Скотный двор Скотный двор

Довідник зооінженера

 

Довідник зооінженера

Вступ

Корми і технологія їх виробництва

Зелені корми

Грубі корми

Силос

Коренебульбоплоди та баштанні культури

Зернові корми

Кормові відходи технічних виробництв

Харчові відходи

Корми тваринного походження

Корми мікробіологічного походження

Мінеральні добавки

Кормові небілкові азотисті добавки

Вітамінні препарати та антибіотики

Комбіновані корми

Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Годівля великої рогатої худоби

Годівля свиней

Годівля овець

Годівля коней

Годівля сільськогосподарської птиці

Годівля кролів та хутрових звірів

Використання стимуляторів

Основи розведення сільськогосподарських тварин

Генетичні основи селекції

Методи розведення худоби

Мічення тварин і племінний облік

Крупномасштабна селекція

ЕОМ у племінній роботі

«Селекс» у молочному скотарстві

Виставки і виводки племінних тварин

Організаційні форми племінної роботи

Селекція молочної і м'ясної худоби

Загальні напрями і розвиток скотарства

Селекція молочної худоби

Селекція м'ясної худоби

Технологія виробництва молока і яловичини

Технологія виробництва молока

Нормативи технології виробництва молока

Моделювання перспективної технології виробництва молока

Технологія одержання та первинна обробка молока

Контроль за якістю молока

Технологія виробництва яловичини

Свинарство та технологія виробництва свинини

Породи свиней

Племінна робота у свинарстві

Утримання свиней

Технологія вирощування племінного молодняка

Технологія виробництва свинини на промисловій основі

Зоотехнічний облік у свинарстві

Технологія виробництва продукції вівчарства

Основні напрями вівчарства і породи овець

Основні положення племінної роботи

Продукція вівчарства

Технологія вівчарства і системи утримання овець

Технологія годівлі й утримання овець взимку з урахуванням особливостей кормовиробництва

Технологія годівлі й утримання овець влітку

Технологія відтворення стада й вирощування молодняка

Технологія стриження овець і реалізація вовни державі

Організація праці у вівчарстві

Використання собак у вівчарстві

Стандартизація у вівчарстві

Нормативи планування розвитку вівчарства

Технологія виробництва яєць і м'яса птиці

Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

Особливості племінної роботи в птахівництві

Інкубація яєць сільськогосподарської птиці

Технологія вирощування м'ясного молодняка сільськогосподарської птиці

Технологія утримання сільськогосподарської птиці

Конярство

Породи коней

Види продуктивності та використання коней

Відтворення коней

Приміщення й споруди для коней (ОНТП-9-81)

Збруя, упряж та вози

Технологія дрібного тваринництва

Кролівництво

Племінна робота

Технологія утримання і розведення кролів

Продукція кролівництва

Ставове рибництво

Структура рибницьких господарств

Правила експлуатації і догляду за гідротехнічними спорудами

Біологічні особливості основних ставових риб

Технологія вирощування товарної риби в ставках, садках і басейнах

Удобрення ставів

Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу коропа і рослиноїдних риб

Племінна робота в рибництві

Бджільництво

Породи бджіл

Племінна робота в бджільництві

Транспортування і утримання бджіл

Технологія виробництва меду і воску

Використання бджіл для запилення сільськогосподарських культур

Кормова база бджільництва і методи її поліпшення

Організація праці на пасіці

Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Підприємства по осіменінню тварин

Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Технологія і техніка штучного осіменіння тварин

Організація штучного осіменіння

Запліднення і фактори, що йому сприяють

Трансплантація ембріонів

Визначення вагітності в самок сільськогосподарських тварин

Організація родильних відділень

Неплідність і яловість тварин

Оцінка якості сільськогосподарських тварин та м'яса

Визначення вгодованості сільськогосподарських тварин

Оцінка якості м'яса

Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Зоогігієна з проектуванням тваринницьких комплексів

Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Проекти тваринницьких підприємств

Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Утримання тварин у літніх таборах

Основи ветеринарії

Класифікація хвороб

Поняття про патологію органів дихання і травлення в тварин промислових комплексів та їх профілактика

Принципи й організація профілактики травматизму в тваринництві

Поняття про найбільш небезпечні інфекційні й інвазійні захворювання великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин на тваринницьких комплексах і їх профілактика

Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

Механізація та електрифікація тваринництва

Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Машини та обладнання для заготівлі кормів

Машини та обладнання для приготування різних видів кормів

Кормоцехи для приготування кормових сумішей

Машини для роздавання кормів

Машини та обладнання для видалення гною

Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

Обладнання для вирощування та утримання птиці

Обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та його експлуатація

Електрообладнання у тваринництві

Машини і обладнання для стриження та санітарної обробки овець

Технічне обслуговування машин і обладнання на фермах

Планування, організація та управління в тваринництві

Планування виробництва у тваринництві

Організація виробництва продукції тваринництва

Організація праці

Господарський розрахунок

Організація оплати праці

Управління виробництвом у тваринництві

Аналіз виробничої діяльності

Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

Моделювання виробничих процесів

Економіка виробництва тваринницької продукції

Економічні показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Ефективність використання виробничого потенціалу.

Науково-технічний прогрес

Облік у тваринництві

Застосування ЕОМ у тваринництві

Охорона праці і техніка безпеки

Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

Гігієна праці і правила особистої гігієни працівників тваринництва

Техніка безпеки при хімічному способі обробки грубих кормів

Література

Карта сайта

 

Принципи й організація профілактики травматизму в тваринництві

Профілактичні заходи залежать, насамперед, від умов, які сприяють виникненню травм, від виду (а іноді й від породи), віку тварин тощо.

Профілактичних заходів досить багато, але їх слід ретельно продумувати й планувати. Нерідко одним з основних недоліків складання планів роботи зооветпрацівників є відсутність розділів по профілактиці травматизму тварин.

Одна з причин травматизму худоби на сучасних комплексах і великих фермах та, що тваринники не знають правил догляду, годівлі й експлуатації тварин, особливо в нових умовах.

При проектуванні й будівництві тваринницьких об'єктів з боку зооветеринарних спеціалістів повинен бути забезпечений жорсткий контроль за дотриманням необхідних технологічних норм.

Різноманітні заходи повинні спрямовуватись на запобігання механічних пошкоджень у тварин, хоча б два рази на рік потрібно проводити правильне розчищення ратиць.

Запобігання травмам вим'я при машинному доїнні корів полягає в дотриманні правил підготовки тварин до машинного доїння і правил доїння.

Профілактика травматизму при використанні бугаїв-плідників носить особливий характер. Це пов'язано із специфікою їх експлуатації.

Звичайно на племпідприємствах садку проводять у манежі на цементній чи кам'яній підлозі. Вся маса тіла тварини під час садки переноситься на тазові кінцівки. Якщо підлога слизька, нерівна чи має нахил до центру манежу, то бугай нерідко втрачає рівновагу і падає, завдаючи собі значних травм.

Бокові стінки станка повинні мати таку висоту, щоб бугай, роблячи садку, міг спиратись на них.

Постійному перенапруженню при взятті сперми піддаються поверхні суглобів, особливо скакального. На фоні неповноцінної годівлі це призводить до виникнення остеоартрозів, виразок чи некротизації ділянок суглобового хряща. Руйнуються й прилеглі ділянки кісткової тканини.

Дуже часто пошкоджуються кінцівки, коли тварини не користуються моціоном і у них занадто розростається ратичний ріг.

Наряду з пошкодженням кінцівок у бугаїв-плідників часто буває розірване носо-губне дзеркало. Слід пам'ятати, що прив'язувати тварин за носові кільця заборонено. Носові кільця звичайно підтягують ременем доверху, щоб вони не заважали тваринам. Бугаїв-плідників незалежно від їх норову слід виводити на недоуздку, обов'язково застосовувати палку-водило довжиною близько 2 м, які чіпляють за носове кільце. Воно не дає змоги бугаєві раптово нападати на тварин і людей.

При всіх способах і особливо при безприв'язному утриманні великої рогатої худоби обезрожування тварин є надійним методом профілактики травматизму.

Особливу увагу приділяють правильному влаштуванню щілинної підлоги, тобто ширині планок і отворів. Необхідно дотримувати технологічні норми при виготовленні решітчастих плит. Поверхня їх повинна бути рівною, без напливів і задирок.

Підлогу, тверде покриття (бетон, асфальт) на проходах і вигульних майданчиках слід своєчасно ремонтувати. Не допускають також наявності у просвітах дверей, воріт предметів, які стирчать, гострих кутів і виступів на огородженнях.

Гнойові канали з скребковими транспортерами покривають решітками. Забезпечують регулярне підвезення кормів і дотримання певного режиму на фермі, комплексі, регулюють всі технологічні процеси. Грубі корми (особливо з можливою наявністю актиноміцетів) піддають попередній обробці.

Запобігають електротравмам. Забезпечують суворе виконання інструкцій по перевезенню худоби залізничним і автомобільним транспортом, по правильному використанню завантажувальних і розвантажувальних майданчиків.

Основними заходами по запобіганню травм внутрішніх органів передбачають: очищення території ферм, комплексів, проходів, вигульних майданчиків і пасовищ від різного сміття, дроту, недопущення засмічення кормів металевими предметами, утримання годівниць чистими, застосування електромагнітних установок для очищення кормів, магнітних кілець, зондів та ін.

Запобігати травматизму в умовах м'ясокомбінатів починають з моменту вивантажування худоби. Правильна організація передзабійного утримання худоби, а також суворе виконання технологічних вимог у забійному' цеху значною мірою запобігає травматизму.

Неправильне розміщення тварин у транспорті і порушення умов перевезення призводять до збільшення травматичних ушкоджень. Зокрема, більшість травм виникає через недотримання норм навантаження тварин у вагони й на автотранспорт, розміщення дорослих тварин разом з молодняком, змішування тварин різних гуртів та ін. Як показала практика, приймання худоби безпосередньо в господарствах і доставка її на м'ясокомбінати спецавтотранспортом значно зменшує травматичні ушкодження і стресові явища у тварин.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Принципи й організація профілактики травматизму в тваринництві

Наступна сторінка -      Поняття про найбільш небезпечні інфекційні й інвазійні захворювання великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин на тваринницьких комплексах і їх профілактика

Попередня сторінка -    Поняття про патологію органів дихання і травлення в тварин промислових комплексів та їх профілактика

Повернутися
до початку сторінки -   
Принципи й організація профілактики травматизму в тваринництві

 

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.