Скотный двор Скотный двор

Довідник зооінженера

 

Довідник зооінженера

Вступ

Корми і технологія їх виробництва

Зелені корми

Грубі корми

Силос

Коренебульбоплоди та баштанні культури

Зернові корми

Кормові відходи технічних виробництв

Харчові відходи

Корми тваринного походження

Корми мікробіологічного походження

Мінеральні добавки

Кормові небілкові азотисті добавки

Вітамінні препарати та антибіотики

Комбіновані корми

Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Годівля великої рогатої худоби

Годівля свиней

Годівля овець

Годівля коней

Годівля сільськогосподарської птиці

Годівля кролів та хутрових звірів

Використання стимуляторів

Основи розведення сільськогосподарських тварин

Генетичні основи селекції

Методи розведення худоби

Мічення тварин і племінний облік

Крупномасштабна селекція

ЕОМ у племінній роботі

«Селекс» у молочному скотарстві

Виставки і виводки племінних тварин

Організаційні форми племінної роботи

Селекція молочної і м'ясної худоби

Загальні напрями і розвиток скотарства

Селекція молочної худоби

Селекція м'ясної худоби

Технологія виробництва молока і яловичини

Технологія виробництва молока

Нормативи технології виробництва молока

Моделювання перспективної технології виробництва молока

Технологія одержання та первинна обробка молока

Контроль за якістю молока

Технологія виробництва яловичини

Свинарство та технологія виробництва свинини

Породи свиней

Племінна робота у свинарстві

Утримання свиней

Технологія вирощування племінного молодняка

Технологія виробництва свинини на промисловій основі

Зоотехнічний облік у свинарстві

Технологія виробництва продукції вівчарства

Основні напрями вівчарства і породи овець

Основні положення племінної роботи

Продукція вівчарства

Технологія вівчарства і системи утримання овець

Технологія годівлі й утримання овець взимку з урахуванням особливостей кормовиробництва

Технологія годівлі й утримання овець влітку

Технологія відтворення стада й вирощування молодняка

Технологія стриження овець і реалізація вовни державі

Організація праці у вівчарстві

Використання собак у вівчарстві

Стандартизація у вівчарстві

Нормативи планування розвитку вівчарства

Технологія виробництва яєць і м'яса птиці

Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

Особливості племінної роботи в птахівництві

Інкубація яєць сільськогосподарської птиці

Технологія вирощування м'ясного молодняка сільськогосподарської птиці

Технологія утримання сільськогосподарської птиці

Конярство

Породи коней

Види продуктивності та використання коней

Відтворення коней

Приміщення й споруди для коней (ОНТП-9-81)

Збруя, упряж та вози

Технологія дрібного тваринництва

Кролівництво

Племінна робота

Технологія утримання і розведення кролів

Продукція кролівництва

Ставове рибництво

Структура рибницьких господарств

Правила експлуатації і догляду за гідротехнічними спорудами

Біологічні особливості основних ставових риб

Технологія вирощування товарної риби в ставках, садках і басейнах

Удобрення ставів

Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу коропа і рослиноїдних риб

Племінна робота в рибництві

Бджільництво

Породи бджіл

Племінна робота в бджільництві

Транспортування і утримання бджіл

Технологія виробництва меду і воску

Використання бджіл для запилення сільськогосподарських культур

Кормова база бджільництва і методи її поліпшення

Організація праці на пасіці

Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Підприємства по осіменінню тварин

Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Технологія і техніка штучного осіменіння тварин

Організація штучного осіменіння

Запліднення і фактори, що йому сприяють

Трансплантація ембріонів

Визначення вагітності в самок сільськогосподарських тварин

Організація родильних відділень

Неплідність і яловість тварин

Оцінка якості сільськогосподарських тварин та м'яса

Визначення вгодованості сільськогосподарських тварин

Оцінка якості м'яса

Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Зоогігієна з проектуванням тваринницьких комплексів

Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Проекти тваринницьких підприємств

Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Утримання тварин у літніх таборах

Основи ветеринарії

Класифікація хвороб

Поняття про патологію органів дихання і травлення в тварин промислових комплексів та їх профілактика

Принципи й організація профілактики травматизму в тваринництві

Поняття про найбільш небезпечні інфекційні й інвазійні захворювання великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин на тваринницьких комплексах і їх профілактика

Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

Механізація та електрифікація тваринництва

Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Машини та обладнання для заготівлі кормів

Машини та обладнання для приготування різних видів кормів

Кормоцехи для приготування кормових сумішей

Машини для роздавання кормів

Машини та обладнання для видалення гною

Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

Обладнання для вирощування та утримання птиці

Обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та його експлуатація

Електрообладнання у тваринництві

Машини і обладнання для стриження та санітарної обробки овець

Технічне обслуговування машин і обладнання на фермах

Планування, організація та управління в тваринництві

Планування виробництва у тваринництві

Організація виробництва продукції тваринництва

Організація праці

Господарський розрахунок

Організація оплати праці

Управління виробництвом у тваринництві

Аналіз виробничої діяльності

Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

Моделювання виробничих процесів

Економіка виробництва тваринницької продукції

Економічні показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Ефективність використання виробничого потенціалу.

Науково-технічний прогрес

Облік у тваринництві

Застосування ЕОМ у тваринництві

Охорона праці і техніка безпеки

Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

Гігієна праці і правила особистої гігієни працівників тваринництва

Техніка безпеки при хімічному способі обробки грубих кормів

Література

Карта сайта

 

Утримання свиней

Літньотабірне утримання. В літньо-осінній період при розміщенні свиней у таборах з використанням пасовищ організм тварин загартовується, зміцнюється кістяк, нормалізується функціонування травної, нервової і серцево-судинної систем. Таке утримання дає змогу економити концентровані корми і зменшувати витрати на догляд свиней.

Основні пасовищні культури для свиней — бобові, баштанні, а також топінамбур, рапс та ін. Для тимчасового випасання використовують поля після збирання картоплі, коренеплодів та зернових. Для пасовищ виділяють ділянку на відстані 1,5—2 км від літнього табору. Найкраще пасовище для свиней розбивати на ділянки з послідовною зміною їх. Огорожа пасовищ повинна бути легкою, переносною і дешевою. Доцільно застосовувати електроогорожі. Визначити необхідну площу для випасу можна за орієнтовними нормами на голову за добу: для кнурів-плідників і свиноматок— 6—10 м2, ремонтного молодняка — 2,5—5 м2, для молодняка на дорощуванні — 1,5—2,5 м2 (табл. 128).

Таблиця 128.

Норма площі і розміри основних технологічних елементів літніх таборів

Елементи табору

Опти- мальна
кількість станків у таборі, шт.

Норма площі на голову, м2

Фронт годівлі на голову, м

Назва

Призначення
(по групах тварин)

лігва під навісом

вигулу

Групові станки

Для перевірюваних кнурів і пробників

5 2,0 3,0 0,45

Для холостих і поросних свиноматок

20 1,4 3,0 0,45

Для відлучених поросят

30 0,3 1,0 0,20

Для ремонтного молодняка

25 0,5 1,3 0,30

Для відгодівельного молодняка

25 0,5 1,3 0,30

Індивідуальні станки

Для кнурів-плідників

1 6,0 10 0,45

Для підсисних свиноматок

1 4,5 6 0,45

Примітки.

1.У таборах для підсисних маток на вигульних майданчиках виділяють місця для підгодівлі поросят (не менше 0,8 м2), куди матки не мають доступу.

2. Фронт годівлі для поросят-сисунів визначають з розрахунку 15 см/голову.

 

Глибокопоросних і підсисних свиноматок з поросятами необхідно випускати на пасовище після спадання роси.

При переведенні свиней в літні табори необхідно поступово змінювати тип годівлі в зв'язку з тим, що на фоні дії стресів, пов'язаних з переміщенням тварин, заміна значної кількості концентрованих кормів на зелені може негативно вплинути на стан їх здоров'я. Для цього за кілька днів до переведення свиней у табори їм надають щоденний моціон. В перший день свиней випасають 1 год, на другий 2, на третій день 3 год і т. д. Коли свині звикнуть до зеленого корму, їх слід випускати на пасовище перед годівлею концентрованими кормами, щоб вони краще паслися і з'їдали більше зеленої маси. Винятком можуть бути лише підсисні свиноматки з поросятами-сисунами, яким перед тим, як випустити на пасовище, згодовують концентровані корми.

Для утримання в літніх таборах комплектують такі групи свиней: свиноматки холості й поросні; свиноматки підсисні з поросятами-сисунами; поросята віком 3— 4 міс; ремонтний молодняк; кнури-плідники.

Якщо в господарстві випасають і відгодівельне поголів'я, то для нього відводять також окреме пасовище. У спеку свині п'ють багато води, тому при утриманні їх у таборах необхідно забезпечити проточною водою все поголів'я.
Практика колгоспів та радгоспів свідчить, що в основному використовують три способи випасання свиней: вільне, на виділених, але не огорожених ділянках і на огорожених ділянках.

 

Організація зеленого конвеєра. Зелений конвеєр — це раціональна послідовність посіву й використання зелених кормів різних культур протягом літнього періоду утримання тварин. Схеми зеленого конвеєра для свиней наведено у таблицях 129, 130.

Таблиця 129.

Схема зеленого конвеєра для свиней в степовій зоні Української PCP

Культура

Строк сівби

Строк використання

початок

кінець

Топінамбур

У минулі роки 20—25 березня 1—5 травня

Озиме жито або озиме жито + озима вика

20—30 серпня минулого року 20—25 квітня 1—5 травня

Озима пшениця

1—5 вересня минулого року 20—30 квітня 10—15 травня

Еспарцет або люцерна

У минулі роки 1—5 травня 15—20 травня
5—10 травня 1 червня

Вико-овес першого строку сівби

25—30 березня 20—25 травня 5—10 червня

Горох або горох + овес другого строку сівби

5—10 квітня 1—5 червня 15—20 червня

Отава люцерни або еспарцету

10—15 червня 1 липня

Кукурудза + соя першого строку сівби

25—30 квітня 15 червня 5 липня

Кукурудза + соя другого строку сівби або суданка + соя

10—15 травня 25—30 червня 15—20 липня

Кукурудза + соя третього строку сівби або суданка + соя другого строку сівби

1—5 червня 20 липня 10 серпня

Кабачки

30 квітня —
5 травня
20 липня 1 вересня

Отава суданської трави

5—10 травня 15—20 липня 5—20 серпня

Кукурудза молочно-воскової стиглості

5—10 травня 5—10 серпня 20—25 серпня

Гарбузи, кормові кавуни

25 квітня —
5 травня
15—20 серпня 1 листопада

Післяукісно ячмінь + чина

1—10 серпня 20 вересня 15 жовтня

Кормові та цукрові буряки

5—10 квітня Вересень Жовтень

Озиме жито + озима пшениця

5—10 серпня 5 жовтня 1—10 листопада

 

Таблиця 130.

Схема зеленого конвеєра для свиней в лісостеповій зоні Української PCP

Культура

Строк сівби

Строк використання

початок

кінець

Топінамбур

У минулі роки 15—20 квітня 1 — 5 травня

Озиме жито + озима вика

20—25 серпня 5 травня 15 травня

Озима пшениця

25 серпня —
1 вересня минулого року
10 травня 20—25 травня

Люцерна або еспарцет

У минулі роки 15 травня 5 червня

Овес + вика першого строку сівби

5—10 квітня 5 червня 15—20 червня

Овес + вика другого строку сівби

20—25 квітня 15—20 червня 1—5 липня

Отава люцерни або еспарцету

20 червня 5 липня

Кукурудза + горох, вика або соя першого строку сівби

3—5 травня 5 липня 20 липня

Те ж, другого строку сівби

15—-20 травня 20 липня 5 серпня

Те ж, третього строку сівби

15—20 червня 10 серпня 25 серпня

Отава люцерни або еспарцету

1 серпня 20 серпня

Кукурудза післяжнивна

5—10 липня 25 серпня 15 вересня

Кабачки

5—10 травня 1 серпня 1 вересня

Гарбузи

5—10 травня 20—25 серпня 1 листопада

Кормові та цукрові буряки

20—25 квітня 1—5 вересня До повного використания

 

У зоні Полісся можна використовувати на корм свиням сераделу. Вона добре росте на піщаних і супіщаних грунтах і майже протягом періоду вегетації залишається досить ніжною, соковитою та придатною для згодовування. Після випасання серадела добре відростає. Широко використовують на зелений корм у цій зоні також кормовий люпин, який містить багато білка та інші поживні речовини.

Найраціональніші строки використання окремих культур зеленого конвеєра для свиней наведено в таблиці 131.

Таблиця 131.

Орієнтовні строки використання культур зеленого конвеєра для свиней

Культура

Строк використання

початок

кінець

Озиме жито, озима пшениця

Висота травостою 15—20 см

Початок виходу рослин в трубку

Люцерна

Висота травостою 20—25 см

Початок цвітіння

Еспарцет

Висота травостою 10—15 см

Початок цвітіння

Конюшина

Висота травостою 15—20 см

Початок цвітіння, поява головок

Вико-овес і вико-ячмінь

Висота травостою 20—25 см

Початок цвітіння вики, початок колосіння вівса і ячменю

Суданська трава

Висота травостою до 30 см

Початок викидання волотей

Кукурудза з горохом

Висота кукурудзи 35—40 см

Початок цвітіння качанів

Кукурудза з соєю

Висота рослин 25—30 см

Початок утворення качанів кукурудзи

Соя

Початок утворення бутонів

Утворення бобів

Серадела

Висота рослин 15—20 см

Повне використання

Люпин кормовий

Висота рослин 10—15 см

Поява бобів

Чина

Висота рослин 15—20 см

Поява бобів

Кабачки

Поява плодів

Повне використання

Гарбузи

Достигання половини плодів

Те ж

Кормові та цукрові буряки

Початок повної стиглості

Те ж

Топінамбур

На початку весни, коли розтане сніг і грунт злегка підсохне

Поява з грунту перших пагінців

 

Зимове утримання свиней. Кнурів-плідників утримують у стаціонарних приміщеннях з обов'язковим щоденним моціоном на віддаль 1,5—2 км.

Свиноматки холості й поросні повинні мати постійний або режимний доступ на вигульні майданчики біля свинарників.

Підсисні свиноматки і поросята-сисуни практично не мають моціону, але й при годівлі у їдальнях їх потрібно випускати після кожної годівлі на вигульний майданчик.

Відгодівельний молодняк взимку утримують у стаціонарних приміщеннях без надання моціону.

Одно- та двофазне утримання молодняка. У свинарських господарствах в основному використовують трифазне (тристадійне) утримання молодняка. При цьому поросят до 2-місячного віку вирощують у свинарниках-маточниках, потім дорощування проводять у спеціалізованих приміщеннях

до 4-місячного віку, а відгодівлю — в свинарниках-відгодівельниках. Тобто при цій системі протягом вирощування та відгодівлі молодняк неодноразово зазнає стресів, пов'язаних з переміщенням та перегрупуванням тварин. Зміна приміщення, мікроклімату, режиму та типу годівлі призводить до зниження продуктивності тварин і зростання витрат кормів на одиницю приросту.

Як свідчить практика передових господарств, застосування одно- та двофазного утримання дає змогу значно підвищити продуктивність молодняка, зменшити витрати кормів та відхід молодняка в усі вікові періоди.

Проте найбільш перспективним є однофазне утримання. При цьому вирощування і відгодівля свиней проводиться в універсальних приміщеннях. Це дає змогу заощадити до 20—26 % кормів та знизити собівартість приросту на 15—22 крб. порівняно з трифазним утриманням.

Батарейне утримання молодняка. Останнім часом у зв'язку з інтенсифікацією свинарства все більше уваги приділяють батарейному утриманню молодняка свиней. Переваги цього методу порівняно з традиційним утриманням в тому, що на одиниці площі можна розмістити в 3—4 рази більше тварин, при цьому значно зменшується потреба в матеріалах для монтажу комунікацій, створюються комфортабельніші умови утримання.

Батарейне утримання свиней в промислових комплексах дає змогу повністю механізувати всі процеси, в зв'язку з чим є можливість підвищити продуктивність праці та знизити капітальні вкладення на будівництво до 30 %.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Утримання свиней

Наступна сторінка -      Технологія вирощування племінного молодняка

Попередня сторінка -    Племінна робота у свинарстві

Повернутися
до початку сторінки -   
Утримання свиней

 

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.