливається в межах 16-28 % від СР. У раціонах для високопродуктивних корів концентрація сирої клітковини в CP раціону складає 14-18 %.

Грубоволокниста клітковина (ГВК - клітковина, що міститься в грубих, зелених кормах, силосі та сінажі) має складати в раціонах дійних корів не менше 10 % від кількості CP.

Концентрація енергії (КЕ = к.од./СР) у залежності від добового надою коливається від 0,65 до 1,2 к.од.

Протеїново-енергетичне відношення (ПЕВ = ПП./к.од.) коливається від 95 до 120 г на 1 к.од.

Цукрово-протеїнове відношення (ЦПВ = цукор/ПП) обов'язково контролюється в раціонах корів. Мінімальне ЦПВ становить 0,5 : 1, оптимальне 0,8-1,2 : 1, а максимальне - 1,5 : 1.

Вуглеводно-протеїнове відношення (ВПВ = цукор+крохмаль/ПП) вважається оптимальним 2:1, максимальним — 3:1 і мінімальним - 1,5 : 1.

Сирий жир контролюється трьома методами:
• кількість грамів на 1 кг CP повинна складати 30-40 г (СЖ/СР);
• відсоток від CP може бути 2-4 % та 60-65 % від кількості молочного жиру, що виділяється з молоком.

При нестачі в раціоні макро- і мікроелементів їх обов'язково поповнюють за рахунок мінеральних добавок. Співвідношення Са до Р у раціонах корів повинно складати 1,5-2 : 1.

Мінімальне співвідношення калію до натрію має бути 3 : 1, оптимальне - 5:1.
Нестача в раціонах каротину компенсується препаратами вітаміну А (1 мг каротину еквівалентний 400 МО вітаміну А), а при нестачі вітаміну D призначається моціон у сонячну погоду, ультрафіолетові лампи або масляні розчини препаратів вітаміну D2 (краплі, ін'єкції тощо). Краще жиророзчинні вітаміни A, D, Е вводити в раціон комплексно.

Рівень годівлі корів у сухостійний період впливає на стан їхнього здоров'я, вгодованість, якість приплоду та надій у наступну лактацію. В умовах правильної годівлі жива маса корів за сухостійний період збільшується на 10-12% при середньодобових приростах 0,8-1 кг. При такому прирості живої маси в організмі корів відкладаються поживні речовини у кількості, яка перевищує потребу на формування плода та нормальну роботу систем організму. Використання відкладених поживних речовин забезпечує підвищення надою корів у наступну лактацію. Якісна підготовка корів до отелення скорочує кількість важких отелень, перед- і післяотельних ускладнень (отельний парез, затримка посліду).

Повноцінна годівля тільних корів впливає на склад молозива, яке має важливе значення для росту та розвитку новонароджених телят, профілактики шлунково-кишкових захворювань. Для корів молодих та нижче середньої вгодованості норми годівлі збільшують на 1-2 корм. од.

У раціонах сухостійних корів на кормову одиницю має припадати 110-120 г перетравного протеїну, 9-10 г Са, 5-6 г Р, 40-50 мг каротину і 1000-1200 І.О. вітаміну D (у зимовий період). Бажана тривалість сухостійного періоду для корів - 60 днів.

Годівлю корів середньої вгодованості у період сухостою рекомендується здійснювати за фазами. У 1-й фазі добову норму поживних речовин необхідно зменшити до 80 % за рахунок виключення з раціону високоенергетичних молокогінних кормів, у 2-й - тваринам згодовують повну норму (100 %), у 3-й - рівень годівлі підвищують до 120 % та у 4-й - норму необхідно зменшити на 30 % за рахунок енергетичних і молокогінних кормів.

Величина кормової норми в сухостійний період залежить від живої маси, віку корови, її вгодованості, декади сухостою, планового надою в наступну лактацію та стану здоров'я.

Найкращими кормами для сухостійних корів є злаково-бобове сіно, сінне борошно, сінаж, силос, коренеплоди, легко перетравні концентровані корми, пасовище, свіжоскошена зелена маса.

З розрахунку на 100 кг живої маси в добовий раціон необхідно включати:
• грубі корми - 1,5-2,5 кг, в т.ч. сіна не менше 1 кг (до сіна бажано додати 1-2 кг трав'яного борошна або січки);
• соковиті корми - 4-6 кг, в т.ч. силосу 3-4 кг, коренеплодів 1-2 кг, зеленої маси 8-9 кг.

У літні раціони включають 1,5-2 кг концентрованих кормів і 2-2,5 кг - у зимовий період.

Структура раціону для сухостійних корів:

• грубі корми - 30-35 %, у т.ч. сіно 15-20 %;
• соковиті - 35-45 %, у т.ч. силос 30-35 %;
• коренеплоди - 5-10 %;
• концентровані корми - 25-30 %.

За 7 днів до отелення в раціоні сухостійних корів зменшують кількість соковитих і концентрованих кормів. У ці дні корова має одержувати достатньо якісне сіно і 1-1,5 кг послаблюючих концентрованих кормів (пшеничні висівки, льонова макуха, вівсянка).

Влітку основу раціонів складають зелені корми, котрі тварини одержують на пасовищі або з годівниць.

При високій урожайності пасовищних трав підгодівля концентрованими кормами може бути значно знижена. На високоврожайних пасовищах корови з'їдають за добу до 80 кг зеленої трави, а свіжоскошеної з годівниць - до 80-100 кг. Тривалість пасовищного періоду в зоні Лісостепу і Полісся України - 155 днів, у Степовій - 195 днів.

Якісні культурні пасовища забезпечують високий надій корів без підгодівлі іншими кормами.

У зеленому кормі містяться всі поживні речовини, які необхідні тварині: повноцінний протеїн з незамінними амінокислотами, ферменти, вітаміни, мінеральні речовини.

Зелені корми містять від 60 до 80 % і більше води. Суха речовина молодої трави за загальною поживністю близька до концентрованих кормів, але її біологічна цінність вища. Перетравність органічної речовини зеленого корму в шлунково-кишковому тракті великої рогатої худоби становить 70 %.

Щоб забезпечити молочних корів достатньою кількістю кормів, спеціалісти розробляють зелений конвеєр. Найбільш раціонально зелені корми згодовувати з годівниць. Згодовування зелених кормів шляхом випасання супроводжується значними втратами.

При недостатній кількості зелених кормів у літній період у раціони дійних корів доцільно включати сіно, силос і сінаж. Поєднання цих кормів із зеленими при помірній витраті концентрованих кормів забезпечує високу продуктивність корів.

Структура літніх раціонів:

• грубі корми - 5-10 %;
• зелені корми - 70-75 %;
• концентровані корми - до 20 %;
• патока - 1-2 %.

У раціонах корів у літньо-пасовищний період у першу чергу необхідно збалансувати суху речовину, протеїн, сиру клітковину, цукор і крохмаль. У літніх раціонах для дійних корів згодовують 10-15 г кухонної солі на 1 к.од. Необхідно контролювати в раціонах вміст Сu, Co, I, Zn.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Основні вимоги до складання та оцінки раціонів

Наступна сторінка      - 1.5. Хвороби та їх профілактика

Попередня сторінка   - 1.4. Годівля дорослих тварин


Повернутися до початку сторінки Основні вимоги до складання та оцінки раціонів

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.