Скотный двор Скотный двор

Довідник зооінженера

 

Довідник зооінженера

Вступ

Корми і технологія їх виробництва

Зелені корми

Грубі корми

Силос

Коренебульбоплоди та баштанні культури

Зернові корми

Кормові відходи технічних виробництв

Харчові відходи

Корми тваринного походження

Корми мікробіологічного походження

Мінеральні добавки

Кормові небілкові азотисті добавки

Вітамінні препарати та антибіотики

Комбіновані корми

Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Годівля великої рогатої худоби

Годівля свиней

Годівля овець

Годівля коней

Годівля сільськогосподарської птиці

Годівля кролів та хутрових звірів

Використання стимуляторів

Основи розведення сільськогосподарських тварин

Генетичні основи селекції

Методи розведення худоби

Мічення тварин і племінний облік

Крупномасштабна селекція

ЕОМ у племінній роботі

«Селекс» у молочному скотарстві

Виставки і виводки племінних тварин

Організаційні форми племінної роботи

Селекція молочної і м'ясної худоби

Загальні напрями і розвиток скотарства

Селекція молочної худоби

Селекція м'ясної худоби

Технологія виробництва молока і яловичини

Технологія виробництва молока

Нормативи технології виробництва молока

Моделювання перспективної технології виробництва молока

Технологія одержання та первинна обробка молока

Контроль за якістю молока

Технологія виробництва яловичини

Свинарство та технологія виробництва свинини

Породи свиней

Племінна робота у свинарстві

Утримання свиней

Технологія вирощування племінного молодняка

Технологія виробництва свинини на промисловій основі

Зоотехнічний облік у свинарстві

Технологія виробництва продукції вівчарства

Основні напрями вівчарства і породи овець

Основні положення племінної роботи

Продукція вівчарства

Технологія вівчарства і системи утримання овець

Технологія годівлі й утримання овець взимку з урахуванням особливостей кормовиробництва

Технологія годівлі й утримання овець влітку

Технологія відтворення стада й вирощування молодняка

Технологія стриження овець і реалізація вовни державі

Організація праці у вівчарстві

Використання собак у вівчарстві

Стандартизація у вівчарстві

Нормативи планування розвитку вівчарства

Технологія виробництва яєць і м'яса птиці

Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

Особливості племінної роботи в птахівництві

Інкубація яєць сільськогосподарської птиці

Технологія вирощування м'ясного молодняка сільськогосподарської птиці

Технологія утримання сільськогосподарської птиці

Конярство

Породи коней

Види продуктивності та використання коней

Відтворення коней

Приміщення й споруди для коней (ОНТП-9-81)

Збруя, упряж та вози

Технологія дрібного тваринництва

Кролівництво

Племінна робота

Технологія утримання і розведення кролів

Продукція кролівництва

Ставове рибництво

Структура рибницьких господарств

Правила експлуатації і догляду за гідротехнічними спорудами

Біологічні особливості основних ставових риб

Технологія вирощування товарної риби в ставках, садках і басейнах

Удобрення ставів

Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу коропа і рослиноїдних риб

Племінна робота в рибництві

Бджільництво

Породи бджіл

Племінна робота в бджільництві

Транспортування і утримання бджіл

Технологія виробництва меду і воску

Використання бджіл для запилення сільськогосподарських культур

Кормова база бджільництва і методи її поліпшення

Організація праці на пасіці

Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Підприємства по осіменінню тварин

Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Технологія і техніка штучного осіменіння тварин

Організація штучного осіменіння

Запліднення і фактори, що йому сприяють

Трансплантація ембріонів

Визначення вагітності в самок сільськогосподарських тварин

Організація родильних відділень

Неплідність і яловість тварин

Оцінка якості сільськогосподарських тварин та м'яса

Визначення вгодованості сільськогосподарських тварин

Оцінка якості м'яса

Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Зоогігієна з проектуванням тваринницьких комплексів

Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Проекти тваринницьких підприємств

Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Утримання тварин у літніх таборах

Основи ветеринарії

Класифікація хвороб

Поняття про патологію органів дихання і травлення в тварин промислових комплексів та їх профілактика

Принципи й організація профілактики травматизму в тваринництві

Поняття про найбільш небезпечні інфекційні й інвазійні захворювання великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин на тваринницьких комплексах і їх профілактика

Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

Механізація та електрифікація тваринництва

Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Машини та обладнання для заготівлі кормів

Машини та обладнання для приготування різних видів кормів

Кормоцехи для приготування кормових сумішей

Машини для роздавання кормів

Машини та обладнання для видалення гною

Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

Обладнання для вирощування та утримання птиці

Обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та його експлуатація

Електрообладнання у тваринництві

Машини і обладнання для стриження та санітарної обробки овець

Технічне обслуговування машин і обладнання на фермах

Планування, організація та управління в тваринництві

Планування виробництва у тваринництві

Організація виробництва продукції тваринництва

Організація праці

Господарський розрахунок

Організація оплати праці

Управління виробництвом у тваринництві

Аналіз виробничої діяльності

Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

Моделювання виробничих процесів

Економіка виробництва тваринницької продукції

Економічні показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Ефективність використання виробничого потенціалу.

Науково-технічний прогрес

Облік у тваринництві

Застосування ЕОМ у тваринництві

Охорона праці і техніка безпеки

Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

Гігієна праці і правила особистої гігієни працівників тваринництва

Техніка безпеки при хімічному способі обробки грубих кормів

Література

Карта сайта

 

Технологія годівлі й утримання овець взимку з урахуванням особливостей кормовиробництва

Стійлове утримання овець — найбільш напружений і відповідальний період. В цей час одержують і вирощують приплід, а на вівцях наростає близько 50 % всієї вовни.

Від організації і технології годівлі й утримання овець у зимовий період залежать якість і кількість вовни, приплоду, збереженість поголів'я й економічна ефективність галузі. Ефективність технології годівлі й утримання овець взимку залежить від заготовлюваних на цей період кормів, забезпечення тварин приміщеннями, оснащення ферм високопродуктивним обладнанням і висококваліфікованими кадрами.

Види і якість заготовлюваних для овець кормів, тип будівель, розмір і планувальні рішення ферм, рівень механізації і продуктивність праці в галузі визначаються кормовиробництвом.

У зоні екстенсивного землеробства кормовиробництво забезпечується за рахунок природних сіножатей і пасовищ. Тут технологія годівлі й утримання овець спрямована на максимальне використання пасовищних кормів. У районах з м'яким кліматом стійловий період дуже короткий — 30— 60 днів. За сприятливих погодних умов в цій зоні застосовують зимове випасання. У стійлах овець утримують під час ожеледі або сильних завірюх.

При такому кормовиробництві овець утримують отарами у вівчарнях П-, Г- і Ш-подібної форми, які мають утеплені бази. Протягом дня вівці перебувають на свіжому повітрі, а в базу їх годують і напувають, У приміщення овець заганяють тільки на ніч. У маточних отарах на період ягніння маток утримують і годують в тепляках. Для годівлі овець в базах і тепляках установлюють годівниці (у вівчарнях їх немає).

На корм вівцям у зоні інтенсивного землеробства використовують в основному дрібностебле сіно й концкорми. Сіно заготовляють і зберігають у місцях зимівлі овець. Навантажують і роздають корми вручну, а підвозять до отар гужовим транспортом. Поряд з кошарою влаштовують криницю. Напувають овець з водопійних корит, встановлених поряд з криницею. В приміщення воду подають тільки для маток, що окотилися, й ягнят вручну.

Для одержання чистої і якісної вовни в приміщення і в бази необхідно регулярно вносити підстилку з розрахунку 0,5 кг на голову за добу. Перед постановкою на зимівлю в очищене від гною, побілене й продезинфіковане приміщення вносять підстилку шаром 20 см. Надалі її періодично додають в міру забруднення. Щоб не забруднювалась вовна, дуже важливо перед внесенням підстилки й роздаванням грубих кормів овець перегнати в інше місце, а під час випасання не використовувати ділянки з рослинністю, яка засмічує вовну.

У зоні інтенсивного землеробства кормовиробництво забезпечується за рахунок інтенсивного використання орних земель, відведених під виробництво кормів. На корм вівцям тут використовують сіно або сінаж з багаторічних трав і силос кукурудзяний, а також солому зернових злакових і бобових культур, відходи виробництва соняшнику, цукрових буряків та інших технічних культур. У цій зоні протягом зимового періоду, який триває 180—200 днів, овець утримують на комплексно-механізованих фермах.

Оскільки використовувані корми вівці поїдають погано в натуральному вигляді, їх підготовляють до згодовування приготуванням повнораціонних розсипних кормосумішей, гранул і брикетів. Це дає змогу також механізувати роздавання кормів при використанні мінімальної кількості кормороздавачів.

У зимовий період годівлю овець організовують у приміщеннях і на кормовигульних майданчиках. У хорошу погоду, коли температура повітря не опускається нижче — 20 °С, овець краще годувати й утримувати протягом дня на кормовигульних майданчиках, а в сильні морози, дощ, снігопад і в сильний вітер овець необхідно годувати у вівчарні.

При організації такої годівлі важливо забезпечити для овець потрібний фронт годівлі. За нормованої годівлі він становить: для маток — 0,4 м, баранів-плідників — 0,5 і молодняка 0,3 м, а при використанні самогодівниць — відповідно 0,25, 0,30 і 0,15 м. Важливо також передбачити можливість механізованого роздавання кормів і при цьому слід дбати про мінімальну довжину кормової лінії. Найкраще кормовий стіл на кормовигульному майданчику розмістити по центру його, використовуючи двосторонні годівниці ясельного або бункерного типу, які встановлюють в два ряди з кормовим проїздом між ними З м. Над кормовим столом обладнують навіс, який в спеку захищає овець від сонця, а восени і взимку — від дощу і снігу. Загальна ширина кормового столу і навісу — 7 м. Щоб місце годівлі завжди було чистим, на всьому майданчику, який займає кормовий стіл, роблять тверде покриття. Двосторонні годівниці повинні мати ширину 0,6 м. Годівниці ясельного і бункерного типу можуть бути переносні (довжиною 2,5—3 м) і стаціонарні (довжиною 4 м). У кожному ряду між годівницями на віддалі 8—10 м необхідно влаштувати прохід для овець шийною не менше 1 м.

У вівчарнях, де утримують маток і молодняк, кормовий стіл краще організувати по центру вздовж всієї вівчарні. Кормовий проїзд між годівницями роблять мінімальний, використовуючи для розрахунку формулу:

С = 2 . І + З d,

де С — ширина проїзду, м;
      l довжина тулуба вівці, м;
      d — ширина вівці, м.

Важливо забезпечити овець у зимовий період типовими приміщеннями з добре обладнаними, прилеглими до них базами. При цьому необхідно дотримувати встановлених норм площі підлоги для овець з врахуванням їх статі і віку: на барана-плідника — 2,5—3 м2; на матку під час зимового ягніння — 2—2,5 м , весняного — 1,6—1,8 м2; на валаха 1,2—1,5 м2; молодняк ремонтний — баранчиків 1,2—1,6 м2; ярочок — 1 —1,3 м2; в базу — відповідно 6, 5, 4, 4,5 і 4 м2.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Технологія годівлі й утримання овець взимку з урахуванням особливостей кормовиробництва

Наступна сторінка -      Технологія годівлі й утримання овець влітку

Попередня сторінка -    Технологія вівчарства і системи утримання овець

Повернутися
до початку сторінки -   
Технологія годівлі й утримання овець взимку з урахуванням особливостей кормовиробництва

 

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.