Скотный двор Скотный двор

Довідник зооінженера

 

Довідник зооінженера

Вступ

Корми і технологія їх виробництва

Зелені корми

Грубі корми

Силос

Коренебульбоплоди та баштанні культури

Зернові корми

Кормові відходи технічних виробництв

Харчові відходи

Корми тваринного походження

Корми мікробіологічного походження

Мінеральні добавки

Кормові небілкові азотисті добавки

Вітамінні препарати та антибіотики

Комбіновані корми

Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Годівля великої рогатої худоби

Годівля свиней

Годівля овець

Годівля коней

Годівля сільськогосподарської птиці

Годівля кролів та хутрових звірів

Використання стимуляторів

Основи розведення сільськогосподарських тварин

Генетичні основи селекції

Методи розведення худоби

Мічення тварин і племінний облік

Крупномасштабна селекція

ЕОМ у племінній роботі

«Селекс» у молочному скотарстві

Виставки і виводки племінних тварин

Організаційні форми племінної роботи

Селекція молочної і м'ясної худоби

Загальні напрями і розвиток скотарства

Селекція молочної худоби

Селекція м'ясної худоби

Технологія виробництва молока і яловичини

Технологія виробництва молока

Нормативи технології виробництва молока

Моделювання перспективної технології виробництва молока

Технологія одержання та первинна обробка молока

Контроль за якістю молока

Технологія виробництва яловичини

Свинарство та технологія виробництва свинини

Породи свиней

Племінна робота у свинарстві

Утримання свиней

Технологія вирощування племінного молодняка

Технологія виробництва свинини на промисловій основі

Зоотехнічний облік у свинарстві

Технологія виробництва продукції вівчарства

Основні напрями вівчарства і породи овець

Основні положення племінної роботи

Продукція вівчарства

Технологія вівчарства і системи утримання овець

Технологія годівлі й утримання овець взимку з урахуванням особливостей кормовиробництва

Технологія годівлі й утримання овець влітку

Технологія відтворення стада й вирощування молодняка

Технологія стриження овець і реалізація вовни державі

Організація праці у вівчарстві

Використання собак у вівчарстві

Стандартизація у вівчарстві

Нормативи планування розвитку вівчарства

Технологія виробництва яєць і м'яса птиці

Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

Особливості племінної роботи в птахівництві

Інкубація яєць сільськогосподарської птиці

Технологія вирощування м'ясного молодняка сільськогосподарської птиці

Технологія утримання сільськогосподарської птиці

Конярство

Породи коней

Види продуктивності та використання коней

Відтворення коней

Приміщення й споруди для коней (ОНТП-9-81)

Збруя, упряж та вози

Технологія дрібного тваринництва

Кролівництво

Племінна робота

Технологія утримання і розведення кролів

Продукція кролівництва

Ставове рибництво

Структура рибницьких господарств

Правила експлуатації і догляду за гідротехнічними спорудами

Біологічні особливості основних ставових риб

Технологія вирощування товарної риби в ставках, садках і басейнах

Удобрення ставів

Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу коропа і рослиноїдних риб

Племінна робота в рибництві

Бджільництво

Породи бджіл

Племінна робота в бджільництві

Транспортування і утримання бджіл

Технологія виробництва меду і воску

Використання бджіл для запилення сільськогосподарських культур

Кормова база бджільництва і методи її поліпшення

Організація праці на пасіці

Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Підприємства по осіменінню тварин

Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Технологія і техніка штучного осіменіння тварин

Організація штучного осіменіння

Запліднення і фактори, що йому сприяють

Трансплантація ембріонів

Визначення вагітності в самок сільськогосподарських тварин

Організація родильних відділень

Неплідність і яловість тварин

Оцінка якості сільськогосподарських тварин та м'яса

Визначення вгодованості сільськогосподарських тварин

Оцінка якості м'яса

Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Зоогігієна з проектуванням тваринницьких комплексів

Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Проекти тваринницьких підприємств

Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Утримання тварин у літніх таборах

Основи ветеринарії

Класифікація хвороб

Поняття про патологію органів дихання і травлення в тварин промислових комплексів та їх профілактика

Принципи й організація профілактики травматизму в тваринництві

Поняття про найбільш небезпечні інфекційні й інвазійні захворювання великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин на тваринницьких комплексах і їх профілактика

Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

Механізація та електрифікація тваринництва

Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Машини та обладнання для заготівлі кормів

Машини та обладнання для приготування різних видів кормів

Кормоцехи для приготування кормових сумішей

Машини для роздавання кормів

Машини та обладнання для видалення гною

Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

Обладнання для вирощування та утримання птиці

Обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та його експлуатація

Електрообладнання у тваринництві

Машини і обладнання для стриження та санітарної обробки овець

Технічне обслуговування машин і обладнання на фермах

Планування, організація та управління в тваринництві

Планування виробництва у тваринництві

Організація виробництва продукції тваринництва

Організація праці

Господарський розрахунок

Організація оплати праці

Управління виробництвом у тваринництві

Аналіз виробничої діяльності

Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

Моделювання виробничих процесів

Економіка виробництва тваринницької продукції

Економічні показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Ефективність використання виробничого потенціалу.

Науково-технічний прогрес

Облік у тваринництві

Застосування ЕОМ у тваринництві

Охорона праці і техніка безпеки

Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

Гігієна праці і правила особистої гігієни працівників тваринництва

Техніка безпеки при хімічному способі обробки грубих кормів

Література

Карта сайта

 

Зелені корми

В кормовому балансі зелені корми становлять від 10—20 до 40—50 %. Для жуйних вони можуть бути основними в раціоні. Це найдешевші корми, вихід кормових одиниць з 1 га посіву зелених кормів може досягати 150—160 ц. В зелених кормах містяться поживні речовини, життєво необхідні для всіх тварин: протеїн високої якості, легкоферментовані вуглеводи, незамінні жирні кислоти, вітаміни, мінеральні та біологічно активні речовини.

Суха речовина зелених кормів за енергетичною поживністю і вмістом перетравного протеїну близька до концентрованих кормів, але за біологічною цінністю протеїну і вмістом біологічно активних речовин значно їх переважає.

Кормова цінність зелених кормів великою мірою залежить від фази вегетації рослин. У рослинах на ранніх стадіях вегетації вища концентрація енергії та перетравність поживних речовин. В міру старіння рослин кількість клітковини збільшується, а протеїну, навпаки, зменшується, що призводить до зниження поживності та перетравності сухої речовини.

При оцінці якості зелених кормів, крім фази вегетації враховують вміст сухої речовини, мінеральних домішок, наявність отруйних та шкідливих рослин.

Хімічний склад та поживність зелених кормів. Вміст води в зелених кормах коливається від 60 до 85 %. У сухій речовині молодої трави до 25 % сирого протеїну, 4— 5 — сирого жиру, 16 — клітковини, 45 — БЕР і 11 % сирої золи. В 1 кг зеленого корму міститься 0,15—0,30 корм. од. Склад і поживність зелених кормів, що використовуються найчастіше, наведено в таблиці 1.

Таблиця 1.

Склад та поживність зелених кормів, в 1кг
(Калашников О.П., 1985)

Показники

Трава лук і пасовищ

Сіяні культури

за- лив- ної луки

зла- ко- вого степу

луко- сте-по- вого пасо- вища

гір- ської луки

куку- рудза мо- лоч- ної стиг- лості

ти- мо- фіїв- ка

су- дан- ка

яч- мінь

го- рох

ко- ню- ши- на

лю- цер- на

зла- ково- бо- бова су- міш- ка

Кормові одиниці 0,24 0,24 0,26 0,23 0,18 0,25 0,20 0,18 0,17 0,20 0,22 0,21
Обмінна енергія, МДж:                        

для великої рогатої худоби

2,93 3,44 2,79 2,87 2,05 3,26 2,16 2,16 2,20 1,87 1,75 2,24

свиней

2,04 2,06 2,13 1,99 2,02

овець

2,85 3,89 3,34 3,51 2,19 3,38 2,2 2,29 2,08 2,41 1,98 2,38
Суха речовина, г 311 437 311 320 212 379 200 228 200 235 150 217
Сирий протеїн, г 39 41 42 45 20 31 28 43 41 39 50 35
В тому числі перетравний, г 26 24 28 30 13 18 18 30 28 27 38 23
Сирий жир, г 10 17 11 13 5 10 6 8 6 8 7 10
Сира клітковина, г 86 139 98 108 54 128 55 59 33 61 68 54
Безазотисті екстрактивні речовини, г 150 209 132 126 120 185 91 96 101 108 100 102
В тому числі:                        

крохмаль, г

6,3 8,8 6,2 6,4 3,3 5,5 2 4,8 55 4 3  

цукор, г

24 24 20 24 28 25 18 23 25 12 14 28
Амінокислоти, г:                        

лізин

1,7 2,0 1,8 2,0 0,8 1,8 1,5 1,7 2,1 1,5 1,9 1,9

метіонін + цистин

1,1 1,1 0,6 1,1 0,5 0,9 0,9 0,8 1,4 0,7 1,1 0,9
Макроелементи, г:                        

кальцій

2,8 2,7 2,6 1,2 1,08 1,3 1,5 1,2 3,0 3,7 4,5 2,5

фосфор

1,3 0,5 0,7 0,5 0,66 0,7 0,5 1,0 0,8 0,6 0,7 0,4

магній

1,1 0,6 0,5 0,6 0,41 0,6 1,0 0,3 0,6 0,6 0,6 0,4

калій

4,1 5,2 7,1 3,1 3,81 5,7 4,2 6,1 4,0 2,1 5,3 4,0

натрій

0,3 0,9 1,9 0,8 0,3 3,2 0,3 3,2 0,2 0,5 0,1 0,2

хлор

1,1 0,9 0,9 1,5 0,72 1,7 1,7 1,2 1,0 0,4 1,0 0,5

сірка

0,7 0,5 0,5 0,8 0,63 0,6 0,8 0,7 1,6 0,5 1,0 0,5
Мікроелементи, мг:                        

залізо

37 38 12 35 25 88 42 28 76 99 34 70

мідь

0,6 0,6 0,6 2,4 0,4 1,2 1,6 1,3 1,6 2,0 2,6 5,4

цинк

8,8 1,2 3,8 5,4 2,1 4,1 4,2 2,3 8,9 11,9 6,1 15,0

марганець

21,8 8,1 20 21,4 14,9 27 5,9 14 22,8 16,4 8,3 37

кобальт

0,09 0,09 0,04 0,1 0,07 0,26 0,13 0,16 0,05 0,08 0,05 0,4

йод

0,07 0,01 0,01 0,01 0,04 0,04 0,06 0,02 0,02 0,04
Каротин, мг 35 35 30 50 54 35 43 69 38 40 44 48
Вітаміни:                        

D, тис. ІО

3,2 4,3 3,0 3,2 2,0 3,8 4,3 2,3 2,0 2,3 2,5 5

Е, мг

70 45 45 45 45 30 55 55 39 40 20 50

В1, мг

0,9 1,7 1,4 1,0 0,3 1,5 1,3 1,0

В2, мг

1,52 2,8 3,5 1,7 0,9 4,4 4,0 1,0

В3, мг

5,05 9,5 5,4 5,7 5,3 4,2 7,1 10

В4, мг

300 75,8 80 46 253 80 80 75

В5, мг

5,13 11,9 8,1 6,8 4,0 14 5 8

В6, мг

2,1 3,8 2,1 2,3 2,0 8,3 1,3

Створення та прийоми використання природних та сіяних пасовищ. Природні пасовища створюють на природних кормових угіддях в результаті здійснення комплексу прийомів поверхневого поліпшення: знищення кущів, купин, збору сміття; поліпшення водно-повітряного режиму доглядом за дерниною з допомогою боронування, дискування або фрезерування; підсіву злакових та бобових трав в місцях з рідким травостоєм; підкошування шкідливих і отруйних рослин та бур'янів; проведення регулярних підживлень органічними і мінеральними добривами, здійснення поливів.

Сіяні пасовища організують як на природних кормових угіддях після переорювання малопродуктивного природного травостою, так і на орних землях залуженням цих угідь травосумішками цінних злакових і бобових трав. Орієнтовні травосумішки для залуження наведено в таблицях 2 і 3.

Таблиця 2.

Травосумішки для багаторічних пасовищ, кг/га

Трава

На мінеральних сухих важких грунтах

На мінеральних легких сухих грунтах

На нормально-осушених низинних болотах

Тимофіївка лучна

4 2

Вівсяниця лучна

6 6

Грястиця збірна

6

Тонконіг лучний

4 4 4

Райграс пасовищний

10

Стоколос безостий

10

М'ятлиця

5

Вівсяниця червона

4

Конюшина біла

6 3 5

Лядвенець рогатий

2

Всього

30 29 26

 

Таблиця 3.

Орієнтовні травосумішки для створення сінокосів та пасовищ
 на схилах балок, кг/га

Трава

Лісостепова зона

Степова зона

західні райони

центральні райони

східні райони

північні та центральні райони

південні райони

Конюшина лучна

4

Люцерна синьо-гібридна

5 5 5 5

Еспарцет піщаний

30 30 30

Люцерна жовто-гібридна

8

Стоколос безостий

12 12 12 12

Тимофіївка лучна

6

Вівсяниця лучна

10 10

Житняк

12

Пирій безкореневищний

8

Райграс високий

8

Прийоми раціонального використання пасовищ включають: організацію пасовища — застосування загінної системи випасання, розрахунок навантаження тварин на пасовище, розрахунок кількості загонів, їх площі, кількості днів спасування травостою; дотримання теоретичних основ використання травостою—строку початку випасу і кінця останнього випасання, висоти спасування травостою, допустимої кількості спасувань, поточного догляду за пасовищем, впровадження пасовищного обороту.

Як правило, пасовища організовують для одного виду худоби. При плануванні навантаження пасовища слід враховувати таку площу на тварину (га): доросла велика рогата худоба — 0,4—0,5; молодняк — 0,2; свиноматки з поросятами — 0,18—0,2; дорослі коні — 0,25—0,3, молодняк коней — 0,12—0,14; вівці — 0,07—0,08.

При визначенні площі загону (П) необхідно знати добову норму в кормах на голову (К), кількість тварин у стаді (Ж), днів випасу в одному загоні (Д), запас кормів (У), що поїдаються (валовий урожай за мінусом нез'їдених залишків).

Площу загонів визначають за формулою:

                    К . Ж . Д

         П = —————— + 25—30 % страхового фонду.

                         У

Кількість загонів встановлюють з урахуванням площі, закріпленої за стадом, а також розміру загону. Враховують також строк, протягом якого травостій після спасування встигає відрости і може бути використаний повторно. Друге спасування можна розпочинати через 20—25 днів, а наступні через 30—40 днів. До розрахункової кількості загонів потрібно додати ще 2— З резервних загони. Орієнтовна кількість загонів для зони Полісся може бути не менше 14, Лісостепу — 14, Степу — не менше 16.

Допустима кількість спасувань травостою по зонах та типах пасовищ така: Полісся, природні пасовища — 3—4 рази, сіяні — 5—7; Лісостепу, природні пасовища — 2—4, сіяні — 5—6; Степу, природні пасовища — 2—3, сіяні — 5—6 разів.

Час початку спасування визначають стиглістю травостою, яка настає в фазі кущіння злаків та стеблування бобових трав. Висота травостою до початку першого спасування залежить від типу кормового угіддя та природної зони (табл. 4).

Таблиця 4.

Початок спасування пасовищ у різних зонах

Зона

Типи кормових угідь

Висота травостою, см

Полісся

Суходільні сухі і в долинах рік

10—12

Вологі суходольні

12—15

Низинні та сіяні багатобічні на суходолах

15 — 18

Заливні середнього рівня, лісові та сіяні на низинних луках

18—20

Лісостеп і Степ

Типчакові, тонконогові, житнякові

8—10

Лучно-степові цілинні і сіяні багаторічні в Степу

12—15

Трави у впадинах на цілині і сіяні багаторічні в Лісостепу

15—18

Припиняють випас за місяць до стійкого встановлення середньодобової температури нижче 5 °С: Полісся — з 25 вересня по 2 жовтня; Лісостеп — 26 вересня — 6 жовтня, Степ північний — 23 вересня — 10 жовтня, південний — 7 жовтня — 27 жовтня, Прикарпаття — 21 вересня — 14 жовтня.

Після чергового спасування в загонах проводять поточний догляд за травостоєм — підкошування нез'їдених залишків трави, розкидання гною, підживлення добривами.

Для зберігання високої продуктивності пасовищ протягом тривалого періоду необхідно дотримуватись вимог пасовищного обороту, який передбачає зміну черговості спасування загонів по роках, а також чергове надання кожному загонові можливості повного відпочинку з проходженням всіх фаз розвитку рослин. Ці заходи здійснюють за рахунок резервних загонів.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Зелені корми

Наступна сторінка -      Грубі корми

Попередня сторінка -    Корми і технологія їх виробництва

Повернутися
до початку сторінки -   
Зелені корми

 

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.