Скотный двор Скотный двор

Довідник зооінженера

 

Довідник зооінженера

Вступ

Корми і технологія їх виробництва

Зелені корми

Грубі корми

Силос

Коренебульбоплоди та баштанні культури

Зернові корми

Кормові відходи технічних виробництв

Харчові відходи

Корми тваринного походження

Корми мікробіологічного походження

Мінеральні добавки

Кормові небілкові азотисті добавки

Вітамінні препарати та антибіотики

Комбіновані корми

Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Годівля великої рогатої худоби

Годівля свиней

Годівля овець

Годівля коней

Годівля сільськогосподарської птиці

Годівля кролів та хутрових звірів

Використання стимуляторів

Основи розведення сільськогосподарських тварин

Генетичні основи селекції

Методи розведення худоби

Мічення тварин і племінний облік

Крупномасштабна селекція

ЕОМ у племінній роботі

«Селекс» у молочному скотарстві

Виставки і виводки племінних тварин

Організаційні форми племінної роботи

Селекція молочної і м'ясної худоби

Загальні напрями і розвиток скотарства

Селекція молочної худоби

Селекція м'ясної худоби

Технологія виробництва молока і яловичини

Технологія виробництва молока

Нормативи технології виробництва молока

Моделювання перспективної технології виробництва молока

Технологія одержання та первинна обробка молока

Контроль за якістю молока

Технологія виробництва яловичини

Свинарство та технологія виробництва свинини

Породи свиней

Племінна робота у свинарстві

Утримання свиней

Технологія вирощування племінного молодняка

Технологія виробництва свинини на промисловій основі

Зоотехнічний облік у свинарстві

Технологія виробництва продукції вівчарства

Основні напрями вівчарства і породи овець

Основні положення племінної роботи

Продукція вівчарства

Технологія вівчарства і системи утримання овець

Технологія годівлі й утримання овець взимку з урахуванням особливостей кормовиробництва

Технологія годівлі й утримання овець влітку

Технологія відтворення стада й вирощування молодняка

Технологія стриження овець і реалізація вовни державі

Організація праці у вівчарстві

Використання собак у вівчарстві

Стандартизація у вівчарстві

Нормативи планування розвитку вівчарства

Технологія виробництва яєць і м'яса птиці

Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

Особливості племінної роботи в птахівництві

Інкубація яєць сільськогосподарської птиці

Технологія вирощування м'ясного молодняка сільськогосподарської птиці

Технологія утримання сільськогосподарської птиці

Конярство

Породи коней

Види продуктивності та використання коней

Відтворення коней

Приміщення й споруди для коней (ОНТП-9-81)

Збруя, упряж та вози

Технологія дрібного тваринництва

Кролівництво

Племінна робота

Технологія утримання і розведення кролів

Продукція кролівництва

Ставове рибництво

Структура рибницьких господарств

Правила експлуатації і догляду за гідротехнічними спорудами

Біологічні особливості основних ставових риб

Технологія вирощування товарної риби в ставках, садках і басейнах

Удобрення ставів

Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу коропа і рослиноїдних риб

Племінна робота в рибництві

Бджільництво

Породи бджіл

Племінна робота в бджільництві

Транспортування і утримання бджіл

Технологія виробництва меду і воску

Використання бджіл для запилення сільськогосподарських культур

Кормова база бджільництва і методи її поліпшення

Організація праці на пасіці

Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Підприємства по осіменінню тварин

Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Технологія і техніка штучного осіменіння тварин

Організація штучного осіменіння

Запліднення і фактори, що йому сприяють

Трансплантація ембріонів

Визначення вагітності в самок сільськогосподарських тварин

Організація родильних відділень

Неплідність і яловість тварин

Оцінка якості сільськогосподарських тварин та м'яса

Визначення вгодованості сільськогосподарських тварин

Оцінка якості м'яса

Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Зоогігієна з проектуванням тваринницьких комплексів

Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Проекти тваринницьких підприємств

Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Утримання тварин у літніх таборах

Основи ветеринарії

Класифікація хвороб

Поняття про патологію органів дихання і травлення в тварин промислових комплексів та їх профілактика

Принципи й організація профілактики травматизму в тваринництві

Поняття про найбільш небезпечні інфекційні й інвазійні захворювання великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин на тваринницьких комплексах і їх профілактика

Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

Механізація та електрифікація тваринництва

Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Машини та обладнання для заготівлі кормів

Машини та обладнання для приготування різних видів кормів

Кормоцехи для приготування кормових сумішей

Машини для роздавання кормів

Машини та обладнання для видалення гною

Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

Обладнання для вирощування та утримання птиці

Обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та його експлуатація

Електрообладнання у тваринництві

Машини і обладнання для стриження та санітарної обробки овець

Технічне обслуговування машин і обладнання на фермах

Планування, організація та управління в тваринництві

Планування виробництва у тваринництві

Організація виробництва продукції тваринництва

Організація праці

Господарський розрахунок

Організація оплати праці

Управління виробництвом у тваринництві

Аналіз виробничої діяльності

Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

Моделювання виробничих процесів

Економіка виробництва тваринницької продукції

Економічні показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Ефективність використання виробничого потенціалу.

Науково-технічний прогрес

Облік у тваринництві

Застосування ЕОМ у тваринництві

Охорона праці і техніка безпеки

Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

Гігієна праці і правила особистої гігієни працівників тваринництва

Техніка безпеки при хімічному способі обробки грубих кормів

Література

Карта сайта

 

Продукція кролівництва

Від кролівництва одержують значну кількість м'яса, цінні шкурки, пух, деякі інші продукти та технічну сировину. Найбільше значення з них мають м'ясо, шкурки і пух. М'ясо кролів відзначається ніжною консистенцією, соковитістю, добрими смаковими якостями, легко засвоюється організмом людини.

У тушках кролів, забитих у 60-денному віці, маса м'якоті становить в середньому 186 г, у віці 130 днів — 586 г. Кістки і хрящі становлять всього лише близько 15 %, тоді як в тушах великої рогатої худоби — до 30 %.

М'ясо кролів має цінні дієтичні якості, в ньому міститься мало холестерину — в середньому близько 25 мг на 100 г продукту. У жирі кролячих тушок міститься велика кількість ліноленової кислоти.

Шкурки кролів є одним з основних видів хутрової сировини, яку використовують підприємства хутропереробної промисловості. З них виготовляють шапки, коміри, хутрові пальто та інші вироби. Якість шкурок кролів значною мірою залежить від породи, віку й статі, часу забою, від наявності прижиттєвих пошкоджень волосяного покриву, від умов утримання та годівлі.

Молодняк кролів слід забивати для одержання шкурок, коли його жива маса досягне 3,5—4 кг. Для одержання шкурок тварин з незакінченою линькою не забивають. У кролів буває вікова і сезонна линька. Перша притаманна молодняку, друга — повновіковим кролям.

Перша зональна вікова линька у молодняка починається у місячному віці й триває 90—105 днів. Друга линька починається з 135-денного віку і закінчується у 7—7,5-місячному віці. У повновікових кролів сезонна линька, починається в березні — квітні і закінчується у жовтні — листопаді. Приймання шкурок кролів проводять згідно з державним стандартом (ГОСТ 2136—73). Відповідно до його вимог шкурки кролів діляться на хутрові і пухові (табл. 188).

Таблиця 188.

Сортування кролячих шкурок

Сорт

Характеристика волосяного покриву і міздри шкурок

Хутрові шкурки

Перший

Шкурки повноволосі, з розвинутими або трохи недорозвинутими остю і пухом; міздра чиста або з невеликою синюватістю по краю, на череві і боках для кольорових порід

Другий

Менш повноволосі, з недорозвинутими остю і пухом. Повноволосі, злегка перезрілі, з частково випадаючою остю, синюватість при чистій або злегка синюватій міздрі посередині хребта

Третій

Шкурки напівволосі, з рідкуватим волосяним покривом, низькою остю і пухом, суцільною або переривчатою синюватістю на міздрі

Четвертий

Ость і пух рідкі під час линьки, перезрілі і незрілі з низьким підшерстком, синюватістю на міздрі, прілі або пошкоджені коростою чи міллю до 50 % всієї площі шкурки

Пухові шкурки

Перший

Повноволосі на хребті та череві, невичесані, довжина пуху на хребті понад 4 см

Другий

Менш повноволосі, злегка вичесані, з недостатньо оброслим або голим черевом, довжина пуху до 4 см.

Третій

Пух більш рідкий і короткий, ніж у першого й другого сортів, а також з дефектами, що перевищують встановлені норми

 

Розмір шкурки встановлюють множенням її довжини (лінія між очима до кореня хвоста) на подвійну ширину за передніми лапками (табл. 189).

Таблиця 189.

Сортування шкурок за розміром

Розмір шкурок

Площа шкурки, см2

з головною частиною

без головної частини

Особливо великі

Понад 1600

Понад 1500

Великі

1300—1600

1200—1500

Малі

1300 і менше

1200 і менше

 

Залежно від вад шкурки ділять на нормальні й дефектні (табл. 190).

Таблиця 190.

Визначення дефектів кролячих шкурок

Дефекти

Нор- мальні

Група дефекту

перша

друга

Хутрові шкурки

Загальна довжина розриву до довжини шкурки

До 1/4

Від 1/4 до 1/3 (перший, другий та третій сорти)

Від 1/2 до 3/4 (перший та другий сорти)

Дірки, місини і закуси загальною площею, %

До 1

Від 1 до 5

Від 5 до 15

Пухові шкурки

Дірки, лисини, закуси зваленість, %

До 15

Від 15 до 25 (перший та другий сорти)

Від 25 до 50 (перший та другий сорти)

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Продукція кролівництва

Наступна сторінка -      Структура рибницьких господарств

Попередня сторінка -    Технологія утримання і розведення кролів

Повернутися
до початку сторінки -   
Продукція кролівництва

 

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.