Довідник зооінженера

За ред. М.І.Машкіна.— К.: Урожай, 1989.— 320 с — (Література для кабінету зоотехніка)

 

Технологія вирощування м'ясного молодняка сільськогосподарської птиці

Основним джерелом збільшення виробництва і підвищення якості м'яса птиці є спеціалізоване вирощування м'ясного молодняка курей (курчата-бройлери), качок, гусей, індиків. Воно грунтується на застосуванні прогресивних безпересадкових, мало-затратних технологій при клітковому і підлоговому вирощуванні, потоковому цілорічному інтенсивному виробничому процесі, безвідходних чи маловідходних технологіях, з використанням технологічного обладнання, яке забезпечує високу продуктивність праці і найменші затрати її на одиницю високоякісної виробленої продукції, а також кормів та інших матеріальних ресурсів (палива, електричної енергії та ін.) і засобів.

Технологія вирощування курчат-бройлерів. На вирощування беруть розділених за статтю (допускається вирощування і не розділених) добових курчат-бройлерів високопродуктивних кросів.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Використовують стандартні одноповерхові пташники шириною 12 і 18 м, довжиною 96—84 і 72 м, а також пташники чотири-, дев'ятиповерхові.

Бройлерні птахофабрики типові, - потужністю річного вирощування 3—6 і 10 млн. бройлерів, спеціалізовані птахоферми — від 250 тис. до 1 млн. голів.

Кліткове вирощування бройлерів. Вирощують бройлерів у спеціалізованих кліткових батареях БКМ-3Б, 2Б-2, а також КБУ-3, БГО-140 і Р-15. Щільність посадки на 1 м2 підлоги клітки, голів: курочок 37,6, півників 31,3, а при спільному вирощуванні — 34,5. Відхилення допускаються до 5 %. На 1 м2 підлоги пташника розміщують бройлерів по 40 голів і більше.

Фронт годівлі — не менше 3 см при використанні лінійних годівниць і не менше 2 см на голову — циліндричних, напування — не менше 1 см на голову, одна мікрочашкова напувалка не більш як на 10 курчат.

Строк вирощування бройлерів у клітках не більше 8 тижнів. Годують їх комбікормами (краще кришкою і гранулами), виготовленими за рецептами ГОСТ 18 221 — 72. Напувають птицю доброякісною водою, температура якої 20 °С. Доступ курчат до комбікорму і води постійний.

Температурний режим для бройлерів різного віку, °С: перший тиждень — 35—33, другий-третій — 29—26, четвертий-шостий — 20 і сьомий-восьмий — 16—18. Відносна вологість повітря 65—70 %.

Температуру і вологість повітря в пташнику вимірюють і записують не менше двох разів на добу — в трьох місцях на нижньому і верхньому ярусах, а в одноярусних кліткових батареях — на рівні розміщення птиці.

Освітленість визначають на рівні годівниць і напувалок. Відхилення від середньої величини освітленості у різних місцях пташника не повинно перевищувати 20 % (табл. 165).

Таблиця 165.

Режим освітлення пташника з бройлерами

Вік, тижнів Освітленість, лк Тривалість періоду, год Тривалість циклу, год Циклів за добу, год Тривалість освітлення  пташника за добу, год
світло темнота
1—2 25 24 24    
З Поступове зниження до 5 1 2 З 8 8
4—8 5 1 2 З 8 8

Мінімальна кількість свіжого повітря, яке подається припливно-витяжною системою вентиляції в пташник, в холодний період року становить 0,7 м /год і 5 м3/год в теплий період року на 1 кг живої маси курчат.

Допускається зменшення кількості свіжого повітря, яке подається в пташник для забезпечення необхідних параметрів якості повітря, не допускаючи граничної концентрації в повітрі приміщення: вуглекислоти — 0,25 % за об'ємом, аміаку — 15 мг/м3, сірководню — 5 мг/м3.

Концентрацію шкідливих газів вимірюють щотижня в ранкові години.

Оптимальна швидкість руху повітря в зоні розміщення птиці повинна бути 0,2 м/с в холодний і 0,4 м/с в теплий період року. Допускається підвищення швидкості руху повітря до 0,5 м/с в холодний і до 0,6 м/с в теплий період року. Швидкість руху повітря вимірюють при паспортизації вентиляційної системи пташника.

Рівень звукового тиску (шуму) в пташниках не повинен перевищувати 60 дБ за шкалою «А» шумоміра.

Приріст живої маси бройлерів контролюють зважуванням їх один раз у два тижні. Для цього відбирають (у контрольні клітки) не менше 50 голів птиці з кожного ярусу на початку, в середині і в кінці однієї з середніх кліткових батарей. При роздільному вирощуванні півників і курочок зважують окремо за статтю. Одержані дані порівнюють з нормативними для використовуваного кросу.

Перед забоєм бройлерів витримують без корму при вільному доступі до води протягом 8 год (включаючи і час на транспортування птиці). Відловлюють птицю на забій при освітленості в пташнику 1—2 лк. По пташнику бройлерів перевозять у контейнерах ТКБ-Ф1 чи інших транспортних засобах, а на забій — у візках-контейнерах з комплекту обладнання В2-ФДН чи інших контейнерах, а також на стрічкових транспортерах.

Щільність посадки бройлерів при транспортуванні на забій залежить від середньої живої маси бройлерів та сезону року.

При транспортуванні птиці на забій більше однієї години щільність посадки зменшують на 15 %. Бройлери, яких здають на забій, повинні відповідати вимогам ГОСТ 18 292—85.

Технологія вирощування бройлерів на глибокій підстилці. Використовують комплекти обладнання типу ЦБК-10-20. Щільність посадки бройлерів 18—20 голів на 1 м2 підлоги. Вирощують бройлерів 63 дні (але не більше 70 днів). Як підстилку (шар 5—7 см) використовують тирсу, стружку, солому, сфагновий торф, подрібнені стрижні кукурудзи і стебла та лушпиння соняшників. Вологість підстилки становить не більше 25 %, а сфагнового торфу — 20—25 %. Підстилка не повинна бути пліснявілою. Витрати підстилкового матеріалу за час вирощування одного бройлера — 1,5 кг.

Фронт годівлі 2,5 см, напування — 1 см. Для курчат добового віку на перші 5—7 днів вирощування ставлять лоткові й жолобкові годівниці, вакуумні напувалки. Напувалки миють не рідше одного разу на добу.

Освітлення пташника — цілодобове з диференціацією й урахуванням віку бройлерів і часу доби, інтенсивності освітлення на рівні годівниць і напувалок.

Взимку допускається зниження відносної вологості повітря до 40%. У теплий період року можливе підвищення температури повітря в пташнику, але не вище 33 °С для курчат 10-денного віку і 26 °С — старшого віку. Допускається короткочасне (не більше 4 год на добу) підвищення температури до 38 °С.

Температуру і вологість повітря у пташнику вимірюють і реєструють не менше двох разів за добу у трьох точках — в торцях і середині приміщення на рівні голови курчат.

Мінімальна кількість свіжого повітря на 1 кг живої маси курчат в холодний період року 0,7—1,0 м/год, в теплий — 5,5 м3/год. Швидкість руху повітря в зоні розміщення курчат не більше 0,5 м/с в холодний і 0,6 м/с в теплий період року. При зовнішній температурі повітря влітку 28—30 °С для бройлерів старше 9 тижнів допускається підвищення швидкості руху повітря до 1,5 м/с.

Технологія вирощування бройлерів на сітчастій підлозі. На сітчастій підлозі (вічко 16 х 16 мм, діаметр прутка 3—4 мм) розміщують не більше 10 тис. бройлерів. Використовують комплекти обладнання К-П-5-2-0-1, ЦБК-10 і ЦБК-20. Щільність посадки бройлерів, не розділених за статтю, — 35 гол/м2 а розділених — півників 25—30, а курочок 35—40 гол/м2. Площа підлоги на одну голову повинна становити відповідно 290—320 і 266 см2. Фронт годівлі 2 см на голову при бункерних годівницях і 3 см при поздовжніх, фронт напування — 1 см.

У перші 6 днів вирощування навколо брудерів в огорожі настилають папір (шар 6 аркушів), щоденно видаляючи один аркуш з послідом. Через тиждень огорожу навколо брудера знімають, а в кінці місяця вирощування брудери відключають від електричної мережі і піднімають доверху. Температуру повітря в приміщенні підтримують на рівні 30—28 °С.

При вирощуванні бройлерів на сітчастій підлозі без локального обігрівання під брудерами в пташнику підтримують вищу температуру повітря, °С: в перший тиждень вирощування — 34—32, другий — 31—30, третій — 29—25, четвертий — 24—23 і старшим — 19—16.

Інші особливості технології вирощування курчат-бройлерів на сітчастій підлозі такі ж, як і при клітковому вирощуванні (табл. 166).

Таблиця 166.

Режим освітлення пташника

Тиждень вирощування Освітленість, лк

(на рівні годівниць і напувалок)
Тривалість періоду, год
світло темнота
1—2 25 24
3 Поступове зниження до 5 1 2
4—9 5 1 2

 

Технологія вирощування каченят на м'ясо. Застосовують різне вирощування каченят: на підлозі з глибокою підстилкою чи на сітчастій, у кліткових батареях (двох і триярусних), безпересадкове і з переміщенням один чи два рази при використанні потокових технологічних ліній і відгодівельних майданчиків (з 3-тижневого віку). Потокова лінія вирощування каченят на м'ясо з одним переміщенням: з 1-го по 20-й день їх вирощують в одному пташнику чи відділенні, а з 21-го дня до кінця вирощування — в іншому. При двох переміщеннях каченят з 1-го по 18-й день утримують в одному пташнику чи відділенні пташника, з 19-го по 36-й — у другому і з 37-го дня до кінця вирощування — в третьому.

При вирощуванні на підлозі пташники обладнують комплектами КМУ-10 і КМУ-15 чи ОБУ-18. Основний спосіб вирощування м'ясних каченят — на підлозі. Для підстилки, вологість якої не більш як 25 %, використовують тирсу і стружки, солому, сфагновий торф, лушпиння з насіння соняшнику, подрібнені стрижні качанів та інші матеріали. Настилають її шаром 15 см на суху підлогу. Після кожної партії вирощених каченят підстилку змінюють. На вирощування одного каченяти витрачають 6,7 кг підстилки.

Щільність посадки каченят, голів на 1 м2 площі: легких кросів до 5-тижневого віку — 20, з 5- до 9-тижневого — 9,5, а з добового до 9-тижневого віку (безпересадкове вирощування) — 10; важких кросів — до 4-тижневого віку — 16, з 4-го по 8-й тиждень — 7,8 і з добового по 8-тижневий вік — 8 голів.

Фронт напування каченят: у віці до 4 тижнів — 2,5 см, з 4-го по 9-й — 2; з добового по 9-й тиждень — 2 см. Рівень води в напувалках підтримують 1,5—2 см. Напувалки миють не рідше одного разу на день.

Температуру і вологість повітря в пташнику вимірюють не менше двох разів на добу в трьох точках — в торцях і в середині приміщення на рівні голів каченят (табл. 167).

Таблиця 167.

Температура і відносна вологість повітря у пташнику для каченят різного віку

(ОСТ 46138—83)

Вік, тижнів Температура, °С Відносна вологість повітря, %
у приміщенні під брудером
1 26—22 35—26 65—75
2—4 20 25—26 65—75
5—8 16 65—75

Освітлення пташника у першу добу вирощування цілодобове. З другого дня світловий день скорочують щоденно на 45 хв і доводять до 15 год. Освітленість на рівні годівниць і напувалок 15—20 лк. В інший час доби освітленість становить 10 % від норми денного освітлення.

Мінімальна норма надходження свіжого повітря у пташник: в холодний період 0,65 м3/год на 1 кг живої маси каченят, в теплий — 5 м3/год. Швидкість руху повітря в зоні розміщення каченят у холодний період року 0,1—0,5 м/с, в теплий — 0,4— 0,6 м/с. Швидкість руху повітря й концентрацію шкідливих газів вимірюють раз на тиждень у ранкові години. Рівень шуму в пташнику не більше 90 дБ за шкалою шумоміру.

Контролюють ріст зважуванням один раз на тиждень 50 каченят з партії (відібраних методом випадкові вибірки). Одержані дані порівнюють з нормативами живої маси каченят відповідних кросів.

Передзабійне витримування (з урахуванням часу на транспортування до місця забою) становить 4—8 год. Щільність посадки каченят у решітчастих ящиках чи клітках-контейнерах 25 голів на 1 м2 підлоги.

Технологія вирощування гусенят на м'ясо. Застосовують ряд технологій вирощування гусенят на м'ясо з урахуванням пори року і господарських умов.

З добового до 65-денного віку гусенят вирощують на підлозі з підстилкою в закритих приміщеннях без пересадки (по технології для курчат-бройлерів). Вирощують гусенят у секціях по 200—250 голів. Висота сітчастих перегородок 60 см. Норма підстилки на вирощування одного гусеняти 6,5 кг. Використовують комплект обладнання ОГУ-18. Щільність посадки гусенят — по чотири голови на 1 м2 підлоги.

Комбінований спосіб вирощування: з першого по 21—31-й день вирощують у пташнику на підлозі з підстилкою (1,5 кг на голову), а влітку — в літньому таборі під навісом чи на відгодівельному майданчику. Табори розташовують біля водойм з пасовищами, їх ділять на секції по 250—500 гусенят. У секції ставлять годівниці БСУ-0,5 чи СБГ-0,3. Корми роздають роздавачем КУТ-3,5. Напувалки жолобкові з проточною водою (табл. 168).

Таблиця 168.

Фронт годівлі для гусенят при різних типах годівлі, см

 (ОСТ 46137—83)

Вік, тижнів Тип годівлі
сухий комбінований
1—3 (4) 1,5 3
4 (5)—9 2 6

Інший комбінований спосіб: з першого по 20—30-й день гусенят вирощують у переобладнаних кліткових батареях КБМ-2 чи на сітчастій підлозі. Після цього — в приміщенні на глибокій підстилці, а в теплу пору року — в літніх таборах чи на відгодівельних майданчиках.

Гусенят вирощують на м'ясо до 63-денного віку. Годують їх комбікормом, що відповідає ГОСТ 18 211—72, витрачаючи його при сухому типі годівлі на голову 15,7 кг, при комбінованому — комбікорму повнораціонного згодовують 12,5 кг і зелених та соковитих кормів до 25 кг.

Щільність посадки гусенят: у віці 1 — 4 тижні — по 8 голів/м2, а з 5-го по 9-ий тиждень — 4 голови/м2. Фронт напування 2 см. Рівень води в напувалках 1,5—2 см. Мити напувалки слід не рідше одного разу на день. Між годівницями і напувалками відстань не менше 2 м.

Температуру і вологість повітря в пташниках для гусенят вимірюють і реєструють не менше двох разів на добу в трьох точках приміщення на рівні голів гусенят (табл. 169).

Таблиця 169.

Волого-температурний режим у пташнику з гусенятами різного віку

(ОСТ 46137—83)

Вік, тижнів Температура, °С Відносна

вологість, %
у приміщенні під брудером
1—3 (4) 26—22 30 65—75
4 (5)—9 20—18 65—75

Припливно-витяжна вентиляція забезпечує подачу свіжого повітря з розрахунку на 1 кг живої маси гусенят за годину в холодну пору року не менше 0,65 м3, у теплу — 5 м3. Швидкість руху повітря в зоні розміщення гусенят в холодну пору 0,1—0,5 м/с, в теплу — 0,2—0,6 м/с і в спеку — до 1,5 м/с. Швидкість руху повітря і концентрацію шкідливих газів вимірюють один раз на тиждень в ранкові години. Шум у приміщенні не повинен перевищувати 90 дБ. Режим освітлення для гусенят різного віку наведено в таблиці 170.

Таблиця 170.

Режим освітлення для гусенят різного віку

(рекомендації ВНДТІП, 1986)

Вік, днів Тривалість світлового дня, год Освітленість, лк
на рівні годівниць і напувалок в інші години доби
1—7 24 30 10 % від рівня денного освітлення
8—20 16 30 10 % від рівня денного освітлення
21—30 14 30  

Контролюють ріст гусенят через кожні два тижні, зважуючи 50 голів (відбирають методом випадкової вибірки) і порівнюючи фактичну масу з нормативною.

Передзабійна голодна витримка гусей повинна тривати 4—8 год (з урахуванням часу на транспортування) при вільному доступі птиці до води в напувалках. При транспортуванні на забій щільність посадки гусей в тарі становить 12 голів на 1 м2.

Технологія вирощування індиченят на м'ясо. При вирощуванні індиченят на м'ясо застосовують технології з урахуванням господарських можливостей (табл. 171).

Таблиця 171.

Технологія вирощування індиченят на м'ясо

Спосіб вирощування індиченят Варіанти технологій
1 2 3 4 5
тривалість утримання, дні
У кліткових батареях 1—20 1—40 1—55 1—120
На підлозі з глибокою підстилкою 21—120 1—120 41—120 56—120

Спеціалізованих кліткових батарей для вирощування індиченят ще немає, використовують пристосовані КБМ-2, КБН, Р-15, БГО-140. У перші чотири тижні їх вирощують і в кліткових батареях для курчат.

Основний спосіб вирощування — на підлозі із застосуванням комплекту обладнання ІМС-4,5. Розміщують індиченят групами по 250 голів, розділяючи їх сітчастими перегородками (до стелі).

Щільність посадки індиченят на 1 м2підлоги пташника (в кінці вирощування): середніх кросів — 4 голови, важких — 3.

Для підстилки, яку настилають шаром 15 см, використовують ті матеріали, що й при вирощуванні курчат, витрачаючи її 5,7 кг на індиченя. У перший тиждень в зоні розташування індиченят підстилку застилають папером.

Режим освітлення для індиченят наведено в таблиці 172.

Таблиця 172.

Режим освітлення для індиченят

(OCT 46136—83)

Вік, дні Тривалість світлового дня, год Освітленість (на рівні годівниць і напувалок), лк
1—3 24 50
4—20 17 30
21—56 14 15
57 і старше 8 5

Фронт годівлі індиченят середнього кросу — 4, важкого — 5 см, фронт напування — 2 см. До 5-денного віку індиченят годують з листових годівниць, з 6-го по 40-денний — жолобкових, а потім з бункерних. Заповнюють годівниці комбікормом на одну третину.

Доступ індиченят до корму постійний. До 5—7-денного віку індиченят напувають з вакуумних напувалок, які миють щоденно.

Температуру і вологість повітря вимірюють не менше двох разів на добу в торцях і середині пташника на рівні голів індиченят (табл. 173).

Таблиця 173.

Волого-температурний режим у пташнику для індиченят різного віку

(ОСТ 46136—83)

Вік, тижні Температура, °С Відносна вологість повітря, %
в приміщенні під брудерами
1 30—28 37—30 60—70
2—3 27—22 29—25 60—70
4—5 21—19 24—21 60—70
6—17 17—18 60—70
18—23 16 60—70

Свіже повітря подають у пташник за нормами на 1 кг живої маси індиченят за годину: 0,6 м3 у холодну пору року і 5 м3 у теплу, швидкість руху повітря в зоні розміщення індиченят в холодну пору року 0,1—0,5 м/с, в теплу — 0,2—0,6 м/с, в спеку (індиченята старше 9-тижневого віку) — до 1,5 м/с. Рівень шуму в приміщенні не вище 90 дБ за шкалою «А» шумоміра.

Голодна витримка індиків перед забоєм 8—12 год (при вільному доступі до води). При транспортуванні до місця забою їх розміщують у тарі з суцільним дном на 8 голів важких і 12 — середніх кросів.

 

Ви дивилися сторінку - Технологія вирощування м'ясного молодняка сільськогосподарської птиці

Наступна сторінка      - Технологія утримання сільськогосподарської птиці

Попередня сторінка    - Інкубація яєць сільськогосподарської птиці

Повернутися до початку сторінки Технологія вирощування м'ясного молодняка сільськогосподарської птиці

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.