Довідник зооінженера
Довідник зооінженера

Вступ

Корми і технологія їх виробництва

Зелені корми

Грубі корми

Силос

Коренебульбоплоди та баштанні культури

Зернові корми

Кормові відходи технічних виробництв

Харчові відходи

Корми тваринного походження

Корми мікробіологічного походження

Мінеральні добавки

Кормові небілкові азотисті добавки

Вітамінні препарати та антибіотики

Комбіновані корми

Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Годівля великої рогатої худоби

Годівля свиней

Годівля овець

Годівля коней

Годівля сільськогосподарської птиці

Годівля кролів та хутрових звірів

Використання стимуляторів

Основи розведення сільськогосподарських тварин

Генетичні основи селекції

Методи розведення худоби

Мічення тварин і племінний облік

Крупномасштабна селекція

ЕОМ у племінній роботі

«Селекс» у молочному скотарстві

Виставки і виводки племінних тварин

Організаційні форми племінної роботи

Селекція молочної і м'ясної худоби

Загальні напрями і розвиток скотарства

Селекція молочної худоби

Селекція м'ясної худоби

Технологія виробництва молока і яловичини

Технологія виробництва молока

Нормативи технології виробництва молока

Моделювання перспективної технології виробництва молока

Технологія одержання та первинна обробка молока

Контроль за якістю молока

Технологія виробництва яловичини

Свинарство та технологія виробництва свинини

Породи свиней

Племінна робота у свинарстві

Утримання свиней

Технологія вирощування племінного молодняка

Технологія виробництва свинини на промисловій основі

Зоотехнічний облік у свинарстві

Технологія виробництва продукції вівчарства

Основні напрями вівчарства і породи овець

Основні положення племінної роботи

Продукція вівчарства

Технологія вівчарства і системи утримання овець

Технологія годівлі й утримання овець взимку з урахуванням особливостей кормовиробництва

Технологія годівлі й утримання овець влітку

Технологія відтворення стада й вирощування молодняка

Технологія стриження овець і реалізація вовни державі

Організація праці у вівчарстві

Використання собак у вівчарстві

Стандартизація у вівчарстві

Нормативи планування розвитку вівчарства

Технологія виробництва яєць і м'яса птиці

Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

Особливості племінної роботи в птахівництві

Інкубація яєць сільськогосподарської птиці

Технологія вирощування м'ясного молодняка сільськогосподарської птиці

Технологія утримання сільськогосподарської птиці

Конярство

Породи коней

Види продуктивності та використання коней

Відтворення коней

Приміщення й споруди для коней (ОНТП-9-81)

Збруя, упряж та вози

Технологія дрібного тваринництва

Кролівництво

Племінна робота

Технологія утримання і розведення кролів

Продукція кролівництва

Ставове рибництво

Структура рибницьких господарств

Правила експлуатації і догляду за гідротехнічними спорудами

Біологічні особливості основних ставових риб

Технологія вирощування товарної риби в ставках, садках і басейнах

Удобрення ставів

Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу коропа і рослиноїдних риб

Племінна робота в рибництві

Бджільництво

Породи бджіл

Племінна робота в бджільництві

Транспортування і утримання бджіл

Технологія виробництва меду і воску

Використання бджіл для запилення сільськогосподарських культур

Кормова база бджільництва і методи її поліпшення

Організація праці на пасіці

Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Підприємства по осіменінню тварин

Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Технологія і техніка штучного осіменіння тварин

Організація штучного осіменіння

Запліднення і фактори, що йому сприяють

Трансплантація ембріонів

Визначення вагітності в самок сільськогосподарських тварин

Організація родильних відділень

Неплідність і яловість тварин

Оцінка якості сільськогосподарських тварин та м'яса

Визначення вгодованості сільськогосподарських тварин

Оцінка якості м'яса

Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Зоогігієна з проектуванням тваринницьких комплексів

Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Проекти тваринницьких підприємств

Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Утримання тварин у літніх таборах

Основи ветеринарії

Класифікація хвороб

Поняття про патологію органів дихання і травлення в тварин промислових комплексів та їх профілактика

Принципи й організація профілактики травматизму в тваринництві

Поняття про найбільш небезпечні інфекційні й інвазійні захворювання великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин на тваринницьких комплексах і їх профілактика

Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

Механізація та електрифікація тваринництва

Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Машини та обладнання для заготівлі кормів

Машини та обладнання для приготування різних видів кормів

Кормоцехи для приготування кормових сумішей

Машини для роздавання кормів

Машини та обладнання для видалення гною

Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

Обладнання для вирощування та утримання птиці

Обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та його експлуатація

Електрообладнання у тваринництві

Машини і обладнання для стриження та санітарної обробки овець

Технічне обслуговування машин і обладнання на фермах

Планування, організація та управління в тваринництві

Планування виробництва у тваринництві

Організація виробництва продукції тваринництва

Організація праці

Господарський розрахунок

Організація оплати праці

Управління виробництвом у тваринництві

Аналіз виробничої діяльності

Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

Моделювання виробничих процесів

Економіка виробництва тваринницької продукції

Економічні показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Ефективність використання виробничого потенціалу.

Науково-технічний прогрес

Облік у тваринництві

Застосування ЕОМ у тваринництві

Охорона праці і техніка безпеки

Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

Гігієна праці і правила особистої гігієни працівників тваринництва

Техніка безпеки при хімічному способі обробки грубих кормів


   Література
   Карта сайта

Технологія виробництва молока

Нормативи технології виробництва молока. Виробництво молока на промисловій основі базується на закономірностях, нормах біології великої рогатої худоби як виду. Біологічні особливості худоби, в свою чергу, залежать від спадковості, породи, статі, віку тварини, впливу умов утримання. Ефективність промислового виробництва молока залежить від того, наскільки його технічні умови відповідають вимогам тварини, її біологічним нормативам. Технологічні нормативи виробництва молока поділяють на біологічні, технічні й організаційно-економічні. Вони є результатом поглибленого вивчення тварин як засобу виробництва, наукових досліджень і виробничого досвіду.

Зведеними нормативними технологічними документами є загальносоюзні норми технологічного проектування підприємств для великої рогатої худоби (ОНТП-1-77), норми технологічного проектування ветеринарних об'єктів (ОНТП-1-8-81), кормові норми й таблиці, Ветеринарний статут СРСР, інструкції по бонітуванню великої рогатої худоби, оцінці вим'я, вгодованості, ГОСТи, рекомендації Держагропрому, науково-дослідних інститутів тваринництва, ветеринарії та ін.

Моделювання перспективної технології виробництва молока. Виробництво молока на промисловій основі стає економічною необхідністю в умовах інтенсифікації скотарства. Його характерними особливостями й визначальними факторами є спеціалізація, концентрація, рівномірний вихід молока протягом року, потоковість технологічних процесів, вузька спеціалізація праці тваринників, а також обов'язкова наявність оптимальних систем: відтворення й вирощування високопродуктивної худоби; забезпечення кормами; ветеринарно-профілактичного захисту; утримання й експлуатації худоби; планувально-конструктивних рішень; механізації й автоматизації, одержання, обробки й реалізації продукції, наукової організації й оплати праці.

Наведені особливості й фактори ефективності промислового виробництва становлять його біологічну, технологічну, технічну, організаційно-економічну, соціальну й психологічну основу Виходячи з цілісності, ієрархічності й статистично-динамічних якостей, що характеризують будь-яку систему, при ефективному виробництві молока провідними факторами є біолого-технологічні. При цьому враховують, що промисловий спосіб виробництва сільськогосподарської продукції, в тому числі й молока, на відміну від непромислового, характеризується такими ознаками:

великими розмірами спеціалізованої виробничої одиниці, які дають змогу ефективно використовувати засоби виробництва і досягнення науки;

чітко, розробленим технологічним процесом з визначеною системою машин, відселекціонованими, придатними до промислової технології тваринами, який забезпечує необхідний виробничий ритм, а в окремих галузях рівномірний випуск продукції,

зменшенням впливу на технологічний процес умов зовнішнього середовища;

централізацією управління технологічним процесом;

науковою організацією і високою інтенсивністю виробництва, яка забезпечує високу продуктивність праці.

Характеристику технології промислового виробництва молока на сучасних молочних фермах і комплексах з урахуванням основних факторів наведено в таблиці 105.

Таблиця 105.

Характеристика й оцінка оптимальності способу й технології
виробництва молока

Елемент, ознака виробництва Характеристика елемента, ознаки
Біолого-технологічні фактори
Забезпеченість кормами і годівля
Рівень годівлі й продуктивність Надій від середньорічної корови, кг Надій
від корови, кг
Забезпеченість кормами на 1 голову, ц корм. од.
3000 3600 40
3500 4200 44
4000 4800 49
Жива маса перевірених первісток у віці 28—30 міс, кг — 500—550
Вихід телят від 100 корів, голів — 95—100
Принцип нормування годівлі Нормована, збалансована, диференційована, авансована:
індивідуальна
групова
комбінована
Тип годівлі Силосно-коренеплідно-сінно-концентратний
Силосно-сінажно-концентратний
Однотипна цілорічна
Режим годівлі Режимна, фіксована, обмежена за часом
Вільний доступ до кормів
Фіксована, багаторазова
Розведення, вирощування
Порода і бажаний тип худоби Порода: чорно-ряба
              симентальська
              червона степова та ін.
Тип худоби: молочний
                   молочно-м'ясний
Метод розведення Чистопородне
Різні методи схрещування
Метод визначення охоти Візуальний (за ознаками тічки, статевої охоти, в тому числі мічення корови, з допомогою телебачення)
З допомогою вазектомованих бугаїв-маркерів, детекторів охоти
З допомогою бугаїв-пробників
З допомогою корів
З допомогою педометрів (лічильників кроків)
З допомогою натренованих собак
За змінами температури тіла й молока
Електрометричний за електропровідністю цервікального секрету
Радіоімунологічний за вмістом прогестерону в молоці і сироватці крові
Метод штучного осіменіння Ректо-цервікальний
Мано-цервікальний
Метод визначення тільності Ректальний
Рефлексологічний
Застосування алергічного препарату
Лабораторні: радіоімунологічний по визначенню прогестерону в молоці, імунологічні, фізико-хімічні та ін.
Отелення Сезонні, нерівномірні
Цілорічні, рівномірні
Рівень вибракування і строк використання худоби До 20 % — 5—7 лактацій
25—30 % — 3—4 лактації
Понад 30 % первісток
Тривалість виробничо-біологічного циклу корів і вирощування перевірених первісток 365 днів при сервіс-періоді 80 днів
345 днів при сервіс-періоді 60 днів
325 днів при сервіс-періоді 40 днів
Структура стада і принципи ремонту Вирощування перевірених первісток 855—915 днів чи 28—30 міс 50—60 % корів при ремонті стада на основі внутрішньогосподарської спеціалізації
90—95 % корів при ремонті стада на основі міжгосподарської спеціалізації
40—60 % корів при власному ремонті
Принцип вирощування ремонтного поголів'я Зменшення приростів з віком
Помірні середньодобові прирости у перші три місяці, високі — в наступні
Помірні середньодобові прирости до 1,5 року, високі — у нетелей
Помірні прирости до настання статевої зрілості (8—10 міс)
Вирощування при різних приростах по сезонах року
Система виробничого обліку Вищипи на вухах
Татуювання
Випалювання на рогах
Биркування
Нашийники
Таврування холодом
Утримання
Догляд за худобою Індивідуальний
Роздільно-груповий з різновидністю роздільно-цехового
Догляд за принципом:
а) переміщення всього необхідного до тварин
б) переміщення тварин на дільниці догляду
Комбіноване
Принцип формування груп За продуктивністю і часом отелення
За часом отелення
За продуктивністю в попередній лактації
Розмір технологічних груп 25—80 голів
Система утримання (використання пасовищ) Стійлово-пасовищна (табірна)
Цілорічна стійлова
Безпасовищна
Пасовищна
Утримання з урахуванням:  
- фіксації, використання прив'язі Фіксоване
Нефіксоване
Прив'язне
Безприв'язне
Конвеєрне
З фіксацією ззаду
Комбіноване
- активності руху Вигульне
Безвигульне
- організації відпочинку Стійлове
В боксах, комбібоксах
Вільно-вигульне
Станково-візкове
Палетне
В індивідуальних чи групових станках, денниках
- використання підстилки Підстилкове
Безпідстилкове
На незмінюваній підстилці
- співвідношення кількості годівниць і худоби Звичайне (1:1)
Змінно-потокове (1:3, 1:4)
- поєднуваності годівлі, доїння і відпочинку худоби Всі процеси виконуються в стійлі
Годівля, відпочинок — на кормо-вигульних майданчиках
Годівля, відпочинок — у приміщенні
Всі процеси виконуються в спеціалізованих приміщеннях
- характеристики підлоги Утримання на суцільній підлозі
Утримання на щілинній підлозі
Утримання на комбінованій підлозі і майданчиках
Ветеринарна профілактика
Принцип ветеринарної роботи За принципом закритого підприємства
За принципом «все зайнято — все пусто»
Робота при відсутності й наявності інфекційних хвороб
Одержання й обробка молока
Доїння У переносні відра
У молокопровід
У доїльному залі на установці «Ялинка», «Тандем», «Карусель»
Якість молока Сортове, охолоджене, базисної жирності
Сортове, неохолоджене, базисної жирності
Техніко-технологічні фактори
Рівень і принцип механізації Комплексно-механізовані
Комплексно-механізовані з частковою автоматизацією
З стаціонарною технікою
З мобільною технікою
Змішаний
Роздавання кормів Мобільними засобами
Стаціонарними установками
Комбінований спосіб
Техніка видалення гною Скребковими транспортерами
Бульдозерами
Дельта-скреперами
Самопливне (гідрозмив)
Через щілинну підлогу в підпідлогове гноєсховище
Мікроклімат Регульований
Нерегульований
Комбіноване вирішення
Забудова й особливості конструкції приміщень Павільйонна, окремо розміщеними чи з'єднаними галереями приміщеннями
Модульна, широкогабаритними приміщеннями шириною понад 21 м
Моноблочна, одно- чи багатоповерховими приміщеннями
Прямокутна
Радіально-центрова
«Гребінкою»
Стійково-балочна з верхнім поясом з балок, рігелів і ферм
Рамна
Плівкова
За огороджувальними конструкціями:
- закриті опалювані
- закриті неопалювані
- напіввідкриті (тристінні)
- відкриті (тіньові навіси)
- навіси над годівницями
- однопрольотні
- багатопрольотні
За покрівлею:
- односхила
- двосхила
- багатосхила
- з плоскою покрівлею
За обладнанням природного освітлення:
- з вікнами
- із зенітними ліхтарями
- без світлових отворів
Організаційно-економічні фактори
Тип підприємств Товарні
Племінні
Напрям спеціалізації Молочний (до 90 % корів у стаді)
Молочно-м'ясний (50—60 % корів у стаді)
Молочно-м'ясний з повним оборотом стада
Нетельний
Розмір підприємства за чисельністю поголів'я 400—600—800—1000—1200 корів
Організація праці і кваліфікація виконавців Ланкова
Однозмінна
Двозмінна та ін.
Колективний підряд з госпрозрахунком
Економічна ефективність Інтенсивна, високорентабельна з високою продуктивністю праці

Серед способів фіксованого утримання розрізняють такі з типовим і удосконаленим прив'язним утриманням (молочні ферми за типовими проектами прив'язного утримання, ферми дослідного господарства «Українка» НДІ тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР, радгоспів «Артемівський» Харківської області, «Данченський», «Мікауци» Молдавської PCP, з потоково-цеховою організацією виробництва та ін.), з прив'язним конвеєрним утриманням корів з фіксуванням до транспортера водіння чи на платформі (господарства Комі АРСР, птахофабрика ім. Фрунзе Кримської області, ферма колгоспу «Кокнесе» Стучкинського району Латвійської PCP з прив'язно-платформовим утриманням), конвеєрне-станково-візкове і палетне утримання корів (шведська система «Юнікар»); ферми з утриманням худоби при фіксуванні ззаду (ферма радгоспу «Красногвардійський» Ленінградської області, шведська система «Ріхольм»).

Серед систем нефіксованого утримання розрізняють такі: типового і змінно-потокового безприв'язного утримання худоби (ферми дослідних господарств «Кутузівка», ім. Леніна Харківської, колгоспу «Новая жизнь» Білгородської, дослідного господарства «Куркіно» Вологодської, радгоспу «Красная Армия» Харківської, колгоспу ім. Карла Маркса Донецької, дослідного господарства «Рассвет» Запорізької областей; безприв'язного боксового утримання на щілинній чи суцільній підлозі (ферми радгоспів ім. Леніна, «Комунарка», дослідних господарств «Щапово», «Дубровиці» Московської, комплексів «Вершининський», «Пєтуховський», «Лучановський» Томської, учгоспу «Шевченківський» Харківської, комплексів Ростовської областей, Краснодарського краю, Прибалтики, Молдавії та ін.).

На промислових комплексах та фермах застосовують типові й експериментальні технології з фіксованим і нефіксованим утриманням тварин.

Класифікацію сучасних технологій виробництва молока на промисловій основі з урахуванням ступеня їх розробки, виду, призначення, застосування фіксації, прив'язі, типу доїльних установок, способів видалення гною, принципів догляду, поєднуваності у виконанні основних технологічних процесів наведено в таблиці 106.

Таблиця 106.

Класифікація технологій виробництва молока на промисловій основі
з урахуванням фіксації тварин

Фіксоване тримання Номер типового проекту, варіант Нефіксоване утримання Номер типового проекту, варіант
Типові
Прив'язне й індивідуально-групове з доїнням на лінійних установках 819—58/70
819—66/70
819—64
819—255/256
819—254
Безприв'язне на незмінюваній підстилці 819—174
819—188
819—248/249
Прив'язне, роздільно-групове з доїнням на групових доїльних установках 819—314
819—254
Безприв'язне боксове з видаленням гною:
- протоптування тваринами у підпідлогові гноєсховища
- бульдозером
- дельта-скрепером
- самоплавом
819—211—212
819—187
819—200/221
819—227
819—315
819—220
Експериментальні
Прив'язне удосконалене Проект Естонського НДІТВ, комплекс «Рахінге», дослідне господарство «Тарту» Безприв'язне на не змінюваній підстилці Проект НДІ тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР, комплекс «Кутузівка»
Проект ВІЕСГ, комплекс радгоспу «Урожайний» Кримської області Безприв'язне боксове Комплекси: колгоспу ім Леніна Тульської, дослідного господарства «Щапово» Московської радгоспу «Вершининський» Томської, учгоспу «Шевченківський» Харківської областей
Конвеєрно-прив'язне Система Кармановського і Шумилова «Каскад» Безприв'язне змінно-потокове з фіксованою режимною годівлею Проект НДІ тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР, комплекс радгоспу «Красная Армия» Харківської області
Платформенне за проектом Латвійської с.-г академії
Конвеєрне утримання Станково-візкове за системою «Юнікар» фірми «Альфа-лаваль» Проект ЦНІПТІМЕТ комплекс радгоспу «Рассвет» Запорізької і колгоспу «Заповіт Леніна» Дніпропетровської областей
Палетне Безприв'язне Комплекс «Новолипецький» Харківської області
Комбібоксове з фіксацією заду Система «Ріхольм» шведської фірми «Альфа-лаваль» Безприв'язне конвеєрне Комплекс радгоспу «Комунарка-2000» Московської області Колгосп ім. Леніна Великомураш- ківського району Горьковської області

Операційні технології основних процесів наведено в таблицях 107—109.

Таблиця 107.

Карта машинного доїння корів з використанням доїльного агрегату АД-100


Таблиця 108.

Карта роздавання силосу тракторним кормороздавачем


Таблиця 109.

Операційна карта видалення гною


Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Технологія виробництва молока

Наступна сторінка      - Технологія одержання та первинна обробка молока

Попередня сторінка    - Селекція м'ясної худоби

Повернутися до початку сторінки Технологія виробництва молока

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 
Индекс цитирования.