Скотный двор Скотный двор

Довідник зооінженера

 

Довідник зооінженера

Вступ

Корми і технологія їх виробництва

Зелені корми

Грубі корми

Силос

Коренебульбоплоди та баштанні культури

Зернові корми

Кормові відходи технічних виробництв

Харчові відходи

Корми тваринного походження

Корми мікробіологічного походження

Мінеральні добавки

Кормові небілкові азотисті добавки

Вітамінні препарати та антибіотики

Комбіновані корми

Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Годівля великої рогатої худоби

Годівля свиней

Годівля овець

Годівля коней

Годівля сільськогосподарської птиці

Годівля кролів та хутрових звірів

Використання стимуляторів

Основи розведення сільськогосподарських тварин

Генетичні основи селекції

Методи розведення худоби

Мічення тварин і племінний облік

Крупномасштабна селекція

ЕОМ у племінній роботі

«Селекс» у молочному скотарстві

Виставки і виводки племінних тварин

Організаційні форми племінної роботи

Селекція молочної і м'ясної худоби

Загальні напрями і розвиток скотарства

Селекція молочної худоби

Селекція м'ясної худоби

Технологія виробництва молока і яловичини

Технологія виробництва молока

Нормативи технології виробництва молока

Моделювання перспективної технології виробництва молока

Технологія одержання та первинна обробка молока

Контроль за якістю молока

Технологія виробництва яловичини

Свинарство та технологія виробництва свинини

Породи свиней

Племінна робота у свинарстві

Утримання свиней

Технологія вирощування племінного молодняка

Технологія виробництва свинини на промисловій основі

Зоотехнічний облік у свинарстві

Технологія виробництва продукції вівчарства

Основні напрями вівчарства і породи овець

Основні положення племінної роботи

Продукція вівчарства

Технологія вівчарства і системи утримання овець

Технологія годівлі й утримання овець взимку з урахуванням особливостей кормовиробництва

Технологія годівлі й утримання овець влітку

Технологія відтворення стада й вирощування молодняка

Технологія стриження овець і реалізація вовни державі

Організація праці у вівчарстві

Використання собак у вівчарстві

Стандартизація у вівчарстві

Нормативи планування розвитку вівчарства

Технологія виробництва яєць і м'яса птиці

Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

Особливості племінної роботи в птахівництві

Інкубація яєць сільськогосподарської птиці

Технологія вирощування м'ясного молодняка сільськогосподарської птиці

Технологія утримання сільськогосподарської птиці

Конярство

Породи коней

Види продуктивності та використання коней

Відтворення коней

Приміщення й споруди для коней (ОНТП-9-81)

Збруя, упряж та вози

Технологія дрібного тваринництва

Кролівництво

Племінна робота

Технологія утримання і розведення кролів

Продукція кролівництва

Ставове рибництво

Структура рибницьких господарств

Правила експлуатації і догляду за гідротехнічними спорудами

Біологічні особливості основних ставових риб

Технологія вирощування товарної риби в ставках, садках і басейнах

Удобрення ставів

Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу коропа і рослиноїдних риб

Племінна робота в рибництві

Бджільництво

Породи бджіл

Племінна робота в бджільництві

Транспортування і утримання бджіл

Технологія виробництва меду і воску

Використання бджіл для запилення сільськогосподарських культур

Кормова база бджільництва і методи її поліпшення

Організація праці на пасіці

Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Підприємства по осіменінню тварин

Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Технологія і техніка штучного осіменіння тварин

Організація штучного осіменіння

Запліднення і фактори, що йому сприяють

Трансплантація ембріонів

Визначення вагітності в самок сільськогосподарських тварин

Організація родильних відділень

Неплідність і яловість тварин

Оцінка якості сільськогосподарських тварин та м'яса

Визначення вгодованості сільськогосподарських тварин

Оцінка якості м'яса

Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Зоогігієна з проектуванням тваринницьких комплексів

Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Проекти тваринницьких підприємств

Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Утримання тварин у літніх таборах

Основи ветеринарії

Класифікація хвороб

Поняття про патологію органів дихання і травлення в тварин промислових комплексів та їх профілактика

Принципи й організація профілактики травматизму в тваринництві

Поняття про найбільш небезпечні інфекційні й інвазійні захворювання великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин на тваринницьких комплексах і їх профілактика

Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

Механізація та електрифікація тваринництва

Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Машини та обладнання для заготівлі кормів

Машини та обладнання для приготування різних видів кормів

Кормоцехи для приготування кормових сумішей

Машини для роздавання кормів

Машини та обладнання для видалення гною

Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

Обладнання для вирощування та утримання птиці

Обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та його експлуатація

Електрообладнання у тваринництві

Машини і обладнання для стриження та санітарної обробки овець

Технічне обслуговування машин і обладнання на фермах

Планування, організація та управління в тваринництві

Планування виробництва у тваринництві

Організація виробництва продукції тваринництва

Організація праці

Господарський розрахунок

Організація оплати праці

Управління виробництвом у тваринництві

Аналіз виробничої діяльності

Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

Моделювання виробничих процесів

Економіка виробництва тваринницької продукції

Економічні показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Ефективність використання виробничого потенціалу.

Науково-технічний прогрес

Облік у тваринництві

Застосування ЕОМ у тваринництві

Охорона праці і техніка безпеки

Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

Гігієна праці і правила особистої гігієни працівників тваринництва

Техніка безпеки при хімічному способі обробки грубих кормів

Література

Карта сайта

 

Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Забій на м'ясо худоби та птиці проводять на бойнях, забійних пунктах, а при переробці значної кількості тварин — на м'ясо- і птахокомбінатах.

Переробку сільськогосподарських тварин ділять на такі етапи: подача худоби на забій; оглушення й підіймання тварин на лінію знекровлювання, знімання шкур (у свиней залежно від способу обробки — знімання крупонів, ошпарювання туш, виведення щетини, обсмалювання та очищення туш від решток обгорілої щетини й епідермісу); виймання з туші внутрішніх органів, поділ туш на напівтуші (крім дрібної рогатої худоби); зачистка туш та напівтуш; ветеринарно-санітарна експертиза туш та органів (на відповідних ділянках), клеймування, зважування та передача туш і напівтуш на холодильник.

Представники господарств-здавальників худоби і держзаготінспекцій здійснюють контроль за правильністю її переробки, збереження якості шкур. Особливу увагу приділяють підготовці тварин до забою, дотриманню правил зняття шкур, зачистці туш, їх зважуванню та клеймуванню.

Технологія переробки птиці включає такі основні операції: навішування на конвеєр, оглушення, забій (знекровлювання), теплова обробка, зняття оперення, патрання тушок, охолодження, заморожування і зберігання.

Коефіцієнти перерахунку м'яса всіх видів сільськогосподарських тварин для зарахування у виконання плану продажу державі колгоспами, радгоспами та іншими державними і кооперативними господарствами Української PCP наведені в таблицях 224—230.

Таблиця 224.

Коефіцієнти перерахунку м'яса дорослої великої рогатої худоби

Область

Вгодованість

Бугайці на відгодівлі

вища

середня

нижче-
середня

худа

І кате-
горія

II кате-
горія

Вінницька

2,04 2,18 2,35 2,53 1,98 2,07

Волинська

2,07 2,21 2,36 2,56 1,98 2,07

Ворошиловградська

2,04 2,17 2,35 2,54 1,98 2,07

Дніпропетровська

2,02 2,16 2,34 2,54 1,98 2,07

Донецька

2,02 2,16 2,34 2,54 1,98 2,07

Житомирська

2,08 2,23 2,40 2,54 1,98 2,07

Закарпатська

2,04 2,19 2,35 2,53 1,98 2,07

Запорізька

2,02 2,16 2,34 2,53 1,98 2,07

Івано-Франківська

2,07 2,21 2,38 2,54 1,98 2,07

Київська

2,01 2,15 2,30 2,53 1,98 2,07

Кіровоградська

2,03 2,16 2,32 2,54 1,98 2,07

Кримська

2,04 2,16 2,30 2,55 1,98 2,07

Львівська

2,07 2,21 2,35 2,54 1,98 2,07

Миколаївська

2,04 2,17 2,36 2,54 1,98 2,07

Одеська

2,02 2,16 2,32 2,53 1,98 2,07

Полтавська

2,02 2,17 2,35 2,55 1,98 2,07

Ровенська

2,07 2,21 2,37 2,55 1,98 2,07

Сумська

2,02 2,15 2,31 2,53 1,98 2,07

Тернопільська

2,04 2,18 2,35 2,54 1,98 2,07

Харківська

2,04 2,18 2,53 2,54 1,98 2,07

Херсонська

2,03 2,15 2,34 2,54 1,98 2,07

Хмельницька

2,07 2,20 2,38 2,56 1,98 2,07

Черкаська

2,01 2,15 2,30 2,53 1,98 2,07

Чернівецька

2,06 2,18 2,33 2,53 1,98 2,07

Чернігівська

2,04 2,18 2,33 2,53 1,98 2,07

 

Таблиця 225.

Коефіцієнти перерахунку м'яса молодняка великої рогатої худоби у живу масу

Область

Вгодованість

Телята

вища

середня

нижче-
середня

худа

І та ІІ кате-
горія

худі

Вінницька

2,01 2,17 2,29 2,53 1,90 2,37

Волинська

2,03 2,17 2,31 2,56 1,90 2,37

Ворошиловградська

2,02 2,15 2,29 2,54 1,90 2,37

Дніпропетровська

2,01 2,15 2,28 2,55 1,90 2,37

Донецька

2,02 2,16 2,28 2,52 1,90 2,37

Житомирська

2,05 2,20 2,35 2,56 1,90 2,37

Закарпатська

2,03 2,18 2,29 2,55 1,90 2,37

Запорізька

2,02 2,15 2,29 2,55 1,90 2,37

Івано-Франківська

2,04 2,18 2,33 2,56 1,90 2,37

Київська

2,00 2,13 2,28 2,53 1,90 2,37

Кіровоградська

2,01 2,15 2,29 2,54 1,90 2,37

Кримська

2,01 2,16 2,31 2,55 1,90 2,37

Львівська

2,03 2,17 2,31 2,56 1,90 2,37

Миколаївська

2,02 2,16 2,29 2,54 1,90 2,37

Одеська

2,00 2,13 2,27 2,52 1,90 2,37

Полтавська

2,01 2,15 2,29 2,55 1,90 2,37

Ровенська

2,03 2,17 2,30 2,55 1,90 2,37

Сумська

2,00 2,13 2,27 2,54 1,90 2,37

Тернопільська

2,03 2,16 2,29 2,53 1,90 2,37

Харківська

2,03 2,16 2,29 2,53 1,90 2,37

Херсонська

2,00 2,13 2,26 2,53 1,90 2,37

Хмельницька

2,04 2,19 2,31 2,56 1,90 2,37

Черкаська

2,00 2,13 2,25 2,53 1,90 2,37

Чернівецька

2,04 2,17 2,31 2,55 1,90 2,37

Чернігівська

2,01 2,17 2,28 2,53 1,90 2,37

 

Таблиця 226.

Коефіцієнти перерахунку м'яса свиней
(свинина у шкурі із задніми ногами) у живу масу

Область

Категорія

Підсвинки

І

ІІ

ІІІ

IV

ІІ кате-
горія

Нестан-
дартні

Вінницька

1,49 1,49 1,39 1,49 1,69 1,66

Волинська

1,49 1,50 1,39 1,50 1,69 1,66

Ворошиловградська

1,49 1,49 1,38 1,49 1,69 1,66

Дніпропетровська

1,49 1,49 1,38 1,49 1,69 1,66

Донецька

1,49 1,49 1,38 1,49 1,69 1,66

Житомирська

1,49 1,50 1,39 1,50 1,69 1,66

Закарпатська

1,49 1,50 1,39 1,50 1,69 1,66

Запорізька

1,49 1,49 1,38 1,49 1,69 1,66

Івано-Франківська

1,49 1,50 1,39 1,50 1,69 1,66

Київська

1,49 1,49 1,38 1,49 1,69 1,66

Кіровоградська

1,49 1,49 1,38 1,49 1,69 1,66

Кримська

1,49 1,49 1,38 1,49 1,69 1,66

Львівська

1,49 1,50 1,39 1,50 1,69 1,66

Миколаївська

1,49 1,49 1,38 1,49 1,69 1,66

Одеська

1,49 1,49 1,38 1,49 1,69 1,66

Полтавська

1,49 1,49 1,38 1,49 1,69 1,66

Ровенська

1,49 1,50 1,39 1,50 1,69 1,66

Сумська

1,49 1,50 1,39 1,50 1,69 1,66

Тернопільська

1,49 1,50 1,39 1,50 1,69 1,66

Харківська

1,49 1,49 1,38 1,49 1,69 1,66

Херсонська

1,49 1,49 1,38 1,49 1,69 1,66

Хмельницька

1,49 1,50 1,39 1,50 1,69 1,66

Черкаська

1,49 1,49 1,38 1,49 1,69 1,66

Чернівецька

1,49 1,50 1,39 1,50 1,69 1,66

Чернігівська

1,49 1,50 1,39 1,50 1,69 1,66

 

Таблиця 227.

Коефіцієнти перерахунку м'яса свиней
(свинина із знятим крупоном) у живу масу

Область

Категорія

Поросята-
молочники
V категорії

ІІ

ІІІ

IV

Вінницька

1,62 1,47 1,63 1,33

Волинська

1,62 1,48 1,63 1,33

Ворошиловградська

1,61 1,47 1,62 1,33

Дніпропетровська

1,61 1,47 1,62 1,33

Донецька

1,61 1,48 1,62 1,33

Житомирська

1,62 1,47 1,63 1,33

Закарпатська

1,63 1,48 1,64 1,33

Запорізька

1,62 1,48 1,63 1,33

Івано-Франківська

1,60 1,47 1,61 1,33

Київська

1,60 1,47 1,61 1,33

Кіровоградська

1,60 1,47 1,61 1,33

Кримська

1,60 1,47 1,61 1,33

Львівська

1,62 1,48 1,63 1,33

Миколаївська

1,63 1,48 1,64 1,33

Одеська

1,61 1,48 1,62 1,33

Полтавська

1,60 1,48 1,61 1,33

Ровенська

1,60 1,47 1,61 1,33

Сумська

1,60 1,47 1,61 1,33

Тернопільська

1,60 1,47 1,61 1,33

Харківська

1,62 1,48 1,63 1,33

Херсонська

1,60 1,47 1,61 1,33

Хмельницька

1,61 1,47 1,62 1,33

Черкаська

1,60 1,48 1,61 1,33

Чернівецька

1,61 1,48 1,62 1,33

Чернігівська

1,61 1,48 1,62 1,33

 

Таблиця 228.

Коефіцієнти перерахунку м'яса свиней
(свинина у шкурі без задніх ніг) у живу масу

Область

Категорія

Підсвинки

І

ІІ

ІІІ

IV

ІІ кате-
горія

Нестан-
дартні

Вінницька

1,51 1,51 1,41 1,51 1,71 1,69

Волинська

1,51 1,52 1,41 1,52 1,71 1,69

Ворошиловградська

1,51 1,51 1,40 1,51 1,71 1,69

Дніпропетровська

1,51 1,51 1,40 1,51 1,71 1,69

Донецька

1,51 1,51 1,40 1,51 1,71 1,69

Житомирська

1,51 1,52 1,41 1,52 1,71 1,69

Закарпатська

1,51 1,52 1,41 1,52 1,71 1,69

Запорізька

1,51 1,51 1,40 1,51 1,71 1,69

Івано-Франківська

1,51 1,52 1,41 1,52 1,71 1,69

Київська

1,51 1,51 1,40 1,51 1,71 1,69

Кіровоградська

1,51 1,51 1,40 1,51 1,71 1,69

Кримська

1,51 1,51 1,40 1,51 1,71 1,69

Львівська

1,51 1,52 1,41 1,52 1,71 1,69

Миколаївська

1,51 1,51 1,40 1,51 1,71 1,69

Одеська

1,51 1,51 1,40 1,51 1,71 1,69

Полтавська

1,51 1,51 1,40 1,51 1,71 1,69

Ровенська

1,51 1,52 1,41 1,52 1,71 1,69

Сумська

1,51 1,52 1,41 1,52 1,71 1,69

Тернопільська

1,51 1,52 1,41 1,52 1,71 1,69

Харківська

1,51 1,51 1,40 1,51 1,71 1,69

Херсонська

1,51 1,51 1,40 1,51 1,71 1,69

Хмельницька

1,51 1,52 1,41 1,52 1,71 1,69

Черкаська

1,51 1,51 1,40 1,51 1,71 1,69

Чернівецька

1,51 1,52 1,41 1,52 1,71 1,69

Чернігівська

1,51 1,52 1,41 1,52 1,71 1,69

 

Таблиця 229.

Коефіцієнти перерахунку м'яса свиней (свинина без шкури) у живу масу

Область

Категорія

Підсвинки

ІІ

ІІІ

IV

ІІ кате-
горія

Нестан-
дартні

Вінницька

1,72 1,54 1,73 1,95 1,96

Волинська

1,72 1,55 1,73 1,95 1,96

Ворошиловградська

1,71 1,54 1,72 1,94 1,95

Дніпропетровська

1,71 1,54 1,72 1,94 1,95

Донецька

1,71 1,55 1,72 1,94 1,95

Житомирська

1,72 1,54 1,73 1,95 1,96

Закарпатська

1,73 1,55 1,74 1,95 1,96

Запорізька

1,72 1,55 1,73 1,94 1,95

Івано-Франківська

1,70 1,54 1,71 1,95 1,96

Київська

1,70 1,54 1,71 1,94 1,95

Кіровоградська

1,70 1,54 1,71 1,94 1,95

Кримська

1,70 1,54 1,71 1,94 1,95

Львівська

1,72 1,55 1,73 1,95 1,96

Миколаївська

1,73 1,55 1,74 1,94 1,95

Одеська

1,71 1,55 1,72 1,94 1,95

Полтавська

1,70 1,55 1,71 1,94 1,95

Ровенська

1,70 1,54 1,71 1,95 1,96

Сумська

1,70 1,54 1,71 1,95 1,96

Тернопільська

1,70 1,54 1,71 1,95 1,96

Харківська

1,72 1,55 1,73 1,94 1,95

Херсонська

1,70 1,54 1,71 1,94 1,95

Хмельницька

1,70 1,54 1,72 1,95 1,96

Черкаська

1,70 1,55 1,71 1,94 1,95

Чернівецька

1,71 1,55 1,72 1,95 1,96

Чернігівська

1,71 1,55 1,72 1,95 1,96

 

Таблиця 230.

Коефіцієнти перерахунку м'яса дрібної рогатої худоби у живу масу

Область

Вгодованість

вища

середня

нижче-
середня

худа

Вінницька

2,25 2,40 2,55 2,70

Волинська

2,30 2,45 2,60 2,70

Ворошиловградська

2,30 2,45 2,60 2,70

Дніпропетровська

2,25 2,40 2,55 2,70

Донецька

2,25 2,40 2,55 2,70

Житомирська

2,30 2,45 2,60 2,70

Закарпатська

2,35 2,50 2,65 2,70

Запорізька

2,25 2,40 2,55 2,70

Івано-Франківська

2,30 2,50 2,65 2,70

Київська

2,25 2,40 2,55 2,70

Кіровоградська

2,25 2,40 2,55 2,70

Кримська

2,25 2,40 2,55 2,70

Львівська

2,25 2,40 2,55 2,70

Миколаївська

2,25 2,40 2,55 2,70

Одеська

2,30 2,45 2,60 2,70

Полтавська

2,25 2,40 2,55 2,70

Ровенська

2,30 2,45 2,60 2,70

Сумська

2,25 2,40 2,55 2,70

Тернопільська

2,25 2,40 2,55 2,70

Харківська

2,25 2,40 2,55 2,70

Херсонська

2,25 2,40 2,55 2,70

Хмельницька

2,25 2,40 2,55 2,70

Черкаська

2,25 2,40 2,55 2,70

Чернівецька

2,35 2,50 2,65 2,70

Чернігівська

2,25 2,40 2,55 2,70

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Наступна сторінка -      Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Попередня сторінка -    Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

Повернутися
до початку сторінки -   
Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

 

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.