Довідник зооінженера
Довідник зооінженера

Вступ

Корми і технологія їх виробництва

Зелені корми

Грубі корми

Силос

Коренебульбоплоди та баштанні культури

Зернові корми

Кормові відходи технічних виробництв

Харчові відходи

Корми тваринного походження

Корми мікробіологічного походження

Мінеральні добавки

Кормові небілкові азотисті добавки

Вітамінні препарати та антибіотики

Комбіновані корми

Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Годівля великої рогатої худоби

Годівля свиней

Годівля овець

Годівля коней

Годівля сільськогосподарської птиці

Годівля кролів та хутрових звірів

Використання стимуляторів

Основи розведення сільськогосподарських тварин

Генетичні основи селекції

Методи розведення худоби

Мічення тварин і племінний облік

Крупномасштабна селекція

ЕОМ у племінній роботі

«Селекс» у молочному скотарстві

Виставки і виводки племінних тварин

Організаційні форми племінної роботи

Селекція молочної і м'ясної худоби

Загальні напрями і розвиток скотарства

Селекція молочної худоби

Селекція м'ясної худоби

Технологія виробництва молока і яловичини

Технологія виробництва молока

Нормативи технології виробництва молока

Моделювання перспективної технології виробництва молока

Технологія одержання та первинна обробка молока

Контроль за якістю молока

Технологія виробництва яловичини

Свинарство та технологія виробництва свинини

Породи свиней

Племінна робота у свинарстві

Утримання свиней

Технологія вирощування племінного молодняка

Технологія виробництва свинини на промисловій основі

Зоотехнічний облік у свинарстві

Технологія виробництва продукції вівчарства

Основні напрями вівчарства і породи овець

Основні положення племінної роботи

Продукція вівчарства

Технологія вівчарства і системи утримання овець

Технологія годівлі й утримання овець взимку з урахуванням особливостей кормовиробництва

Технологія годівлі й утримання овець влітку

Технологія відтворення стада й вирощування молодняка

Технологія стриження овець і реалізація вовни державі

Організація праці у вівчарстві

Використання собак у вівчарстві

Стандартизація у вівчарстві

Нормативи планування розвитку вівчарства

Технологія виробництва яєць і м'яса птиці

Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

Особливості племінної роботи в птахівництві

Інкубація яєць сільськогосподарської птиці

Технологія вирощування м'ясного молодняка сільськогосподарської птиці

Технологія утримання сільськогосподарської птиці

Конярство

Породи коней

Види продуктивності та використання коней

Відтворення коней

Приміщення й споруди для коней (ОНТП-9-81)

Збруя, упряж та вози

Технологія дрібного тваринництва

Кролівництво

Племінна робота

Технологія утримання і розведення кролів

Продукція кролівництва

Ставове рибництво

Структура рибницьких господарств

Правила експлуатації і догляду за гідротехнічними спорудами

Біологічні особливості основних ставових риб

Технологія вирощування товарної риби в ставках, садках і басейнах

Удобрення ставів

Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу коропа і рослиноїдних риб

Племінна робота в рибництві

Бджільництво

Породи бджіл

Племінна робота в бджільництві

Транспортування і утримання бджіл

Технологія виробництва меду і воску

Використання бджіл для запилення сільськогосподарських культур

Кормова база бджільництва і методи її поліпшення

Організація праці на пасіці

Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Підприємства по осіменінню тварин

Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Технологія і техніка штучного осіменіння тварин

Організація штучного осіменіння

Запліднення і фактори, що йому сприяють

Трансплантація ембріонів

Визначення вагітності в самок сільськогосподарських тварин

Організація родильних відділень

Неплідність і яловість тварин

Оцінка якості сільськогосподарських тварин та м'яса

Визначення вгодованості сільськогосподарських тварин

Оцінка якості м'яса

Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Зоогігієна з проектуванням тваринницьких комплексів

Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Проекти тваринницьких підприємств

Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Утримання тварин у літніх таборах

Основи ветеринарії

Класифікація хвороб

Поняття про патологію органів дихання і травлення в тварин промислових комплексів та їх профілактика

Принципи й організація профілактики травматизму в тваринництві

Поняття про найбільш небезпечні інфекційні й інвазійні захворювання великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин на тваринницьких комплексах і їх профілактика

Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

Механізація та електрифікація тваринництва

Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Машини та обладнання для заготівлі кормів

Машини та обладнання для приготування різних видів кормів

Кормоцехи для приготування кормових сумішей

Машини для роздавання кормів

Машини та обладнання для видалення гною

Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

Обладнання для вирощування та утримання птиці

Обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та його експлуатація

Електрообладнання у тваринництві

Машини і обладнання для стриження та санітарної обробки овець

Технічне обслуговування машин і обладнання на фермах

Планування, організація та управління в тваринництві

Планування виробництва у тваринництві

Організація виробництва продукції тваринництва

Організація праці

Господарський розрахунок

Організація оплати праці

Управління виробництвом у тваринництві

Аналіз виробничої діяльності

Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

Моделювання виробничих процесів

Економіка виробництва тваринницької продукції

Економічні показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Ефективність використання виробничого потенціалу.

Науково-технічний прогрес

Облік у тваринництві

Застосування ЕОМ у тваринництві

Охорона праці і техніка безпеки

Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

Гігієна праці і правила особистої гігієни працівників тваринництва

Техніка безпеки при хімічному способі обробки грубих кормів


   Література
   Карта сайта

Зернові корми

Зернові ділять на дві групи: вуглеводисті (ячмінь, кукурудза, овес, пшениця) та протеїнові (горох, соя, люпин, кормові боби). Зерно, віднесене до першої групи, багате вуглеводами, другої — протеїном. Поживність зернових, які найчастіше використовують на корм, наведена в таблиці 15.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Таблиця 15.

Поживність зернових кормів

Показники Яч- мінь Куку- рудза Овес Пше- ниця Сорго Горох Соя
Кормові одиниці 1,1 1,3 1 1,2 1,2 1,2 1,4
Обмінна енергія, МДж:              
     для великої рогатої худоби 11 12 9 11 11 11 15
     свиней 13 14 11 14 12 13 15
     овець 11 13 9 12 11 11 14
Суха речовина, г 850 850 850 850 850 850 850
Перетравний протеїн, г 85 67 79 106 85 192 281
Сирий жир, г 22 42 40 20 28 19 146
Сира клітковина, г 49 38 97 17 34 54 70
Крохмаль, г 485 555 320 515 440 455 12
Цукор, г 2 40 25 20 45 55 40
Лізин, г 4,1 2,1 3,6 3 2,8 14 21
Метіонін, г 3,6 3,3 3,2 3,7 2,9 5,5 9,6
Кальцій, г 2 0,5 1,5 0,8 1,2 2 4,8
Фосфор, г 4,0 5,2 3,4 3,6 3,0 4,3 7,1
Магній, г 1,0 1,4 1,2 1,0 1,8 1,2 2,9
Калій, г 5,0 5,2 5,4 3,4 3,5 11 22
Натрій, г 0,8 1,3 1,8 0,1 0,4 0,3 3,4
Цукор, г 1,3 1,0 1,3 1,2 0,9 1,6 2,6
Хлор, г 2 0,5 1,4 0,4 0,9 0,7 0,2
Залізо, мг 50 303 41 40 50 60 125
Мідь, мг 10 10 7 14 4,2 3 5
Цинк, мг 35 30 23 23 14 27 33
Марганець, мг 14 4 56 46 16 20 27
Кобальт, мг 0,3 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1
Йод, мг 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Каротин, мг 0,5 7 1 1 1 0,2 0,2

Жуйним зернові корми вводять до раціонів як балансуючі добавки, а для свиней та птиці — це основний компонент раціонів.

Згодовують зерно тваринам після попередньої підготовки. З численних способів підготовки зернових кормів найбільш поширені такі.

Подрібнення. Ступінь подрібнення встановлюють залежно від якості корму, віку та виду тварин. Воно повинно бути настільки дрібним, щоб тварина корм проковтнула без пережовування, м'яке зерно, як, наприклад, овес, розмелюють на частки величиною до 2 мм, тверде — до 1 мм. Свині краще використовують зерно тонкого помелу, велика рогата худоба — середньо- та крупнорозмолоте (1,5—4 мм), птиця також крани, поїдає зерно крупного помелу, але для приготування вологих мішанок його розмелюють тонко. Коням дають плющене зерно.

Кукурудзу для свиней краще молоти без стрижнів качанів, жуйні добре поїдають кукурудзяні висівки з стрижнями.

Через великий вміст жиру кукурудзяну дерть можна зберігати не більше 5— 7 днів, при тривалішому зберіганні вона псується, гіркне, набуває неприємного запаху і може бути причиною розладу травлення у тварин. При відділенні зародків від зерна дерть не гіркне.

Підсмажування. Підсмажують зерно поросятам-сисунам з 5—7-го дня життя від 30 до 120 г на добу, інколи телятам для поліпшення травлення. При підсмажуванні зерно набуває приємного смаку, підвищується засвоюваність крохмалю.

Варіння та запарювання зерна. Рекомендують при згодовуванні зерна бобових свиням. Його подрібнюють і варять протягом години або запарюють 30—40 хв. При цьому білки денатуруються, стають біологічно повноціннішими. Варені або запарені зернові корми дають свиням з іншими кормами. В раціоні їх повинно бути 25—30 % за поживністю.

Осолоджування та дріжджування. Осолоджування застосовують для поліпшення смаку крохмалистих кормів, переведення частини крохмалю в цукор. Згодовують осолоджений корм переважно поросятам, а також свиням на відгодівлі в кількості не більше половини даванки концкормів. Інколи для підтримання апетиту його дають молодняку великої рогатої худоби та дійним коровам.

Дріжджування зернових кормів дає змогу на 25—30 % підвищити вміст перетравного протеїну і повністю компенсувати нестачу незамінних амінокислот. Дріжджовані корми згодовують тваринам тільки свіжими. Спочатку їх до раціону вводять 10—15 %, до норми переходять протягом 5—6 днів. Згодовують у суміші з іншими кормами в кількості не більше 50 % даванки концкормів, а молодняку не більше 25 %. Влітку дріжджовані корми не застосовують, їх корисно згодовувати плідникам у кількості 40 % загальної даванки концкормів. Використовувати дріжджовані корми протягом тривалого часу небажано: через 30—40 днів потрібно робити перерву на 10—15 днів.

Флакування — обробка зерна паром під тиском. В результаті відбувається желатинізація крохмалю, що підвищує поживність одержаного продукту, ефективність використання флакованого зерна на 5— 10 % вища, ніж подрібненого.

Екструдування кормів — це обробка їх на спеціальних машинах для підвищення поживності та засвоюваності. Зерно під тиском та дією високих температур перетворюється в пластівці.

Введення до раціонів тварин екструдованого зерна підвищує продуктивність тварин на 5—10 % та знижує витрати кормів на продукцію на 9—10 %.

Екструдований корм рекомендують використовувати для приготування стартерних комбікормів.

Мікронізація — інфрачервоне опромінення зерна. Відбувається желатинізація крохмалю. Стійкість зерна проти псування підвищується. При згодовуванні тваринам продуктивність їх також підвищується.


Ви дивилися сторінку - Зернові корми

Наступна сторінка   - Кормові відходи технічних виробництв

Попередня сторінка - Коренебульбоплоди та баштанні культури

Повернутися до початку сторінки Зернові корми

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 
Индекс цитирования.