Довідник зооінженера

За ред. М.І.Машкіна.— К.: Урожай, 1989.— 320 с — (Література для кабінету зоотехніка)

 

Технологія виробництва молока

Нормативи технології виробництва молока. Виробництво молока на промисловій основі базується на закономірностях, нормах біології великої рогатої худоби як виду. Біологічні особливості худоби, в свою чергу, залежать від спадковості, породи, статі, віку тварини, впливу умов утримання. Ефективність промислового виробництва молока залежить від того, наскільки його технічні умови відповідають вимогам тварини, її біологічним нормативам. Технологічні нормативи виробництва молока поділяють на біологічні, технічні й організаційно-економічні. Вони є результатом поглибленого вивчення тварин як засобу виробництва, наукових досліджень і виробничого досвіду.

Зведеними нормативними технологічними документами є загальносоюзні норми технологічного проектування підприємств для великої рогатої худоби (ОНТП-1-77), норми технологічного проектування ветеринарних об'єктів (ОНТП-1-8-81), кормові норми й таблиці, Ветеринарний статут СРСР, інструкції по бонітуванню великої рогатої худоби, оцінці вим'я, вгодованості, ГОСТи, рекомендації Держагропрому, науково-дослідних інститутів тваринництва, ветеринарії та ін.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Моделювання перспективної технології виробництва молока. Виробництво молока на промисловій основі стає економічною необхідністю в умовах інтенсифікації скотарства. Його характерними особливостями й визначальними факторами є спеціалізація, концентрація, рівномірний вихід молока протягом року, потоковість технологічних процесів, вузька спеціалізація праці тваринників, а також обов'язкова наявність оптимальних систем: відтворення й вирощування високопродуктивної худоби; забезпечення кормами; ветеринарно-профілактичного захисту; утримання й експлуатації худоби; планувально-конструктивних рішень; механізації й автоматизації, одержання, обробки й реалізації продукції, наукової організації й оплати праці.

Наведені особливості й фактори ефективності промислового виробництва становлять його біологічну, технологічну, технічну, організаційно-економічну, соціальну й психологічну основу Виходячи з цілісності, ієрархічності й статистично-динамічних якостей, що характеризують будь-яку систему, при ефективному виробництві молока провідними факторами є біолого-технологічні. При цьому враховують, що промисловий спосіб виробництва сільськогосподарської продукції, в тому числі й молока, на відміну від непромислового, характеризується такими ознаками:

великими розмірами спеціалізованої виробничої одиниці, які дають змогу ефективно використовувати засоби виробництва і досягнення науки;

чітко, розробленим технологічним процесом з визначеною системою машин, відселекціонованими, придатними до промислової технології тваринами, який забезпечує необхідний виробничий ритм, а в окремих галузях рівномірний випуск продукції,

зменшенням впливу на технологічний процес умов зовнішнього середовища;

централізацією управління технологічним процесом;

науковою організацією і високою інтенсивністю виробництва, яка забезпечує високу продуктивність праці.

Характеристику технології промислового виробництва молока на сучасних молочних фермах і комплексах з урахуванням основних факторів наведено в таблиці 105.

Таблиця 105.

Характеристика й оцінка оптимальності способу й технології виробництва молока

Елемент, ознака виробництва Характеристика елемента, ознаки
Біолого-технологічні фактори
Забезпеченість кормами і годівля
Рівень годівлі й продуктивність Надій від середньорічної корови, кг Надій

від корови, кг
Забезпеченість кормами на 1 голову, ц корм. од.
3000 3600 40
3500 4200 44
4000 4800 49
Жива маса перевірених первісток у віці 28—30 міс, кг — 500—550
Вихід телят від 100 корів, голів — 95—100
Принцип нормування годівлі Нормована, збалансована, диференційована, авансована:
індивідуальна
групова
комбінована
Тип годівлі Силосно-коренеплідно-сінно-концентратний
Силосно-сінажно-концентратний
Однотипна цілорічна
Режим годівлі Режимна, фіксована, обмежена за часом
Вільний доступ до кормів
Фіксована, багаторазова
Розведення, вирощування
Порода і бажаний тип худоби Порода: чорно-ряба
              симентальська
              червона степова та ін.
Тип худоби: молочний
                   молочно-м'ясний
Метод розведення Чистопородне
Різні методи схрещування
Метод визначення охоти Візуальний (за ознаками тічки, статевої охоти, в тому числі мічення корови, з допомогою телебачення)
З допомогою вазектомованих бугаїв-маркерів, детекторів охоти
З допомогою бугаїв-пробників
З допомогою корів
З допомогою педометрів (лічильників кроків)
З допомогою натренованих собак
За змінами температури тіла й молока
Електрометричний за електропровідністю цервікального секрету
Радіоімунологічний за вмістом прогестерону в молоці і сироватці крові
Метод штучного осіменіння Ректо-цервікальний
Мано-цервікальний
Метод визначення тільності Ректальний
Рефлексологічний
Застосування алергічного препарату
Лабораторні: радіоімунологічний по визначенню прогестерону в молоці, імунологічні, фізико-хімічні та ін.
Отелення Сезонні, нерівномірні
Цілорічні, рівномірні
Рівень вибракування і строк використання худоби До 20 % — 5—7 лактацій
25—30 % — 3—4 лактації
Понад 30 % первісток
Тривалість виробничо-біологічного циклу корів і вирощування перевірених первісток 365 днів при сервіс-періоді 80 днів
345 днів при сервіс-періоді 60 днів
325 днів при сервіс-періоді 40 днів
Структура стада і принципи ремонту Вирощування перевірених первісток 855—915 днів чи 28—30 міс 50—60 % корів при ремонті стада на основі внутрішньогосподарської спеціалізації
90—95 % корів при ремонті стада на основі міжгосподарської спеціалізації
40—60 % корів при власному ремонті
Принцип вирощування ремонтного поголів'я Зменшення приростів з віком
Помірні середньодобові прирости у перші три місяці, високі — в наступні
Помірні середньодобові прирости до 1,5 року, високі — у нетелей
Помірні прирости до настання статевої зрілості (8—10 міс)
Вирощування при різних приростах по сезонах року
Система виробничого обліку Вищипи на вухах
Татуювання
Випалювання на рогах
Биркування
Нашийники
Таврування холодом
Утримання
Догляд за худобою Індивідуальний
Роздільно-груповий з різновидністю роздільно-цехового
Догляд за принципом:

а) переміщення всього необхідного до тварин

б) переміщення тварин на дільниці догляду
Комбіноване
Принцип формування груп За продуктивністю і часом отелення
За часом отелення
За продуктивністю в попередній лактації
Розмір технологічних груп 25—80 голів
Система утримання (використання пасовищ) Стійлово-пасовищна (табірна)
Цілорічна стійлова
Безпасовищна
Пасовищна
Утримання з урахуванням:  
- фіксації, використання прив'язі Фіксоване
Нефіксоване
Прив'язне
Безприв'язне
Конвеєрне
З фіксацією ззаду
Комбіноване
- активності руху Вигульне
Безвигульне
- організації відпочинку Стійлове
В боксах, комбібоксах
Вільно-вигульне
Станково-візкове
Палетне
В індивідуальних чи групових станках, денниках
- використання підстилки Підстилкове
Безпідстилкове
На незмінюваній підстилці
- співвідношення кількості годівниць і худоби Звичайне (1:1)
Змінно-потокове (1:3, 1:4)
- поєднуваності годівлі, доїння і відпочинку худоби Всі процеси виконуються в стійлі
Годівля, відпочинок — на кормо-вигульних майданчиках
Годівля, відпочинок — у приміщенні
Всі процеси виконуються в спеціалізованих приміщеннях
- характеристики підлоги Утримання на суцільній підлозі
Утримання на щілинній підлозі
Утримання на комбінованій підлозі і майданчиках
Ветеринарна профілактика
Принцип ветеринарної роботи За принципом закритого підприємства
За принципом «все зайнято — все пусто»
Робота при відсутності й наявності інфекційних хвороб
Одержання й обробка молока
Доїння У переносні відра
У молокопровід
У доїльному залі на установці «Ялинка», «Тандем», «Карусель»
Якість молока Сортове, охолоджене, базисної жирності
Сортове, неохолоджене, базисної жирності
Техніко-технологічні фактори
Рівень і принцип механізації Комплексно-механізовані
Комплексно-механізовані з частковою автоматизацією
З стаціонарною технікою
З мобільною технікою
Змішаний
Роздавання кормів Мобільними засобами
Стаціонарними установками
Комбінований спосіб
Техніка видалення гною Скребковими транспортерами
Бульдозерами
Дельта-скреперами
Самопливне (гідрозмив)
Через щілинну підлогу в підпідлогове гноєсховище
Мікроклімат Регульований
Нерегульований
Комбіноване вирішення
Забудова й особливості конструкції приміщень Павільйонна, окремо розміщеними чи з'єднаними галереями приміщеннями
Модульна, широкогабаритними приміщеннями шириною понад 21 м
Моноблочна, одно- чи багатоповерховими приміщеннями
Прямокутна
Радіально-центрова
«Гребінкою»
Стійково-балочна з верхнім поясом з балок, рігелів і ферм
Рамна
Плівкова
За огороджувальними конструкціями:
- закриті опалювані
- закриті неопалювані
- напіввідкриті (тристінні)
- відкриті (тіньові навіси)
- навіси над годівницями
- однопрольотні
- багатопрольотні
За покрівлею:
- односхила
- двосхила
- багатосхила
- з плоскою покрівлею
За обладнанням природного освітлення:
- з вікнами
- із зенітними ліхтарями
- без світлових отворів
Організаційно-економічні фактори
Тип підприємств Товарні
Племінні
Напрям спеціалізації Молочний (до 90 % корів у стаді)
Молочно-м'ясний (50—60 % корів у стаді)
Молочно-м'ясний з повним оборотом стада
Нетельний
Розмір підприємства за чисельністю поголів'я 400—600—800—1000—1200 корів
Організація праці і кваліфікація виконавців Ланкова
Однозмінна
Двозмінна та ін.
Колективний підряд з госпрозрахунком
Економічна ефективність Інтенсивна, високорентабельна з високою продуктивністю праці

Серед способів фіксованого утримання розрізняють такі з типовим і удосконаленим прив'язним утриманням (молочні ферми за типовими проектами прив'язного утримання, ферми дослідного господарства «Українка» НДІ тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР, радгоспів «Артемівський» Харківської області, «Данченський», «Мікауци» Молдавської PCP, з потоково-цеховою організацією виробництва та ін.), з прив'язним конвеєрним утриманням корів з фіксуванням до транспортера водіння чи на платформі (господарства Комі АРСР, птахофабрика ім. Фрунзе Кримської області, ферма колгоспу «Кокнесе» Стучкинського району Латвійської PCP з прив'язно-платформовим утриманням), конвеєрне-станково-візкове і палетне утримання корів (шведська система «Юнікар»); ферми з утриманням худоби при фіксуванні ззаду (ферма радгоспу «Красногвардійський» Ленінградської області, шведська система «Ріхольм»).

Серед систем нефіксованого утримання розрізняють такі: типового і змінно-потокового безприв'язного утримання худоби (ферми дослідних господарств «Кутузівка», ім. Леніна Харківської, колгоспу «Новая жизнь» Білгородської, дослідного господарства «Куркіно» Вологодської, радгоспу «Красная Армия» Харківської, колгоспу ім. Карла Маркса Донецької, дослідного господарства «Рассвет» Запорізької областей; безприв'язного боксового утримання на щілинній чи суцільній підлозі (ферми радгоспів ім. Леніна, «Комунарка», дослідних господарств «Щапово», «Дубровиці» Московської, комплексів «Вершининський», «Пєтуховський», «Лучановський» Томської, учгоспу «Шевченківський» Харківської, комплексів Ростовської областей, Краснодарського краю, Прибалтики, Молдавії та ін.).

На промислових комплексах та фермах застосовують типові й експериментальні технології з фіксованим і нефіксованим утриманням тварин.

Класифікацію сучасних технологій виробництва молока на промисловій основі з урахуванням ступеня їх розробки, виду, призначення, застосування фіксації, прив'язі, типу доїльних установок, способів видалення гною, принципів догляду, поєднуваності у виконанні основних технологічних процесів наведено в таблиці 106.

Таблиця 106.

Класифікація технологій виробництва молока на промисловій основі з урахуванням фіксації тварин

Фіксоване тримання Номер типового проекту, варіант Нефіксоване утримання Номер типового проекту, варіант
Типові
Прив'язне й індивідуально-групове з доїнням на лінійних установках 819—58/70
819—66/70
819—64
819—255/256
819—254
Безприв'язне на незмінюваній підстилці 819—174
819—188
819—248/249
Прив'язне, роздільно-групове з доїнням на групових доїльних установках 819—314
819—254
Безприв'язне боксове з видаленням гною:
- протоптування тваринами у підпідлогові гноєсховища
- бульдозером
- дельта-скрепером
- самоплавом
819—211—212
819—187
819—200/221
819—227
819—315
819—220
Експериментальні
Прив'язне удосконалене Проект Естонського НДІТВ, комплекс «Рахінге», дослідне господарство «Тарту» Безприв'язне на не змінюваній підстилці Проект НДІ тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР, комплекс «Кутузівка»
Проект ВІЕСГ, комплекс радгоспу «Урожайний» Кримської області Безприв'язне боксове Комплекси: колгоспу ім Леніна Тульської, дослідного господарства «Щапово» Московської радгоспу «Вершининський» Томської, учгоспу «Шевченківський» Харківської областей
Конвеєрно-прив'язне Система Кармановського і Шумилова «Каскад» Безприв'язне змінно-потокове з фіксованою режимною годівлею Проект НДІ тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР, комплекс радгоспу «Красная Армия» Харківської області
Платформенне за проектом Латвійської с.-г академії
Конвеєрне утримання Станково-візкове за системою «Юнікар» фірми «Альфа-лаваль» Проект ЦНІПТІМЕТ комплекс радгоспу «Рассвет» Запорізької і колгоспу «Заповіт Леніна» Дніпропетровської областей
Палетне Безприв'язне Комплекс «Новолипецький» Харківської області
Комбібоксове з фіксацією заду Система «Ріхольм» шведської фірми «Альфа-лаваль» Безприв'язне конвеєрне Комплекс радгоспу «Комунарка-2000» Московської області Колгосп ім. Леніна Великомурашківського району Горьковської області

Операційні технології основних процесів наведено в таблицях 107—109.

Таблиця 107.

Карта машинного доїння корів з використанням доїльного агрегату АД-100

Таблиця 108.

Карта роздавання силосу тракторним кормороздавачем

Таблиця 109.

Операційна карта видалення гною

 

Ви дивилися сторінку - Технологія виробництва молока

Наступна сторінка      - Технологія одержання та первинна обробка молока

Попередня сторінка    - Селекція м'ясної худоби

Повернутися до початку сторінки Технологія виробництва молока

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.