Скотный двор Скотный двор

Довідник зооінженера

 

Довідник зооінженера

Вступ

Корми і технологія їх виробництва

Зелені корми

Грубі корми

Силос

Коренебульбоплоди та баштанні культури

Зернові корми

Кормові відходи технічних виробництв

Харчові відходи

Корми тваринного походження

Корми мікробіологічного походження

Мінеральні добавки

Кормові небілкові азотисті добавки

Вітамінні препарати та антибіотики

Комбіновані корми

Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Годівля великої рогатої худоби

Годівля свиней

Годівля овець

Годівля коней

Годівля сільськогосподарської птиці

Годівля кролів та хутрових звірів

Використання стимуляторів

Основи розведення сільськогосподарських тварин

Генетичні основи селекції

Методи розведення худоби

Мічення тварин і племінний облік

Крупномасштабна селекція

ЕОМ у племінній роботі

«Селекс» у молочному скотарстві

Виставки і виводки племінних тварин

Організаційні форми племінної роботи

Селекція молочної і м'ясної худоби

Загальні напрями і розвиток скотарства

Селекція молочної худоби

Селекція м'ясної худоби

Технологія виробництва молока і яловичини

Технологія виробництва молока

Нормативи технології виробництва молока

Моделювання перспективної технології виробництва молока

Технологія одержання та первинна обробка молока

Контроль за якістю молока

Технологія виробництва яловичини

Свинарство та технологія виробництва свинини

Породи свиней

Племінна робота у свинарстві

Утримання свиней

Технологія вирощування племінного молодняка

Технологія виробництва свинини на промисловій основі

Зоотехнічний облік у свинарстві

Технологія виробництва продукції вівчарства

Основні напрями вівчарства і породи овець

Основні положення племінної роботи

Продукція вівчарства

Технологія вівчарства і системи утримання овець

Технологія годівлі й утримання овець взимку з урахуванням особливостей кормовиробництва

Технологія годівлі й утримання овець влітку

Технологія відтворення стада й вирощування молодняка

Технологія стриження овець і реалізація вовни державі

Організація праці у вівчарстві

Використання собак у вівчарстві

Стандартизація у вівчарстві

Нормативи планування розвитку вівчарства

Технологія виробництва яєць і м'яса птиці

Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

Особливості племінної роботи в птахівництві

Інкубація яєць сільськогосподарської птиці

Технологія вирощування м'ясного молодняка сільськогосподарської птиці

Технологія утримання сільськогосподарської птиці

Конярство

Породи коней

Види продуктивності та використання коней

Відтворення коней

Приміщення й споруди для коней (ОНТП-9-81)

Збруя, упряж та вози

Технологія дрібного тваринництва

Кролівництво

Племінна робота

Технологія утримання і розведення кролів

Продукція кролівництва

Ставове рибництво

Структура рибницьких господарств

Правила експлуатації і догляду за гідротехнічними спорудами

Біологічні особливості основних ставових риб

Технологія вирощування товарної риби в ставках, садках і басейнах

Удобрення ставів

Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу коропа і рослиноїдних риб

Племінна робота в рибництві

Бджільництво

Породи бджіл

Племінна робота в бджільництві

Транспортування і утримання бджіл

Технологія виробництва меду і воску

Використання бджіл для запилення сільськогосподарських культур

Кормова база бджільництва і методи її поліпшення

Організація праці на пасіці

Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Підприємства по осіменінню тварин

Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Технологія і техніка штучного осіменіння тварин

Організація штучного осіменіння

Запліднення і фактори, що йому сприяють

Трансплантація ембріонів

Визначення вагітності в самок сільськогосподарських тварин

Організація родильних відділень

Неплідність і яловість тварин

Оцінка якості сільськогосподарських тварин та м'яса

Визначення вгодованості сільськогосподарських тварин

Оцінка якості м'яса

Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Зоогігієна з проектуванням тваринницьких комплексів

Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Проекти тваринницьких підприємств

Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Утримання тварин у літніх таборах

Основи ветеринарії

Класифікація хвороб

Поняття про патологію органів дихання і травлення в тварин промислових комплексів та їх профілактика

Принципи й організація профілактики травматизму в тваринництві

Поняття про найбільш небезпечні інфекційні й інвазійні захворювання великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин на тваринницьких комплексах і їх профілактика

Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

Механізація та електрифікація тваринництва

Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Машини та обладнання для заготівлі кормів

Машини та обладнання для приготування різних видів кормів

Кормоцехи для приготування кормових сумішей

Машини для роздавання кормів

Машини та обладнання для видалення гною

Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

Обладнання для вирощування та утримання птиці

Обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та його експлуатація

Електрообладнання у тваринництві

Машини і обладнання для стриження та санітарної обробки овець

Технічне обслуговування машин і обладнання на фермах

Планування, організація та управління в тваринництві

Планування виробництва у тваринництві

Організація виробництва продукції тваринництва

Організація праці

Господарський розрахунок

Організація оплати праці

Управління виробництвом у тваринництві

Аналіз виробничої діяльності

Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

Моделювання виробничих процесів

Економіка виробництва тваринницької продукції

Економічні показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Ефективність використання виробничого потенціалу.

Науково-технічний прогрес

Облік у тваринництві

Застосування ЕОМ у тваринництві

Охорона праці і техніка безпеки

Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

Гігієна праці і правила особистої гігієни працівників тваринництва

Техніка безпеки при хімічному способі обробки грубих кормів

Література

Карта сайта

 

Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

Доглядати бугаїв-плідників, жеребців-плідників і кнурів особам молодше 18 років заборонено. Для роботи з іншими групами тварин можуть допускатись підлітки віком від 16 років з дозволу медичної комісії і згодою профспілкового комітету. Кожен працівник, допущений до догляду за великою рогатою худобою, кіньми, свиньми, вівцями і птицею, повинен бути попередньо ознайомленим з основними правилами роботи, утримання й догляду за худобою і птицею, суворо виконувати правила техніки безпеки й знати прийоми подання допомоги при нещасних випадках.

Тваринників, які доглядають худобу, забезпечують спеціальним і санітарним одягом, взуттям, а також захисними засобами згідно з діючими нормами. При стійловому утриманні тварин закріплюють за певними працівниками, які повинні поводитись з худобою впевнено, спокійно, особливо під час годівлі й доїння. Кожного разу, наближаючись до тварин чи заходячи в станок, денник, необхідно озиватись до них, попереджуючи їх рівним, владним голосом.

Дратувати тварин категорично заборонено. Скотаря чи конюха, який грубо поводиться з тваринами, слід звільнити з роботи.

Із зовнішнього боку стійл, станків, денників та інших місць, де утримують неспокійних тварин із злим норовом, слід вішати попереджувальні знаки безпеки з додатковою табличкою прямокутної форми за ГОСТ 12.4.026-76 і написом за ГОСТ 10807—78 «Обережно! Б'є ногами» чи «Обережно! Битлива корова».

Заходи безпеки при догляді за коровами.

Безпека виробничих процесів, пов'язаних з утриманням великої рогатої худоби, повинна бути забезпечена ГОСТ 12.3.002—75 і ОСТ 46.3.2.157—84.

При прив'язному утриманні тварин прив'язь повинна бути міцною, достатньо вільною, щоб не заважала рухам і не стягувала шиї корови. Для запобігання травматизму у доярок і скотарів при прив'язному утриманні корів необхідно застосовувати автоматичну чи напівавтоматичну прив'язь, яка дає змогу швидко звільняти тварин у випадку пожежі.

При безприв'язному утриманні буйних корів по можливості вибраковують чи утримують на прив'язі. При ручному доїнні корів, щоб запобігти травмам обличчя доярки, хвіст корови фіксують до тазової кінцівки спеціальним хвостотримачем чи тасьмою.

Індивідуальні стільці, які використовують при доїнні корів, підбирають відповідно до зросту доярки, вони повинні бути міцними й справними, мати спинку. Підготовка вим'я тварини до доїння не повинна викликати неприємних відчуттів, зумовлених механічними й термічними подразниками (сильне стискання, гаряча і холодна вода та ін.). При стійловому утриманні корів доять лише прив'язаними. До великої рогатої худоби підходять з правого боку, попередивши тварину голосом. Особливої обережності дотримують, закріплюючи доїльні стакани на дійки лякливих і неспокійних корів.

У виробничих процесах машинного доїння корів, первинної обробки, зберігання й відправки молока необхідно застосовувати обладнання, яке відповідає вимогам ГОСТ 12.2.003—74, ГОСТ 12.2.042—79. Процеси машинного доїння корів, первинної обробки, зберігання й відправки молока повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.3.002—75 і ОСТ 46.3.2.133—83.

При машинному доїнні корів для розташування обладнання, що входить в комплекс доїльної установки, на молочнотоварній фермі повинно бути окреме приміщення, в яке заборонено входити стороннім особам. Там не дозволяється зберігати паливо, мастильні й легкозаймисті речовини. Вакуумні трубопроводи з метою електробезпеки з'єднують з вакуумним насосом патрубком, що не проводить електричного струму, довжиною не менше одного метра. Електродвигуни, вакуумнасоси обов'язково заземляють.

Після кожного доїння доїльні апарати, молокопроводи, охолоджувачі й збірники молока промивають теплою водою, а потім мийним розчином, після чого дезинфікують і промивають всю систему теплою водою. При підготовці мийних розчинів слід використовувати захисні окуляри, гумові рукавички, прогумований фартух, гумові чоботи та ін.

Техніка безпеки при догляді за бугаями-плідниками.

До догляду за бугаями-плідниками допускають лише повнолітніх осіб. Забороняється допускати, до роботи неповнолітніх, осіб з фізичними вадами, а також вагітних і жінок, які мають дітей віком до одного року. Всі особи, допущені до роботи з бугаями-плідниками, повинні пройти медичний огляд, бути навченими поводженню з тваринами, атестовані і проінструктовані з правил техніки безпеки у встановленому порядку. Скотарі, які доглядають бугаїв, щорічно підлягають переатестації, результати якої заносять у спеціальний журнал. Поводитись з бугаями-плідниками слід спокійно і впевнено.

Різкі окрики, побої, больові відчуття при неправильній підготовці штучної вапни, порушення техніки одержання сперми нерідко призводять до виникнення у бугаїв агресивних рефлексів по відношенню до скотаря чи техніка. Невпевненість також розвиває у бугаїв рефлекс переслідування людини. Їх дратує запах спиртних напоїв і речовин з різким ароматом. Особливо обережно слід поводитись з буйними бугаями. Проти стійла такого бугая вивішують трафаретку, яка попереджує про небезпеку. Підходячи до бугая, його обов'язково кличуть. Кожному бугаєві незалежно від норову у 8-місячному віці вставляють в носову перетинку приборкувальне кільце. Щоб воно не заважало тварині їсти й пити, кільце підтягують вверх Т-подібним ременем.

Виводити бугаїв-плідників на прогулянку чи для взяття сперми необхідно в недоуздку з допомогою палки-водила довжиною два метри, яку з'єднують з носовим кільцем. Палка-водило не дає можливості бугаєві раптово напасти на людину і дозволяє легко приборкувати його.

Прив'язують бугаїв двома металевими ланцюгами до стояка. Ланцюги з'єднують з нашийником з металевого ланцюга, обшитого войлоком чи сиром'ятною шкірою або брезентом для запобігання травмам шиї. Прив'язь повинна бути міцною й достатньо вільною, щоб не обмежувала рухів і не стискала шию бугая. При утриманні групи бугаїв в одному приміщенні забороняється влаштовувати глухі перегородки в годівницях і стійлах. Для безпеки обслуговуючого персоналу в приміщеннях для утримання бугаїв і пунктах штучного осіменіння обладнують для людей укриття (острівки безпеки) з металевих труб чи дерев'яних брусків діаметром 75—100 мм і висотою близько 2 м.

Відстань труб від стін близько 1 м, а між стояками 0,45 м. Довжина захисних огороджень (острівців безпеки) залежить від наявності людей, які знаходяться у тваринницькому приміщенні чи в лабораторії по відтворюванню.

Техніка безпеки при догляді за свиноматками і кнурами-плідниками.

До догляду за свиноматками і кнурами-плідниками допускають повнолітніх досвідчених свинарів. При роботі з тваринами обслуговуючий персонал може бути травмованим при невмілому поводженні з свиноматками (особливо в підсисний період), кнурами-плідниками і свинями на відгодівлі. Супоросна свиноматка перед опоросом і після нього збуджена й агресивна.

Для запобігання травматизму працюючих під час обробок свиноматку слід видалити з приміщення зовсім чи вигнати на прохід.

Кнурів-плідників звичайно утримують у спеціальному свинарнику чи окремих станках. Перегородки між станками повинні бути суцільними висотою 1,4 м. Станки обладнують,відкидними годівницями таким чином, щоб свинар, який доглядає за ними, міг роздавати корм з боку кормового проходу, не заходячи в станок. Чистять станки лише при відсутності в них тварин.

Для запобігання бійкам між кнурами необхідно мати водонапірні шланги чи відра з водою. Для безпеки обслуговуючого персоналу кнурам-плідникам при досягненні ними парувального віку і далі у міру відростання ікла спилюють чи сколюють спеціальними щипцями. Фіксують кнурів при цьому міцною мотузкою, затягнутою на верхній щелепі за п'ятачком і прив'язаною за кільце чи скобу, закріплену на підлозі чи в стіні.

Техніка безпеки при догляді за кіньми.

При роботі з кіньми слід бути уважним, остерігатись ударів копитами назад, рідше вбік. Деякі коні можуть бити передніми кінцівками і головою, кусатись і ставати дибки. Кінь може притиснути людину тулубом до стінки денника, стійла, наступити на ногу.

Підходячи до коня і заходячи в денник, слід окликнути його. Догляд за норовистими і нервовими кіньми доручають лише досвідченим і найбільш кваліфікованим конюхам. На денниках, де утримують таких тварин, вивішують застережливі трафаретки.

Жеребців-плідників утримують в окремих денниках з суцільними перегородками з дощок товщиною 50—60 мм, висотою 2,5—2,8 м. Передню стінку денника роблять висотою 1,5 м з суцільних дощок, верхня частина його — решітчаста. В передній стінці обладнують двері, які відкриваються назовні, і годівницю. Жеребців-плідників на парування виводять два конюхи на спеціальних розтяжках не коротше п'яти метрів.

У період парування жеребців-плідників утримують непідкованими.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

Наступна сторінка -      Гігієна праці і правила особистої гігієни працівників тваринництва

Попередня сторінка -    Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Повернутися
до початку сторінки -   
Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

 

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.