Довідник зооінженера

За ред. М.І.Машкіна.— К.: Урожай, 1989.— 320 с — (Література для кабінету зоотехніка)

 

Зелені корми

В кормовому балансі зелені корми становлять від 10—20 до 40—50 %. Для жуйних вони можуть бути основними в раціоні. Це найдешевші корми, вихід кормових одиниць з 1 га посіву зелених кормів може досягати 150—160 ц. В зелених кормах містяться поживні речовини, життєво необхідні для всіх тварин: протеїн високої якості, легкоферментовані вуглеводи, незамінні жирні кислоти, вітаміни, мінеральні та біологічно активні речовини.

Суха речовина зелених кормів за енергетичною поживністю і вмістом перетравного протеїну близька до концентрованих кормів, але за біологічною цінністю протеїну і вмістом біологічно активних речовин значно їх переважає.

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Кормова цінність зелених кормів великою мірою залежить від фази вегетації рослин. У рослинах на ранніх стадіях вегетації вища концентрація енергії та перетравність поживних речовин. В міру старіння рослин кількість клітковини збільшується, а протеїну, навпаки, зменшується, що призводить до зниження поживності та перетравності сухої речовини.

При оцінці якості зелених кормів, крім фази вегетації враховують вміст сухої речовини, мінеральних домішок, наявність отруйних та шкідливих рослин.

Хімічний склад та поживність зелених кормів. Вміст води в зелених кормах коливається від 60 до 85 %. У сухій речовині молодої трави до 25 % сирого протеїну, 4—5 — сирого жиру, 16 — клітковини, 45 — БЕР і 11 % сирої золи. В 1 кг зеленого корму міститься 0,15—0,30 корм. од. Склад і поживність зелених кормів, що використовуються найчастіше, наведено в таблиці 1.

Таблиця 1.

Склад та поживність зелених кормів, в 1кг

(Калашников О.П., 1985)

Показники Трава лук і пасовищ Сіяні культури
за- лив- ної луки зла- ко- вого степу луко- степо- вого пасо- вища гір- ської луки куку- рудза мо- лоч- ної стиг- лості тимо- фіїв- ка су- дан- ка яч- мінь горох коню- шина лю- цер- на зла- ково- бо- бова су- міш- ка
Кормові одиниці 0,24 0,24 0,26 0,23 0,18 0,25 0,20 0,18 0,17 0,20 0,22 0,21
Обмінна енергія, МДж:                        
для великої рогатої худоби 2,93 3,44 2,79 2,87 2,05 3,26 2,16 2,16 2,20 1,87 1,75 2,24
свиней 2,04 2,06 2,13 1,99 2,02
овець 2,85 3,89 3,34 3,51 2,19 3,38 2,2 2,29 2,08 2,41 1,98 2,38
Суха речовина, г 311 437 311 320 212 379 200 228 200 235 150 217
Сирий протеїн, г 39 41 42 45 20 31 28 43 41 39 50 35
В тому числі перетравний, г 26 24 28 30 13 18 18 30 28 27 38 23
Сирий жир, г 10 17 11 13 5 10 6 8 6 8 7 10
Сира клітковина, г 86 139 98 108 54 128 55 59 33 61 68 54
Безазотисті екстрактивні речовини, г 150 209 132 126 120 185 91 96 101 108 100 102
В тому числі:                        
крохмаль, г 6,3 8,8 6,2 6,4 3,3 5,5 2 4,8 55 4 3  
цукор, г 24 24 20 24 28 25 18 23 25 12 14 28
Амінокислоти, г:                        
лізин 1,7 2,0 1,8 2,0 0,8 1,8 1,5 1,7 2,1 1,5 1,9 1,9
метіонін + цистин 1,1 1,1 0,6 1,1 0,5 0,9 0,9 0,8 1,4 0,7 1,1 0,9
Макроелементи, г:                        
кальцій 2,8 2,7 2,6 1,2 1,08 1,3 1,5 1,2 3,0 3,7 4,5 2,5
фосфор 1,3 0,5 0,7 0,5 0,66 0,7 0,5 1,0 0,8 0,6 0,7 0,4
магній 1,1 0,6 0,5 0,6 0,41 0,6 1,0 0,3 0,6 0,6 0,6 0,4
калій 4,1 5,2 7,1 3,1 3,81 5,7 4,2 6,1 4,0 2,1 5,3 4,0
натрій 0,3 0,9 1,9 0,8 0,3 3,2 0,3 3,2 0,2 0,5 0,1 0,2
хлор 1,1 0,9 0,9 1,5 0,72 1,7 1,7 1,2 1,0 0,4 1,0 0,5
сірка 0,7 0,5 0,5 0,8 0,63 0,6 0,8 0,7 1,6 0,5 1,0 0,5
Мікроелементи, мг:                        
залізо 37 38 12 35 25 88 42 28 76 99 34 70
мідь 0,6 0,6 0,6 2,4 0,4 1,2 1,6 1,3 1,6 2,0 2,6 5,4
цинк 8,8 1,2 3,8 5,4 2,1 4,1 4,2 2,3 8,9 11,9 6,1 15,0
марганець 21,8 8,1 20 21,4 14,9 27 5,9 14 22,8 16,4 8,3 37
кобальт 0,09 0,09 0,04 0,1 0,07 0,26 0,13 0,16 0,05 0,08 0,05 0,4
йод 0,07 0,01 0,01 0,01 0,04 0,04 0,06 0,02 0,02 0,04
Каротин, мг 35 35 30 50 54 35 43 69 38 40 44 48
Вітаміни:                        
>D, тис. ІО 3,2 4,3 3,0 3,2 2,0 3,8 4,3 2,3 2,0 2,3 2,5 5
Е, мг 70 45 45 45 45 30 55 55 39 40 20 50
В1, мг 0,9 1,7 1,4 1,0 0,3 1,5 1,3 1,0
В2, мг 1,52 2,8 3,5 1,7 0,9 4,4 4,0 1,0
В3, мг 5,05 9,5 5,4 5,7 5,3 4,2 7,1 10
В4, мг 300 75,8 80 46 253 80 80 75
В5, мг 5,13 11,9 8,1 6,8 4,0 14 5 8
В6, мг 2,1 3,8 2,1 2,3 2,0 8,3 1,3

Створення та прийоми використання природних та сіяних пасовищ. Природні пасовища створюють на природних кормових угіддях в результаті здійснення комплексу прийомів поверхневого поліпшення: знищення кущів, купин, збору сміття; поліпшення водно-повітряного режиму доглядом за дерниною з допомогою боронування, дискування або фрезерування; підсіву злакових та бобових трав в місцях з рідким травостоєм; підкошування шкідливих і отруйних рослин та бур'янів; проведення регулярних підживлень органічними і мінеральними добривами, здійснення поливів.

Сіяні пасовища організують як на природних кормових угіддях після переорювання малопродуктивного природного травостою, так і на орних землях залуженням цих угідь травосумішками цінних злакових і бобових трав. Орієнтовні травосумішки для залуження наведено в таблицях 2 і 3.

Таблиця 2.

Травосумішки для багаторічних пасовищ, кг/га

Трава На мінеральних сухих важких грунтах На мінеральних легких сухих грунтах На нормально-осушених низинних болотах
Тимофіївка лучна 4 2
Вівсяниця лучна 6 6
Грястиця збірна 6
Тонконіг лучний 4 4 4
Райграс пасовищний 10
Стоколос безостий 10
М'ятлиця 5
Вівсяниця червона 4
Конюшина біла 6 3 5
Лядвенець рогатий 2
Всього 30 29 26

 

Таблиця 3.

Орієнтовні травосумішки для створення сінокосів та пасовищ
на схилах балок, кг/га

Трава Лісостепова зона Степова зона
західні райони центральні райони східні райони північні та центральні райони південні райони
Конюшина лучна 4
Люцерна синьо-гібридна 5 5 5 5
Еспарцет піщаний 30 30 30
Люцерна жовто-гібридна 8
Стоколос безостий 12 12 12 12
Тимофіївка лучна 6
Вівсяниця лучна 10 10
Житняк 12
Пирій безкореневищний 8
Райграс високий 8

Прийоми раціонального використання пасовищ включають: організацію пасовища — застосування загінної системи випасання, розрахунок навантаження тварин на пасовище, розрахунок кількості загонів, їх площі, кількості днів спасування травостою; дотримання теоретичних основ використання травостою—строку початку випасу і кінця останнього випасання, висоти спасування травостою, допустимої кількості спасувань, поточного догляду за пасовищем, впровадження пасовищного обороту.

Як правило, пасовища організовують для одного виду худоби. При плануванні навантаження пасовища слід враховувати таку площу на тварину (га): доросла велика рогата худоба — 0,4—0,5; молодняк — 0,2; свиноматки з поросятами — 0,18—0,2; дорослі коні — 0,25—0,3, молодняк коней — 0,12—0,14; вівці — 0,07—0,08.

При визначенні площі загону (П) необхідно знати добову норму в кормах на голову (К), кількість тварин у стаді (Ж), днів випасу в одному загоні (Д), запас кормів (У), що поїдаються (валовий урожай за мінусом нез'їдених залишків).

Площу загонів визначають за формулою:

                    К . Ж . Д

         П = —————— + 25—30 % страхового фонду.

                         У

Кількість загонів встановлюють з урахуванням площі, закріпленої за стадом, а також розміру загону. Враховують також строк, протягом якого травостій після спасування встигає відрости і може бути використаний повторно. Друге спасування можна розпочинати через 20—25 днів, а наступні через 30—40 днів. До розрахункової кількості загонів потрібно додати ще 2— З резервних загони. Орієнтовна кількість загонів для зони Полісся може бути не менше 14, Лісостепу — 14, Степу — не менше 16.

Допустима кількість спасувань травостою по зонах та типах пасовищ така: Полісся, природні пасовища — 3—4 рази, сіяні — 5—7; Лісостепу, природні пасовища — 2—4, сіяні — 5—6; Степу, природні пасовища — 2—3, сіяні — 5—6 разів.

Час початку спасування визначають стиглістю травостою, яка настає в фазі кущіння злаків та стеблування бобових трав. Висота травостою до початку першого спасування залежить від типу кормового угіддя та природної зони (табл. 4).

Таблиця 4.

Початок спасування пасовищ у різних зонах

Зона Типи кормових угідь Висота травостою, см
Полісся Суходільні сухі і в долинах рік 10—12
Вологі суходольні 12—15
Низинні та сіяні багатобічні на суходолах 15 — 18
Заливні середнього рівня, лісові та сіяні на низинних луках 18—20
Лісостеп і Степ Типчакові, тонконогові, житнякові 8—10
Лучно-степові цілинні і сіяні багаторічні в Степу 12—15
Трави у впадинах на цілині і сіяні багаторічні в Лісостепу 15—18

Припиняють випас за місяць до стійкого встановлення середньодобової температури нижче 5 °С: Полісся — з 25 вересня по 2 жовтня; Лісостеп — 26 вересня — 6 жовтня, Степ північний — 23 вересня — 10 жовтня, південний — 7 жовтня — 27 жовтня, Прикарпаття — 21 вересня — 14 жовтня.

Після чергового спасування в загонах проводять поточний догляд за травостоєм — підкошування нез'їдених залишків трави, розкидання гною, підживлення добривами.

Для зберігання високої продуктивності пасовищ протягом тривалого періоду необхідно дотримуватись вимог пасовищного обороту, який передбачає зміну черговості спасування загонів по роках, а також чергове надання кожному загонові можливості повного відпочинку з проходженням всіх фаз розвитку рослин. Ці заходи здійснюють за рахунок резервних загонів.

 

Ви дивилися сторінку - Зелені корми

Наступна сторінка      - Грубі корми

Попередня сторінка    - Корми і технологія їх виробництва

Повернутися до початку сторінки Зелені корми

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.