Скотный двор

.

 

Литература

  1. Животноводство. Под ред. Е. А. Арзуманяна. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., «Колос», 1976.

  2. Инкубаторы. сост. А.Ф.Зипер; худож. H.H.Колесниченко. - ACT: Полиграфиздат, 2010.

  3. Разведение кур мясо-яичных пород / авт.-сост. А.Ф.Зипер. - М.: ACT: Полиграфиздат, 2011. - 62, [2] с: ил. - (Приусадебное хозяйство).

  4. Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству. Под ред. проф. В.Н.Карелина. Мн. "Ураджай", 1972.

  5. Аз-Буки-Веді-тваринника / Навчальний посібник (друге видання) За редакцією доктора сільськогосподарських наук, професора В.А. Бурлаки. Житомир «Полісся», 2010

  6. Дипломна робота: “Характеристика господарсько-корисних ознак та взаємозв’язків між ними у корів української червоно-рябої молочної породи різного призначення на прикладі племрепродуктора ПАФ “Єрчики” Попільнянського району Житомирської області.” 2005 р.

  7. Довідник зооінженера / М.І.Машкін, Д.І.Барановський, О.І.Сокол та ін.; За ред. М.І.Машкіна.— К. : Урожай, 1989.— 320 с. — (Література для кабінету зоотехніка).

  8. Довідник по заготівлі і зберіганню кормів. А.О.Бабич, С.Й.Олішинський (упоряд.), В.А.Ясенецькнй та ін.— К.: Урожай, 1989.

  9. Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин. В.К. Чернуха, Ю.Г. Артеменко, В.Ф. Галат та ін.; За ред. В.К. Чернухи. — К.: Урожай, 1996.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Вы смотрели страницу - Животноводство

Следующая страница  - Породы свиней. Какую выбрать

Предыдущая страница - Кормление лошадей

Вернуться к началу страницы - Литература

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.