Скотный двор Скотный двор

Довідник зооінженера

 

Довідник зооінженера

Вступ

Корми і технологія їх виробництва

Зелені корми

Грубі корми

Силос

Коренебульбоплоди та баштанні культури

Зернові корми

Кормові відходи технічних виробництв

Харчові відходи

Корми тваринного походження

Корми мікробіологічного походження

Мінеральні добавки

Кормові небілкові азотисті добавки

Вітамінні препарати та антибіотики

Комбіновані корми

Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Годівля великої рогатої худоби

Годівля свиней

Годівля овець

Годівля коней

Годівля сільськогосподарської птиці

Годівля кролів та хутрових звірів

Використання стимуляторів

Основи розведення сільськогосподарських тварин

Генетичні основи селекції

Методи розведення худоби

Мічення тварин і племінний облік

Крупномасштабна селекція

ЕОМ у племінній роботі

«Селекс» у молочному скотарстві

Виставки і виводки племінних тварин

Організаційні форми племінної роботи

Селекція молочної і м'ясної худоби

Загальні напрями і розвиток скотарства

Селекція молочної худоби

Селекція м'ясної худоби

Технологія виробництва молока і яловичини

Технологія виробництва молока

Нормативи технології виробництва молока

Моделювання перспективної технології виробництва молока

Технологія одержання та первинна обробка молока

Контроль за якістю молока

Технологія виробництва яловичини

Свинарство та технологія виробництва свинини

Породи свиней

Племінна робота у свинарстві

Утримання свиней

Технологія вирощування племінного молодняка

Технологія виробництва свинини на промисловій основі

Зоотехнічний облік у свинарстві

Технологія виробництва продукції вівчарства

Основні напрями вівчарства і породи овець

Основні положення племінної роботи

Продукція вівчарства

Технологія вівчарства і системи утримання овець

Технологія годівлі й утримання овець взимку з урахуванням особливостей кормовиробництва

Технологія годівлі й утримання овець влітку

Технологія відтворення стада й вирощування молодняка

Технологія стриження овець і реалізація вовни державі

Організація праці у вівчарстві

Використання собак у вівчарстві

Стандартизація у вівчарстві

Нормативи планування розвитку вівчарства

Технологія виробництва яєць і м'яса птиці

Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

Особливості племінної роботи в птахівництві

Інкубація яєць сільськогосподарської птиці

Технологія вирощування м'ясного молодняка сільськогосподарської птиці

Технологія утримання сільськогосподарської птиці

Конярство

Породи коней

Види продуктивності та використання коней

Відтворення коней

Приміщення й споруди для коней (ОНТП-9-81)

Збруя, упряж та вози

Технологія дрібного тваринництва

Кролівництво

Племінна робота

Технологія утримання і розведення кролів

Продукція кролівництва

Ставове рибництво

Структура рибницьких господарств

Правила експлуатації і догляду за гідротехнічними спорудами

Біологічні особливості основних ставових риб

Технологія вирощування товарної риби в ставках, садках і басейнах

Удобрення ставів

Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу коропа і рослиноїдних риб

Племінна робота в рибництві

Бджільництво

Породи бджіл

Племінна робота в бджільництві

Транспортування і утримання бджіл

Технологія виробництва меду і воску

Використання бджіл для запилення сільськогосподарських культур

Кормова база бджільництва і методи її поліпшення

Організація праці на пасіці

Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Підприємства по осіменінню тварин

Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Технологія і техніка штучного осіменіння тварин

Організація штучного осіменіння

Запліднення і фактори, що йому сприяють

Трансплантація ембріонів

Визначення вагітності в самок сільськогосподарських тварин

Організація родильних відділень

Неплідність і яловість тварин

Оцінка якості сільськогосподарських тварин та м'яса

Визначення вгодованості сільськогосподарських тварин

Оцінка якості м'яса

Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Зоогігієна з проектуванням тваринницьких комплексів

Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Проекти тваринницьких підприємств

Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Утримання тварин у літніх таборах

Основи ветеринарії

Класифікація хвороб

Поняття про патологію органів дихання і травлення в тварин промислових комплексів та їх профілактика

Принципи й організація профілактики травматизму в тваринництві

Поняття про найбільш небезпечні інфекційні й інвазійні захворювання великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин на тваринницьких комплексах і їх профілактика

Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

Механізація та електрифікація тваринництва

Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Машини та обладнання для заготівлі кормів

Машини та обладнання для приготування різних видів кормів

Кормоцехи для приготування кормових сумішей

Машини для роздавання кормів

Машини та обладнання для видалення гною

Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

Обладнання для вирощування та утримання птиці

Обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та його експлуатація

Електрообладнання у тваринництві

Машини і обладнання для стриження та санітарної обробки овець

Технічне обслуговування машин і обладнання на фермах

Планування, організація та управління в тваринництві

Планування виробництва у тваринництві

Організація виробництва продукції тваринництва

Організація праці

Господарський розрахунок

Організація оплати праці

Управління виробництвом у тваринництві

Аналіз виробничої діяльності

Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

Моделювання виробничих процесів

Економіка виробництва тваринницької продукції

Економічні показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Ефективність використання виробничого потенціалу.

Науково-технічний прогрес

Облік у тваринництві

Застосування ЕОМ у тваринництві

Охорона праці і техніка безпеки

Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

Гігієна праці і правила особистої гігієни працівників тваринництва

Техніка безпеки при хімічному способі обробки грубих кормів

Література

Карта сайта

 

Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Будівлі основного виробничого призначення за розмірами, внутрішнім плануванням і обладнанням повинні забезпечувати оптимальні умови для утримання худоби та птиці, створювати найкращі умови для роботи обслуговуючого персоналу. Габарити приміщень повинні відповідати вимогам технологічного процесу, а планувальні рішення — прийматися з урахуванням системи механізації виробничих процесів, раціональної організації праці та поточності технології. Тому об'ємно-планувальні рішення повинні відповідати вимогам технології, єдиній модульній системі в будівництві і розроблятися відповідно до вимог «Уніфікованих габаритних схем сільськогосподарських виробничих приміщень».

Тваринницькі приміщення проектують, як правило, одноповерхові, у вигляді прямокутника в плані з уніфікованими прольотами одного напряму. Останніми роками в практиці має місце будівництво багатоповерхових приміщень (пташники, свинарники, телятники, корівники та ін.). Будівлі проектують і будують Г-, П-, Н-, Ш-, Т-подібної форми, а також круглими.

Уніфікація, стандартизація і типізація служать основою для раціоналізації будівництва завдяки попередньому виготовленню деталей і їх монтажу на будівельному майданчику. Широка уніфікація розмірів дає змогу будувати приміщення з відносно невеликої кількості попередньо виготовлених елементів.

Тваринницькі приміщення — це такі технологічні (функціональні) елементи, як місця для відпочинку та годівлі тварин, кормові проходи і майданчики, місця збору та видалення гною, робочі й евакуаційні проходи та ін. Розміри цих елементів залежать від габаритів і маси тварин, а також від типів та габаритів технологічного обладнання. Розробку планувальних рішень здійснюють, користуючись і враховуючи норми площ і розмірів технологічних елементів будівель, споруд та приміщень, які передбачені загальносоюзними нормами технологічного проектування для різних видів худоби та птиці.

Площі приміщень для утримання тварин визначають раціональним плануванням та розмірами окремих технологічних елементів стійл, боксів, комбібоксів, групових або індивідуальних кліток чи станків, секцій, денників, проходів, лотків, гноєвих каналів, годівниць, напувалок з урахуванням прийнятих систем утримання та ліній механізації.

Розробку об'ємно-планувального рішення приміщення потрібно починати з ескізних проробок варіантів його технологічного розрізу. Це здійснюють послідовним компонуванням технологічних елементів: стійл, боксів, станків, кормових та кормогнойових проходів, годівниць, гнойових лотків і проходів та ін. Розміри технологічних елементів наведено в таблиці 234.

Таблиця 234.

Уніфіковані габаритні схеми

Висота до найнижчих частин несучих конструкцій покриття, м

Крок колон, м

Шифр габаритної схеми

крайніх

середніх

Приміщення шириною 6 м
2,4 6 або 3 с 1—9—24
4,8 6 або 3 с 1—6—48
Приміщення шириною 9 м
2,4 6 або 3 с 1—9—24
Приміщення шириною 12 м
2,4 6 або 3 с 1—12—24
2,7 6 або 3 с 1—12—27
3,0 6 або 3 с 1—12—30
3,6 6 або 3 с 1—12—36
4,8 6 або 3 с 1—12—48
6,0 6 с 1—12—60
2,4 6 6 с 2—6—24
2,7 6 6 с 2—6—27
3,6 6 6 с 2—6—36
4,8 6 6 с 2—6—48
Приміщення шириною 18 м
2,4 6 або 3 с 1—18—24
2,7 6 або 3 с 1—18—27
3,0 6 або 3 с 1—18—30
3,6 6 або 3 с 1—18—36
4,8 6 або 3 с 1—18—48
6,0 6 с 1—18—60
2,4 6 6 с 3—6—24
2,7 6 6 с 3—6—27
3,6 6 6 с 3—6—36
4,8 6 6 с 3—6—48
Приміщення шириною 21 м
2,7 6 або 3 с 1—21—27
2,7 6 6 с 3—75+6+7,5—27

 

Спочатку розміри розміщених у поперечному розрізі технологічних елементів беруть рівними мінімальним нормативам з установлених ОНТП. Лінійні розміри цих елементів поперечного розрізу приміщення підсумовують і одержують його ширину. По ній потім підбирають проліт конструктивної схеми приміщення згідно з уніфікованими габаритними схемами.

Поперечний технологічний розріз тваринницького приміщення є основою для розробки його плану.

Після визначення технологічного розрізу приміщення для утримання худоби та птиці приступають до розробки його планування. Планування здійснюють послідовним нарощуванням відповідних технологічних елементів по довжині приміщення з урахуванням необхідних виробничих і евакуаційних поперечних проходів або проїздів. При розробці планування приміщення необхідно мати на увазі кроки колон його з тим, щоб вони не потрапляли в проходи, проїзди, гнойові канали, на транспортери.

Після цього підсумовують лінійні розміри технологічних елементів по довжині будівлі і визначають її довжину, а потім підганяють загальну довжину приміщення відповідно до прольоту по габаритних схемах (6-метрових — у середніх рядах і 6- та 3-метрових — у крайніх рядах колон). При необхідності збільшення довжини приміщення до уніфікованого розміру можна здійснити за рахунок розширення поперечних проходів та інших його елементів.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Наступна сторінка -      Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Попередня сторінка -    Проекти тваринницьких підприємств

Повернутися
до початку сторінки -   
Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

 

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.