Скотный двор Скотный двор

Довідник зооінженера

 

Довідник зооінженера

Вступ

Корми і технологія їх виробництва

Зелені корми

Грубі корми

Силос

Коренебульбоплоди та баштанні культури

Зернові корми

Кормові відходи технічних виробництв

Харчові відходи

Корми тваринного походження

Корми мікробіологічного походження

Мінеральні добавки

Кормові небілкові азотисті добавки

Вітамінні препарати та антибіотики

Комбіновані корми

Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Годівля великої рогатої худоби

Годівля свиней

Годівля овець

Годівля коней

Годівля сільськогосподарської птиці

Годівля кролів та хутрових звірів

Використання стимуляторів

Основи розведення сільськогосподарських тварин

Генетичні основи селекції

Методи розведення худоби

Мічення тварин і племінний облік

Крупномасштабна селекція

ЕОМ у племінній роботі

«Селекс» у молочному скотарстві

Виставки і виводки племінних тварин

Організаційні форми племінної роботи

Селекція молочної і м'ясної худоби

Загальні напрями і розвиток скотарства

Селекція молочної худоби

Селекція м'ясної худоби

Технологія виробництва молока і яловичини

Технологія виробництва молока

Нормативи технології виробництва молока

Моделювання перспективної технології виробництва молока

Технологія одержання та первинна обробка молока

Контроль за якістю молока

Технологія виробництва яловичини

Свинарство та технологія виробництва свинини

Породи свиней

Племінна робота у свинарстві

Утримання свиней

Технологія вирощування племінного молодняка

Технологія виробництва свинини на промисловій основі

Зоотехнічний облік у свинарстві

Технологія виробництва продукції вівчарства

Основні напрями вівчарства і породи овець

Основні положення племінної роботи

Продукція вівчарства

Технологія вівчарства і системи утримання овець

Технологія годівлі й утримання овець взимку з урахуванням особливостей кормовиробництва

Технологія годівлі й утримання овець влітку

Технологія відтворення стада й вирощування молодняка

Технологія стриження овець і реалізація вовни державі

Організація праці у вівчарстві

Використання собак у вівчарстві

Стандартизація у вівчарстві

Нормативи планування розвитку вівчарства

Технологія виробництва яєць і м'яса птиці

Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

Особливості племінної роботи в птахівництві

Інкубація яєць сільськогосподарської птиці

Технологія вирощування м'ясного молодняка сільськогосподарської птиці

Технологія утримання сільськогосподарської птиці

Конярство

Породи коней

Види продуктивності та використання коней

Відтворення коней

Приміщення й споруди для коней (ОНТП-9-81)

Збруя, упряж та вози

Технологія дрібного тваринництва

Кролівництво

Племінна робота

Технологія утримання і розведення кролів

Продукція кролівництва

Ставове рибництво

Структура рибницьких господарств

Правила експлуатації і догляду за гідротехнічними спорудами

Біологічні особливості основних ставових риб

Технологія вирощування товарної риби в ставках, садках і басейнах

Удобрення ставів

Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу коропа і рослиноїдних риб

Племінна робота в рибництві

Бджільництво

Породи бджіл

Племінна робота в бджільництві

Транспортування і утримання бджіл

Технологія виробництва меду і воску

Використання бджіл для запилення сільськогосподарських культур

Кормова база бджільництва і методи її поліпшення

Організація праці на пасіці

Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Підприємства по осіменінню тварин

Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Технологія і техніка штучного осіменіння тварин

Організація штучного осіменіння

Запліднення і фактори, що йому сприяють

Трансплантація ембріонів

Визначення вагітності в самок сільськогосподарських тварин

Організація родильних відділень

Неплідність і яловість тварин

Оцінка якості сільськогосподарських тварин та м'яса

Визначення вгодованості сільськогосподарських тварин

Оцінка якості м'яса

Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Зоогігієна з проектуванням тваринницьких комплексів

Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Проекти тваринницьких підприємств

Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Утримання тварин у літніх таборах

Основи ветеринарії

Класифікація хвороб

Поняття про патологію органів дихання і травлення в тварин промислових комплексів та їх профілактика

Принципи й організація профілактики травматизму в тваринництві

Поняття про найбільш небезпечні інфекційні й інвазійні захворювання великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин на тваринницьких комплексах і їх профілактика

Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

Механізація та електрифікація тваринництва

Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Машини та обладнання для заготівлі кормів

Машини та обладнання для приготування різних видів кормів

Кормоцехи для приготування кормових сумішей

Машини для роздавання кормів

Машини та обладнання для видалення гною

Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

Обладнання для вирощування та утримання птиці

Обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та його експлуатація

Електрообладнання у тваринництві

Машини і обладнання для стриження та санітарної обробки овець

Технічне обслуговування машин і обладнання на фермах

Планування, організація та управління в тваринництві

Планування виробництва у тваринництві

Організація виробництва продукції тваринництва

Організація праці

Господарський розрахунок

Організація оплати праці

Управління виробництвом у тваринництві

Аналіз виробничої діяльності

Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

Моделювання виробничих процесів

Економіка виробництва тваринницької продукції

Економічні показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Ефективність використання виробничого потенціалу.

Науково-технічний прогрес

Облік у тваринництві

Застосування ЕОМ у тваринництві

Охорона праці і техніка безпеки

Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

Гігієна праці і правила особистої гігієни працівників тваринництва

Техніка безпеки при хімічному способі обробки грубих кормів

Література

Карта сайта

 

Породи коней

Арабська чистокровна порода сформована на Аравійському півострові у VII ст. їй притаманні добра жвавість, витривалість, пластичні рухи, нарядний екстер'єр. Стійко передає ці якості потомству. Вона та її похідні найбільше вплинули на світове конярство. Масть коней переважно руда, сіра, гніда.

У республіці розводять на Ягольницьму кінному заводі.

Чистокровна верхова порода виведена в Англії в XVII—XVIII ст. методом складного відтворювального схрещування коней східного походження при ретельній селекції за скаковим класом і високому рівні заводської роботи. У практиці світового кіннозаводства набула значення основної породи для відтворення і , поліпшення коней швидкоалюрних порід.

Масті: руда, гніда, ворона, сіра.

У породі виділено лінії світового генофонду, кожна з яких має самостійні відгалуження в окремих країнах. В СРСР у 43 господарствах сконцентровано 1620 маток, половина цього поголів'я — в кінних заводах. На Україні кращим кінним заводом є Онуфрієвський Кіровоградської області.

Українська породна група (УПГ) виведена на конезаводах УРСР методом складного відтворювального схрещування напівкровних порід вітчизняного походження, західноєвропейських з чистокровною верховою. Це верхові коні, придатні для використання у всіх видах кінного спорту.

Поглиблену племінну роботу в республіці ведуть 5 кінних заводів: Олександрійський, Деркульський, Дніпропетровський, Ягольницький, Лозовський.

Орловська рисиста порода — одна з перших легкозапряжних порід, що має стійку, спадково закріплену рись. Виведена на Хреновському кінному заводі в кінці XVIII — на початку XIX ст. методом складного відтворювального схрещування коней арабської породи з кіньми упряжних порід Європи. Масті: сіра, ворона, гніда, руда.

Провідні кінні заводи на Україні: Дубровський Полтавської, Запорізький Запорізької та Лимарівський Ворошиловградської областей.

Російська рисиста порода затверджена в 1949 р. при розведенні «в собі» орловсько-американських помісей. Поступаючись орловському рисаку в нарядності, розмірах та упряжних формах, переважає його за жвавістю, сухістю конституції, цільністю форм.

Останніми роками для підвищення роботоздатності практикують нагромадження крові по американській (стандартбредній) породі.

Провідні кінні заводи: Дубровський Полтавської, Запорізький Запорізької та Лимарівський Ворошиловградської областей.

Російська ваговозна порода створена в результаті розведення «в собі» помісей гірських арденів з іншими породами і відбору за роботоздатністю. Скороспілі, плодючі, високомолочні, конституціонально міцні коні. Масть переважно руда, рудо-чала, рідше — гніда і гнідо-чала, іноді сіра і ворона.

Провідним є Новоолександрівський кінний завод Ворошиловградської області.

Радянська ваговозна порода виведена при розведенні «в собі» помісей брабансона з іншими ваговозними породами Європи.

Масті: руда і рудо-чала, гніда, гнідо-чала.

Відзначається високим тягловим зусиллям, молочністю. Від кобили Рябіни за 348 днів лактації одержано 6173 кг молока.

Гуцульська порода поширена у західних областях УРСР. Виведена при схрещуванні гірських коней Галичини, Буковини, Угорщини з кіньми робочих порід Центральної Європи і східного типу. Масть руда і гніда.

Основні масті коней наведено в таблиці 179. Найбільш поширені гніда, сіра, ворона та руда масті. У коней всіх мастей з віком забарвлене волосся депігментується і особливо в коней сірої масті.

Таблиця 179.

Масті коней

Масть

Забарвлення окремих частин тіла

чубка,
гриви, хвоста

тулуба

кінцівок по зап'ясні чи скакальні суглоби

Ворона

Чорне

Чорне

Чорне

Руда

Світло-коричневе

Світло-коричневе

Світло-коричневе

Бура

Каштанове з домішкою чорного волосся

Каштанове

Каштанове

Гніда

Чорне

Коричневе

Чорне

Булана

Чорне

Світло- чи темно-пісочне, по спині темна смуга

Чорне чи темне, можлива зеброподібність

Ізабелова

Біле

Світло-пісочне чи кремове

 

Солова

Світло-пісочне чи кремове

Сіра

Нерівномірний ріст білого та чорного волосся

Чала (рудо-чала, вороно-чала, гнідо-чала та ін.)

Рівномірний розподіл білого волосся по основній масті

Чубара

По тулубу дрібні чи середнього розміру плями іншого кольору, ніж основне забарвлення

Ряба

По основній масті (рудій, вороній, гнідій, бурій та ін.) розкидані великі білі плями

Савраса

Блідий відтінок гнідої чи буланої масті, особливо навколо очей, в пахах і на череві. Грива і хвіст чорні з домішкою бурого волосся. На лопатках можуть бути темні плями, на передпліччях і зап'ястях — зеброподібність

Каура

Темно-руде забарвлення корпусу з посвітлінням навколо очей, на кінці морди, в пахах і на череві. Хвіст і грива руді й бурі. Вздовж спини і по крупу темний ремінь, на лопатках можуть бути темні плями, на передпліччях і зап'ястях — зеброподібність

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Породи коней

Наступна сторінка -      Види продуктивності та використання коней

Попередня сторінка -    Технологія утримання сільськогосподарської птиці

Повернутися
до початку сторінки -   
Породи коней

 

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.