Довідник зооінженера

За ред. М.І.Машкіна.— К.: Урожай, 1989.— 320 с — (Література для кабінету зоотехніка)

 

Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Будівлі основного виробничого призначення за розмірами, внутрішнім плануванням і обладнанням повинні забезпечувати оптимальні умови для утримання худоби та птиці, створювати найкращі умови для роботи обслуговуючого персоналу. Габарити приміщень повинні відповідати вимогам технологічного процесу, а планувальні рішення — прийматися з урахуванням системи механізації виробничих процесів, раціональної організації праці та поточності технології. Тому об'ємно-планувальні рішення повинні відповідати вимогам технології, єдиній модульній системі в будівництві і розроблятися відповідно до вимог «Уніфікованих габаритних схем сільськогосподарських виробничих приміщень».

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Тваринницькі приміщення проектують, як правило, одноповерхові, у вигляді прямокутника в плані з уніфікованими прольотами одного напряму. Останніми роками в практиці має місце будівництво багатоповерхових приміщень (пташники, свинарники, телятники, корівники та ін.). Будівлі проектують і будують Г-, П-, Н-, Ш-, Т-подібної форми, а також круглими.

Уніфікація, стандартизація і типізація служать основою для раціоналізації будівництва завдяки попередньому виготовленню деталей і їх монтажу на будівельному майданчику. Широка уніфікація розмірів дає змогу будувати приміщення з відносно невеликої кількості попередньо виготовлених елементів.

Тваринницькі приміщення — це такі технологічні (функціональні) елементи, як місця для відпочинку та годівлі тварин, кормові проходи і майданчики, місця збору та видалення гною, робочі й евакуаційні проходи та ін. Розміри цих елементів залежать від габаритів і маси тварин, а також від типів та габаритів технологічного обладнання. Розробку планувальних рішень здійснюють, користуючись і враховуючи норми площ і розмірів технологічних елементів будівель, споруд та приміщень, які передбачені загальносоюзними нормами технологічного проектування для різних видів худоби та птиці.

Площі приміщень для утримання тварин визначають раціональним плануванням та розмірами окремих технологічних елементів стійл, боксів, комбібоксів, групових або індивідуальних кліток чи станків, секцій, денників, проходів, лотків, гноєвих каналів, годівниць, напувалок з урахуванням прийнятих систем утримання та ліній механізації.

Розробку об'ємно-планувального рішення приміщення потрібно починати з ескізних проробок варіантів його технологічного розрізу. Це здійснюють послідовним компонуванням технологічних елементів: стійл, боксів, станків, кормових та кормогнойових проходів, годівниць, гнойових лотків і проходів та ін. Розміри технологічних елементів наведено в таблиці 234.

Таблиця 234.

Уніфіковані габаритні схеми

Висота до найнижчих частин несучих конструкцій покриття, м Крок колон, м Шифр габаритної схеми
крайніх середніх
Приміщення шириною 6 м
2,4 6 або 3 с 1—9—24
4,8 6 або 3 с 1—6—48
Приміщення шириною 9 м
2,4 6 або 3 с 1—9—24
Приміщення шириною 12 м
2,4 6 або 3 с 1—12—24
2,7 6 або 3 с 1—12—27
3,0 6 або 3 с 1—12—30
3,6 6 або 3 с 1—12—36
4,8 6 або 3 с 1—12—48
6,0 6 с 1—12—60
2,4 6 6 с 2—6—24
2,7 6 6 с 2—6—27
3,6 6 6 с 2—6—36
4,8 6 6 с 2—6—48
Приміщення шириною 18 м
2,4 6 або 3 с 1—18—24
2,7 6 або 3 с 1—18—27
3,0 6 або 3 с 1—18—30
3,6 6 або 3 с 1—18—36
4,8 6 або 3 с 1—18—48
6,0 6 с 1—18—60
2,4 6 6 с 3—6—24
2,7 6 6 с 3—6—27
3,6 6 6 с 3—6—36
4,8 6 6 с 3—6—48
Приміщення шириною 21 м
2,7 6 або 3 с 1—21—27
2,7 6 6 с 3—75+6+7,5—27

 

Спочатку розміри розміщених у поперечному розрізі технологічних елементів беруть рівними мінімальним нормативам з установлених ОНТП. Лінійні розміри цих елементів поперечного розрізу приміщення підсумовують і одержують його ширину. По ній потім підбирають проліт конструктивної схеми приміщення згідно з уніфікованими габаритними схемами.

Поперечний технологічний розріз тваринницького приміщення є основою для розробки його плану.

Після визначення технологічного розрізу приміщення для утримання худоби та птиці приступають до розробки його планування. Планування здійснюють послідовним нарощуванням відповідних технологічних елементів по довжині приміщення з урахуванням необхідних виробничих і евакуаційних поперечних проходів або проїздів. При розробці планування приміщення необхідно мати на увазі кроки колон його з тим, щоб вони не потрапляли в проходи, проїзди, гнойові канали, на транспортери.

Після цього підсумовують лінійні розміри технологічних елементів по довжині будівлі і визначають її довжину, а потім підганяють загальну довжину приміщення відповідно до прольоту по габаритних схемах (6-метрових — у середніх рядах і 6- та 3-метрових — у крайніх рядах колон). При необхідності збільшення довжини приміщення до уніфікованого розміру можна здійснити за рахунок розширення поперечних проходів та інших його елементів.

 

Ви дивилися сторінку - Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Наступна сторінка      - Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Попередня сторінка    - Проекти тваринницьких підприємств

Повернутися до початку сторінки Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.