Довідник зооінженера
Довідник зооінженера

Вступ

Корми і технологія їх виробництва

Зелені корми

Грубі корми

Силос

Коренебульбоплоди та баштанні культури

Зернові корми

Кормові відходи технічних виробництв

Харчові відходи

Корми тваринного походження

Корми мікробіологічного походження

Мінеральні добавки

Кормові небілкові азотисті добавки

Вітамінні препарати та антибіотики

Комбіновані корми

Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Годівля великої рогатої худоби

Годівля свиней

Годівля овець

Годівля коней

Годівля сільськогосподарської птиці

Годівля кролів та хутрових звірів

Використання стимуляторів

Основи розведення сільськогосподарських тварин

Генетичні основи селекції

Методи розведення худоби

Мічення тварин і племінний облік

Крупномасштабна селекція

ЕОМ у племінній роботі

«Селекс» у молочному скотарстві

Виставки і виводки племінних тварин

Організаційні форми племінної роботи

Селекція молочної і м'ясної худоби

Загальні напрями і розвиток скотарства

Селекція молочної худоби

Селекція м'ясної худоби

Технологія виробництва молока і яловичини

Технологія виробництва молока

Нормативи технології виробництва молока

Моделювання перспективної технології виробництва молока

Технологія одержання та первинна обробка молока

Контроль за якістю молока

Технологія виробництва яловичини

Свинарство та технологія виробництва свинини

Породи свиней

Племінна робота у свинарстві

Утримання свиней

Технологія вирощування племінного молодняка

Технологія виробництва свинини на промисловій основі

Зоотехнічний облік у свинарстві

Технологія виробництва продукції вівчарства

Основні напрями вівчарства і породи овець

Основні положення племінної роботи

Продукція вівчарства

Технологія вівчарства і системи утримання овець

Технологія годівлі й утримання овець взимку з урахуванням особливостей кормовиробництва

Технологія годівлі й утримання овець влітку

Технологія відтворення стада й вирощування молодняка

Технологія стриження овець і реалізація вовни державі

Організація праці у вівчарстві

Використання собак у вівчарстві

Стандартизація у вівчарстві

Нормативи планування розвитку вівчарства

Технологія виробництва яєць і м'яса птиці

Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

Особливості племінної роботи в птахівництві

Інкубація яєць сільськогосподарської птиці

Технологія вирощування м'ясного молодняка сільськогосподарської птиці

Технологія утримання сільськогосподарської птиці

Конярство

Породи коней

Види продуктивності та використання коней

Відтворення коней

Приміщення й споруди для коней (ОНТП-9-81)

Збруя, упряж та вози

Технологія дрібного тваринництва

Кролівництво

Племінна робота

Технологія утримання і розведення кролів

Продукція кролівництва

Ставове рибництво

Структура рибницьких господарств

Правила експлуатації і догляду за гідротехнічними спорудами

Біологічні особливості основних ставових риб

Технологія вирощування товарної риби в ставках, садках і басейнах

Удобрення ставів

Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу коропа і рослиноїдних риб

Племінна робота в рибництві

Бджільництво

Породи бджіл

Племінна робота в бджільництві

Транспортування і утримання бджіл

Технологія виробництва меду і воску

Використання бджіл для запилення сільськогосподарських культур

Кормова база бджільництва і методи її поліпшення

Організація праці на пасіці

Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Підприємства по осіменінню тварин

Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Технологія і техніка штучного осіменіння тварин

Організація штучного осіменіння

Запліднення і фактори, що йому сприяють

Трансплантація ембріонів

Визначення вагітності в самок сільськогосподарських тварин

Організація родильних відділень

Неплідність і яловість тварин

Оцінка якості сільськогосподарських тварин та м'яса

Визначення вгодованості сільськогосподарських тварин

Оцінка якості м'яса

Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Зоогігієна з проектуванням тваринницьких комплексів

Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Проекти тваринницьких підприємств

Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Утримання тварин у літніх таборах

Основи ветеринарії

Класифікація хвороб

Поняття про патологію органів дихання і травлення в тварин промислових комплексів та їх профілактика

Принципи й організація профілактики травматизму в тваринництві

Поняття про найбільш небезпечні інфекційні й інвазійні захворювання великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин на тваринницьких комплексах і їх профілактика

Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

Механізація та електрифікація тваринництва

Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Машини та обладнання для заготівлі кормів

Машини та обладнання для приготування різних видів кормів

Кормоцехи для приготування кормових сумішей

Машини для роздавання кормів

Машини та обладнання для видалення гною

Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

Обладнання для вирощування та утримання птиці

Обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та його експлуатація

Електрообладнання у тваринництві

Машини і обладнання для стриження та санітарної обробки овець

Технічне обслуговування машин і обладнання на фермах

Планування, організація та управління в тваринництві

Планування виробництва у тваринництві

Організація виробництва продукції тваринництва

Організація праці

Господарський розрахунок

Організація оплати праці

Управління виробництвом у тваринництві

Аналіз виробничої діяльності

Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

Моделювання виробничих процесів

Економіка виробництва тваринницької продукції

Економічні показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Ефективність використання виробничого потенціалу.

Науково-технічний прогрес

Облік у тваринництві

Застосування ЕОМ у тваринництві

Охорона праці і техніка безпеки

Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

Гігієна праці і правила особистої гігієни працівників тваринництва

Техніка безпеки при хімічному способі обробки грубих кормів


   Література
   Карта сайта

Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

Проектування, будівництво й експлуатація тваринницьких комплексів визначені загальносоюзними «Нормами технологічного проектування тваринницьких ферм», «Ветеринарно-санітарними вимогами при проектуванні й експлуатації тваринницьких господарств» та іншими інструкціями.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Вибираючи кращий проект, наприклад, молочного комплексу, головну увагу слід приділити системі ветеринарного захисту комплексу чи ферми, способам утримання й годівлі худоби, теплоізоляції огороджувальних конструкцій приміщень, системі вентиляції, видалення й зберігання гною, виду і засобам механізації, огородження виробничої території, обладнанню санпропускників, стану карантинного приміщення, ізолятору, постійно діючим дезбар'єрам, місцям утилізації трупів і стаціонарних дезинфекційних установок.

Проект має забезпечити функціонування комплексу (ферми) за принципом закритого підприємства, а його приміщень — «все зайнято — все пусто». Всі службові приміщення, а також кормоцех необхідно розмістити за виробничою зоною. Санітарними вимогами забезпечується сувора ізоляція всього комплексу (ферми) і навіть окремих приміщень, цехів. Засоби будівельної ізоляції значно сприяють захисту від інфекції.

Представники зооветеринарної служби повинні обрати місце для будівництва комплексу і запропонувати будівельникам. Ділянка повинна бути сухою, на підвищеній місцевості, з низьким стоянням ґрунтових вод, рівною, відкритою для прямих сонячних променів, враховується також забезпеченість якісною водою. При цьому необхідно враховувати епізоотичний стан району (області). Комплекс не можна розміщувати на місці колишніх скотомогильників, гноєсховищ, тваринницьких та інших будівель, поблизу річок і водосховищ, а також автомагістралей.

Майданчик для розміщення комплексу повинен бути на віддалі 3—5 км від населених пунктів (санітарно-захисна зона).

Територія комплексу має зони: виробничу, де розташовані тваринницькі приміщення і ветеринарні об'єкти, адміністративно-господарську та зону розташування складів для кормів і кормоцеху.

Виробнича зона, як і інші, повинна бути огородженою щільним чи сітчастим парканом висотою не менше 1,8 м. У виробничій зоні розміщують такі об'єкти ветеринарного призначення: ветпункт, який має амбулаторію (манеж-приймальна, аптека, кабінет ветлікаря, склад біопрепаратів), стаціонар (для хворих незаразними хворобами), діагностичний кабінет чи лабораторія; ізолятор — окремі бокси для утримання хворих тварин (з розрахунку 1 % від дорослого поголів'я), приміщення для проведення лікувальних процедур, зберігання інвентаря й кормів. У тваринницьких приміщеннях обладнують санітарні станки (стійла) для слабких і хворих тварин (з розрахунку 0,5—1 % від поголів'я), забійно-санітарний пункт, у якому розміщені забійне і утилізаційне (автоклави, піч для спалювання трупів) відділення, ветеринарно-санітарний пропускник, призначений для санітарної обробки всього персоналу виробничої зони. Для вивезення худоби з виробничої зони будують на лінії огородження навантажувальну естакаду.

Біля входів у тваринницькі приміщення повинні бути дезванни (довжина — 1,5 м, ширина — на 20 см більша ширини дверей, глибина 0,2 м), заповнені дезинфікуючим розчином. Працівникам комплексу, які закріплені за певними приміщеннями, заборонено без дозволу ветперсоналу відвідувати інші приміщення. Заборонено виносити з тваринницьких приміщень непродезинфіковані інвентар та інструменти.

За межами виробничої зони на окремій ділянці, віддаленій не менш як на 0,5 км, будують приміщення для карантинування дорослих тварин, які надходять у господарство.

Внутрішнє опорядження приміщень, покриття технологічного обладнання, підлогу й стіни виконують з матеріалів, стійких проти дії розчинів лугів і кислот, які застосовують для дезинфекції. Підлога й стіни повинні бути такими, щоб через них не могли потрапляти гризуни. Особливу увагу приділяють роботі вентиляції.

Санітарні вимоги до видалення гною: згідно з ветеринарно-санітарними вимогами на комплексі необхідно забезпечити своєчасне знезараження гною. Від правильного вирішення питань видалення гною з приміщень залежить ветеринарно-санітарний стан ферм, а значить здоров'я й продуктивність худоби. Способи видалення гною зумовлені системами утримання худоби. Споруди для обробки гною і стічних рідин розміщені за територією комплексу. Санітарно-захисна зона від житлової забудови до очисних споруд залежить від кількості корів на комплексі (2500—3500 м).

Тверду фракцію гною знезаражують біотермічним способом. Початком строку знезаражування гною вважається день підвищення температури в штабелі до 60—70 °С. Знезаражений гній у такому режимі використовують як органічне добриво.

При комплектуванні й ремонті стада необхідно суворо дотримувати ветеринарних вимог, оскільки нерідко на комплекс надходять низькопродуктивні тварини, які мають слабку конституцію. Якщо у комплектуванні стада бере участь багато господарств, воно найчастіше відрізняється за імунобіологічним статусом і знаходиться в різних умовах утримання й годівлі. Нерідко на комплекси надходить недостатньо перевірене поголів'я.

Комплектувати комплекси краще тваринами, які надходять з одного господарства, що забезпечує надійний ветеринарний контроль і карантинні умови. Відбір і поповнення тваринами проводять з обов'язковою термометрією і перевіркою відповідних документів. Особливу увагу звертають на стан вим'я, ратиць і кінцівок.

Молочні комплекси комплектують нетелями, первістками, а в окремих випадках — молодими коровами не старше п'яти років. Всіх тварин піддають ветеринарному огляду і обов'язково досліджують на туберкульоз, бруцельоз, лейкоз, лептоспіроз, вібріоз і трихомоноз, гельмінтоносійство, корів також перевіряють з метою виявлення захворювань молочних залоз, патології ратиць і кінцівок. Враховуючи епізоотичний стан господарства, тварин імунізують проти сибірки, дерматомікозу та інших захворювань.

Підбір корів за морфологічними й фізіологічними особливостями вим'я проводить зоотехнічний персонал. При перевезеннях тварин слід по можливості запобігати стресам. Тварин, які тільки надійшли, обмивають під душем, обсушують, а потім переводять у виробниче відділення за умови, що карантин вони пройшли в господарстві-постачальнику. Якщо тварини не пройшли карантин у господарстві, їх протягом 30 днів тримають на карантинному режимі в чистому й продезинфікованому окремому приміщенні, а потім переводять в основне приміщення.

Всіх тварин, які надійшли на діючий комплекс, обов'язково чистять, миють, обрізують ратиці і після клінічного огляду і термометрії розміщують у карантинному приміщенні на місяць під нагляд зооветеринарних спеціалістів. При цьому проводять і необхідні діагностичні дослідження. При негативних результатах досліджень тварину вважають здоровою і переводять у загальне стадо.

На молочних комплексах суворо дотримують ветеринарно-санітарних правил машинного доїння корів, санітарних вимог до доїльних приміщень і гігієни обслуговуючого персоналу. На комплексах по виробництву молока постійно вирішують завдання по профілактиці інфекційних та інвазійних хвороб. Охорона стад таких господарств від занесення інфекції є головною ланкою господарської діяльності, оскільки здоров'я худоби є фактором, який визначає економічну ефективність галузі.

Загальні й специфічні профілактичні заходи є складовою частиною технології виробництва. При цьому загальні заходи включають дотримання належних умов утримання і годівлі худоби, а також заходи по охороні території комплексу від можливості її інфікування, а специфічні — це захист тварин від хвороб.

Зони комплексу огороджені, що запобігає проникненню на їх територію сторонніх осіб і тварин, заїзду транспорту, а також переходу із зони в зону обслуговуючого персоналу без відповідної санітарної обробки. На комплексі контролюють рух обслуговуючого персоналу і транспорту. З цією метою обладнують санпропускники і дезбар'єри. Персоналу комплексу видають перепустки, засоби захисту і спецодяг.

На комплексі звичайно вивішують на дошці об'яв правила, які визначають порядок переміщення людей, транспорту і правила особистої гігієни. Навкруги комплексу визначають санітарно-захисну зону, в якій проводять такі ж протиепізоотичні заходи, як і на комплексі.

На всіх інших тваринницьких комплексах дотримують аналогічних ветеринарно-санітарних вимог з урахуванням виду тварин, господарського напряму, конкретного епізоотичного стану та ін.

Технологія будь-якого промислового комплексу включає також періодичне проведення дезинфекції, дезинсекції й дератизації.

Всіх телят, які народились на комплексі, обробляють з профілактичною метою проти сальмонельозу, колібактеріозу, трихофітії, а при наявності показань — проти диплококозу й інфекції ентеротоксемії.

З метою уникнення занесення збудників інфекційних хвороб всім особам, які працюють на комплексі, категорично заборонено заносити у виробничу зону м'ясні, молочні та інші харчові продукти.

Один раз на місяць в приміщеннях комплексу проводять санітарний день, коли повсюдно ретельно очищають стіни, стелю, годівниці й інше обладнання. Забруднені місця миють гарячою водою чи 1,5—2%-ним розчином кальцинованої соди і водою. В умовах спеціалізації тваринництва комплекси та ферми по виробництву тваринницької продукції повинні насамперед бути підприємствами високої санітарної культури. Вони повинні працювати у режимі закритих підприємств з введенням контрольно-пропускної системи.


Ви дивилися сторінку - Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

Наступна сторінка      - Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Попередня сторінка    - Поняття про найбільш небезпечні інфекційні й інвазійні захворювання великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин на тваринницьких комплексах і їх профілактика

Повернутися до початку сторінки Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 
Индекс цитирования.