Скотный двор Скотный двор

Довідник зооінженера

 

Довідник зооінженера

Вступ

Корми і технологія їх виробництва

Зелені корми

Грубі корми

Силос

Коренебульбоплоди та баштанні культури

Зернові корми

Кормові відходи технічних виробництв

Харчові відходи

Корми тваринного походження

Корми мікробіологічного походження

Мінеральні добавки

Кормові небілкові азотисті добавки

Вітамінні препарати та антибіотики

Комбіновані корми

Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Годівля великої рогатої худоби

Годівля свиней

Годівля овець

Годівля коней

Годівля сільськогосподарської птиці

Годівля кролів та хутрових звірів

Використання стимуляторів

Основи розведення сільськогосподарських тварин

Генетичні основи селекції

Методи розведення худоби

Мічення тварин і племінний облік

Крупномасштабна селекція

ЕОМ у племінній роботі

«Селекс» у молочному скотарстві

Виставки і виводки племінних тварин

Організаційні форми племінної роботи

Селекція молочної і м'ясної худоби

Загальні напрями і розвиток скотарства

Селекція молочної худоби

Селекція м'ясної худоби

Технологія виробництва молока і яловичини

Технологія виробництва молока

Нормативи технології виробництва молока

Моделювання перспективної технології виробництва молока

Технологія одержання та первинна обробка молока

Контроль за якістю молока

Технологія виробництва яловичини

Свинарство та технологія виробництва свинини

Породи свиней

Племінна робота у свинарстві

Утримання свиней

Технологія вирощування племінного молодняка

Технологія виробництва свинини на промисловій основі

Зоотехнічний облік у свинарстві

Технологія виробництва продукції вівчарства

Основні напрями вівчарства і породи овець

Основні положення племінної роботи

Продукція вівчарства

Технологія вівчарства і системи утримання овець

Технологія годівлі й утримання овець взимку з урахуванням особливостей кормовиробництва

Технологія годівлі й утримання овець влітку

Технологія відтворення стада й вирощування молодняка

Технологія стриження овець і реалізація вовни державі

Організація праці у вівчарстві

Використання собак у вівчарстві

Стандартизація у вівчарстві

Нормативи планування розвитку вівчарства

Технологія виробництва яєць і м'яса птиці

Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

Особливості племінної роботи в птахівництві

Інкубація яєць сільськогосподарської птиці

Технологія вирощування м'ясного молодняка сільськогосподарської птиці

Технологія утримання сільськогосподарської птиці

Конярство

Породи коней

Види продуктивності та використання коней

Відтворення коней

Приміщення й споруди для коней (ОНТП-9-81)

Збруя, упряж та вози

Технологія дрібного тваринництва

Кролівництво

Племінна робота

Технологія утримання і розведення кролів

Продукція кролівництва

Ставове рибництво

Структура рибницьких господарств

Правила експлуатації і догляду за гідротехнічними спорудами

Біологічні особливості основних ставових риб

Технологія вирощування товарної риби в ставках, садках і басейнах

Удобрення ставів

Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу коропа і рослиноїдних риб

Племінна робота в рибництві

Бджільництво

Породи бджіл

Племінна робота в бджільництві

Транспортування і утримання бджіл

Технологія виробництва меду і воску

Використання бджіл для запилення сільськогосподарських культур

Кормова база бджільництва і методи її поліпшення

Організація праці на пасіці

Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Підприємства по осіменінню тварин

Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Технологія і техніка штучного осіменіння тварин

Організація штучного осіменіння

Запліднення і фактори, що йому сприяють

Трансплантація ембріонів

Визначення вагітності в самок сільськогосподарських тварин

Організація родильних відділень

Неплідність і яловість тварин

Оцінка якості сільськогосподарських тварин та м'яса

Визначення вгодованості сільськогосподарських тварин

Оцінка якості м'яса

Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Зоогігієна з проектуванням тваринницьких комплексів

Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Проекти тваринницьких підприємств

Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Утримання тварин у літніх таборах

Основи ветеринарії

Класифікація хвороб

Поняття про патологію органів дихання і травлення в тварин промислових комплексів та їх профілактика

Принципи й організація профілактики травматизму в тваринництві

Поняття про найбільш небезпечні інфекційні й інвазійні захворювання великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин на тваринницьких комплексах і їх профілактика

Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

Механізація та електрифікація тваринництва

Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Машини та обладнання для заготівлі кормів

Машини та обладнання для приготування різних видів кормів

Кормоцехи для приготування кормових сумішей

Машини для роздавання кормів

Машини та обладнання для видалення гною

Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

Обладнання для вирощування та утримання птиці

Обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та його експлуатація

Електрообладнання у тваринництві

Машини і обладнання для стриження та санітарної обробки овець

Технічне обслуговування машин і обладнання на фермах

Планування, організація та управління в тваринництві

Планування виробництва у тваринництві

Організація виробництва продукції тваринництва

Організація праці

Господарський розрахунок

Організація оплати праці

Управління виробництвом у тваринництві

Аналіз виробничої діяльності

Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

Моделювання виробничих процесів

Економіка виробництва тваринницької продукції

Економічні показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Ефективність використання виробничого потенціалу.

Науково-технічний прогрес

Облік у тваринництві

Застосування ЕОМ у тваринництві

Охорона праці і техніка безпеки

Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

Гігієна праці і правила особистої гігієни працівників тваринництва

Техніка безпеки при хімічному способі обробки грубих кормів

Література

Карта сайта

 

Технологія утримання і розведення кролів

Найбільш поширене утримання кролів у клітках, шедах та в спеціальних закритих приміщеннях-крільчатниках.

Утримання кролів у клітках широко розповсюджене в присадибних господарствах кролівників-любителів. В таких умовах кролі весь рік знаходяться у стаціонарних чи переносних клітках, розташованих під відкритим небом. Конструкції кліток для утримання кролів різноманітні. їх роблять з дерева, цегли, саману та інших матеріалів.

Недоліками зовнішньокліткового утримання є великі затрати ручної праці і часу на догляд за кролями, а також залежність відтворення від сезону року.

Утримання кролів у шедах широко застосовують у великих господарствах.

Шеди — це навіси чи легкі сараї з каркасом з дерев'яних, металевих чи залізобетонних матеріалів та покрівлею з шиферу, заліза чи іншого матеріалу. Температура і вологість повітря в шедах близькі до атмосферних.

Одноярусні шеди для утримання кролів (типовий проект № 806—23) — це довгий навіс з поздовжнім проходом по середині, по обидва боки від якого розташовані ряди кліток. Опорні конструкції шедів виготовляють з дерева чи залізобетону. Покрівля шеда двосхила з азбоцементних листів. Клітки в шедах розміром 90 х 70 х 40 см, виготовляють їх з металевої оцинкованої сітки.

У деяких господарствах застосовують двоярусні шеди, які мають вигляд довгого сарая з проходом по середині і двома рядами кліток по боках, розташованих у два яруси. Покрівля двосхила, з поздовжньою фрамугою по обидва боки від середнього проходу для освітлення приміщення. Середній прохід шеда має ширину 120—130 см, закінчується він дверми в торцевих стінках шеда. Стіни шеда утворені зовнішніми (задніми) стінками кліток, в яких є невеликі віконця з решітками, взимку їх закривають відкидними дверцятами. Між клітками верхнього і нижнього ярусів закріплюють похило до стін шеда підлогу через прорізи-люки в стінках шеда. З внутрішнього боку кліток роблять дверцята і навішують годівниці й напувалки. Вздовж середнього проходу шеда обладнують підвісну дорогу для вагонеток, в яких підвозять корми.

Шедова система утримання кролів значною мірою сприяє підвищенню продуктивності праці кролівників, дає змогу механізувати деякі виробничі процеси, краще зіахищає кролів від негоди. Проте в шедах неможливо повністю механізувати всі виробничі процеси у кролівництві, що не дає змоги перевести галузь на промислову основу.

У великих спеціалізованих кролівничих господарствах створені ферми, в яких кролів утримують цілорічно в закритих приміщеннях з регульованим мікрокліматом. Це дає змогу ритмічно протягом року виробляти продукцію кролівництва, що сприяє підвищенню виходу продукції від однієї кролематки, скороченню затрат праці й кормів на одиницю продукції.

Досвід експлуатації таких крільчатників свідчить, що мікроклімат у них повинен бути обмежений такими параметрами: температура 14—18 °С (взимку 8 °С, влітку — до 25 °С); вологість повітря 60— 80 %; тривалість світлового дня 14— 17 год; швидкість руху повітря на рівні підлоги приміщення не повинна перевищувати 0,3 м/с, вміст аміаку у повітрі — не більш як 0,01 мл/л.

Годують кролів у закритих крільчатниках гранульованими кормами, які розвозять візками, що рухаються по рейках у кормових проходах, бункерні годівниці завантажують на 3—8 днів. Напувають кролів з напувалок. Приміщення опалюють електрокалориферами.

На кролефермі регулярно одержують по 5—6 окролів за рік. Один робітник ферми доглядає у 2—2,5 раза більше кролів основного стада, ніж у більшості інших племінних кролівницьких господарств. Технологія розведення кролів зумовлена з одного боку їх біологічними особливостями, а з іншого — системою утримання. Кролів пізньоспілих порід (білий велетень, сірий велетень) слід парувати після 5-місячного віку, а скороспілих (радянська шиншила, сріблястий, каліфорнійська та ін.) з 4-місячного віку. Племінне використання самок і самців звичайно триває три роки, цінних тварин можна використовувати до п'яти років.

Навантаження на одного самця залежить від чисельності кролематок у господарстві, звичайно воно знаходиться у межах 5—10 самок. Парування влітку краще проводити рано вранці чи ввечері, а взимку вдень. За день самець повинен покрити чотири самки (дві вранці та дві — ввечері). Для парування самку підсаджують до самця. Дату парування і номер самця відразу ж записують у трафаретку чи картку самки, а номер спарованої самки — у трафаретку самця.

Контрольне парування проводять через п'ять днів. Діагностують вагітність прощупуванням на 13—15-й день після парування. Вагітність самок триває в середньому 30-днів (28—34 дні). За 6—7 днів до окролу у клітках розміщують чисті, продезинфіковані гніздові ящики (маточники) 3 підстилкою з дерев'яних стружок чи соломи. Під час окролу і після нього у самок постійно повинна бути вода.

Окрол триває від 10 хв до 1 год. Одна самка народжує 5—9 кроленят, максимально до 14. Відразу після окролу перевіряють і підправляють гнізда, забирають слабких і мертвих кроленят. Кроленят з великих гнізд підсаджують до самок, які мають мало кроленят.

При народженні жива маса кроленят становить 40—70 г, за перший тиждень життя вона подвоюється, на 10—14-й день їх маса досягає 130—260 г, і вони починають бачити. На 17—20-й день жива маса кроленят досягає 250—500 г, відбувається зміна зубів, вони виходять з гнізда і починають їсти корми. На 22—26-й день жива маса кроленят становить 380—700 г.

У віці 28—30 днів у кроленят закінчується зміна зубів, їх жива маса, порівняно з масою при народженні, збільшується в 10 разів. У цей час при ущільнених окролах кроленят відсаджують (якщо самка спарована на 2—3-й день після окролу). При відлученні у віці 45 днів нормально розвинуті кроленята мають живу масу 700—1500 г.

Після відлучення кроленят розділяють за статтю, віком, розвитком і розміщують у групових клітках чи в клітках для дорослих тварин. Площа підлоги повинна становити не менше 0,15—0,20 м2 на голову, у клітках — 0,08—0,2 м2.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Технологія утримання і розведення кролів

Наступна сторінка -      Продукція кролівництва

Попередня сторінка -    Кролівництво. Племінна робота

Повернутися
до початку сторінки -   
Технологія утримання і розведення кролів

 

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.