Довідник зооінженера

За ред. М.І.Машкіна.— К.: Урожай, 1989.— 320 с — (Література для кабінету зоотехніка)

 

Утримання свиней

Літньотабірне утримання. В літньо-осінній період при розміщенні свиней у таборах з використанням пасовищ організм тварин загартовується, зміцнюється кістяк, нормалізується функціонування травної, нервової і серцево-судинної систем. Таке утримання дає змогу економити концентровані корми і зменшувати витрати на догляд свиней.

Основні пасовищні культури для свиней — бобові, баштанні, а також топінамбур, рапс та ін. Для тимчасового випасання використовують поля після збирання картоплі, коренеплодів та зернових. Для пасовищ виділяють ділянку на відстані 1,5—2 км від літнього табору. Найкраще пасовище для свиней розбивати на ділянки з послідовною зміною їх. Огорожа пасовищ повинна бути легкою, переносною і дешевою. Доцільно застосовувати електроогорожі. Визначити необхідну площу для випасу можна за орієнтовними нормами на голову за добу: для кнурів-плідників і свиноматок — 6—10 м2, ремонтного молодняка — 2,5—5 м2, для молодняка на дорощуванні — 1,5—2,5 м2(табл. 128).

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Таблиця 128.

Норма площі і розміри основних технологічних елементів літніх таборів

Елементи табору Опти- мальна кількість станків у таборі, шт. Норма площі на голову, м2 — Фронт годівлі на голову, м
Назва Призначення (по групах тварин) лігва під навісом вигулу
Групові станки Для перевірюваних кнурів і пробників 5 2,0 3,0 0,45
Для холостих і поросних свиноматок 20 1,4 3,0 0,45
Для відлучених поросят 30 0,3 1,0 0,20
Для ремонтного молодняка 25 0,5 1,3 0,30
Для відгодівельного молодняка 25 0,5 1,3 0,30
Індивідуальні станки Для кнурів-плідників 1 6,0 10 0,45
Для підсисних свиноматок 1 4,5 6 0,45

Примітки.

1.У таборах для підсисних маток на вигульних майданчиках виділяють місця для підгодівлі поросят (не менше 0,8 м2), куди матки не мають доступу.

2. Фронт годівлі для поросят-сисунів визначають з розрахунку 15 см/голову.

 

Глибокопоросних і підсисних свиноматок з поросятами необхідно випускати на пасовище після спадання роси.

При переведенні свиней в літні табори необхідно поступово змінювати тип годівлі в зв'язку з тим, що на фоні дії стресів, пов'язаних з переміщенням тварин, заміна значної кількості концентрованих кормів на зелені може негативно вплинути на стан їх здоров'я. Для цього за кілька днів до переведення свиней у табори їм надають щоденний моціон. В перший день свиней випасають 1 год, на другий 2, на третій день 3 год і т. д. Коли свині звикнуть до зеленого корму, їх слід випускати на пасовище перед годівлею концентрованими кормами, щоб вони краще паслися і з'їдали більше зеленої маси. Винятком можуть бути лише підсисні свиноматки з поросятами-сисунами, яким перед тим, як випустити на пасовище, згодовують концентровані корми.

Для утримання в літніх таборах комплектують такі групи свиней: свиноматки холості й поросні; свиноматки підсисні з поросятами-сисунами; поросята віком 3— 4 міс; ремонтний молодняк; кнури-плідники.

Якщо в господарстві випасають і відгодівельне поголів'я, то для нього відводять також окреме пасовище. У спеку свині п'ють багато води, тому при утриманні їх у таборах необхідно забезпечити проточною водою все поголів'я.

Практика колгоспів та радгоспів свідчить, що в основному використовують три способи випасання свиней: вільне, на виділених, але не огорожених ділянках і на огорожених ділянках.

 

Організація зеленого конвеєра. Зелений конвеєр — це раціональна послідовність посіву й використання зелених кормів різних культур протягом літнього періоду утримання тварин. Схеми зеленого конвеєра для свиней наведено у таблицях 129, 130.

Таблиця 129.

Схема зеленого конвеєра для свиней в степовій зоні Української PCP

Культура Строк сівби Строк використання
початок кінець
Топінамбур У минулі роки 20—25 березня 1—5 травня
Озиме жито або озиме жито + озима вика 20—30 серпня минулого року 20—25 квітня 1—5 травня
Озима пшениця 1—5 вересня минулого року 20—30 квітня 10—15 травня
Еспарцет або люцерна У минулі роки 1—5 травня 15—20 травня
5—10 травня 1 червня
Вико-овес першого строку сівби 25—30 березня 20—25 травня 5—10 червня
Горох або горох + овес другого строку сівби 5—10 квітня 1—5 червня 15—20 червня
Отава люцерни або еспарцету 10—15 червня 1 липня
Кукурудза + соя першого строку сівби 25—30 квітня 15 червня 5 липня
Кукурудза + соя другого строку сівби або суданка + соя 10—15 травня 25—30 червня 15—20 липня
Кукурудза + соя третього строку сівби або суданка + соя другого строку сівби 1—5 червня 20 липня 10 серпня
Кабачки 30 квітня — 5 травня 20 липня 1 вересня
Отава суданської трави 5—10 травня 15—20 липня 5—20 серпня
Кукурудза молочно-воскової стиглості 5—10 травня 5—10 серпня 20—25 серпня
Гарбузи, кормові кавуни 25 квітня — 5 травня 15—20 серпня 1 листопада
Післяукісно ячмінь + чина 1—10 серпня 20 вересня 15 жовтня
Кормові та цукрові буряки 5—10 квітня Вересень Жовтень
Озиме жито + озима пшениця 5—10 серпня 5 жовтня 1—10 листопада

 

Таблиця 130.

Схема зеленого конвеєра для свиней в лісостеповій зоні Української PCP

Культура Строк сівби Строк використання
початок кінець
Топінамбур У минулі роки 15—20 квітня 1 — 5 травня
Озиме жито + озима вика 20—25 серпня 5 травня 15 травня
Озима пшениця 25 серпня — 1 вересня минулого року 10 травня 20—25 травня
Люцерна або еспарцет У минулі роки 15 травня 5 червня
Овес + вика першого строку сівби 5—10 квітня 5 червня 15—20 червня
Овес + вика другого строку сівби 20—25 квітня 15—20 червня 1—5 липня
Отава люцерни або еспарцету 20 червня 5 липня
Кукурудза + горох, вика або соя першого строку сівби 3—5 травня 5 липня 20 липня
Те ж, другого строку сівби 15—-20 травня 20 липня 5 серпня
Те ж, третього строку сівби 15—20 червня 10 серпня 25 серпня
Отава люцерни або еспарцету 1 серпня 20 серпня
Кукурудза післяжнивна 5—10 липня 25 серпня 15 вересня
Кабачки 5—10 травня 1 серпня 1 вересня
Гарбузи 5—10 травня 20—25 серпня 1 листопада
Кормові та цукрові буряки 20—25 квітня 1—5 вересня До повного використания

 

У зоні Полісся можна використовувати на корм свиням сераделу. Вона добре росте на піщаних і супіщаних грунтах і майже протягом періоду вегетації залишається досить ніжною, соковитою та придатною для згодовування. Після випасання серадела добре відростає. Широко використовують на зелений корм у цій зоні також кормовий люпин, який містить багато білка та інші поживні речовини.

Найраціональніші строки використання окремих культур зеленого конвеєра для свиней наведено в таблиці 131.

Таблиця 131.

Орієнтовні строки використання культур зеленого конвеєра для свиней

Культура Строк використання
початок кінець
Озиме жито, озима пшениця Висота травостою 15—20 см Початок виходу рослин в трубку
Люцерна Висота травостою 20—25 см Початок цвітіння
Еспарцет Висота травостою 10—15 см Початок цвітіння
Конюшина Висота травостою 15—20 см Початок цвітіння, поява головок
Вико-овес і вико-ячмінь Висота травостою 20—25 см Початок цвітіння вики, початок колосіння вівса і ячменю
Суданська трава Висота травостою до 30 см Початок викидання волотей
Кукурудза з горохом Висота кукурудзи 35—40 см Початок цвітіння качанів
Кукурудза з соєю Висота рослин 25—30 см Початок утворення качанів кукурудзи
Соя Початок утворення бутонів Утворення бобів
Серадела Висота рослин 15—20 см Повне використання
Люпин кормовий Висота рослин 10—15 см Поява бобів
Чина Висота рослин 15—20 см Поява бобів
Кабачки Поява плодів Повне використання
Гарбузи Достигання половини плодів Те ж
Кормові та цукрові буряки Початок повної стиглості Те ж
Топінамбур На початку весни, коли розтане сніг і грунт злегка підсохне Поява з грунту перших пагінців

 

Зимове утримання свиней. Кнурів-плідників утримують у стаціонарних приміщеннях з обов'язковим щоденним моціоном на віддаль 1,5—2 км.

Свиноматки холості й поросні повинні мати постійний або режимний доступ на вигульні майданчики біля свинарників.

Підсисні свиноматки і поросята-сисуни практично не мають моціону, але й при годівлі у їдальнях їх потрібно випускати після кожної годівлі на вигульний майданчик.

Відгодівельний молодняк взимку утримують у стаціонарних приміщеннях без надання моціону.

Одно- та двофазне утримання молодняка. У свинарських господарствах в основному використовують трифазне (тристадійне) утримання молодняка. При цьому поросят до 2-місячного віку вирощують у свинарниках-маточниках, потім дорощування проводять у спеціалізованих приміщеннях

до 4-місячного віку, а відгодівлю — в свинарниках-відгодівельниках. Тобто при цій системі протягом вирощування та відгодівлі молодняк неодноразово зазнає стресів, пов'язаних з переміщенням та перегрупуванням тварин. Зміна приміщення, мікроклімату, режиму та типу годівлі призводить до зниження продуктивності тварин і зростання витрат кормів на одиницю приросту.

Як свідчить практика передових господарств, застосування одно- та двофазного утримання дає змогу значно підвищити продуктивність молодняка, зменшити витрати кормів та відхід молодняка в усі вікові періоди.

Проте найбільш перспективним є однофазне утримання. При цьому вирощування і відгодівля свиней проводиться в універсальних приміщеннях. Це дає змогу заощадити до 20—26 % кормів та знизити собівартість приросту на 15—22 крб. порівняно з трифазним утриманням.

Батарейне утримання молодняка. Останнім часом у зв'язку з інтенсифікацією свинарства все більше уваги приділяють батарейному утриманню молодняка свиней. Переваги цього методу порівняно з традиційним утриманням в тому, що на одиниці площі можна розмістити в 3—4 рази більше тварин, при цьому значно зменшується потреба в матеріалах для монтажу комунікацій, створюються комфортабельніші умови утримання.

Батарейне утримання свиней в промислових комплексах дає змогу повністю механізувати всі процеси, в зв'язку з чим є можливість підвищити продуктивність праці та знизити капітальні вкладення на будівництво до 30 %.

 

Ви дивилися сторінку - Утримання свиней

Наступна сторінка      - Технологія вирощування племінного молодняка

Попередня сторінка    - Племінна робота у свинарстві

Повернутися до початку сторінки Утримання свиней

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.