Довідник зооінженера

За ред. М.І.Машкіна.— К.: Урожай, 1989.— 320 с — (Література для кабінету зоотехніка)

 

Селекція м'ясної худоби

Характеристика основних порід худоби. В країні розводять худобу восьми м'ясних порід і двох м'ясних типів — придніпровського та чернігівського. Характеристика тварин цих порід наведена в таблиці 94. Питома вага худоби м'ясних порід в загальній кількості великої рогатої худоби становить 0,064 %. Із м'ясних порід лише казахська білоголова виведена в Радянському Союзі, інші завезені з різних країн.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Таблиця 94.

Характеристика тварин основних м'ясних порід

Порода, масть Жива маса, кг Середньо- добові прирости телят, г Забійний вихід, % Витрати кормів на 1 ц приросту, ц корм. од.
корів бугаїв
Шортгорнська, темно-червона 500—570 900—1000 1000—1100 62—70 6,0
Герефордська, червона з білою головою 500—550 950—1200 900 60 7,2
Абердин-ангуська, чорна, червона 550—600 800—850 1100—1300 60—70 8,0
Шароле, полова, біла 800—1045 1100—1200 1800 60—70 7,2
Кавказька білоголова, червона 500—550 800—850 900—1000 60 9,6
Санта-гертруда, червона 550—600 800—1000 1000—1200 60—65 6,5
Кіанська, біла, світло-полова 720 1200—1500 1200—1300 65 7,0

 

Кращі господарства по розведенню тварин шортгорнської породи — племрадгосп «Сальский» Ростовської, радгосп «Бузулукский» Оренбурзької областей, герефордської — радгосп «Броды» Оренбурзької, конезавод ім. Кірова Ростовської; абердин-ангуської — племзавод ім. Паризької Комуни і радгосп «Водянский» Волгоградської; шароле — радгосп «Кумский» Ставропольського краю, дослідне господарство Науково-дослідного інституту тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР; казахської білоголової — радгоспи «Революционный путь» і «Красный Октябрь» Волгоградської; санта-гертруди — радгосп «Батайский» Ростовської області; кіанської — дослідне господарство «Поливанівка» Дніпропетровської області.

Методи створення худоби, придатної до промислової технології виробництва м'яса. Збільшення виробництва яловичини відбуватиметься за рахунок інтенсивного вирощування і відгодівлі понадремонтного молодняка молочних і молочно-м'ясних порід. Застосовується промислове схрещування надремонтних телиць планових порід з бугаями м'ясних порід з наступним здаванням вирощеного молодняка і корів-первісток на м'ясо. Найбільш інтенсивний шлях виробництва яловичини — створення спеціалізованого м'ясного скотарства на Україні. У недалекому майбутньому живу масу бичків м'ясних порід необхідно довести у віці 18 міс до 500—550 кг, забійний вихід повинен становити 60 %, кількість м'якоті на 1 кг кісток — 4,2 кг, витрати кормів на 1 кг приросту 6,6 корм. од.

Комплекси по вирощуванню молодняка великої рогатої худоби від 10—20-ден-ногодо 12-, 15- і 18-місячного віку, а також від 6- до 18-місячного віку доцільно створювати на 5—10 тис. головомісць.

Проводиться робота по створенню нового типу м'ясної худоби складним відтворювальним схрещуванням. Тварини чернігівського і придніпровського внутрішньо-породних типів створені при схрещуванні маток симентальської та сірої української порід з бугаями порід шароле і кіанської. Селекційний процес спрямований на одержання генотипів ШЗ/8 КЗ/8 У 1/8 С 1/8; Ш 3/8 К 3/8 У 1/4; Ш 5/8 К 1/8 У 1/8 С 1/8 і розведення їх «в собі» у двох-трьох генераціях.

Знам'янський тип створюють на основі порід симентальської, абердин-ангуської і шароле. Бажана породна структура генотипу А 5/8 Ш 1 /4 С 1 /8. Материнською можуть бути також чорно-ряба і червона степова породи. В такому випадку вимоги стандарту за живою масою зменшують на 5— 10 %.

Формування волинського типу здійснюється на основі чорно-рябої або червоної польської породи з використанням бугаїв порід лимузинської, абердин-ангуської і герефордської. Бажаною породною структурою є генотипи Ш 1/2 А 1/8 Г 1/8 Ч 1/4 або Л 3/8 А 3/16 Г 3/16 С 1/4.

Для створення південного типу використовують тварин порід червоної степової, герефордської і шароле. Бажаною породною структурою нового типу є Ш 1/2 Г 1/4 ЧС 1/4 та Ш 3/4 Г 1/8 ЧС 1/8. Передбачається розведення цих помісей «в собі».

Дані передових господарств свідчать про високу інтенсивність виробництва яловичини.

Система обліку. Інвентарні номери молодняку ставлять на праве вухо татуюванням, вищипами чи закріпленням сережки. При переведенні молодняка в групу у дорослої худоби у рогатих тварин присвоєний раніше номер випалюють на правому розі.

Бонітування тварин м'ясних порід. Для визначення племінної цінності та призначення тварин щорічно з другої половини серпня по жовтень у господарствах проводять бонітування великої рогатої худоби, крім волів та відгодівельного поголів'я. Тварин оцінюють за породністю і походженням, живою масою, екстер'єром і конституцією, молочністю, якістю потомства, відтворювальною здатністю, станом здоров'я.

Визначення продуктивності. Молочну продуктивність корів оцінюють за живою масою молодняка в племінних господарствах у 6-місячному, товарних — 6—8-місячному віці. Оцінюючи молочну продуктивність корів при першому отеленні, мінімальні вимоги знижують на 5 %. Молочність корів оцінюють за даними того отелення, коли одержано теля з найбільшою живою масою в 6—8-місячному віці. Бугаїв-плідників і корів до 5-річного віку, а також молодняк оцінюють за даними останнього зважування, дорослих тварин — за найвищою живою масою.

Оцінка екстер'єру й конституції. Корів оцінюють за конституцією й екстер'єром у 3 і 5 років, а бугаїв — щорічно до 5-річного віку. Бугаїв і корів у племінних господарствах і на фермах оцінюють за 10-бальною шкалою, а в товарних стадах — за 5-бальною. Молодняк оцінюють за розвитком по 5-бальній шкалі. Допускається уточнення оцінок додаванням півбалів.

Визначення класів за комплексом ознак. В результаті оцінки тварину відносять до одного з таких класів: еліта-рекорд, еліта, перший і другий класи. Тварин, які не відповідають вимогам даних класів, відносять до некласних, а тварин, у яких відсутні дані, за якими визначають комплексний клас, — до нерозподілених за класами.

Визначення класу корів. Комплексний клас корів встановлюють за живою масою, екстер'єром і конституцією (табл. 95). Клас корови за молочністю відповідає класу теляти за живою масою у віці 6—8 міс (табл. 96).

Таблиця 95.

Визначення класу корів за живою масою, екстер'єром і конституцією

Клас за екстер'єром і конституцією Клас за живою масою
еліта-рекорд еліта І ІІ
Еліта-рекорд Еліта-рекорд Еліта Еліта І
Еліта Еліта-рекорд Еліта Еліта І
І Еліта Еліта І ІІ
ІІ Еліта І І ІІ

 

Таблиця 96.

Визначення класу корів за комплексом ознак

Клас за живою масою, екстер'єром і конституцією Клас за молочністю
еліта-рекорд еліта І ІІ
Еліта-рекорд Еліта-рекорд Еліта-рекорд Еліта-рекорд Еліта
Еліта Еліта Еліта Еліта І
І Еліта І І І
ІІ І І ІІ ІІ

 

Комплексний клас первісток, приплід яких на момент бонітування не досяг 6-місячного віку, встановлюють лише за живою масою, екстер'єром і конституцією. До першого класу можуть бути віднесені корови з молочністю нижче вимог першого класу на 10 %, але за живою масою, екстер'єром і конституцією вони мають клас еліта-рекорд. До другого класу можна відносити корів з молочністю на 10 % нижче вимог другого класу чи з живою масою, меншою на 10 % від вимог другого класу, при умові, що за двома іншими ознаками вони віднесені до першого класу. При наявності у корів трьох дочок з приплодом вищого класу, ніж вони самі, оцінку корів за комплексом ознак підвищують на один клас.

 

Визначення класу бугаїв. Клас бугаїв визначають за породністю, походженням, живою масою, екстер'єром і конституцією, якістю потомства. Мінімальні вимоги при визначенні комплексного класу бугаїв наведені в таблицях 97—100.

Таблиця 97.

Мінімальні вимоги до живої маси, оцінки екстер'єру і конституції

Порода Клас Бугаї Оцінка екстер'єру і конституції за шкалою, балів Корови Оцінка екстер'єру і конституції за шкалою, балів
жива маса, кг, вік, років жива маса, кг, вік, років
2 3 4 5 і стар- ше 100 5 3 4 5 і стар- ше 100 5
Абердин-ангуська Еліта- рекорд 560 715 780 850 90 4,5 440 485 530 85 4,5
Еліта 535 680 745 810 85 4,0 420 460 500 80 4,0
І 510 650 710 770 80 3,5 400 440 480 75 3,5
ІІ 460 585 640 700 75 3,0 360 390 420 70 3,0
Герефордська, казахська білоголова, санта-гертруда, шортгорнська Еліта- рекорд 600 740 840 900 90 4,5 470 530 570 85 4,5
Еліта 570 700 800 860 85 4,0 450 500 545 80 4,0
І 540 670 760 820 80 3,5 430 480 520 75 3,5
ІІ 490 600 690 740 75 3,0 380 410 450 70 3,0
Шароле Еліта- рекорд 680 840 965 1050 95 4,5 540 600 650 90 4,5
Еліта 645 800 920 1000 90 4,0 520 580 625 85 4,0
І 620 790 880 945 85 3,5 490 550 600 80 3,5
ІІ 555 690 790 840 80 3,0 440 495 535 75 3,0

Примітка. Стандарт породи — це мінімальні вимоги для віднесення тварин до першого класу

Таблиця 98.

Визначення класу бугаїв і молодняка за походженням

Клас матері за комплексом ознак Клас батька за якістю ознак
еліта-рекорд еліта І ІІ
Еліта-рекорд Еліта-рекорд Еліта-рекорд Еліта
Еліта Еліта-рекорд Еліта І
І Еліта І І ІІ
ІІ І І ІІ ІІ

 

Таблиця 99.

Визначення класу бугаїв за походженням, живою масою, екстер'єром і конституцією

Клас за живою масою, екстер'єром і конституцією Клас за походженням
еліта-рекорд еліта І ІІ
Еліта-рекорд Еліта-рекорд Еліта-рекорд Еліта І
Еліта Еліта-рекорд Еліта І І
І Еліта І І ІІ
ІІ І ІІ ІІ ІІ

 

Таблиця 100.

Визначення комплексного класу бугаїв з урахуванням якості потомства

Клас за живою масою, екстер'єром і конституцією Клас за якістю потомства
еліта-рекорд еліта І ІІ
Еліта-рекорд Еліта-рекорд Еліта-рекорд Еліта І
Еліта Еліта-рекорд Еліта І ІІ
І Еліта Еліта І ІІ
ІІ Еліта І ІІ ІІ

 

Клас бугая, встановлений за походженням, живою масою, екстер'єром і конституцією, може бути вищим чи нижчим залежно від оцінки його за якістю потомства. До класу еліта-рекорд і еліта можуть бути віднесені бугаї-плідники не нижче III покоління за породністю, а до інших класів — не нижче II покоління.

 

Визначення класу молодняка. Молодняк бонітують при відлученні, але не раніше 6-місячного віку. Клас молодняка за комплексом ознак встановлюють на основі даних про походження, живу масу, екстер'єр, конституцію і породність.

Клас молодняка за походженням визначають так, як і клас дорослих бугаїв (табл. 101, 102). Вимоги для молодняка великої рогатої худоби при визначенні класу наведені у таблиці 103.

Таблиця 101.

Визначення класу молодняка за походженням і живою масою

Клас за живою масою Клас за походженням
еліта-рекорд еліта І ІІ
Еліта-рекорд Еліта-рекорд Еліта-рекорд Еліта І
Еліта Еліта Еліта І І
І Еліта І І ІІ
ІІ І І ІІ ІІ

 

Таблиця 102.

Визначення комплексного класу бугайців з урахуванням результатів випробувань за власною продуктивністю

Клас за живою масою і походженням Класна оцінка за власною м'ясною продуктивністю
еліта-рекорд еліта І ІІ
Еліта-рекорд Еліта-рекорд Еліта-рекорд Еліта І
Еліта Еліта-рекорд Еліта І І
І Еліта Еліта І ІІ
ІІ Еліта І І ІІ

 

Таблиця 103.

Мінімальна жива маса молодняка великої рогатої худоби різних порід для визначення бонітувального класу

Стать Клас Жива маса, кг, у віці, міс
6 8 12 18 24
Абердин-ангуська
Бугайці Еліта-рекорд 190 230 335 460 560
Еліта 180 220 320 440 535
І 170 200 290 400 510
ІІ 160 180 260 360 460
Телиці й нетелі Еліта-рекорд 175 215 290 370 420
Еліта 165 205 275 350 400
І 150 185 250 330 380
ІІ 145 165 235 300 350
Герефордська, казахська білоголова, санта-гертруда, шортгорнська
Бугайці Еліта-рекорд 200 240 350 500 600
Еліта 185 230 330 470 570
І 170 210 300 430 540
ІІ 160 180 270 380 490
Телиці і нетелі Еліта-рекорд 185 220 300 380 440
Еліта 175 210 285 360 420
І 160 190 260 350 400
ІІ 145 170 235 315 360
Шароле
Бугайці Еліта-рекорд 230 280 395 560 680
Еліта 220 270 380 535 645
І 200 240 345 495 620
ІІ 185 215 315 440 555
Телиці і нетелі Еліта-рекорд 220 260 345 460 525
Еліта 200 245 325 440 505
І 185 220 300 400 460
ІІ 170 200 275 360 420

 

Для віднесення молодняка до комплексного класу еліта-рекорд оцінка за екстер'єр і конституцію повинна бути не нижче 4,5 бала, еліта — 4, першого класу — 3,5, до другого — не нижче 3 балів.

Помісей, одержаних від спаровування корів і телиць молочного і молочно-м'ясного напряму продуктивності з бугаями м'ясних порід, бонітують по породі батька. Класність матерів помісного молодняка встановлюють за комплексом ознак відповідних материнських порід без урахування молочної продуктивності. До другого класу можуть бути віднесені телиці з живою масою на 10 % нижче вимог другого класу за умови, якщо за іншими ознаками вони відповідають вимогам першого і вищих класів, а також телиці, одержані від чистопородних бугаїв класу еліта-рекорд і еліта та від некласних корів II покоління і вище за умови, що за екстер'єр і конституцію вони мають оцінку не нижче 4 балів, а за живою масою відповідають вимогам першого класу. Породність бугайців для віднесення за комплексом ознак до класів еліта-рекорд і еліта повинна бути не нижче третього, а телиць — не нижче другого поколінь.

 

Оцінка бугаїв за якістю потомства. Оцінку і перевірку бугаїв м'ясних порід за якістю потомства проводять за інтенсивністю росту приплоду при вирощуванні і відгодівлі після відлучення — від 8- до 15-мі-сячного віку, витратами кормів на 1 кг приросту живої маси при вирощуванні і відгодівлі після відлучення — від 8- до 15-місячного віку, живою масою у 15-місячному віці, забійним виходом туші при забої, окомірною оцінкою повном'ясності туш і жировому поливу. За кожним бугаєм закріплюють не менше 25—30 корів і осіменяють їх з таким розрахунком, щоб одержати приплід з різницею у віці не більше 30—45 днів. Вирощують його на повному підсосі під своїми матерями. У віці 8 міс телят відлучають і формують в окремий гурт.

Від кожного бугая, якого перевіряють за якістю потомства, в гурті повинно бути не менше 10 бугайців чи бичків-кастратів. Рівень годівлі повинен бути таким, щоб тварини після відлучення до 15-місячного віку мали живу масу не нижче вимог першого класу.

Оцінюють якість потомства за окремими показниками згідно з такими вимогами:

за середньодобовими приростами на вирощуванні і відгодівлі після відлучення від матерів — 5 балів — середньодобові прирости 1001 г і більше, 4 бали — 851—1000 г, 3 бали — 700—850 г, 2 бали — нижче 700 г;

за живою масою у 15-місячному віці для відповідних порід по шкалі бонітування — 5 балів — жива маса на рівні вимог класу еліта, 3 — першого класу, 2 бали — жива маса на рівні вимог другого класу. Вимоги до живої маси і середньодобових приростів на вирощуванні і відгодівлі для бичків-кастратів у 15-місячному віці порівняно з некастрованими знижують на 10 %;

за витратами кормів на 1 кг приросту при вирощуванні і відгодівлі після відлучення від матерів — 5 балів до 7 корм, од., 4 бали — 8 корм. од., 3 бали — 9 корм. од, 2 бали - по 10 корм. од.

за забійним виходом туші у порід герефордської, казахської білоголової і санта-гертруда — 5 балів — не нижче 54 %, 4 бали — не нижче 52 %, 3 бали — не нижче 49 %; для абердин-ангуської, шортгорнської, шаролезької — 5 балів — не нижче 55 %, 4 бали — не нижче 53%, 3 бали — не нижче 50%, 2 бали — 49 %.

за оцінкою туш — 5 балів — туша з відмінно розвиненою мускулатурою, виповненим стегном, сідничною і поперековою частинами, рівномірним жировим поливом; 4 бали — мускулатура розвинена добре, жировий полив має невеликі прогалини; 3 бали — мускулатура розвинена задовільно, жировий полив нерівномірний, прогалини значні; 2 бали — мускулатура розвинена задовільно, жирового поливу немає.

В результаті комплексної оцінки потомства виводять класну оцінку бугаїв-плідників за якістю потомства — еліта-рекорд — 45—50 балів, еліта — 40—44, перший клас — 31—39, другий клас — 23—30 балів (табл. 104)

Таблиця 104.

Шкала комплексної оцінки бугая-плідника за якістю потомства

Показник Мінімальний бал Коефіцієнт Сума балів
Жива маса у 15-місячному віці 5 2 10
Середньодобові прирости на відгодівлі 5 3 15
Витрати кормів на 1 кг приросту 5 2 10
Забійний вихід 5 2 10
Оцінка туші 5 1 5
Всього 50

 

Відбір корів і формування стада. Молочне стадо в племінних господарствах формують з урахуванням даних бонітування за походженням, живою масою, екстер'єром і конституцією, молочністю, належністю до лінії й родини, відтворювальною здатністю і якістю потомства. При інтенсивному вирощуванні молодняка і здачі його на м'ясо в 16—18-місячному віці питома вага корів у стаді збільшується до 40 %, а нетелей—до 10 % У господарствах-репродукторах, які займаються вирощуванням телят 7—8-місячного віку, питома вага корів може бути доведена до 50—60 %, нетелей — до 10—20 % У племінних господарствах доцільно мати у стаді корів і нетелей 45—50 %.

Вирощування молодняка. Телят м'ясних порід вирощують на повному підсосі до 7—8-місячного віку. Вирощування бугайців повинно бути так організоване, щоб племінне використання їх можна було розпочинати у віці 15—18 міс. Телиць, яких вирощують для ремонту стада, слід парувати у 16—18-місячному віці за умови досягнення ними 70 % живої маси повновікових корів.

Відтворення стада. У м'ясному скотарстві телиць слід парувати у віці 15—18 міс. при досягненні ними живої маси 350-400 кг. Витрати на утримання м'ясної корови відшкодовуються лише при одержанні від неї не менше одного теляти на рік. Міжотельний період не повинен перевищувати 12 міс. Сезонні отелення не прийнятні при переведенні м'ясного скотарства на промислову основу і особливо в зоні інтенсивного землеробства. Промислова технологія спрямована на максимальне скорочення сервіс-періоду у корів і ущільнення отелень, що забезпечує потокове надходження молодняка на відгодівлю.

 

Ви дивилися сторінку - Селекція м'ясної худоби

Наступна сторінка      - Технологія виробництва молока

Попередня сторінка    - Селекція молочної худоби

Повернутися до початку сторінки Селекція м'ясної худоби

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.