Довідник зооінженера

За ред. М.І.Машкіна.— К.: Урожай, 1989.— 320 с — (Література для кабінету зоотехніка)

 

Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Керівники підприємств, організацій, начальники цехів та інші посадові особи несуть відповідальність за неприйняття заходів по забезпеченню безпеки праці, за порушення правил і норм техніки безпеки. Посадові особи можуть бути притягненими до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та карної відповідальності.

Дисциплінарна відповідальність полягає в накладенні на посадову особу стягнень, передбачених правилами внутрішнього трудового розпорядку: зауваження, догана, сувора догана, переведення на нижчеоплачувану роботу на строк до 3 міс. За систематичне недотримання вимог щодо охорони праці можливе звільнення працівника за ст. 40 п. З КЗПП УРСР.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

До дисциплінарної відповідальності посадових осіб притягають за ініціативою адміністрації, державних і профспілкових органів, які виконують функції нагляду і контролю за додержанням норм і правил охорони праці.

Матеріальна відповідальність полягає в тому, що посадова особа, з вини якої стався нещасний випадок чи професійне захворювання, повинна відшкодувати підприємству повністю чи частково суму, виплачену в зв'язку з даними травмою чи захворюванням по бюджету соціального страхування згідно з діючим законодавством.

Адміністративна відповідальність посадових осіб, винних у порушенні законодавства про охорону праці, полягає в накладенні на них грошових штрафів. До адміністративної відповідальності мають право притягати технічні інспектори праці профспілок, а також інші державні інспекції. Штраф може бути накладеним не пізніше місячного строку з дня здійснення порушення. Рішення про притягнення посадових осіб до адміністративної відповідальності можуть бути оскаржені ними в народному суді у десятиденний строк. Подання скарги припиняє стягнення штрафу.

Карна відповідальність за порушення правил охорони праці передбачена статтями 135, 218—221 карного кодексу УРСР. Наприклад, посадова особа, яка допустила порушення правил техніки безпеки, якщо це порушення спричинило нещасні випадки з людьми, карається позбавленням волі на строк до чотирьох років (ст. 135).

 

Ви дивилися сторінку - Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Наступна сторінка      - Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

Попередня сторінка    - Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Повернутися до початку сторінки Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.