Скотный двор Скотный двор

Довідник зооінженера

 

     

Довідник зооінженера

Вступ

Корми і технологія їх виробництва

Зелені корми

Грубі корми

Силос

Коренебульбоплоди та баштанні культури

Зернові корми

Кормові відходи технічних виробництв

Харчові відходи

Корми тваринного походження

Корми мікробіологічного походження

Мінеральні добавки

Кормові небілкові азотисті добавки

Вітамінні препарати та антибіотики

Комбіновані корми

Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Годівля великої рогатої худоби

Годівля свиней

Годівля овець

Годівля коней

Годівля сільськогосподарської птиці

Годівля кролів та хутрових звірів

Використання стимуляторів

Основи розведення сільськогосподарських тварин

Генетичні основи селекції

Методи розведення худоби

Мічення тварин і племінний облік

Крупномасштабна селекція

ЕОМ у племінній роботі

«Селекс» у молочному скотарстві

Виставки і виводки племінних тварин

Організаційні форми племінної роботи

Селекція молочної і м'ясної худоби

Загальні напрями і розвиток скотарства

Селекція молочної худоби

Селекція м'ясної худоби

Технологія виробництва молока і яловичини

Технологія виробництва молока

Нормативи технології виробництва молока

Моделювання перспективної технології виробництва молока

Технологія одержання та первинна обробка молока

Контроль за якістю молока

Технологія виробництва яловичини

Свинарство та технологія виробництва свинини

Породи свиней

Племінна робота у свинарстві

Утримання свиней

Технологія вирощування племінного молодняка

Технологія виробництва свинини на промисловій основі

Зоотехнічний облік у свинарстві

Технологія виробництва продукції вівчарства

Основні напрями вівчарства і породи овець

Основні положення племінної роботи

Продукція вівчарства

Технологія вівчарства і системи утримання овець

Технологія годівлі й утримання овець взимку з урахуванням особливостей кормовиробництва

Технологія годівлі й утримання овець влітку

Технологія відтворення стада й вирощування молодняка

Технологія стриження овець і реалізація вовни державі

Організація праці у вівчарстві

Використання собак у вівчарстві

Стандартизація у вівчарстві

Нормативи планування розвитку вівчарства

Технологія виробництва яєць і м'яса птиці

Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

Особливості племінної роботи в птахівництві

Інкубація яєць сільськогосподарської птиці

Технологія вирощування м'ясного молодняка сільськогосподарської птиці

Технологія утримання сільськогосподарської птиці

Конярство

Породи коней

Види продуктивності та використання коней

Відтворення коней

Приміщення й споруди для коней (ОНТП-9-81)

Збруя, упряж та вози

Технологія дрібного тваринництва

Кролівництво

Племінна робота

Технологія утримання і розведення кролів

Продукція кролівництва

Ставове рибництво

Структура рибницьких господарств

Правила експлуатації і догляду за гідротехнічними спорудами

Біологічні особливості основних ставових риб

Технологія вирощування товарної риби в ставках, садках і басейнах

Удобрення ставів

Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу коропа і рослиноїдних риб

Племінна робота в рибництві

Бджільництво

Породи бджіл

Племінна робота в бджільництві

Транспортування і утримання бджіл

Технологія виробництва меду і воску

Використання бджіл для запилення сільськогосподарських культур

Кормова база бджільництва і методи її поліпшення

Організація праці на пасіці

Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Підприємства по осіменінню тварин

Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Технологія і техніка штучного осіменіння тварин

Організація штучного осіменіння

Запліднення і фактори, що йому сприяють

Трансплантація ембріонів

Визначення вагітності в самок сільськогосподарських тварин

Організація родильних відділень

Неплідність і яловість тварин

Оцінка якості сільськогосподарських тварин та м'яса

Визначення вгодованості сільськогосподарських тварин

Оцінка якості м'яса

Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Зоогігієна з проектуванням тваринницьких комплексів

Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Проекти тваринницьких підприємств

Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Утримання тварин у літніх таборах

Основи ветеринарії

Класифікація хвороб

Поняття про патологію органів дихання і травлення в тварин промислових комплексів та їх профілактика

Принципи й організація профілактики травматизму в тваринництві

Поняття про найбільш небезпечні інфекційні й інвазійні захворювання великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин на тваринницьких комплексах і їх профілактика

Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

Механізація та електрифікація тваринництва

Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Машини та обладнання для заготівлі кормів

Машини та обладнання для приготування різних видів кормів

Кормоцехи для приготування кормових сумішей

Машини для роздавання кормів

Машини та обладнання для видалення гною

Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

Обладнання для вирощування та утримання птиці

Обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та його експлуатація

Електрообладнання у тваринництві

Машини і обладнання для стриження та санітарної обробки овець

Технічне обслуговування машин і обладнання на фермах

Планування, організація та управління в тваринництві

Планування виробництва у тваринництві

Організація виробництва продукції тваринництва

Організація праці

Господарський розрахунок

Організація оплати праці

Управління виробництвом у тваринництві

Аналіз виробничої діяльності

Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

Моделювання виробничих процесів

Економіка виробництва тваринницької продукції

Економічні показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Ефективність використання виробничого потенціалу.

Науково-технічний прогрес

Облік у тваринництві

Застосування ЕОМ у тваринництві

Охорона праці і техніка безпеки

Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

Гігієна праці і правила особистої гігієни працівників тваринництва

Техніка безпеки при хімічному способі обробки грубих кормів

Література

Карта сайта

 

Збруя, упряж та вози

Пристосування, які надівають на коней для використання їх на роботах у возах, санях, сільськогосподарських машинах, під верхом та інше, називаються збруєю. Збрую для коней, залежно від тяглового зусилля, застосовують для запрягання і сідлання.

Залежно від кількості впряжених у воза, сани чи сільськогосподарські знаряддя коней, розрізняють одно-, паро- та багатокінні запряжки.

Залежно від підбору елементів упряж ділять на дугову і бездугову, залежно від якості виготовлення — на транспортну, сільськогосподарську, виїзну й бігову спортивну.

Упряж повинна бути міцною і м'якою у місцях опори, простою і зручною для запрягання і сідлання.

Призначення й правила підгонки упряжі наведені в таблиці 186.

Таблиця 186.

Основні елементи упряжі і правила їх підгонки

Елемент

Використання за призначенням

Правила підгонки

Хомут

Однокінні (важкі та полегшені), двокінні (важкі та полегшені), напівямський (полегшений), обозний (розбірний), стандартний

У верхньому вирізі між підкладкою і холкою повинні розміщуватись два вертикально поставлених пальці, у нижньому вирізі між хомутиною і корпусом коня — долоня

Вуздечка

Для робочих коней, виїзна напів-ямська, вивідна, спортивна верхова, спортивна бігова

Налобний ремінь повинен знаходитись нижче від вух, намордний — на переніссі; кільця вудил витягнуті в лінію, повинні стикатися з кутами рота

Сіделко

Горбате (з поличками, які коливаються і не коливаються), пряме (з колодками точеними, обтяжними і розмірами № 1 і № 2)

Розташовують на спині на відстані 10—15 см за лопатками, рівномірно всією площею опирається на мускулатуру

Шлея

Сиром'ятна одинарна розбірна, сиром'ятна в'язана нерозбірна, сиром'ятна подвійна шита розбірна, тесьмяна одинарна нерозбірна, напівямська нерозбірна з почорненого повідкового ременя

Ободовий ремінь розташовується на висоті середини боків і ззаду на відстані 15—20 см нижче сідничних бугрів. Натяг ободового ременя регулюють ззаду поставленою руба долонею

Черезсідельник і підчеревник

Є трьох типів: сиром'ятний з сиром'ятним підчеревником, сиром'ятний без підчеревника, сиром'ятний з тесьмяним підчеревником

Підтягають так, щоб шия коня була посередині вирізу хомута і його надавлювання було рівномірним як у  верхній, так і в нижній частині. Підчеревник протягують у середню шлівку підпруги

Попруга

Виготовляють з бавовняної чи льняної тесьми. Напівямську виготовляють з сиром'ятною накладкою

 

Недоуздок

Є трьох типів: сиром'ятний одинарний, сиром'ятний подвійний строчений, одинарний з тесьми

 

Гужі

10 номерів виготовляють із сиром'ятного ременя. Довжина 150—210 см, ширина 25—12,5 см, товщина 1,5—2,5 см

При запряганні лівий гуж повинен обхвачувати голоблю знизу вверх, правий зверху вниз

Посторонки

Є чотирьох типів: сиром'ятні подвійні строчені з петлею, сиром'ятні подвійні строчені з кільцями, мотузяні, з петлею, тесьмяні подвійні строчені з петлею. Довжина 250—260 см

Права і ліва повинні бути однакової довжини

Шорки виїзні

Виготовляють з обтяжкою і без обтяжки м'якою шкірою

Використовують замість хомута на  легких транспортних роботах

Нагрудники і нашильники

Виготовляють з сиром'ятного ременя, зшитого вдвоє. Довжина нагрудника — 105 см, ширина — 3,3, товщина 0,4 см. Довжина нашильників 100 см, ширина — 3,3, товщина 0,4 см

Використовують замість хомута на легких транспортних роботах. Використовують у парокінній запряжці для з'єднання дишла з хомутом, нагрудник  повинен бути зачепленим одночасно за посторонки і гужові мочки

Віжки

Виготовляють з ременя, мотузки і тесьми, двокінцеві для одиночного запрягання і чотирикінцеві — для парного. Довжина віжок — 9,5—10,5 м

 

Дуги

Цільногнуті чи гнуто-клеєні (круглі, плоскі)

 

Сідла

Стройові, козацькі, спортивні: скакові (призові), робочі (тренувальні) стипль-чезові, вольтижувальні, в'ючні

Сідло з пітником кладуть вище холки і зсовують на спину, щоб передня лука знаходилась над вищою точкою холки. Попруги підтягають так, щоб під першу можна було просунути один, а під другу — два пальці

 

Характеристику возів на пневмошинах наведено в таблиці 187.

Таблиця 187.

Основні параметри кінних вантажних возів на пневмошинах

Назва воза (ГОСТ 1142—77)

Кількість коней у запряжці, голів

Вантажо- підйом- ність, т

Маса,
 кг

Ширина, мм

Висота вантажо- підйомної платформи, мм

Нерозвідний бортовий БГ-2П, БД-2П

1—2 2 450 1250 975

Нерозвідний з увігнутою платформою ВГ-2П, ВД-2П

1—2 2 300 1250 975

Розвідний хід (з дробинами) РД-2П, ДД-2П

2 2 335 1308 660

Розвідний хід (з дробинами), РО-1П, ДО-1П

1 1 265 1250 680

Самоскидний двоосний СГ-1, 5П, СД-1, 5П (кут нахилу 45 °С)

1—2 1,5 550 1128 920

Самоскидний одноосний С-1П (кут нахилу 45 °С)

1 1 320 1250 860

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Збруя, упряж та вози

Наступна сторінка -      Кролівництво. Племінна робота

Попередня сторінка -    Приміщення й споруди для коней (ОНТП-9-81)

Повернутися
до початку сторінки -   
Збруя, упряж та вози

 

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.