Скотный двор Скотный двор

Довідник зооінженера

 

Довідник зооінженера

Вступ

Корми і технологія їх виробництва

Зелені корми

Грубі корми

Силос

Коренебульбоплоди та баштанні культури

Зернові корми

Кормові відходи технічних виробництв

Харчові відходи

Корми тваринного походження

Корми мікробіологічного походження

Мінеральні добавки

Кормові небілкові азотисті добавки

Вітамінні препарати та антибіотики

Комбіновані корми

Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Годівля великої рогатої худоби

Годівля свиней

Годівля овець

Годівля коней

Годівля сільськогосподарської птиці

Годівля кролів та хутрових звірів

Використання стимуляторів

Основи розведення сільськогосподарських тварин

Генетичні основи селекції

Методи розведення худоби

Мічення тварин і племінний облік

Крупномасштабна селекція

ЕОМ у племінній роботі

«Селекс» у молочному скотарстві

Виставки і виводки племінних тварин

Організаційні форми племінної роботи

Селекція молочної і м'ясної худоби

Загальні напрями і розвиток скотарства

Селекція молочної худоби

Селекція м'ясної худоби

Технологія виробництва молока і яловичини

Технологія виробництва молока

Нормативи технології виробництва молока

Моделювання перспективної технології виробництва молока

Технологія одержання та первинна обробка молока

Контроль за якістю молока

Технологія виробництва яловичини

Свинарство та технологія виробництва свинини

Породи свиней

Племінна робота у свинарстві

Утримання свиней

Технологія вирощування племінного молодняка

Технологія виробництва свинини на промисловій основі

Зоотехнічний облік у свинарстві

Технологія виробництва продукції вівчарства

Основні напрями вівчарства і породи овець

Основні положення племінної роботи

Продукція вівчарства

Технологія вівчарства і системи утримання овець

Технологія годівлі й утримання овець взимку з урахуванням особливостей кормовиробництва

Технологія годівлі й утримання овець влітку

Технологія відтворення стада й вирощування молодняка

Технологія стриження овець і реалізація вовни державі

Організація праці у вівчарстві

Використання собак у вівчарстві

Стандартизація у вівчарстві

Нормативи планування розвитку вівчарства

Технологія виробництва яєць і м'яса птиці

Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

Особливості племінної роботи в птахівництві

Інкубація яєць сільськогосподарської птиці

Технологія вирощування м'ясного молодняка сільськогосподарської птиці

Технологія утримання сільськогосподарської птиці

Конярство

Породи коней

Види продуктивності та використання коней

Відтворення коней

Приміщення й споруди для коней (ОНТП-9-81)

Збруя, упряж та вози

Технологія дрібного тваринництва

Кролівництво

Племінна робота

Технологія утримання і розведення кролів

Продукція кролівництва

Ставове рибництво

Структура рибницьких господарств

Правила експлуатації і догляду за гідротехнічними спорудами

Біологічні особливості основних ставових риб

Технологія вирощування товарної риби в ставках, садках і басейнах

Удобрення ставів

Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу коропа і рослиноїдних риб

Племінна робота в рибництві

Бджільництво

Породи бджіл

Племінна робота в бджільництві

Транспортування і утримання бджіл

Технологія виробництва меду і воску

Використання бджіл для запилення сільськогосподарських культур

Кормова база бджільництва і методи її поліпшення

Організація праці на пасіці

Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Підприємства по осіменінню тварин

Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Технологія і техніка штучного осіменіння тварин

Організація штучного осіменіння

Запліднення і фактори, що йому сприяють

Трансплантація ембріонів

Визначення вагітності в самок сільськогосподарських тварин

Організація родильних відділень

Неплідність і яловість тварин

Оцінка якості сільськогосподарських тварин та м'яса

Визначення вгодованості сільськогосподарських тварин

Оцінка якості м'яса

Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Зоогігієна з проектуванням тваринницьких комплексів

Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Проекти тваринницьких підприємств

Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Утримання тварин у літніх таборах

Основи ветеринарії

Класифікація хвороб

Поняття про патологію органів дихання і травлення в тварин промислових комплексів та їх профілактика

Принципи й організація профілактики травматизму в тваринництві

Поняття про найбільш небезпечні інфекційні й інвазійні захворювання великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин на тваринницьких комплексах і їх профілактика

Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

Механізація та електрифікація тваринництва

Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Машини та обладнання для заготівлі кормів

Машини та обладнання для приготування різних видів кормів

Кормоцехи для приготування кормових сумішей

Машини для роздавання кормів

Машини та обладнання для видалення гною

Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

Обладнання для вирощування та утримання птиці

Обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та його експлуатація

Електрообладнання у тваринництві

Машини і обладнання для стриження та санітарної обробки овець

Технічне обслуговування машин і обладнання на фермах

Планування, організація та управління в тваринництві

Планування виробництва у тваринництві

Організація виробництва продукції тваринництва

Організація праці

Господарський розрахунок

Організація оплати праці

Управління виробництвом у тваринництві

Аналіз виробничої діяльності

Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

Моделювання виробничих процесів

Економіка виробництва тваринницької продукції

Економічні показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Ефективність використання виробничого потенціалу.

Науково-технічний прогрес

Облік у тваринництві

Застосування ЕОМ у тваринництві

Охорона праці і техніка безпеки

Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

Гігієна праці і правила особистої гігієни працівників тваринництва

Техніка безпеки при хімічному способі обробки грубих кормів

Література

Карта сайта

 

Проекти тваринницьких підприємств

Сучасні тваринницькі приміщення та споруди слід проектувати каркасними із застосуванням збірних несучих та огороджувальних конструкцій. Починаючи з 1973 р., будівництво сільськогосподарських об'єктів заборонено без попереднього складання проектно-кошторисної документації з наступною її експертизою та затвердженням.

Це пов'язано з складністю сучасних тваринницьких приміщень і споруд як у будівельно-архітектурному плані, так і в технологічному, оскільки до них пред'являються різні вимоги: по значенню, комфорту, експлуатації, санітарно-зоотехнічному і протипожежному стані, довговічності, індустріальності, доцільності, економічності, відповідності їх рівню науково-технічного прогресу та ін.

Урахування цих численних факторів можливе тільки на рівні проектування, в цьому і полягає його основне значення.

При проектуванні слід враховувати нормативні документи, які є обов'язковими при будівництві, контролю за ним, прийманні готових об'єктів у експлуатацію, розширенні та реконструкції.

До нормативних документів відносять загальносоюзні норми технологічного проектування (ОНТП) для різних видів тварин, якими передбачені технологічні і зоотехнічні вимоги до тваринницьких будівель, їх генерального плану, кількості поголів'я, параметри мікроклімату, наводиться номенклатура приміщень і споруд, норми забезпечення кормами, виходу гною та ін., а також будівельні норми і правила (БНІП), в яких є п'ять частин: перша — «Організація, управління, економіка», друга — «Норми проектування», третя — «Організація, виробництво і приймання робіт», четверта — «Кошторисні норми» і п'ята частина — «Норми витрат матеріальних та трудових ресурсів». Крім того, до нормативних документів відносять Державні стандарти (ГОСТ) на всі види матеріалів, конструкцій, вузлів та деталей, будівельні норми (БН), відповідні республіканські будівельні норми (РБН).

Залежно від призначення проекти бувають: типові, експериментальні, індивідуальні, повторно застосовувані економічні, проекти.

Керуючись принципом типізації, створюють типові проекти (ТП), які випускає центральний інститут типового проектування (ЦІТП). Він також видає каталог, в якому зооінженер може знайти типові проекти існуючих тваринницьких будівель та споруд. Каталог періодично поновлюється. Існуючий нині має шифр П 08-87 і називається «Союзний перелік типової проектної документації сільськогосподарських підприємств, будівель та споруд для будівництва в дванадцятій п'ятирічці».

При відсутності типового проекту в П 08-87 проектна організація може створити індивідуальний проект, який при позитивній оцінці в процесі експлуатації можна вважати повторно застосовуваним економічним проектом.

Для перевірки нової технології утримання тварин, об'ємно-планувального рішення, нових будівельних матеріалів або нового обладнання можуть розроблятися індивідуальні проекти.

Зооінженер повинен знати підрозділи груп типових проектів, які наведені в таблиці 233.

Таблиця 233.

Типові проекти тваринницьких будівель та споруд

Номер
проекту

Будівлі та споруди

801—1

Комплекси та ферми для великої рогатої худоби

801—2

Корівники

801—3

Родильні відділення та родильні відділення з телятниками

801—4

Телятники, приміщення для молодняка

801—5

Молочні та доїльно-молочні блоки

801—6

Кормоприготувальні цехи

801—9

Різні будівлі та споруди для великої рогатої худоби

802—4

Комплекси та ферми для свиней

802—2

Свинарники для поросних маток та кнурів

802—3

Свинарники для проведення опоросів

802—4

Свинарники для відлучених поросят та ремонтного молодняка

802—5

Свинарники-відгодівельники

802—6

Кормоприготувальні цехи

802—9

Різні будівлі та споруди для свиней

803—1

Комплексні ферми та майданчики для овець і кіз

803—2

Вівчарні та приміщення для баранів

803—4

Вівчарні для молодняка

803—5

Вівчарні-відгодівельники

803—9

Різні будівлі та споруди для овець

804—1

Ферми для коней

804—2

Окремі будівлі та споруди

804—9

Різні будівлі та споруди для коней

805—1

Птахівничі ферми, комплекси, птахофабрики

805—2

Пташники

805—3

Пташники для молодняка

805—4

Інкубаторії

805—5

Цехи забою та переробки птиці

818

Обладнання для ферм

901

Водопостачання

901—1

Водозабірні споруди

901—2

Насосні станції

901—3

Очисні споруди

901—4

Резервуари для води

901—5

Водонапірні башти

901—6

Градирні

901—7

Споруди та установки для знезаражування води (хлораторні, озонаторні, бактерицидні установки)

901—9

Різні будівлі та споруди водопостачання

902

Каналізації

902—1

Насосні станції

902—2

Споруди механічної очистки (решітки, решітки-дробарки, нафтоловушки, освітлювачі)

902—3

Споруди біологічної (біохімічної) очистки

902—4

Споруди зооочистки

902—5

Споруди для обробки осаду (метатанки, корпуси, зневоднення осаду та ін.)

902—6

Водовимірювальні лотки

902—9

Різні будівлі та споруди каналізації

903

Теплопостачання

903—1

Котельні установки

903—2

Установки для постачання котельних рідким паливом

903—3

Водопідготовка

903—4

Спорудження теплових сіток (насосні станції, станції перекачування конденсату, теплові пункти, камери та ін.).

903—9

Різні будівлі та споруди теплопостачання

904

Повітропостачання, вентилювання та кондиціонування повітря

904—1

Повітропостачання, компресорні станції та установки, пневмотранспортери

805—6

Кормоприготувальні цехи

805—7

Яйцесклади

805—9

Різні будівлі для птиці

806—1

Ферми для звірівницьких, кролівничих господарств

806—6

Кормоприготувальні цехи

806—9

Різні будівлі та споруди для звірівницьких, кролівничих та мисливських господарств

807—1

Ветеринарні, зоотехнічні та агрономічні будівлі і споруди

807—2

Зоотехнічні будівлі та споруди

807—3

Агрономічні будівлі та споруди

807—10

Ветеринарні станції, лікарні, амбулаторії, лабораторії, стаціонари, ізолятори та ін.

807—11

Адміністративні будівлі з санпропускником, санітарні пропускники, дезбар'єри

807—12

Аптеки

807—13

Забійно-санітарні пункти

807—19

Різні ветеринарні будівлі та споруди

807—20

Станція та пункти штучного осіменіння

807—29

Різні зоотехнічні будівлі та споруди

807—30

Контрольні станції

807—31

Лабораторії

807—39

Різні агрономічні будівлі та споруди.

811

Силосні та сінажні споруди

213—5

Підприємства для збереження кормів у спецгоспах та колгоспах

814—5

Підприємства по виробництву комбікормів та повнораціонних кормів (для радгоспів і колгоспів)

814—6

Підприємства для приготування трав'яного борошна

814

Будівлі та споруди по транспортуванню, очистці і збереженню гною

904—2

Вентиляційні установки, кондиціонування повітря

904

Пилевловлювання

904—9

Різні будівлі та споруди повітропостачання, вентиляція і кондиціонування повітря

905

Газопостачання

905—1

Спорудження та установка систем газопостачання

905—9

Різні споруди газопостачання

Примітка.

У каталозі П 08—87 крім підрозділів і груп приміщень приводяться також шифр типового проекту та його номенклатурна назва.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Проекти тваринницьких підприємств

Наступна сторінка -      Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Попередня сторінка -    Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Повернутися
до початку сторінки -   
Проекти тваринницьких підприємств

 

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.