Довідник зооінженера

За ред. М.І.Машкіна.— К.: Урожай, 1989.— 320 с — (Література для кабінету зоотехніка)

 

Технологія вирощування товарної риби в ставках, садках і басейнах

Технологічні прийоми вирощування риби в ставах полягають у пропусканні весняної повені і наповненні їх водою до необхідного горизонту.

Підготовка ставів до зариблення включає ремонтні роботи на гідроспорудах, відловлювання хижої й смітної риби (при їх наявності). Транспортування живої риби, зариблення ставів, контроль за ростом риби протягом сезону, підгодівля чи годівля риби, удобрення ставів органічними та мінеральними речовинами, контроль за умовами вирощування — такий перелік основних виробничих процесів у ставових господарствах. Цикл вирощування товарної риби звичайно закінчується восени виловом і реалізацією.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Кількість рибопосадкового матеріалу, який випускають у стави, залежить від їх кормової бази, а також від можливості господарства виділити додаткові корми. Розраховують кількість зарибку коропа за такими формулами:

           Г . П . 100
А = ———————
          (В — в) . р

або

         ( Г . П + к  : а) . 100
А = ——————————
               (В — в) . р

де А — кількість рибопосадкового матеріалу, шт.;
     Г — площа ставу, га;
     П — природна рибопродуктивність, кг/га;
     к — кількість кормів, кг;
     а — кормовий коефіцієнт;
     В — маса товарної риби восени, кг/екз.;
     в — маса однорічних коропів весною, кг/екз.;
     р — вихід риби восени, % до посадженого зарибку.

Норми виходу риби за період вирощування залежать від багатьох факторів і становлять у заплавних ставах площею до 50 га — 85, від 51 до 100 — 80, від 101 до 150 — 75, понад 150 га — 65 % від посадженої, у руслових площею до 50 га — 80, від 51 до 100 — 75, від 101 до 150 — 70, понад 150 га — 65 % від посадженої. У пристосованих водоймах, неспускних ставах і лиманах з глибинами більш як 3 м вихід риби становить 60 % від посадженої.

Маса товарної риби для четвертої-п'ятої зон рибництва становить восени: короп — 430—460 г, білий товстолобик — 350—600, пістрявий товстолобик — 400—500, білий амур — 400—500 г.

Маса рибопосадкового матеріалу прийнята: коропа-річняка не менше 25—30, рослиноїдних риб — 20—25 г. Природна рибопродуктивність нагульних ставів по вирощуванню коропа із застосуванням мінеральних добрив для середніх за родючістю грунтів прийнята 250—265 кг/га.

Кормовий коефіцієнт (КК) гранульованих кормів сухого пресування типу 111 — 1 з вмістом сирого протеїну 23 % становить 4,7 одиниці, для розсипних кормів КК збільшується на 10 %.

При зниженні вмісту сирого протеїну кормовий коефіцієнт збільшується від 4,9 до 6 одиниць (тобто із зниженням вмісту протеїну на 1 % КК підвищиться на 0,3 одиниці).

Кормовий коефіцієнт кормів також збільшується при наявності рослиноїдних риб у полікультурі при 20 % на 5 %, при 30 — на 8, при 40 — на 10, при 50 — на 15, при 60 — на 20, при 70 % — на 25 %.

Кількість необхідних кормів для риби залежно від щільності посадки можна розрахувати за формулою:

 К = Г . П . а ( N — 1 )  ,

де К — кількість кормів, кг;
     П — природна рибопродуктивність ставу, кг/га;
     Г — площа ставу, га;
     N — щільність посадки риби, яка в кілька разів більша від 1;
     1 — норма посадки риби на природну рибопродуктивність;
     а — кормовий коефіцієнт кормів.

Корми розподіляють для риби протягом сезону приблизно за таким співвідношенням: травень — 10 %, червень — 25, липень — 30—35, серпень — 25, вересень — 5-10 %.

План годівлі риби складають за формою, де враховують періоди чи місяці годівлі, вид корму і його кормовий коефіцієнт, приріст риби, загальні витрати кормів, кількість кормоднів, скільки видано рибі за добу, кількість кормових місць, кількість кормів на одне кормомісце.

Найбільш оптимальна температура води для годівлі риби — 20—27 °С, початок годівлі у травні при температурі 12—15 °С, кінець — при температурі 12 °С. Важливе значення при годівлі риби має кисневий режим. Найкращі результати росту риби спостерігають при вмісті кисню не нижче 7—9 мл/л. При зменшенні вмісту кисню у воді до 2 мл/л необхідна аерація.

Технологія вирощування товарної риби у садках і басейнах має деякі особливості. Насамперед для вирощування риби потрібна невелика площа, висока щільність посадки риби, тепла вода, багата на кисень і корми з високим вмістом протеїну.

Садки роблять різних розмірів на понтонах, які утримуються на якорях у певних місцях водойм-охолоджувачів ГРЕС. Кращий розмір садка 4 х 3 х 3 м, сітка капронова латексована, розмір вічок від 5—8 до 10—12 мм залежно від величини риби.

Посадка цьогорічок чи річняків коропа у садки становить від 250 до 350 шт/мг з розрахунку одержання товарної риби не менше 100 кг/м2 садка. Маса рибопосадкового матеріалу 25—30 г і більше.

Важливим елементом технології є годівля риби спеціальними гранульованими комбікормами. Корми роздають протягом дня не менше 15—20 разів спеціальними кормороздавачами чи автоматизованими годівницями. Раціон годівлі залежить від температури води і розмірів риби.

У басейнах, які будують з бетону, також вирощують товарну рибу, використовуючи теплу воду ГРЕС. Технологія цього способу аналогічна садковому. Оптимальними розмірами басейну вважають площу 200 м з співвідношенням сторін 2 :1 і глибиною до 1 м. Водообмін здійснюють з розрахунку 2—4 л/с води на 1 ц риби. Важливо регулярно очищати басейн від мулу, чого досягають спуском води з басейну і швидким його наповненням. Позитивний досвід вирощування риби у басейнах мають Миронівське, Енергодарівське, Дніпропетровське, Київське та інші господарства. Перспективним напрямом освоєння цього способу є вирощування коропа влітку, а форелі — взимку.

Перевезення рибопосадкового матеріалу (цьогорічки, річняки) здійснюють спеціалізованим автотранспортом з місткістю цистерн 3 м3 при температурі води 10—12 °С. При затраті часу на перевезення до 3 год маса рибопосадкового матеріалу коропа може бути 600 кг, рослиноїдних риб — 400 кг на один рейс, при 3—6 год норма риби відповідно становитиме 400 і 300, при 6—12 год — 300 і 200 кг за один рейс. Норма втрати зарибку коропа — 1 %, рослиноїдних риб — 5—8 %.

Таким транспортом перевозять і товарну рибу, при цьому при транспортуванні до 2 год коропа навантажують 1 т і рослиноїдних риб — 0,8 т.

Личинок і мальків перевозять у поліетиленових пакетах місткістю 20 л води з киснем. При цьому в одному пакеті розміщують коропа по 50—100 тис. штук, рослиноїдних риб — по 50 тис. штук, якщо час на перевезення становить до 24 год. Відхід личинок і мальків за час перевезення не більше 10 %. Внутрішньогосподарські перевезення мальків здійснюють у молочних бідонах чи пакетах місткістю 40 л по 8— 10 тис. штук коропа і по 8 — рослиноїдних риб до 2 год.

 

Ви дивилися сторінку - Технологія вирощування товарної риби в ставках, садках і басейнах

Наступна сторінка      - Удобрення ставів

Попередня сторінка    - Біологічні особливості основних ставових риб

Повернутися до початку сторінки Технологія вирощування товарної риби в ставках, садках і басейнах

1 2 гидра зеркало3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.