Аз-Буки-Веді-тваринника

Навчальний посібник (друге видання) За редакцією доктора сільськогосподарських наук, професора В.А. Бурлаки. Житомир «Полісся», 2010

 

 

 


Карта сайту

Аз-Буки-Веді тваринника

Зміст

Література


ЛІТЕРАТУРА

1. Бурлака В. А., Кривий М. М., Шевчук В. Ф., Славов В. П., Бо-рщенко В. В. та ін. Годівля сільськогосподарських тварин. / Навчальний посібник. За ред. д.с.-г.н., проф., академіка Української академії наук В. А. Бурлаки. Житомир.
2. Бурлака В. А., Грабар І. Г., Біба А. Д. та ін. Наукова монографія. Детергенти сучасності: технологія виробництва, екологія, економіка використання. Житомир, РВД ЖДТУ - 2004. - 746 с.
3. Розведення сільськогосподарських тварин з основами спеціальної зоотехнії. / Т. В. Засуха, М. В. Зубець та ін. - К.: Аграрна наука, 1999. - 512 с.
4. Генофонд свійських тварин України: Навчальний посібник. / Д. І. Барановський, В. І. Герасимов, В. М.Нагаєвич та ін. - Харків: Еспада, 2005. - 400 с.
5. Пономаренко Н. Н., Черный Н. В. Коневодство. / Учебное пособие. - Харьков: Эспада, 2001. - 352 с.
6. Годівля екзотичних тварин: Навчальний посібник. / В. А. Бурлака, М. М. Кривий, В. Ф. Шевчук та ін. / Під заг. ред. д.с.-г.н., професора В. А. Бурлаки. - Житомир: Видавництво "Рута", 2007. - 356 с.
7. Рычкова. Ю. Д. Все о руссой кухне. - М.ЮЛМА-Пресс. - 67 с.
8. Біоферментовані відходи: технологія отримання, поживність та хімічний склад (рекомендації до впровадження). В. А. Бурлака, І. Г. Грабар, В. Ф. Шевчук та ін. / Під заг. ред. д.с.-г.н., професора В. А. Бурлаки.
9. Основи технологій виробництва продукції тваринництва: Навчальний посібник. / М. Ф. Кулик, Т. В. Засуха, В. К. Юрченко та ін. - К.: Сільгоспосвіта, 1994. - 432 с.
10. Мосолов Н. Д., Билый Л. А. кормление сельскохозяйственных животных. - К.: Высшая школа, 1990. - 358 с.
П.Сирохман І.В., Роси тюк Т.М. Товарознавство м'яса і м'ясних товарів. Підручник. - К: центр навчальної літератури.
2004. - 384 с.
12. Еколого-біологічні особливості та господарська цінність мало поширених рослинних ресурсів: Навчальний посібник. В.А. Бурлака, Є.А., Головко, І.М. Євтушок та ін. / За заг. ред. д. с.-г. н., професора В.А. Бурлаки. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. I. Франка. -
2005. - 102 с.


Скотный двор


На сайте Скотный двор


Ви дивилися сторінку - ЛІТЕРАТУРА

Наступна сторінка      - Література

Попередня сторінка   - Додаток Е. Жирність молока та жива маса тварин


Повернутися до початку сторінки ЛІТЕРАТУРА

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 
Индекс цитирования.