Скотный двор Скотный двор

Довідник зооінженера

 

Довідник зооінженера

Вступ

Корми і технологія їх виробництва

Зелені корми

Грубі корми

Силос

Коренебульбоплоди та баштанні культури

Зернові корми

Кормові відходи технічних виробництв

Харчові відходи

Корми тваринного походження

Корми мікробіологічного походження

Мінеральні добавки

Кормові небілкові азотисті добавки

Вітамінні препарати та антибіотики

Комбіновані корми

Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Годівля великої рогатої худоби

Годівля свиней

Годівля овець

Годівля коней

Годівля сільськогосподарської птиці

Годівля кролів та хутрових звірів

Використання стимуляторів

Основи розведення сільськогосподарських тварин

Генетичні основи селекції

Методи розведення худоби

Мічення тварин і племінний облік

Крупномасштабна селекція

ЕОМ у племінній роботі

«Селекс» у молочному скотарстві

Виставки і виводки племінних тварин

Організаційні форми племінної роботи

Селекція молочної і м'ясної худоби

Загальні напрями і розвиток скотарства

Селекція молочної худоби

Селекція м'ясної худоби

Технологія виробництва молока і яловичини

Технологія виробництва молока

Нормативи технології виробництва молока

Моделювання перспективної технології виробництва молока

Технологія одержання та первинна обробка молока

Контроль за якістю молока

Технологія виробництва яловичини

Свинарство та технологія виробництва свинини

Породи свиней

Племінна робота у свинарстві

Утримання свиней

Технологія вирощування племінного молодняка

Технологія виробництва свинини на промисловій основі

Зоотехнічний облік у свинарстві

Технологія виробництва продукції вівчарства

Основні напрями вівчарства і породи овець

Основні положення племінної роботи

Продукція вівчарства

Технологія вівчарства і системи утримання овець

Технологія годівлі й утримання овець взимку з урахуванням особливостей кормовиробництва

Технологія годівлі й утримання овець влітку

Технологія відтворення стада й вирощування молодняка

Технологія стриження овець і реалізація вовни державі

Організація праці у вівчарстві

Використання собак у вівчарстві

Стандартизація у вівчарстві

Нормативи планування розвитку вівчарства

Технологія виробництва яєць і м'яса птиці

Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

Особливості племінної роботи в птахівництві

Інкубація яєць сільськогосподарської птиці

Технологія вирощування м'ясного молодняка сільськогосподарської птиці

Технологія утримання сільськогосподарської птиці

Конярство

Породи коней

Види продуктивності та використання коней

Відтворення коней

Приміщення й споруди для коней (ОНТП-9-81)

Збруя, упряж та вози

Технологія дрібного тваринництва

Кролівництво

Племінна робота

Технологія утримання і розведення кролів

Продукція кролівництва

Ставове рибництво

Структура рибницьких господарств

Правила експлуатації і догляду за гідротехнічними спорудами

Біологічні особливості основних ставових риб

Технологія вирощування товарної риби в ставках, садках і басейнах

Удобрення ставів

Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу коропа і рослиноїдних риб

Племінна робота в рибництві

Бджільництво

Породи бджіл

Племінна робота в бджільництві

Транспортування і утримання бджіл

Технологія виробництва меду і воску

Використання бджіл для запилення сільськогосподарських культур

Кормова база бджільництва і методи її поліпшення

Організація праці на пасіці

Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Підприємства по осіменінню тварин

Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Технологія і техніка штучного осіменіння тварин

Організація штучного осіменіння

Запліднення і фактори, що йому сприяють

Трансплантація ембріонів

Визначення вагітності в самок сільськогосподарських тварин

Організація родильних відділень

Неплідність і яловість тварин

Оцінка якості сільськогосподарських тварин та м'яса

Визначення вгодованості сільськогосподарських тварин

Оцінка якості м'яса

Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Зоогігієна з проектуванням тваринницьких комплексів

Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Проекти тваринницьких підприємств

Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Утримання тварин у літніх таборах

Основи ветеринарії

Класифікація хвороб

Поняття про патологію органів дихання і травлення в тварин промислових комплексів та їх профілактика

Принципи й організація профілактики травматизму в тваринництві

Поняття про найбільш небезпечні інфекційні й інвазійні захворювання великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин на тваринницьких комплексах і їх профілактика

Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

Механізація та електрифікація тваринництва

Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Машини та обладнання для заготівлі кормів

Машини та обладнання для приготування різних видів кормів

Кормоцехи для приготування кормових сумішей

Машини для роздавання кормів

Машини та обладнання для видалення гною

Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

Обладнання для вирощування та утримання птиці

Обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та його експлуатація

Електрообладнання у тваринництві

Машини і обладнання для стриження та санітарної обробки овець

Технічне обслуговування машин і обладнання на фермах

Планування, організація та управління в тваринництві

Планування виробництва у тваринництві

Організація виробництва продукції тваринництва

Організація праці

Господарський розрахунок

Організація оплати праці

Управління виробництвом у тваринництві

Аналіз виробничої діяльності

Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

Моделювання виробничих процесів

Економіка виробництва тваринницької продукції

Економічні показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Ефективність використання виробничого потенціалу.

Науково-технічний прогрес

Облік у тваринництві

Застосування ЕОМ у тваринництві

Охорона праці і техніка безпеки

Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

Гігієна праці і правила особистої гігієни працівників тваринництва

Техніка безпеки при хімічному способі обробки грубих кормів

Література

Карта сайта

 

Вступ

Тваринництво — одна з провідних галузей агропромислового комплексу, що забезпечує населення найціннішими продуктами харчування. Продукти цієї галузі у вартості валової продукції сільського господарства становлять більш як 50 %.

На сучасному етапі партія проводить у життя стратегічний курс на послідовну інтенсифікацію і підвищення ефективності виробництва прискоренням темпів і розширенням масштабів науково-технічного прогресу. Лише на цій основі можна вивести народне господарство на якісно новий науково-технічний і організаційно-економічний рівень. Через призму курсу на прискорення слід розглядати завдання та шляхи розвитку всіх галузей агропромислового комплексу, в тому числі й тваринництва, оскільки надійне забезпечення країни продовольством, а також сировиною є найважливішим політичним і соціально-економічним завданням. Працівникам АПК дано соціальне замовлення суспільства, виражене в аграрній політиці партії: в можливо коротші строки досягти безперебійного постачання населення продуктами тваринництва. Пріоритетне значення надається нарощуванню м'ясних ресурсів.

Актуальність поставлених завдань визначається двома факторами. По-перше, попит на тваринницьку продукцію зростає випереджаючими темпами, причому вони повинні бути вищими, ніж в цілому по сільському господарству. По-друге, стан тваринництва ще не відповідає поставленим перед ним завданням, а економічні умови (рівень розвитку матеріально-технічної бази, обсяг капіталовкладень, рентабельність галузі та ін.) тут менш сприятливі.

Особливості сучасного етапу розвитку тваринництва, що поєднують виробництво продукції на механізованих фермах і промислових комплексах колгоспів і радгоспів, в міжгосподарських підприємствах та об'єднаннях, а також в невеликих за розміром сімейних колективах на орендній основі та інших кооперативних формуваннях, вимагають кваліфікованого підходу до вирішення питань зоотехнічної роботи. Забезпечити істотне підвищення продуктивності тварин можна тільки при комплексному розв'язанні проблем випереджаючого розвитку кормовиробництва і вдосконалення племінної роботи, в тому числі активізації досліджень в галузі біотехнології, генної інженерії, трансплантації ембріонів. Особливого значення набуває впровадження наукових розробок у виробництво. А це безпосередній обов'язок спеціаліста, що повинен бути добре обізнаним з спеціальною та довідковою літературою, постійно поповнювати свої професійні знання.

У пропонованому спеціалістам «Довіднику зооінженера» можна виділити три частини — загальна зоотехнія, спеціальне тваринництво, економіка і організація виробництва. Перша частина знайомить фахівців з проблемами і заходами удосконалення тварин сучасними методами розведення і селекції, тут викладено теоретичні питання племінної справи на рівні генетичних досліджень. Наведено методи оцінки поживності кормів, їх якості та норми згодовування. Подано гігієнічні вимоги щодо утримання тварин, профілактики захворювань, представлена характеристика сучасних засобів механізації та автоматизації трудомістких процесів у тваринництві. Друга, частина всебічно розкриває продуктивні особливості окремих видів сільськогосподарських тварин, характеристику планових порід. Особлива увага тут приділяється технологіям виробництва продуктів тваринництва — молока, м'яса, яєць, вовни та ін. Наведено вимоги щодо безвідходної переробки тваринницької продукції. Існуючі нормативні матеріали з економіки і організації виробництва в нових умовах господарювання, впровадження госпрозрахунку, різних форм підряду та оренди, визначення економічної ефективності роботи галузі можна знайти в третій частині довідника.

Така структура «Довідника зооінженера» зумовлена вимогами сучасного виробництва і в логічній послідовності проінформує спеціаліста чи керівника з питань тієї чи іншої галузі тваринництва.

Проте довідник не може претендувати на всебічне висвітлення різноманітних питань і проблем, які виникають у зооінженера в його повсякденній роботі. У ньому в стислій формі подані лише основні довідкові матеріали щодо наукового ведення громадського тваринництва.

Авторський колектив Харківського зооветеринарного інституту сподівається, що «Довідник зооінженера» певною мірою допоможе спеціалістам тваринництва активніше вирішувати назрілі проблеми Продовольчої програми країни.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Вступ

Наступна сторінка -      Корми і технологія їх виробництва

Попередня сторінка -    Довідник зооінженера

Повернутися
до початку сторінки -   
Вступ

 

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.