Скотный двор Скотный двор

Довідник зооінженера

 

Довідник зооінженера

Вступ

Корми і технологія їх виробництва

Зелені корми

Грубі корми

Силос

Коренебульбоплоди та баштанні культури

Зернові корми

Кормові відходи технічних виробництв

Харчові відходи

Корми тваринного походження

Корми мікробіологічного походження

Мінеральні добавки

Кормові небілкові азотисті добавки

Вітамінні препарати та антибіотики

Комбіновані корми

Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Годівля великої рогатої худоби

Годівля свиней

Годівля овець

Годівля коней

Годівля сільськогосподарської птиці

Годівля кролів та хутрових звірів

Використання стимуляторів

Основи розведення сільськогосподарських тварин

Генетичні основи селекції

Методи розведення худоби

Мічення тварин і племінний облік

Крупномасштабна селекція

ЕОМ у племінній роботі

«Селекс» у молочному скотарстві

Виставки і виводки племінних тварин

Організаційні форми племінної роботи

Селекція молочної і м'ясної худоби

Загальні напрями і розвиток скотарства

Селекція молочної худоби

Селекція м'ясної худоби

Технологія виробництва молока і яловичини

Технологія виробництва молока

Нормативи технології виробництва молока

Моделювання перспективної технології виробництва молока

Технологія одержання та первинна обробка молока

Контроль за якістю молока

Технологія виробництва яловичини

Свинарство та технологія виробництва свинини

Породи свиней

Племінна робота у свинарстві

Утримання свиней

Технологія вирощування племінного молодняка

Технологія виробництва свинини на промисловій основі

Зоотехнічний облік у свинарстві

Технологія виробництва продукції вівчарства

Основні напрями вівчарства і породи овець

Основні положення племінної роботи

Продукція вівчарства

Технологія вівчарства і системи утримання овець

Технологія годівлі й утримання овець взимку з урахуванням особливостей кормовиробництва

Технологія годівлі й утримання овець влітку

Технологія відтворення стада й вирощування молодняка

Технологія стриження овець і реалізація вовни державі

Організація праці у вівчарстві

Використання собак у вівчарстві

Стандартизація у вівчарстві

Нормативи планування розвитку вівчарства

Технологія виробництва яєць і м'яса птиці

Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

Особливості племінної роботи в птахівництві

Інкубація яєць сільськогосподарської птиці

Технологія вирощування м'ясного молодняка сільськогосподарської птиці

Технологія утримання сільськогосподарської птиці

Конярство

Породи коней

Види продуктивності та використання коней

Відтворення коней

Приміщення й споруди для коней (ОНТП-9-81)

Збруя, упряж та вози

Технологія дрібного тваринництва

Кролівництво

Племінна робота

Технологія утримання і розведення кролів

Продукція кролівництва

Ставове рибництво

Структура рибницьких господарств

Правила експлуатації і догляду за гідротехнічними спорудами

Біологічні особливості основних ставових риб

Технологія вирощування товарної риби в ставках, садках і басейнах

Удобрення ставів

Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу коропа і рослиноїдних риб

Племінна робота в рибництві

Бджільництво

Породи бджіл

Племінна робота в бджільництві

Транспортування і утримання бджіл

Технологія виробництва меду і воску

Використання бджіл для запилення сільськогосподарських культур

Кормова база бджільництва і методи її поліпшення

Організація праці на пасіці

Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Підприємства по осіменінню тварин

Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Технологія і техніка штучного осіменіння тварин

Організація штучного осіменіння

Запліднення і фактори, що йому сприяють

Трансплантація ембріонів

Визначення вагітності в самок сільськогосподарських тварин

Організація родильних відділень

Неплідність і яловість тварин

Оцінка якості сільськогосподарських тварин та м'яса

Визначення вгодованості сільськогосподарських тварин

Оцінка якості м'яса

Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Зоогігієна з проектуванням тваринницьких комплексів

Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Проекти тваринницьких підприємств

Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Утримання тварин у літніх таборах

Основи ветеринарії

Класифікація хвороб

Поняття про патологію органів дихання і травлення в тварин промислових комплексів та їх профілактика

Принципи й організація профілактики травматизму в тваринництві

Поняття про найбільш небезпечні інфекційні й інвазійні захворювання великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин на тваринницьких комплексах і їх профілактика

Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

Механізація та електрифікація тваринництва

Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Машини та обладнання для заготівлі кормів

Машини та обладнання для приготування різних видів кормів

Кормоцехи для приготування кормових сумішей

Машини для роздавання кормів

Машини та обладнання для видалення гною

Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

Обладнання для вирощування та утримання птиці

Обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та його експлуатація

Електрообладнання у тваринництві

Машини і обладнання для стриження та санітарної обробки овець

Технічне обслуговування машин і обладнання на фермах

Планування, організація та управління в тваринництві

Планування виробництва у тваринництві

Організація виробництва продукції тваринництва

Організація праці

Господарський розрахунок

Організація оплати праці

Управління виробництвом у тваринництві

Аналіз виробничої діяльності

Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

Моделювання виробничих процесів

Економіка виробництва тваринницької продукції

Економічні показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Ефективність використання виробничого потенціалу.

Науково-технічний прогрес

Облік у тваринництві

Застосування ЕОМ у тваринництві

Охорона праці і техніка безпеки

Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

Гігієна праці і правила особистої гігієни працівників тваринництва

Техніка безпеки при хімічному способі обробки грубих кормів

Література

Карта сайта

 

Управління виробництвом у тваринництві

Функції зоотехнічної служби. Функції служби і відділу регламентуються положеннями, затвердженими директором радгоспу або правлінням колгоспу. Зоотехнічну службу очолює головний або старший (на правах головного) зоотехнік. Основні завдання служби — забезпечення виконання виробничої програми по тваринництву в установлені строки, виявлення та використання резервів значного підвищення продуктивності праці і підвищення економічної ефективності галузі тваринництва.

Крім головного зоотехніка, до складу зоотехнічної служби входять: зоотехніки по племінній справі, зоотехнік ферми та інші зоотехнічні спеціалісти. Назви посад визначені «Єдиною номенклатурою посад службовців, затвердженою Держкомпрацею СРСР, на основі якої розроблений «Кваліфікований довідник посад службовців», де міститься кваліфікаційна характеристика головного спеціаліста.

Обов'язки головного зоотехніка. Головний зоотехнік здійснює організаційно-господарське керівництво виробничою діяльністю у галузі тваринництва. Організовує розробку і впровадження передової технології виробництва продуктів тваринництва, спрямованої на підвищення продуктивності худоби та птиці і забезпечення виконання державних планів та завдань по виробництву і продажу тваринницької продукції. Разом з тим вона повинна сприяти підвищенню продуктивності праці, рентабельності тваринництва і зниженню собівартості продукції. Бере участь у складанні поточних та перспективних планів розвитку тваринництва, механізації робіт. Забезпечує планування обороту стада і розмірів його відтворення, раціональне вирощування молодняка. Проводить роботу по створенню кормової бази, забезпечує худобу та птицю обладнаними приміщеннями. Здійснює контроль за повноцінною годівлею і правильним утриманням тварин, своєчасною заготовкою, зберіганням та використанням кормів, повним використанням засобів механізації. Організовує племінну роботу, спрямовану на поліпшення породних якостей і продуктивності худоби та птиці, бере участь у складанні ветеринарно-профілактичних і лікувальних заходів. Проводить роботу по удосконаленню організації та нормування праці, розвитку і впровадженню госпрозрахунку, ефективному застосуванню заробітної плати і матеріального стимулювання, впровадженню досягнень науки та передового досвіду у галузі тваринництва. Організовує ведення обліку, своєчасне складання звітів по тваринництву, координує роботу відділків, ферм, керує зоотехнічним персоналом, контролює дотримання працівниками виробничої і трудової дисципліни, правил по охороні праці та техніці безпеки, протипожежного захисту і виробничої санітарії, забезпечує проведення роботи по підвищенню їх кваліфікації. Разом з громадськими організаціями організовує соціалістичне змагання, проводить виховну роботу у колективі.

До посади головного зоотехніка пред'являються такі вимоги: вища зоотехнічна освіта (наказом колишнього Мінвузу СРСР по спеціальності 3107 «Зоотехнія») присвоюється кваліфікація «Зооінженер» і стаж роботи по спеціальності не менше трьох років або середня зоотехнічна освіта і стаж роботи по спеціальності не менше п'яти років.

Права керівника зоотехнічної служби випливають із завдань і функцій служби, його обов'язків і закріплюються у господарстві положенням про підрозділ. Головний зоотехнік несе повну відповідальність за виконання завдань і функцій, визначених цим положенням.

Організація праці спеціалістів. Для удосконалення праці спеціалістів доцільно складати для кожної посади інструктивну карту організації праці, яка включає: робоче місце та умови праці, зміст роботи по укрупнених елементах, перелік осіб за посадами, які знаходяться у підпорядкуванні, рекомендовану структуру робочого дня, систему оплати праці та заохочення.

Правила складання та оформлення документів. Для документів використовують папір двох форматів А4 (210 х 297 мм) і А5 (148 х 210 мм). Таблиці, графіки можна виготовляти з паперу формату АЗ (297 х 420 мм). Склад реквізитів, порядок і місце їх розташування в документах встановлені ГОСТ 6.39—72. Правила складання і оформлення документів грунтуються на вимогах ГОСТ 6.38—72 «Система організаційно-розпорядливої документації. Основні положення».

Документ адресується підприємству, структурному підрозділу, посадовій чи приватній особі. Якщо він адресується керівникові, то найменування підприємства входить до складу найменування посади адресата.

Текст документу повинен бути точним, виразним і коротким. В ньому слід виділити дві частини. В першій вказують мету і причини створення документа, у другій — пропозиції, розпорядження. У складних документах виділяють розділи, пункти, підпункти, нумерують їх арабськими цифрами.

Підписують документи керівник підприємства, організації або його заступник чи керівник структурного підрозділу. У колегіальних органах рішення, протоколи підписують дві особи — керівник (голова) та секретар. Порядок підписання документів установлюється наказом керівника підприємства або інструкцією по діловодству. До складу підпису входять: позначення посади, власне підпис, ініціали та прізвище особи, яка підписує документ.

Дату оформляють трьома парами арабських цифр: число місяця, порядковий номер місяця (якщо число з однією цифрою, то спереду проставляють 0) та дві останні цифри року (наприклад, 22.05.87).

Візування — це погодження проекту документа в господарстві чи організації. Віза — особистий підпис посадової особи та дата.

У резолюціях містяться вказівки по виконанню документів керівника. На документі, як правило, не повинно бути більше однієї резолюції. Резолюція включає прізвище та ініціали виконавця, якому направляється документ, строк виконання, підпис керівника, дату.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Управління виробництвом у тваринництві

Наступна сторінка -      Аналіз виробничої діяльності

Попередня сторінка -    Організація оплати праці

Повернутися
до початку сторінки -   
Управління виробництвом у тваринництві

 

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.