Скотный двор Скотный двор

Довідник зооінженера

 

Довідник зооінженера

Вступ

Корми і технологія їх виробництва

Зелені корми

Грубі корми

Силос

Коренебульбоплоди та баштанні культури

Зернові корми

Кормові відходи технічних виробництв

Харчові відходи

Корми тваринного походження

Корми мікробіологічного походження

Мінеральні добавки

Кормові небілкові азотисті добавки

Вітамінні препарати та антибіотики

Комбіновані корми

Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Годівля великої рогатої худоби

Годівля свиней

Годівля овець

Годівля коней

Годівля сільськогосподарської птиці

Годівля кролів та хутрових звірів

Використання стимуляторів

Основи розведення сільськогосподарських тварин

Генетичні основи селекції

Методи розведення худоби

Мічення тварин і племінний облік

Крупномасштабна селекція

ЕОМ у племінній роботі

«Селекс» у молочному скотарстві

Виставки і виводки племінних тварин

Організаційні форми племінної роботи

Селекція молочної і м'ясної худоби

Загальні напрями і розвиток скотарства

Селекція молочної худоби

Селекція м'ясної худоби

Технологія виробництва молока і яловичини

Технологія виробництва молока

Нормативи технології виробництва молока

Моделювання перспективної технології виробництва молока

Технологія одержання та первинна обробка молока

Контроль за якістю молока

Технологія виробництва яловичини

Свинарство та технологія виробництва свинини

Породи свиней

Племінна робота у свинарстві

Утримання свиней

Технологія вирощування племінного молодняка

Технологія виробництва свинини на промисловій основі

Зоотехнічний облік у свинарстві

Технологія виробництва продукції вівчарства

Основні напрями вівчарства і породи овець

Основні положення племінної роботи

Продукція вівчарства

Технологія вівчарства і системи утримання овець

Технологія годівлі й утримання овець взимку з урахуванням особливостей кормовиробництва

Технологія годівлі й утримання овець влітку

Технологія відтворення стада й вирощування молодняка

Технологія стриження овець і реалізація вовни державі

Організація праці у вівчарстві

Використання собак у вівчарстві

Стандартизація у вівчарстві

Нормативи планування розвитку вівчарства

Технологія виробництва яєць і м'яса птиці

Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

Особливості племінної роботи в птахівництві

Інкубація яєць сільськогосподарської птиці

Технологія вирощування м'ясного молодняка сільськогосподарської птиці

Технологія утримання сільськогосподарської птиці

Конярство

Породи коней

Види продуктивності та використання коней

Відтворення коней

Приміщення й споруди для коней (ОНТП-9-81)

Збруя, упряж та вози

Технологія дрібного тваринництва

Кролівництво

Племінна робота

Технологія утримання і розведення кролів

Продукція кролівництва

Ставове рибництво

Структура рибницьких господарств

Правила експлуатації і догляду за гідротехнічними спорудами

Біологічні особливості основних ставових риб

Технологія вирощування товарної риби в ставках, садках і басейнах

Удобрення ставів

Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу коропа і рослиноїдних риб

Племінна робота в рибництві

Бджільництво

Породи бджіл

Племінна робота в бджільництві

Транспортування і утримання бджіл

Технологія виробництва меду і воску

Використання бджіл для запилення сільськогосподарських культур

Кормова база бджільництва і методи її поліпшення

Організація праці на пасіці

Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Підприємства по осіменінню тварин

Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Технологія і техніка штучного осіменіння тварин

Організація штучного осіменіння

Запліднення і фактори, що йому сприяють

Трансплантація ембріонів

Визначення вагітності в самок сільськогосподарських тварин

Організація родильних відділень

Неплідність і яловість тварин

Оцінка якості сільськогосподарських тварин та м'яса

Визначення вгодованості сільськогосподарських тварин

Оцінка якості м'яса

Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Зоогігієна з проектуванням тваринницьких комплексів

Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Проекти тваринницьких підприємств

Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Утримання тварин у літніх таборах

Основи ветеринарії

Класифікація хвороб

Поняття про патологію органів дихання і травлення в тварин промислових комплексів та їх профілактика

Принципи й організація профілактики травматизму в тваринництві

Поняття про найбільш небезпечні інфекційні й інвазійні захворювання великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин на тваринницьких комплексах і їх профілактика

Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

Механізація та електрифікація тваринництва

Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Машини та обладнання для заготівлі кормів

Машини та обладнання для приготування різних видів кормів

Кормоцехи для приготування кормових сумішей

Машини для роздавання кормів

Машини та обладнання для видалення гною

Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

Обладнання для вирощування та утримання птиці

Обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та його експлуатація

Електрообладнання у тваринництві

Машини і обладнання для стриження та санітарної обробки овець

Технічне обслуговування машин і обладнання на фермах

Планування, організація та управління в тваринництві

Планування виробництва у тваринництві

Організація виробництва продукції тваринництва

Організація праці

Господарський розрахунок

Організація оплати праці

Управління виробництвом у тваринництві

Аналіз виробничої діяльності

Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

Моделювання виробничих процесів

Економіка виробництва тваринницької продукції

Економічні показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Ефективність використання виробничого потенціалу.

Науково-технічний прогрес

Облік у тваринництві

Застосування ЕОМ у тваринництві

Охорона праці і техніка безпеки

Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

Гігієна праці і правила особистої гігієни працівників тваринництва

Техніка безпеки при хімічному способі обробки грубих кормів

Література

Карта сайта

 

Стандартизація у вівчарстві

Вимоги промисловості до вовни, смушків і овчин — як незамінної сировини, м'яса і молока — як цінних продуктів харчування — викладено в стандартах. За ними контролюють і спрямовують роботу по якісному поліпшенню і чисельному збільшенню порід овець, яких розводять у господарствах, удосконаленню технології годівлі й утримання овець, зміні нормативних показників розвитку галузі, розробці і впровадженню єдиної системи управління якістю продукції.

Організаційно-технічною основою управління якістю продукції повинні бути державні (ГОСТ), галузеві (ОСТ), республіканські (РСТ), стандарти підприємств (СТП) і технічні умови (ТУ).

Система управління якістю продукції вівчарства повинна бути однією з дійових ланок управління галуззю, об'єднаннями і підприємствами.

У вівчарстві нині діють такі стандарти.

Державні стандарти (ГОСТ) «Вовна овеча й козяча»:

7763—71 — Вовна овеча немита тонка класирована. Технічні вимоги, маркіровка, пакування, транспортування і зберігання

7937—74 — Вовна овеча немита напівтонка класирована

9764—74 — Вовна овеча немита цигайська й однорідна цигай-грубововна класирована

19779—74 — Вовна овеча немита напівгруба класирована

7939—79 — Вовна овеча немита груба класирована. Технічні умови

2259—78 — Вовна козяча немита класирована. Технічні умови

2260—78 — Пух козячий немитий класирований. Технічні умови. Овчини й шкіряна сировина

6192—57 — Овчина шубна романівська невичинена. Технічні умови

8439—57 — Овчина хутрова і шубна невичинена. Технічні умови 382—76 — Сировина шкіряна сортована для промислової переробки

1134—73 — Сировина шкіряна. Смушки

8748—70 — Каракуль чистопородний чорний невичинений 2865—68 — Каракуль чистопородний сірий невичинений

10225—75 — Смушок невичинений

10327—75 — Каракуль-метис всіх кольорів невичинений. М'ясо

5111—55 — Вівці й кози для забою. Визначення вгодованості

10701—63—Каракульча чистопородна й метисна невичинена (каракуль, каракульча й голяк)

11124—65—Каракуль чистопородний кольоровий невичинений

11577—65—Яхобаб невичинений

20959—75 — Шкурки ягнят і козенят невичинені

Галузеві стандарти (ОСТ)

ОСТ 17794—79— Вовна, первинна обробка. Терміни й визначення

ОСТ 17103—71 — Вовна хутрова

ОСТ 17163—77—Вовна овчинного стриження немита, одержана механічним шляхом

ОСТ 17221—73 — Вовна напівтонкорунних короткововних порід овець кросбредного типу й напівтонка класирована

ОСТ 17524—75 — Вовна заводська мокра брудна

Для подальшого підвищення якості реалізованої державі тонкої вовни Держ-агропромом СРСР розроблено технічні умови ТУ 1002—214—86 «Вовна овеча немита тонка з відокремленням частин руна». Ці технічні умови запропоновано замість ТУ 46 07—504—81. Строк її дії з 25 травня 1986 р. до 1 січня 1991 р.

Технічні умови, крім вимог до вовни, містять правила приймання і методи відбору проб, методи випробувань, пакування, маркіровки, транспортування і зберігання.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Стандартизація у вівчарстві

Наступна сторінка -      Нормативи планування розвитку вівчарства

Попередня сторінка -    Використання собак у вівчарстві

Повернутися
до початку сторінки -   
Стандартизація у вівчарстві

 

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.