Довідник зооінженера

За ред. М.І.Машкіна.— К.: Урожай, 1989.— 320 с — (Література для кабінету зоотехніка)

 

Стандартизація у вівчарстві

Вимоги промисловості до вовни, смушків і овчин — як незамінної сировини, м'яса і молока — як цінних продуктів харчування — викладено в стандартах. За ними контролюють і спрямовують роботу по якісному поліпшенню і чисельному збільшенню порід овець, яких розводять у господарствах, удосконаленню технології годівлі й утримання овець, зміні нормативних показників розвитку галузі, розробці і впровадженню єдиної системи управління якістю продукції.

Організаційно-технічною основою управління якістю продукції повинні бути державні (ГОСТ), галузеві (ОСТ), республіканські (РСТ), стандарти підприємств (СТП) і технічні умови (ТУ).

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Система управління якістю продукції вівчарства повинна бути однією з дійових ланок управління галуззю, об'єднаннями і підприємствами.

У вівчарстві нині діють такі стандарти.

Державні стандарти (ГОСТ) «Вовна овеча й козяча»:

7763—71 — Вовна овеча немита тонка класирована. Технічні вимоги, маркіровка, пакування, транспортування і зберігання

7937—74 — Вовна овеча немита напівтонка класирована

9764—74 — Вовна овеча немита цигайська й однорідна цигай-грубововна класирована

19779—74 — Вовна овеча немита напівгруба класирована

7939—79 — Вовна овеча немита груба класирована. Технічні умови

2259—78 — Вовна козяча немита класирована. Технічні умови

2260—78 — Пух козячий немитий класирований. Технічні умови. Овчини й шкіряна сировина

6192—57 — Овчина шубна романівська невичинена. Технічні умови

8439—57 — Овчина хутрова і шубна невичинена. Технічні умови 382—76 — Сировина шкіряна сортована для промислової переробки

1134—73 — Сировина шкіряна. Смушки

8748—70 — Каракуль чистопородний чорний невичинений 2865—68 — Каракуль чистопородний сірий невичинений

10225—75 — Смушок невичинений

10327—75 — Каракуль-метис всіх кольорів невичинений. М'ясо

5111—55 — Вівці й кози для забою. Визначення вгодованості

10701—63 — Каракульча чистопородна й метисна невичинена (каракуль, каракульча й голяк)

11124—65 — Каракуль чистопородний кольоровий невичинений

11577—65 — Яхобаб невичинений

20959—75 — Шкурки ягнят і козенят невичинені

Галузеві стандарти (ОСТ)

ОСТ 17794—79 — Вовна, первинна обробка. Терміни й визначення

ОСТ 17103—71 — Вовна хутрова

ОСТ 17163—77— Вовна овчинного стриження немита, одержана механічним шляхом

ОСТ 17221—73 — Вовна напівтонкорунних короткововних порід овець кросбредного типу й напівтонка класирована

ОСТ 17524—75 — Вовна заводська мокра брудна

Для подальшого підвищення якості реалізованої державі тонкої вовни Держагропромом СРСР розроблено технічні умови ТУ 1002—214—86 «Вовна овеча немита тонка з відокремленням частин руна». Ці технічні умови запропоновано замість ТУ 46 07—504—81. Строк її дії з 25 травня 1986 р. до 1 січня 1991 р.

Технічні умови, крім вимог до вовни, містять правила приймання і методи відбору проб, методи випробувань, пакування, маркіровки, транспортування і зберігання.

 

Ви дивилися сторінку - Стандартизація у вівчарстві

Наступна сторінка      - Нормативи планування розвитку вівчарства

Попередня сторінка    - Використання собак у вівчарстві

Повернутися до початку сторінки Стандартизація у вівчарстві

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.