Довідник зооінженера
Довідник зооінженера

Вступ

Корми і технологія їх виробництва

Зелені корми

Грубі корми

Силос

Коренебульбоплоди та баштанні культури

Зернові корми

Кормові відходи технічних виробництв

Харчові відходи

Корми тваринного походження

Корми мікробіологічного походження

Мінеральні добавки

Кормові небілкові азотисті добавки

Вітамінні препарати та антибіотики

Комбіновані корми

Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Годівля великої рогатої худоби

Годівля свиней

Годівля овець

Годівля коней

Годівля сільськогосподарської птиці

Годівля кролів та хутрових звірів

Використання стимуляторів

Основи розведення сільськогосподарських тварин

Генетичні основи селекції

Методи розведення худоби

Мічення тварин і племінний облік

Крупномасштабна селекція

ЕОМ у племінній роботі

«Селекс» у молочному скотарстві

Виставки і виводки племінних тварин

Організаційні форми племінної роботи

Селекція молочної і м'ясної худоби

Загальні напрями і розвиток скотарства

Селекція молочної худоби

Селекція м'ясної худоби

Технологія виробництва молока і яловичини

Технологія виробництва молока

Нормативи технології виробництва молока

Моделювання перспективної технології виробництва молока

Технологія одержання та первинна обробка молока

Контроль за якістю молока

Технологія виробництва яловичини

Свинарство та технологія виробництва свинини

Породи свиней

Племінна робота у свинарстві

Утримання свиней

Технологія вирощування племінного молодняка

Технологія виробництва свинини на промисловій основі

Зоотехнічний облік у свинарстві

Технологія виробництва продукції вівчарства

Основні напрями вівчарства і породи овець

Основні положення племінної роботи

Продукція вівчарства

Технологія вівчарства і системи утримання овець

Технологія годівлі й утримання овець взимку з урахуванням особливостей кормовиробництва

Технологія годівлі й утримання овець влітку

Технологія відтворення стада й вирощування молодняка

Технологія стриження овець і реалізація вовни державі

Організація праці у вівчарстві

Використання собак у вівчарстві

Стандартизація у вівчарстві

Нормативи планування розвитку вівчарства

Технологія виробництва яєць і м'яса птиці

Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

Особливості племінної роботи в птахівництві

Інкубація яєць сільськогосподарської птиці

Технологія вирощування м'ясного молодняка сільськогосподарської птиці

Технологія утримання сільськогосподарської птиці

Конярство

Породи коней

Види продуктивності та використання коней

Відтворення коней

Приміщення й споруди для коней (ОНТП-9-81)

Збруя, упряж та вози

Технологія дрібного тваринництва

Кролівництво

Племінна робота

Технологія утримання і розведення кролів

Продукція кролівництва

Ставове рибництво

Структура рибницьких господарств

Правила експлуатації і догляду за гідротехнічними спорудами

Біологічні особливості основних ставових риб

Технологія вирощування товарної риби в ставках, садках і басейнах

Удобрення ставів

Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу коропа і рослиноїдних риб

Племінна робота в рибництві

Бджільництво

Породи бджіл

Племінна робота в бджільництві

Транспортування і утримання бджіл

Технологія виробництва меду і воску

Використання бджіл для запилення сільськогосподарських культур

Кормова база бджільництва і методи її поліпшення

Організація праці на пасіці

Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Підприємства по осіменінню тварин

Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Технологія і техніка штучного осіменіння тварин

Організація штучного осіменіння

Запліднення і фактори, що йому сприяють

Трансплантація ембріонів

Визначення вагітності в самок сільськогосподарських тварин

Організація родильних відділень

Неплідність і яловість тварин

Оцінка якості сільськогосподарських тварин та м'яса

Визначення вгодованості сільськогосподарських тварин

Оцінка якості м'яса

Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Зоогігієна з проектуванням тваринницьких комплексів

Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Проекти тваринницьких підприємств

Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Утримання тварин у літніх таборах

Основи ветеринарії

Класифікація хвороб

Поняття про патологію органів дихання і травлення в тварин промислових комплексів та їх профілактика

Принципи й організація профілактики травматизму в тваринництві

Поняття про найбільш небезпечні інфекційні й інвазійні захворювання великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин на тваринницьких комплексах і їх профілактика

Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

Механізація та електрифікація тваринництва

Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Машини та обладнання для заготівлі кормів

Машини та обладнання для приготування різних видів кормів

Кормоцехи для приготування кормових сумішей

Машини для роздавання кормів

Машини та обладнання для видалення гною

Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

Обладнання для вирощування та утримання птиці

Обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та його експлуатація

Електрообладнання у тваринництві

Машини і обладнання для стриження та санітарної обробки овець

Технічне обслуговування машин і обладнання на фермах

Планування, організація та управління в тваринництві

Планування виробництва у тваринництві

Організація виробництва продукції тваринництва

Організація праці

Господарський розрахунок

Організація оплати праці

Управління виробництвом у тваринництві

Аналіз виробничої діяльності

Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

Моделювання виробничих процесів

Економіка виробництва тваринницької продукції

Економічні показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Ефективність використання виробничого потенціалу.

Науково-технічний прогрес

Облік у тваринництві

Застосування ЕОМ у тваринництві

Охорона праці і техніка безпеки

Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

Гігієна праці і правила особистої гігієни працівників тваринництва

Техніка безпеки при хімічному способі обробки грубих кормів


   Література
   Карта сайта

Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Одержання сперми від бугаїв. Нині для одержання сперми від бугаїв використовують два зразки штучних вагін: укорочену з одноразовим спермоприймачем з поліетиленової плівки і штучну вагіну зразка 1942 р.

При одержанні сперми від бугаїв використовують станки конструкції науково-дослідного інституту тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР, ВІТ, Литовського науково-дослідного інституту тваринництва і ветеринарії.

Сперму від бугая одержують у манежі через 2 год після годівлі й напування згідно із затвердженим графіком.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Одержання сперми від кнурів. Для одержання сперми від кнурів використовують гумову штучну вагіну. Сперму від хряка одержують на чучело свині, виготовлене з дерева чи металевих труб. Довжина чучела з дерева до 150 см, ширина 27—30, висота 36—40; висота від підлоги до корпуса — 20 см. В чучелі влаштоване гніздо для штучної вагіни.

Одержання сперми від баранів. Сперму від баранів одержують у штучну вагіну зразка 1942 р. Садку барана на вівцематку (чи валуха) проводять у станку, в якому є дерев'яний настил і стойка, в якій фіксують шию вівці (чи валуха).

Одержання сперми від жеребців. Сперму від жеребців одержують у штучну вагіну зразка 1952 р. Для одержання сперми в станок ставлять кобилу в охоті або флегматичного норову. На неї надівають парувальну шлею. При садці жеребця штучну вагіну притискують до крупа кобили з правого боку і нахиляють широкий кінець вагіни на 30—35°.

Одержання сперми від птиці. Від півнів, гусаків та селезнів одержують сперму з допомогою масажу нижньої частини тіла в ділянці живота і поперекової частини спини. Масажують 5—10 с. Сперму збирають у маленьку склянку чи широку пробірку.

Від індиків сперму одержують асканійським методом у спеціальному станку. Для природного збудження самця використовують індичку, яку фіксують у яйцеподібному заглибленні станка й накривають сітчастим щитком. При вигляді самки у станку самець збуджується і робить пробу до спаровування, легке поглажування м'якої частини живота в цей час приводить до швидкого виділення сперми, яку збирають у пробірку.

Основні показники якості сперми самців різних видів тварин наведено у таблиці 202.

Таблиця 202.

Основні показники якості сперми самців різних видів тварин

Вид самця

Об'єм еякуляту, мл

Концентрація сперміїв у 1 мл, млрд.

Загальна кількість сперміїв у еякуляті, млрд.

Бугай

4—5 1,0—1,4 4—10

Баран

1—2 2,0—4,0 2—10

Кнур

150—300 0,1—0,2 20—80

Жеребець

50—120 0,1—0,2 6—15

 

Технологія розрідження й кріоконсервації сперми. Якщо після попередньої оцінки сперма плідника визнана придатною для осіменіння, її безпосередньо у спермоприймачі розріджують у пропорції 1:1 чи 1:2, а потім після 5—10-хвилинного витримування переливають у градуйований змішувач місткістю 100—200 мл і вимірюють об'єм. Середовище температурою 25—30 °С обережно вливають по стінці у змішувач чи колбу з спермою невеликими порціями.

Для розрідження й зберігання сперми бугаїв та баранів використовують глюкозо-цитратно-жовткове середовище (табл. 203), а сперми кнурів при температурі 16— 20 °С — середовища, склад яких наведено в таблицях 204 і 205. У таблиці 206 наведено склад середовища для розрідження і зберігання сперми жеребця протягом 48 год при температурі 2—4 °С.

Таблиця 203.

Глюкозо-цитратно-жовткове середовище для розрідження
й зберігання сперми бугаїв та баранів при температурі 2 — 4 °С

Компоненти

Норма

бугай

баран

Глюкоза медична зневоднена, г

30 8

Натрій лимоннокислий тризаміщений п'ятиводний, г

14 28

Жовток курячих яєць, мл

200 200

Спермосан-3, тис. одиниць

750— 900 500— 750

Вода дистильована, мл

1000 1000

 

Таблиця 204.

Глюкозо-хелато-цитратно-сульфатне середовище (ГХЦС)

Компоненти

Норма

Глюкоза медична зневоднена, г

40

Двонатрієва сіль етилендіамінтетраоцтової кислоти (трилон Б хелатон-3), г

2,6

Натрій лимоннокислий тризаміщений п'ятиводний, г

3,8

Амоній сірчанокислий очищений, г

1,8

Натрій двовуглекислий, г

0,5

Спермосан-3, тис. одиниць

250—300

Вода дистильована, мл

1000

 

Таблиця 205.

Глюкозо-хелато-цитратне середовище (ГХЦ)

Компоненти

Норма

Глюкоза медична зневоднена, г

60

Двонатрієва сіль етилендіамінтетраоцтової кислоти (трилон Б хелатон-3), г

3,7

Натрій двовуглекислий, г

1,2

Натрій лимоннокислий тризаміщений п'ятиводний, г

3,56

Спермосан-3, тис. одиниць

250—300

Вода дистильована, мл

1000

 

Таблиця 206.

Лактозо-хелато-цитратно-жовткове середовище (ЛХЦЖ)

Компоненти

Норма

Лактоза, г

11

Натрій двовуглекислий, г

8

Натрій лимоннокислий тризаміщений п'ятиводний, мг

89

Двонатрієва сіль етиленамінтетра-оцтової кислоти (трилон Б хелатон-3), мг

100,0

Жовток курячих яєць, мл

1,6

Спермосан-3, тис. одиниць

25—30

Вода дистильована, мл

100

 

Залежно від рухливості і концентрації сперміїв сперму бугая розріджують у 25— 30 разів і більше з таким розрахунком, щоб у одній дозі розрідженої сперми перед осіменінням тварин було не менше 15 млн. сперміїв. Сперму барана розріджують у два (1:1) і чотири (1:3) рази з концентрацією сперміїв у дозі не менше 80 млн., сперму кнура — у два (1:1) і 10 (1:9) разів з концентрацією не менше 3 млрд. сперміїв у спермодозі. Сперму жеребця розріджують у чотири (1:3) рази з концентрацією не менше 3 млрд. сперміїв у спермодозі.

Нині для тривалого зберігання в рідкому азоті сперми бугаїв застосовують такі методи: заморожування в облицьованих гранулах; заморожування у формі гранул; заморожування у поліпропіленових соломинах (пайєтах).

При всіх методах заморожування для розріджування в середовищах придатна сперма з такими показниками (табл. 207).

Таблиця 207.

Допустимі мінімальні показники
якості сперми бугаїв при глибокому заморожуванні

Показники

Допустимі величини

Об'єм еякуляту, мл

2

Показник рухомості сперміїв при одержанні сперми, балів

8

Концентрація сперми, млрд./мл

0,7

Патологічних сперміїв, %

18

рН свіжоодержаної сперми

6—6,8

Час редукції метиленового синього, хв

5—11

 

Зберігання замороженої сперми. Сперму у замороженому стані можна зберігати багато місяців і навіть років. Проте для цього слід суворо дотримувати таких правил:

не допускається передчасне відтавання сперми і повторне її заморожування. Навіть короткочасне підвищення температури до — 125 °С, наприклад, при перекладанні гранул з стаціонарного сховища у посудину Дьюара чи з однієї посудини в іншу, шкідливо впливає на якість сперми. Тому до використання сперму необхідно постійно зберігати у рідкому азоті. Порушення цього правила призводить до зниження якості сперми і загибелі сперміїв;

перед використанням сперми оператор у захисних окулярах і рукавицях виймає гранулу (облицьовану гранулу, пайєту) з посудини Дьюара і відтаює її, попередньо підготувавши всі необхідні інструменти й обладнання для цієї роботи. Суворе виконання правил необхідне й при підготовці сперми до осіменіння.

Для відтавання гранул об'ємом 0,1—0,2 мл беруть 1—2 ампули чи флакони з 2,8—3%-ним розчином лимоннокислого натрію тризаміщеного п'ятиводного і ставлять у водяну баню з температурою 38—40 °С на 2—3 хв, щоб розчин набув температури води бані. Швидко підтягають до горловини посудини Дьюара каністру (з стаканом) чи марлевий мішечок з гранулами, витягають стерильним і охолодженим у рідкому азоті пінцетом необхідну кількість гранул і опускають їх у підготовлені флакони чи ампули з розчином цитрату.

Відтавати гранули сперми необхідно До повного перетворення їх у рідкий стан протягом 8—10 с. Після цього ампули чи флакони з спермою відразу ж виймають з водяної бані, не допускаючи подальшого нагрівання сперми, витирають насухо рушником чи марлевою салфеткою і ставлять у штатив, де сперма поступово набуває температури 18—25 °С, потім визначають її якість. Від відтавання і до введення сперми тварині повинно проходити на більше 10—15 хв.

Відтавання гранул об'ємом 0,5 мл проводять без додавання розчину цитрату натрію. Флакони занурюють у водяну баню, підігрівають воду до температури 38—40 °С, витримують 2—3 хв, потім у флакон вносять дві гранули замороженої сперми і витримують у водяній бані до переходу їх у рідку фазу. Флакон з спермою витягують з посудини Дьюара пінцетом з широкими браншами, швидко поміщають у водяну баню з температурою 38—40 °С і розморожують 8—10 с до появи тоненького стрижня льоду. З цією метою зручно використовувати мікротермостат МТ-1,2 чи ТБ-010. Потім гранулу насухо витирають стерильною салфеткою і перевіряють на герметичність легким стисканням між пальцями. Герметичною вважається гранула, в якій не виявлено просочування вмісту. Після цього оцінюють якість сперми на рухомість сперміїв.

Для розморожування сперми в облицьованих гранулах при температурі 100 °С запропонований спеціальний пристрій. Він має місткість з киплячою водою і оснащену термоізольованою ручкою склянку, в якій в центрі вкритого сіткою дна є калібрований отвір. Пінцетом з ізольованими браншами виймають з посудини Дьюара облицьовану гранулу і через 3—5 с занурюють її у заповнену киплячою водою склянку. Одночасно за ручку склянку піднімають над поверхнею місткості з киплячою водою, і вода через отвір витікає протягом 7 с. В цей час і відбувається відтавання сперми. Після того, як вода витекла, стакан перевертають, і спермодози випадають на лабораторний стіл.

Відтавання сперми у соломинах проводять у водяній бані при температурі 38 °С протягом 10 с.

Контроль якості сперми. Високоякісна сперма плідників є однією з умов високої запліднюваності тварин, тому перед кожним осіменінням необхідно перевіряти сперму на рухливість сперміїв.

Рухливість сперміїв оцінюють за 10-бальною шкалою. Вищу оцінку 10 балів одержує сперма, в якій практично всі спермії (100 %) мають прямолінійно-поступальний рух.

Сперма бугаїв, яку зберігають при температурі 2—4 °С і яка має протягом трьох діб зберігання оцінку нижче 7 балів, не придатна для осіменіння. Заморожену сперму використовують після відтавання при рухливості сперміїв не менше 3 балів.

Допускається до використання сперма баранів з рухливістю сперміїв не нижче 8 балів, кнура — 7, жеребця — 5 балів.

Визначення вмісту сперміїв з прямолінійно-поступальним рухом (ППР) у дозі проводять за такою формою:

                    Сзаг . Сппр . Д

К сппр = —————————

                           100

де К сппр — концентрація сперміїв з прямолінійно-поступальним рухом у дозі, млн.;
     Сзаг — загальна кількість сперміїв у 1 мл сперми;
     Сппр— кількість сперміїв з прямолінійно-поступальним рухом, %;
      Д — доза сперми, мл;
     100 — постійне число.

У дозі сперми для осіменіння корови і телиці повинно бути не менше 15 млн. сперміїв з прямолінійно-поступальним рухом, вівці — 80 млн., свині й кобили — 2 млрд., самок птиці — 80 млн.


Ви дивилися сторінку - Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Наступна сторінка   - Технологія і техніка штучного осіменіння тварин

Попередня сторінка - Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Повернутися до початку сторінки Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 
Индекс цитирования.