Довідник зооінженера

За ред. М.І.Машкіна.— К.: Урожай, 1989.— 320 с — (Література для кабінету зоотехніка)

 

Проекти тваринницьких підприємств

Сучасні тваринницькі приміщення та споруди слід проектувати каркасними із застосуванням збірних несучих та огороджувальних конструкцій. Починаючи з 1973 р., будівництво сільськогосподарських об'єктів заборонено без попереднього складання проектно-кошторисної документації з наступною її експертизою та затвердженням.

Це пов'язано з складністю сучасних тваринницьких приміщень і споруд як у будівельно-архітектурному плані, так і в технологічному, оскільки до них пред'являються різні вимоги: по значенню, комфорту, експлуатації, санітарно-зоотехнічному і протипожежному стані, довговічності, індустріальності, доцільності, економічності, відповідності їх рівню науково-технічного прогресу та ін.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Урахування цих численних факторів можливе тільки на рівні проектування, в цьому і полягає його основне значення.

При проектуванні слід враховувати нормативні документи, які є обов'язковими при будівництві, контролю за ним, прийманні готових об'єктів у експлуатацію, розширенні та реконструкції.

До нормативних документів відносять загальносоюзні норми технологічного проектування (ОНТП) для різних видів тварин, якими передбачені технологічні і зоотехнічні вимоги до тваринницьких будівель, їх генерального плану, кількості поголів'я, параметри мікроклімату, наводиться номенклатура приміщень і споруд, норми забезпечення кормами, виходу гною та ін., а також будівельні норми і правила (БНІП), в яких є п'ять частин: перша — «Організація, управління, економіка», друга — «Норми проектування», третя — «Організація, виробництво і приймання робіт», четверта — «Кошторисні норми» і п'ята частина — «Норми витрат матеріальних та трудових ресурсів». Крім того, до нормативних документів відносять Державні стандарти (ГОСТ) на всі види матеріалів, конструкцій, вузлів та деталей, будівельні норми (БН), відповідні республіканські будівельні норми (РБН).

Залежно від призначення проекти бувають: типові, експериментальні, індивідуальні, повторно застосовувані економічні, проекти.

Керуючись принципом типізації, створюють типові проекти (ТП), які випускає центральний інститут типового проектування (ЦІТП). Він також видає каталог, в якому зооінженер може знайти типові проекти існуючих тваринницьких будівель та споруд. Каталог періодично поновлюється. Існуючий нині має шифр П 08-87 і називається «Союзний перелік типової проектної документації сільськогосподарських підприємств, будівель та споруд для будівництва в дванадцятій п'ятирічці».

При відсутності типового проекту в П 08-87 проектна організація може створити індивідуальний проект, який при позитивній оцінці в процесі експлуатації можна вважати повторно застосовуваним економічним проектом.

Для перевірки нової технології утримання тварин, об'ємно-планувального рішення, нових будівельних матеріалів або нового обладнання можуть розроблятися індивідуальні проекти.

Зооінженер повинен знати підрозділи груп типових проектів, які наведені в таблиці 233.

Таблиця 233.

Типові проекти тваринницьких будівель та споруд

Номер
проекту
Будівлі та споруди
801—1 Комплекси та ферми для великої рогатої худоби
801—2 Корівники
801—3 Родильні відділення та родильні відділення з телятниками
801—4 Телятники, приміщення для молодняка
801—5 Молочні та доїльно-молочні блоки
801—6 Кормоприготувальні цехи
801—9 Різні будівлі та споруди для великої рогатої худоби
802—4 Комплекси та ферми для свиней
802—2 Свинарники для поросних маток та кнурів
802—3 Свинарники для проведення опоросів
802—4 Свинарники для відлучених поросят та ремонтного молодняка
802—5 Свинарники-відгодівельники
802—6 Кормоприготувальні цехи
802—9 Різні будівлі та споруди для свиней
803—1 Комплексні ферми та майданчики для овець і кіз
803—2 Вівчарні та приміщення для баранів
803—4 Вівчарні для молодняка
803—5 Вівчарні-відгодівельники
803—9 Різні будівлі та споруди для овець
804—1 Ферми для коней
804—2 Окремі будівлі та споруди
804—9 Різні будівлі та споруди для коней
805—1 Птахівничі ферми, комплекси, птахофабрики
805—2 Пташники
805—3 Пташники для молодняка
805—4 Інкубаторії
805—5 Цехи забою та переробки птиці
818 Обладнання для ферм
901 Водопостачання
901—1 Водозабірні споруди
901—2 Насосні станції
901—3 Очисні споруди
901—4 Резервуари для води
901—5 Водонапірні башти
901—6 Градирні
901—7 Споруди та установки для знезаражування води (хлораторні, озонаторні, бактерицидні установки)
901—9 Різні будівлі та споруди водопостачання
902 Каналізації
902—1 Насосні станції
902—2 Споруди механічної очистки (решітки, решітки-дробарки, нафтоловушки, освітлювачі)
902—3 Споруди біологічної (біохімічної) очистки
902—4 Споруди зооочистки
902—5 Споруди для обробки осаду (метатанки, корпуси, зневоднення осаду та ін.)
902—6 Водовимірювальні лотки
902—9 Різні будівлі та споруди каналізації
903 Теплопостачання
903—1 Котельні установки
903—2 Установки для постачання котельних рідким паливом
903—3 Водопідготовка
903—4 Спорудження теплових сіток (насосні станції, станції перекачування конденсату, теплові пункти, камери та ін.).
903—9 Різні будівлі та споруди теплопостачання
904 Повітропостачання, вентилювання та кондиціонування повітря
904—1 Повітропостачання, компресорні станції та установки, пневмотранспортери
805—6 Кормоприготувальні цехи
805—7 Яйцесклади
805—9 Різні будівлі для птиці
806—1 Ферми для звірівницьких, кролівничих господарств
806—6 Кормоприготувальні цехи
806—9 Різні будівлі та споруди для звірівницьких, кролівничих та мисливських господарств
807—1 Ветеринарні, зоотехнічні та агрономічні будівлі і споруди
807—2 Зоотехнічні будівлі та споруди
807—3 Агрономічні будівлі та споруди
807—10 Ветеринарні станції, лікарні, амбулаторії, лабораторії, стаціонари, ізолятори та ін.
807—11 Адміністративні будівлі з санпропускником, санітарні пропускники, дезбар'єри
807—12 Аптеки
807—13 Забійно-санітарні пункти
807—19 Різні ветеринарні будівлі та споруди
807—20 Станція та пункти штучного осіменіння
807—29 Різні зоотехнічні будівлі та споруди
807—30 Контрольні станції
807—31 Лабораторії
807—39 Різні агрономічні будівлі та споруди.
811 Силосні та сінажні споруди
213—5 Підприємства для збереження кормів у спецгоспах та колгоспах
814—5 Підприємства по виробництву комбікормів та повнораціонних кормів (для радгоспів і колгоспів)
814—6 Підприємства для приготування трав'яного борошна
814 Будівлі та споруди по транспортуванню, очистці і збереженню гною
904—2 Вентиляційні установки, кондиціонування повітря
904 Пилевловлювання
904—9 Різні будівлі та споруди повітропостачання, вентиляція і кондиціонування повітря
905 Газопостачання
905—1 Спорудження та установка систем газопостачання
905—9 Різні споруди газопостачання

Примітка.

У каталозі П 08—87 крім підрозділів і груп приміщень приводяться також шифр типового проекту та його номенклатурна назва.

 

Ви дивилися сторінку - Проекти тваринницьких підприємств

Наступна сторінка      - Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Попередня сторінка    - Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Повернутися до початку сторінки Проекти тваринницьких підприємств

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.