Довідник зооінженера
Довідник зооінженера

Вступ

Корми і технологія їх виробництва

Зелені корми

Грубі корми

Силос

Коренебульбоплоди та баштанні культури

Зернові корми

Кормові відходи технічних виробництв

Харчові відходи

Корми тваринного походження

Корми мікробіологічного походження

Мінеральні добавки

Кормові небілкові азотисті добавки

Вітамінні препарати та антибіотики

Комбіновані корми

Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Годівля великої рогатої худоби

Годівля свиней

Годівля овець

Годівля коней

Годівля сільськогосподарської птиці

Годівля кролів та хутрових звірів

Використання стимуляторів

Основи розведення сільськогосподарських тварин

Генетичні основи селекції

Методи розведення худоби

Мічення тварин і племінний облік

Крупномасштабна селекція

ЕОМ у племінній роботі

«Селекс» у молочному скотарстві

Виставки і виводки племінних тварин

Організаційні форми племінної роботи

Селекція молочної і м'ясної худоби

Загальні напрями і розвиток скотарства

Селекція молочної худоби

Селекція м'ясної худоби

Технологія виробництва молока і яловичини

Технологія виробництва молока

Нормативи технології виробництва молока

Моделювання перспективної технології виробництва молока

Технологія одержання та первинна обробка молока

Контроль за якістю молока

Технологія виробництва яловичини

Свинарство та технологія виробництва свинини

Породи свиней

Племінна робота у свинарстві

Утримання свиней

Технологія вирощування племінного молодняка

Технологія виробництва свинини на промисловій основі

Зоотехнічний облік у свинарстві

Технологія виробництва продукції вівчарства

Основні напрями вівчарства і породи овець

Основні положення племінної роботи

Продукція вівчарства

Технологія вівчарства і системи утримання овець

Технологія годівлі й утримання овець взимку з урахуванням особливостей кормовиробництва

Технологія годівлі й утримання овець влітку

Технологія відтворення стада й вирощування молодняка

Технологія стриження овець і реалізація вовни державі

Організація праці у вівчарстві

Використання собак у вівчарстві

Стандартизація у вівчарстві

Нормативи планування розвитку вівчарства

Технологія виробництва яєць і м'яса птиці

Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

Особливості племінної роботи в птахівництві

Інкубація яєць сільськогосподарської птиці

Технологія вирощування м'ясного молодняка сільськогосподарської птиці

Технологія утримання сільськогосподарської птиці

Конярство

Породи коней

Види продуктивності та використання коней

Відтворення коней

Приміщення й споруди для коней (ОНТП-9-81)

Збруя, упряж та вози

Технологія дрібного тваринництва

Кролівництво

Племінна робота

Технологія утримання і розведення кролів

Продукція кролівництва

Ставове рибництво

Структура рибницьких господарств

Правила експлуатації і догляду за гідротехнічними спорудами

Біологічні особливості основних ставових риб

Технологія вирощування товарної риби в ставках, садках і басейнах

Удобрення ставів

Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу коропа і рослиноїдних риб

Племінна робота в рибництві

Бджільництво

Породи бджіл

Племінна робота в бджільництві

Транспортування і утримання бджіл

Технологія виробництва меду і воску

Використання бджіл для запилення сільськогосподарських культур

Кормова база бджільництва і методи її поліпшення

Організація праці на пасіці

Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Підприємства по осіменінню тварин

Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Технологія і техніка штучного осіменіння тварин

Організація штучного осіменіння

Запліднення і фактори, що йому сприяють

Трансплантація ембріонів

Визначення вагітності в самок сільськогосподарських тварин

Організація родильних відділень

Неплідність і яловість тварин

Оцінка якості сільськогосподарських тварин та м'яса

Визначення вгодованості сільськогосподарських тварин

Оцінка якості м'яса

Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Зоогігієна з проектуванням тваринницьких комплексів

Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Проекти тваринницьких підприємств

Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Утримання тварин у літніх таборах

Основи ветеринарії

Класифікація хвороб

Поняття про патологію органів дихання і травлення в тварин промислових комплексів та їх профілактика

Принципи й організація профілактики травматизму в тваринництві

Поняття про найбільш небезпечні інфекційні й інвазійні захворювання великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин на тваринницьких комплексах і їх профілактика

Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

Механізація та електрифікація тваринництва

Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Машини та обладнання для заготівлі кормів

Машини та обладнання для приготування різних видів кормів

Кормоцехи для приготування кормових сумішей

Машини для роздавання кормів

Машини та обладнання для видалення гною

Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

Обладнання для вирощування та утримання птиці

Обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та його експлуатація

Електрообладнання у тваринництві

Машини і обладнання для стриження та санітарної обробки овець

Технічне обслуговування машин і обладнання на фермах

Планування, організація та управління в тваринництві

Планування виробництва у тваринництві

Організація виробництва продукції тваринництва

Організація праці

Господарський розрахунок

Організація оплати праці

Управління виробництвом у тваринництві

Аналіз виробничої діяльності

Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

Моделювання виробничих процесів

Економіка виробництва тваринницької продукції

Економічні показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Ефективність використання виробничого потенціалу.

Науково-технічний прогрес

Облік у тваринництві

Застосування ЕОМ у тваринництві

Охорона праці і техніка безпеки

Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

Гігієна праці і правила особистої гігієни працівників тваринництва

Техніка безпеки при хімічному способі обробки грубих кормів


   Література
   Карта сайта

Визначення вагітності в самок сільськогосподарських тварин

Правильна організація роботи по відтворенню тварин неможлива без своєчасної діагностики вагітності. Рання діагностика вагітності дає змогу систематично контролювати ефективність осіменіння, вести облік вагітних тварин, організовувати правильне утримання, годівлю і підготовку їх до родів.

Методи діагностики вагітності ділять на дві групи: клінічні й лабораторні. Клінічні включають рефлексологічне, зовнішнє і внутрішнє дослідження, лабораторні — дослідження молока, сечі, слизу, використання різних приладів.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Діагностика тільності корів. Найчастіше тільність встановлюють при зовнішньому огляді, пальпації і ректальному дослідженні.

При зовнішньому огляді тварини ззаду звертають увагу на об'єм і контури черева, яке з другої половини тільності в зв'язку із збільшенням розмірів плода значно збільшується. Спостерігається асиметрія правої черевної стінки і нижньої частини черева за рахунок випинання вагітної матки. При пальпації через черевну стінку можна виявити окремі частини плода чи його рухи. Проводити її слід до годівлі і напування тварини. Досліджуючи корову, необхідно стати з правого боку, лицем до задньої частини, послабити напруження черевної стінки незначним поворотом голови і шиї тварини вправо. Праву руку необхідно покласти на спину корови, а лівою натиснути на черевну стінку по лінії, проведеній від скакального суглоба вперед до підребір'я паралельно хребту. Послаблюючи натискання рукою, але не знімаючи її з поверхні шкіри, вловлюють долонею поштовх плода.

Найбільш поширений ректальний метод діагностики тільності корів. Цим методом можна діагностувати тільність з великою достовірністю і, крім того, визначати строк тільності. Метод заснований на пальпації шийки, тіла і рогів матки, плода, яєчників і маточних артерій через пряму кишку. У тільних корів залежно від строку тільності відмічають характерні зміни шийки, тіла й рогів матки, яєчників і середніх маточних артерій. Із збільшенням строків тільності шийка матки зміщується у черевну порожнину. Ріг, в якому міститься плід, більший від вільного рогу, корункули збільшуються, яєчники не прощупуються, середня маточна артерія збільшена і вібрує. Прощупується плід, а під кінець тільності і його окремі частини.

Визначення поросності. Для визначення поросності свиноматок застосовують рефлексологічний та зовнішній методи. При застосуванні рефлексологічного методу проводять щоденно, з 15-го по 30-й день осіменіння, виявлення статевої охоти у свиноматок з допомогою кнура-пробника. Якщо протягом цього часу у свиноматок охота не буде виявлена, їх можна вважати поросними, а наявність охоти буде означати відсутність поросності.

Зовнішній метод застосовують з третього місяця поросності, оскільки у більш ранні строки прощупати плоди не вдається. Погладжуванням свиноматку примушують лягти на бік. Пальпацію черевної стінки проводять на рівні двох передостанніх сосків. При пальпації вдається відчути поштовхи плодів.

Визначення кітності овець і кіз. Діагностику кітності проводять рефлексологічними і зовнішніми методами. В отару осіменених овець з 12-го по 30-й день після осіменіння вранці і ввечері пускають баранів-пробників. Наявність охоти у вівцематок свідчить про невагітний стан, відсутність її — можливу вагітність.

При зовнішньому огляді необхідно стати на ліве коліно з лівого боку тварин, а праве підвести під черево, щоб підняти плід вверх. Одночасно лівою рукою слід обхопити тварину за шию, а правою — пальпувати порожнину. При наявності в матці плода через черевну стінку при пальпації прощупуються його частини.

Визначення жеребності. Жеребність у кобил визначають рефлексологічним, зовнішнім та внутрішнім методами. Діагностику рефлексологічним методом проводять з 5—6-го дня після осіменіння щоденно протягом 20—25 днів з допомогою жеребця-пробника. При виявленні охоти кобилу вважають нежеребною, а відсутність охоти може бути вірогідною ознакою жеребності. Зовнішній метод включає проведення зовнішнього огляду і пальпації. При зовнішньому огляді кобили з 5—6-го місяця вагітності відмічається випинання лівої черевної стінки, переважно нижньої її частини. У жеребних кобил при пальпації лівої черевної стінки дослідник відчуває наявність у черевній порожнині твердого тіла — плода. З внутрішніх методів поширене ректальне дослідження кобил.


Ви дивилися сторінку - Визначення вагітності в самок сільськогосподарських тварин

Наступна сторінка      - Організація родильних відділень

Попередня сторінка    - Трансплантація ембріонів

Повернутися до початку сторінки Визначення вагітності в самок сільськогосподарських тварин

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 
Индекс цитирования.