Скотный двор Скотный двор

Довідник зооінженера

 

Довідник зооінженера

Вступ

Корми і технологія їх виробництва

Зелені корми

Грубі корми

Силос

Коренебульбоплоди та баштанні культури

Зернові корми

Кормові відходи технічних виробництв

Харчові відходи

Корми тваринного походження

Корми мікробіологічного походження

Мінеральні добавки

Кормові небілкові азотисті добавки

Вітамінні препарати та антибіотики

Комбіновані корми

Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Годівля великої рогатої худоби

Годівля свиней

Годівля овець

Годівля коней

Годівля сільськогосподарської птиці

Годівля кролів та хутрових звірів

Використання стимуляторів

Основи розведення сільськогосподарських тварин

Генетичні основи селекції

Методи розведення худоби

Мічення тварин і племінний облік

Крупномасштабна селекція

ЕОМ у племінній роботі

«Селекс» у молочному скотарстві

Виставки і виводки племінних тварин

Організаційні форми племінної роботи

Селекція молочної і м'ясної худоби

Загальні напрями і розвиток скотарства

Селекція молочної худоби

Селекція м'ясної худоби

Технологія виробництва молока і яловичини

Технологія виробництва молока

Нормативи технології виробництва молока

Моделювання перспективної технології виробництва молока

Технологія одержання та первинна обробка молока

Контроль за якістю молока

Технологія виробництва яловичини

Свинарство та технологія виробництва свинини

Породи свиней

Племінна робота у свинарстві

Утримання свиней

Технологія вирощування племінного молодняка

Технологія виробництва свинини на промисловій основі

Зоотехнічний облік у свинарстві

Технологія виробництва продукції вівчарства

Основні напрями вівчарства і породи овець

Основні положення племінної роботи

Продукція вівчарства

Технологія вівчарства і системи утримання овець

Технологія годівлі й утримання овець взимку з урахуванням особливостей кормовиробництва

Технологія годівлі й утримання овець влітку

Технологія відтворення стада й вирощування молодняка

Технологія стриження овець і реалізація вовни державі

Організація праці у вівчарстві

Використання собак у вівчарстві

Стандартизація у вівчарстві

Нормативи планування розвитку вівчарства

Технологія виробництва яєць і м'яса птиці

Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

Особливості племінної роботи в птахівництві

Інкубація яєць сільськогосподарської птиці

Технологія вирощування м'ясного молодняка сільськогосподарської птиці

Технологія утримання сільськогосподарської птиці

Конярство

Породи коней

Види продуктивності та використання коней

Відтворення коней

Приміщення й споруди для коней (ОНТП-9-81)

Збруя, упряж та вози

Технологія дрібного тваринництва

Кролівництво

Племінна робота

Технологія утримання і розведення кролів

Продукція кролівництва

Ставове рибництво

Структура рибницьких господарств

Правила експлуатації і догляду за гідротехнічними спорудами

Біологічні особливості основних ставових риб

Технологія вирощування товарної риби в ставках, садках і басейнах

Удобрення ставів

Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу коропа і рослиноїдних риб

Племінна робота в рибництві

Бджільництво

Породи бджіл

Племінна робота в бджільництві

Транспортування і утримання бджіл

Технологія виробництва меду і воску

Використання бджіл для запилення сільськогосподарських культур

Кормова база бджільництва і методи її поліпшення

Організація праці на пасіці

Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Підприємства по осіменінню тварин

Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Технологія і техніка штучного осіменіння тварин

Організація штучного осіменіння

Запліднення і фактори, що йому сприяють

Трансплантація ембріонів

Визначення вагітності в самок сільськогосподарських тварин

Організація родильних відділень

Неплідність і яловість тварин

Оцінка якості сільськогосподарських тварин та м'яса

Визначення вгодованості сільськогосподарських тварин

Оцінка якості м'яса

Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Зоогігієна з проектуванням тваринницьких комплексів

Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Проекти тваринницьких підприємств

Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Утримання тварин у літніх таборах

Основи ветеринарії

Класифікація хвороб

Поняття про патологію органів дихання і травлення в тварин промислових комплексів та їх профілактика

Принципи й організація профілактики травматизму в тваринництві

Поняття про найбільш небезпечні інфекційні й інвазійні захворювання великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин на тваринницьких комплексах і їх профілактика

Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

Механізація та електрифікація тваринництва

Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Машини та обладнання для заготівлі кормів

Машини та обладнання для приготування різних видів кормів

Кормоцехи для приготування кормових сумішей

Машини для роздавання кормів

Машини та обладнання для видалення гною

Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

Обладнання для вирощування та утримання птиці

Обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та його експлуатація

Електрообладнання у тваринництві

Машини і обладнання для стриження та санітарної обробки овець

Технічне обслуговування машин і обладнання на фермах

Планування, організація та управління в тваринництві

Планування виробництва у тваринництві

Організація виробництва продукції тваринництва

Організація праці

Господарський розрахунок

Організація оплати праці

Управління виробництвом у тваринництві

Аналіз виробничої діяльності

Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

Моделювання виробничих процесів

Економіка виробництва тваринницької продукції

Економічні показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Ефективність використання виробничого потенціалу.

Науково-технічний прогрес

Облік у тваринництві

Застосування ЕОМ у тваринництві

Охорона праці і техніка безпеки

Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

Гігієна праці і правила особистої гігієни працівників тваринництва

Техніка безпеки при хімічному способі обробки грубих кормів

Література

Карта сайта

 

Племінна робота у свинарстві

Методи розведення свиней. У племінних і товарних господарствах основним методом розведення є чистопородне (внутрішньопородне) розведення свиней. Мета його — удосконалення існуючих порід свиней, збільшення їх чисельності і ареалу, збереження постійності в певних рамках мінливості. Успіх цього методу багато в чому залежить від спрямованого вирощування молодняка, правильної оцінки тварин, призначених для племінного використання, їх чисельності й ареалу, наявності в породі неспоріднених ліній і родин. У племінних господарствах для закріплення продуктивних якостей видатних кнурів і маток дозволяється застосування інбридингу в помірних і віддалених ступенях.

З розробкою нових методів використання гетерозису в свинарстві широко застосовують гібридизацію (табл. 127).

Таблиця 127.

Підбір порід свиней для схрещування та гібридизації

Порода свиноматок

Порода кнурів

Зона Лісостепу *

Двопородне схрещування

Велика біла

Миргородська, ландрас, уельс

Трипородне схрещування

Велика біла Х миргородська

Уельс

Велика біла Х уельс

Ландрас

Велика біла

Миргородська X естонська беконна

Миргородська X ландрас

Гібридизація

Велика біла, миргородська

ПМ-1, ХБ-1

Зона Степу **

Двопородне схрещування

Велика біла, українська степова біла, українська степова ряба

Велика чорна, ландрас, велика біла, українська степова ряба, дюрок, кахиб

Трипородне схрещування

Велика біла X велика чорна X українська степова біла

Уельс, ландрас, дюрок

Велика біла X ландрас

Велика біла X миргородська

Українська степова біла X миргородська

Велика біла X кахиб

Велика біла X українська степова біла

Велика чорна X уельс

Велика чорна X ландрас

Велика біла X ландрас

Ландрас X дюрок

Гібридизація

Велика біла, українська степова біла

ПМ-1, ХБ-1

Зона Полісся ***

Двопородне схрещування

Велика біла

Ландрас, миргородська, естонська беконна

Трипородне схрещування

Велика біла X миргородська

Ландрас

Миргородська X естонська беконна

Велика біла

Миргородська X ландрас,

Миргородська X естонська беконна

Ландрас X естонська беконна

Гібридизація

Велика біла

ПМ-1, ХБ-1

* Вінницька, Київська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька області.

** Ворошилозградська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Кримська, Одеська, Херсонська області.

*** Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Ровенська, Закарпатська, Чернігівська області.

 

Організація племінної роботи в племінних і спеціалізованих товарних господарствах. Племінна робота передбачає систему організаційно-зоотехнічних заходів, які включають відбір, підбір, методи розведення, спрямоване вирощування молодняка, зоотехнічний облік, використання тварин для планомірного підвищення продуктивності свиней у промислових стадах.

Племінну роботу з свиньми повинні вести всі господарства. Племінні заводи удосконалюють існуючі і створюють нові породи свиней, нові заводські типи, лінії й родини, апробують їх, перевіряють кнурів і маток за власною продуктивністю і якістю потомства, вирощують племінний молодняк для ремонту власного стада, інших заводів, племінних радгоспів, племінних ферм комплексів, удосконалюють методи розведення і селекції свиней.

Племінні радгоспи і племферми комплексів удосконалюють і розмножують племінних свиней, що надходять з племзаводів, вирощують племінних тварин для свинарських комплексів і племінних колгоспних та радгоспних ферм, оцінюють кнурів і маток за власною продуктивністю і відгодівельними якостями потомства.

Завдання промислових репродукторів, ферм і комплексів полягає в одержанні високопродуктивних помісних тварин для виробництва товарної свинини.

Відбір — основа селекційної роботи у свинарстві, яка здійснюється за походженням, екстер'єром і міцністю конституції, розвитком, продуктивністю і якістю потомства. У свинарстві застосовують індивідуальний і масовий методи відбору.

Походження свиней оцінюють на основі аналізу родоводу, екстер'єр — за 100-бальною шкалою окомірної оцінки у період бонітування, розвиток — за живою масою і довжиною тулуба, продуктивність свиноматок — за багатоплідністю, молочністю, масою гнізда у двомісячному віці і відгодівельними якостями потомства, продуктивність кнурів — за даними спермопродукції і запліднювальної здатності (при бонітуванні враховують ряд інших показників згідно з інструкцією).

Для оцінки кнурів і маток за якістю потомства проводять контрольну відгодівлю. Для цього у двомісячному віці з трьох і більше гнізд відбирають по два кнурці і по дві свинки живою масою не менше 16 кг. Каструють кнурців у віці 6—7 тижнів.

Відгодовують гніздами від 30 до 100 кг стандартним комбікормом з додаванням 1,5 л збираного молока. В кінці відгодівлі тварин забивають без зняття шкури з обшпарюванням. Оцінюють за такими показниками: вік досягнення підсвинками живої маси 100 кг, днів; витрати корму на 1 кг приросту, корм, од.; товщина шпигу над 6—7-м грудними хребцями, см; довжина туші, см; маса задньої третини напівтуші, кг.

Контрольне вирощування застосовують для ремонтного племінного молодняка з метою оцінки його за власною скороспілістю.

Підбір — цілеспрямоване комплектування батьківських пар, яке у свинарстві може бути гомо- і гетерогенним, індивідуальним, груповим і лінійно-груповим, з врахуванням віку кнурів і свиноматок.

У племінних свинарських господарствах республіки зосереджена краща частина породного поголів'я. Застосовуючи чистопородне розведення свиней, досягають однорідності стада за типом і продуктивністю, створюють нові заводські лінії і родини, формують певний заводський тип тварин, збільшують поголів'я даної породи. Тут здійснюють поглиблену племінну роботу, зоотехнічний облік ведуть на високому рівні, застосовують індивідуальний відбір, гомогенний та індивідуальний підбір, у разі необхідності — інбридинг, аж до кровозмішування, дозволено ввідне і відтворювальне схрещування.

Стадо поділяють на такі основні групи: провідну, виробничу племінну, перевірюваних маток, основних кнурів, ремонтного та племінного молодняка і відгодівельну.

Провідну (селекційну) групу маток використовують для одержання висококласного молодняка з метою ремонту власного стада. Комплектують цю групу найкращими свиноматками в кількості 20—25 % основного маточного стада.

Від свиноматок виробничої племінної групи одержують висококласний племінний молодняк, призначений для реалізації іншим господарствам. Комплектують її свиноматками, що не ввійшли у провідну групу, в кількості 75—80 % загального поголів'я основних маток.

Групу перевірюваних маток створюють для вивчення їх продуктивних і племінних якостей за першим опоросом, після чого кращих з них переводять у провідну і виробничу племінні групи. Комплектують її з кращих ремонтних свинок, що походять від свиноматок провідної групи. Щорічно відбирають близько 25 % молодих перевірюваних маток від кількості основних.

Групу ремонтного молодняка створюють з кращих поросят від маток провідної групи, у 2-місячному віці кнурців відбирають у 2—3 рази більше кількості основних кнурів, а свинок — у 1,5—2 рази більше від поголів'я основних маток. У групу племінного молодняка виділяють поросят від маток виробничої племінної групи і повністю передають їх, крім браку, в інші господарства. На відгодівлю надходять тільки вибракувані свині усіх статево-вікових груп.

Товарні господарства (ферми) повинні виробляти в плановому обсязі свинину високої якості при низькій собівартості на основі розведення високопродуктивних скороспілих тварин. Відтворення поголів'я здійснюють із застосуванням чистопородного розведення і промислового схрещування.

При промисловому (двопородному) схрещуванні маточне поголів'я повинно бути однієї планової породи, а кнури — двох, одна з яких спеціалізована м'ясна. Свиноматки і кнури повинні бути чистопородними. Кнурів слід завозити з племінних господарств. У плем'ядро (племінну групу) виділяють 20—ЗО % кращих чистопородних маток основної планової породи. Застосовують тільки чистопородне розведення. Ремонтних свинок переводять в групу перевірюваних маток.

Промислова група — це 70—80 % основних маток, що залишилися. їх схрещують з кнурами іншої породи й одержують помісний молодняк для відгодівлі.

Перевірюваних маток виділяють в окрему групу, яку поповнюють ремонтними свинками від основних маток. Після оцінки за першим опоросом кращих з них передають у групу основних маток, інших — вибраковують. Одержаний молодняк від перевірюваних маток надходить на відгодівлю.

Ремонтних свинок одержують від свиноматок і кнурів племінної групи. У двомісячному віці їх відбирають у 1,5—2 рази більше поголів'я основних маток, вирощують і передають у групу перевірюваних маток.

Групу відгодівлі комплектують в основному помісним молодняком промислової групи і частково вибракуваними тваринами усіх виробничих груп. У великих спеціалізованих свинарських господарствах (комплексах) із закінченим оборотом стада і потоковою системою виробництва здійснюється внутрішньогалузева спеціалізація, для чого створюють спеціалізовані ферми (сектори): племінну, репродукторну і відгодівельну.

На племінну ферму передають чистопородних висококласних свиноматок і кнурів планової породи в кількості 20—25 % загального поголів'я основних маток господарства. Основне призначення цієї ферми — вирощування висококласних свинок і кнурців основної планової породи для власного господарства. Племферми у великих спеціалізованих господарствах за розмірами часто не поступаються племінним господарствам, тому організацію племінної роботи в них слід проводити так, як і в племінних господарствах.

Репродуктори комплектують чистопородними матками у кількості 75—80 % загального поголів'я основних свиноматок даного підприємства. Поповнюють їх за рахунок перевірюваних маток виробничої групи племінної ферми. Завдання репродукторів — відтворення і вирощування відгодівельного молодняка до передачі в сектор (цех) відгодівлі. На таких фермах рекомендується застосовувати промислове схрещування. Сектор (цех) відгодівлі комплектують відповідно до прийнятої технології помісним молодняком. Сюди надходять всі вибракувані тварини з племінної і репродукторної ферм.

Бонітування свиней передбачає оцінку їх продуктивних і племінних якостей, визначення на її основі класності тварин, їх виробничого призначення і при необхідності внесення відповідних корективів у план селекційної роботи з стадом. Проводиться у держплемзаводах, племрадгоспах, на племінних фермах колгоспів і радгоспів, племінних репродукторах промислових комплексів, у товарних господарствах (матки племядра), на станціях і пунктах штучного осіменіння.

Бонітують свиней щорічно за інструкцією. Звіт про бонітування складають за станом на 1 січня.

Після бонітування проводять аналіз показників стада і уточнюють розподіл тварин по виробничих групах, складають план підбору кнурів і маток, визначають тварин для запису в ДПК.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Племінна робота у свинарстві

Наступна сторінка -      Утримання свиней

Попередня сторінка -    Породи свиней

Повернутися
до початку сторінки -   
Племінна робота у свинарстві

 

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.