Скотный двор Скотный двор

Довідник зооінженера

 

Довідник зооінженера

Вступ

Корми і технологія їх виробництва

Зелені корми

Грубі корми

Силос

Коренебульбоплоди та баштанні культури

Зернові корми

Кормові відходи технічних виробництв

Харчові відходи

Корми тваринного походження

Корми мікробіологічного походження

Мінеральні добавки

Кормові небілкові азотисті добавки

Вітамінні препарати та антибіотики

Комбіновані корми

Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Годівля великої рогатої худоби

Годівля свиней

Годівля овець

Годівля коней

Годівля сільськогосподарської птиці

Годівля кролів та хутрових звірів

Використання стимуляторів

Основи розведення сільськогосподарських тварин

Генетичні основи селекції

Методи розведення худоби

Мічення тварин і племінний облік

Крупномасштабна селекція

ЕОМ у племінній роботі

«Селекс» у молочному скотарстві

Виставки і виводки племінних тварин

Організаційні форми племінної роботи

Селекція молочної і м'ясної худоби

Загальні напрями і розвиток скотарства

Селекція молочної худоби

Селекція м'ясної худоби

Технологія виробництва молока і яловичини

Технологія виробництва молока

Нормативи технології виробництва молока

Моделювання перспективної технології виробництва молока

Технологія одержання та первинна обробка молока

Контроль за якістю молока

Технологія виробництва яловичини

Свинарство та технологія виробництва свинини

Породи свиней

Племінна робота у свинарстві

Утримання свиней

Технологія вирощування племінного молодняка

Технологія виробництва свинини на промисловій основі

Зоотехнічний облік у свинарстві

Технологія виробництва продукції вівчарства

Основні напрями вівчарства і породи овець

Основні положення племінної роботи

Продукція вівчарства

Технологія вівчарства і системи утримання овець

Технологія годівлі й утримання овець взимку з урахуванням особливостей кормовиробництва

Технологія годівлі й утримання овець влітку

Технологія відтворення стада й вирощування молодняка

Технологія стриження овець і реалізація вовни державі

Організація праці у вівчарстві

Використання собак у вівчарстві

Стандартизація у вівчарстві

Нормативи планування розвитку вівчарства

Технологія виробництва яєць і м'яса птиці

Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

Особливості племінної роботи в птахівництві

Інкубація яєць сільськогосподарської птиці

Технологія вирощування м'ясного молодняка сільськогосподарської птиці

Технологія утримання сільськогосподарської птиці

Конярство

Породи коней

Види продуктивності та використання коней

Відтворення коней

Приміщення й споруди для коней (ОНТП-9-81)

Збруя, упряж та вози

Технологія дрібного тваринництва

Кролівництво

Племінна робота

Технологія утримання і розведення кролів

Продукція кролівництва

Ставове рибництво

Структура рибницьких господарств

Правила експлуатації і догляду за гідротехнічними спорудами

Біологічні особливості основних ставових риб

Технологія вирощування товарної риби в ставках, садках і басейнах

Удобрення ставів

Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу коропа і рослиноїдних риб

Племінна робота в рибництві

Бджільництво

Породи бджіл

Племінна робота в бджільництві

Транспортування і утримання бджіл

Технологія виробництва меду і воску

Використання бджіл для запилення сільськогосподарських культур

Кормова база бджільництва і методи її поліпшення

Організація праці на пасіці

Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Підприємства по осіменінню тварин

Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Технологія і техніка штучного осіменіння тварин

Організація штучного осіменіння

Запліднення і фактори, що йому сприяють

Трансплантація ембріонів

Визначення вагітності в самок сільськогосподарських тварин

Організація родильних відділень

Неплідність і яловість тварин

Оцінка якості сільськогосподарських тварин та м'яса

Визначення вгодованості сільськогосподарських тварин

Оцінка якості м'яса

Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Зоогігієна з проектуванням тваринницьких комплексів

Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Проекти тваринницьких підприємств

Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Утримання тварин у літніх таборах

Основи ветеринарії

Класифікація хвороб

Поняття про патологію органів дихання і травлення в тварин промислових комплексів та їх профілактика

Принципи й організація профілактики травматизму в тваринництві

Поняття про найбільш небезпечні інфекційні й інвазійні захворювання великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин на тваринницьких комплексах і їх профілактика

Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

Механізація та електрифікація тваринництва

Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Машини та обладнання для заготівлі кормів

Машини та обладнання для приготування різних видів кормів

Кормоцехи для приготування кормових сумішей

Машини для роздавання кормів

Машини та обладнання для видалення гною

Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

Обладнання для вирощування та утримання птиці

Обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та його експлуатація

Електрообладнання у тваринництві

Машини і обладнання для стриження та санітарної обробки овець

Технічне обслуговування машин і обладнання на фермах

Планування, організація та управління в тваринництві

Планування виробництва у тваринництві

Організація виробництва продукції тваринництва

Організація праці

Господарський розрахунок

Організація оплати праці

Управління виробництвом у тваринництві

Аналіз виробничої діяльності

Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

Моделювання виробничих процесів

Економіка виробництва тваринницької продукції

Економічні показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Ефективність використання виробничого потенціалу.

Науково-технічний прогрес

Облік у тваринництві

Застосування ЕОМ у тваринництві

Охорона праці і техніка безпеки

Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

Гігієна праці і правила особистої гігієни працівників тваринництва

Техніка безпеки при хімічному способі обробки грубих кормів

Література

Карта сайта

 

Використання стимуляторів

Стимулятори — це біологічно активні речовини натуральні та синтетичні, які прискорюють розвиток тварин, підвищують їх продуктивність та резистентність. Стимуляція — це подразнення, що посилює діяльність організму, його окремих систем, органів чи тканин.

Під впливом стимуляторів молоді тварини краще ростуть, швидше розвиваються, дійні корови підвищують молочну продуктивність, свиноматки  — плодючість, птиця — яйценоскість, тварини на відгодівлі — приріст живої маси, поліпшується засвоєння поживних речовин кормів, у молодих самок прискорюється розвиток статевого апарату, у самців поліпшується якість сперми, нормалізується склад крові та обмін речовин.

До стимуляторів відносять антибіотики, анаболіки, ерготропіки травлення жуйних, транквілізатори, смакові та ароматичні речовини.

Антибіотики — продукти повторного обміну речовин мікроорганізмів. Характерна особливість антибіотиків — вибіркова токсична дія проти шкідливих мікроорганізмів на фоні доброго стану організму хазяїна. Крім медицини, антибіотики застосовують у годівлі сільськогосподарських тварин, завдяки чому досягається вища продуктивність при одночасному зниженні затрат корму.

У країні використовують кормові форми тетрацикліну, гризину, бацитрацину і вітаміцину. Препарати антибіотиків додають у комбікорми, замінники молока, БВД і премікси відповідно до затверджених норм. При цьому враховують активність, яку визначають в одиницях дії (ОД).

Антибіотики — сильнодіючі речовини, їх необхідно зберігати, як і медикаменти, в темному, сухому, прохолодному приміщенні не більше 12 міс з дня виготовлення.

Анаболіки — речовини, які беруть участь у процесі анаболізму. Анаболізм — один з циклів в обміні речовин, пов'язаний з протилежним процесом — катаболізмом. Тобто анаболічний ефект означає збільшення кількості білків в організмі. З одного боку уповільнюється розклад білків, а з іншого — прискорюється їх синтез у клітині.

У нашій країні дано дозвіл на використання як стимуляторів продуктивності такі анаболіки: тиреопротеїн, дийодтирозин, бетазин, хлорнокислий амоній (ХКА).

Тиреопротеїн (йодований казеїн) та дийодтирозин застосовують для стимулювання молочної продуктивності у корів і свиноматок. Бетазин імплантують по 150 мг на одного бичка за 3 міс до кінця відгодівлі. Хлорнокислий амоній (ХКА) та хлорно-кислий магній (ХКМ) дають бичкам на відгодівлі з кормом по 25 мл на 1 кг живої маси протягом 3 міс. Приріст живої маси підвищується на 15—20 %.

Ерготропіки травлення жуйних. Перші успіхи в регуляції ферментації у рубці були досягнуті завдяки застосуванню моненсину, а потім і авопарцину. Перший сприяє зменшенню утворення метану та збільшенню пропіонової кислоти в сумі ЛЖК вмісту рубця.

Згодовують моненсин, а також авопарцин бичкам, які досягли живої маси 150 кг. Коням його не рекомендують.

Транквілізатори — це препарати, які проявляють заспокійливий ефект. Необхідність у їх застосуванні особливо гостро проявляється в умовах промислових комплексів, де виникає можливість стресових ситуацій (рангова конкуренція, періодичний шум роботи машин, звуки тварин та ін.). Використання транквілізаторів сприяє підвищенню приростів живої маси тварин на 12—27 % при відповідній економії витрат кормів на одиницю приросту. Особливо ефективні транквілізатори при транспортуванні та перегрупуванні тварин. В нашій країні рекомендуються для використання в тваринництві такі транквілізатори: аміназин, азоперон, реназелан, пропазин, резирпін, мепробамат.

Найбільше застосування з них отримав аміназин. Його вводять підшкірно, внутрішньом'язово або з кормом. Норми введення: 1—2 мг при ін'єкціях і 10—100 мг — перорально.

Смакові та ароматичні речовини поліпшують смак кормів, що сприяє кращому їх поїданню. В результаті прискорюється розвиток органів травлення та підвищуються прирости. їх необхідно застосовувати при підготовці тварин з одного корму на інший, транспортуванні.

Як смакові та ароматичні речовини використовують макуху, шроти, а також синтетичні та натуральні речовини (сахарин, ванілін, ефірні масла).

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Використання стимуляторів

Наступна сторінка -      Генетичні основи селекції

Попередня сторінка -    Годівля кролів та хутрових звірів

Повернутися
до початку сторінки -   
Використання стимуляторів

 

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.