Скотный двор Скотный двор

Довідник зооінженера

 

Довідник зооінженера

Вступ

Корми і технологія їх виробництва

Зелені корми

Грубі корми

Силос

Коренебульбоплоди та баштанні культури

Зернові корми

Кормові відходи технічних виробництв

Харчові відходи

Корми тваринного походження

Корми мікробіологічного походження

Мінеральні добавки

Кормові небілкові азотисті добавки

Вітамінні препарати та антибіотики

Комбіновані корми

Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Годівля великої рогатої худоби

Годівля свиней

Годівля овець

Годівля коней

Годівля сільськогосподарської птиці

Годівля кролів та хутрових звірів

Використання стимуляторів

Основи розведення сільськогосподарських тварин

Генетичні основи селекції

Методи розведення худоби

Мічення тварин і племінний облік

Крупномасштабна селекція

ЕОМ у племінній роботі

«Селекс» у молочному скотарстві

Виставки і виводки племінних тварин

Організаційні форми племінної роботи

Селекція молочної і м'ясної худоби

Загальні напрями і розвиток скотарства

Селекція молочної худоби

Селекція м'ясної худоби

Технологія виробництва молока і яловичини

Технологія виробництва молока

Нормативи технології виробництва молока

Моделювання перспективної технології виробництва молока

Технологія одержання та первинна обробка молока

Контроль за якістю молока

Технологія виробництва яловичини

Свинарство та технологія виробництва свинини

Породи свиней

Племінна робота у свинарстві

Утримання свиней

Технологія вирощування племінного молодняка

Технологія виробництва свинини на промисловій основі

Зоотехнічний облік у свинарстві

Технологія виробництва продукції вівчарства

Основні напрями вівчарства і породи овець

Основні положення племінної роботи

Продукція вівчарства

Технологія вівчарства і системи утримання овець

Технологія годівлі й утримання овець взимку з урахуванням особливостей кормовиробництва

Технологія годівлі й утримання овець влітку

Технологія відтворення стада й вирощування молодняка

Технологія стриження овець і реалізація вовни державі

Організація праці у вівчарстві

Використання собак у вівчарстві

Стандартизація у вівчарстві

Нормативи планування розвитку вівчарства

Технологія виробництва яєць і м'яса птиці

Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

Особливості племінної роботи в птахівництві

Інкубація яєць сільськогосподарської птиці

Технологія вирощування м'ясного молодняка сільськогосподарської птиці

Технологія утримання сільськогосподарської птиці

Конярство

Породи коней

Види продуктивності та використання коней

Відтворення коней

Приміщення й споруди для коней (ОНТП-9-81)

Збруя, упряж та вози

Технологія дрібного тваринництва

Кролівництво

Племінна робота

Технологія утримання і розведення кролів

Продукція кролівництва

Ставове рибництво

Структура рибницьких господарств

Правила експлуатації і догляду за гідротехнічними спорудами

Біологічні особливості основних ставових риб

Технологія вирощування товарної риби в ставках, садках і басейнах

Удобрення ставів

Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу коропа і рослиноїдних риб

Племінна робота в рибництві

Бджільництво

Породи бджіл

Племінна робота в бджільництві

Транспортування і утримання бджіл

Технологія виробництва меду і воску

Використання бджіл для запилення сільськогосподарських культур

Кормова база бджільництва і методи її поліпшення

Організація праці на пасіці

Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Підприємства по осіменінню тварин

Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Технологія і техніка штучного осіменіння тварин

Організація штучного осіменіння

Запліднення і фактори, що йому сприяють

Трансплантація ембріонів

Визначення вагітності в самок сільськогосподарських тварин

Організація родильних відділень

Неплідність і яловість тварин

Оцінка якості сільськогосподарських тварин та м'яса

Визначення вгодованості сільськогосподарських тварин

Оцінка якості м'яса

Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Зоогігієна з проектуванням тваринницьких комплексів

Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Проекти тваринницьких підприємств

Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Утримання тварин у літніх таборах

Основи ветеринарії

Класифікація хвороб

Поняття про патологію органів дихання і травлення в тварин промислових комплексів та їх профілактика

Принципи й організація профілактики травматизму в тваринництві

Поняття про найбільш небезпечні інфекційні й інвазійні захворювання великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин на тваринницьких комплексах і їх профілактика

Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

Механізація та електрифікація тваринництва

Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Машини та обладнання для заготівлі кормів

Машини та обладнання для приготування різних видів кормів

Кормоцехи для приготування кормових сумішей

Машини для роздавання кормів

Машини та обладнання для видалення гною

Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

Обладнання для вирощування та утримання птиці

Обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та його експлуатація

Електрообладнання у тваринництві

Машини і обладнання для стриження та санітарної обробки овець

Технічне обслуговування машин і обладнання на фермах

Планування, організація та управління в тваринництві

Планування виробництва у тваринництві

Організація виробництва продукції тваринництва

Організація праці

Господарський розрахунок

Організація оплати праці

Управління виробництвом у тваринництві

Аналіз виробничої діяльності

Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

Моделювання виробничих процесів

Економіка виробництва тваринницької продукції

Економічні показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Ефективність використання виробничого потенціалу.

Науково-технічний прогрес

Облік у тваринництві

Застосування ЕОМ у тваринництві

Охорона праці і техніка безпеки

Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

Гігієна праці і правила особистої гігієни працівників тваринництва

Техніка безпеки при хімічному способі обробки грубих кормів

Література

Карта сайта

 

Планування виробництва у тваринництві

Система внутрішньогосподарського планування передбачає розробку перспективних, річних та оперативних планів (схема 2).

Для планування у тваринництві складають помісячний оборот стада. При цьому необхідно мати такі дані:

поголів'я худоби по статевих і вікових групах та його жива маса на початок планового року;

план осіменіння маточного поголів'я та надходження приплоду;

план вибракування тварин, непридатних для дальшого господарського використання;

середньодобові прирости молодняка та дорослої худоби на відгодівлі по кварталах та місяцях року;

план та строки продажу худоби на м'ясо державі, молодняка на плем'я та інших видів реалізації у живій масі;

план купівлі худоби та інші види надходження зі сторони;

вихідне поголів'я на кінець року, передбачене перспективним п'ятирічним планом.

Важливим у організації планування є складання технологічних карт у тваринництві.

Вихідні матеріали для внутрішньо господарського планування

Контрольні цифри, державні замовлення, тривалі економічні нормативи і ліміти, а також замовлення споживачів на продукцію (роботи, послуги)

Перспективні плани

П'ятирічний план економічного та соціального розвитку

Річні плани

Виробничий і фінансовий план

Виробничий план відділу (ферми), цеху, ділянки

Виробничі госпрозрахункові завдання бригадам, фермам та іншим підрозділам

Оперативні плани

Робочі плани по періодах сільськогосподарських робіт

Календарні завдання та плани-графіки у тваринництві, підсобних і допоміжних виробництвах, будівництві

Плани-наряди на виконання окремих робіт

Схема 2. Система внутрішньогосподарського планування та вихідні матеріали

 

Технологічні карти у тваринництві

Технологічна карта — це розрахунок по виробництву того чи іншого виду тваринницької продукції при певній технології, техніці та організації виробництва, який характеризує затрати праці й експлуатаційні витрати на утримання однієї голови худоби та одиницю тваринницької продукції.

Технологічні карти ділять на перспективні та оперативні. Перші складають на основі перспективної технології, а другі — діючої техніки та технології.

Для того, щоб розробити технологічну карту у тваринництві, необхідно мати вихідні дані, які характеризують: поголів'я тварин на початок року, планове завдання по виробництву тваринницької продукції, продуктивність тварин, способи їх утримання та норми годівлі, вартість та місткість тваринницьких приміщень, наявність та вартість машин і обладнання для ферми, нормативні дані по відрахуваннях на ремонт техніки та обладнання, тарифну сітку по окремих видах робіт і денні тарифні ставки, нормативи затрат робочого часу на виконання окремих видів робіт, операцій тощо.

Технологічну карту можна розділити на три самостійні частини: технологічну, технічну та економічну.

У технологічній перераховують усі основні й допоміжні роботи, які повинні бути виконані у бригаді протягом року. По кожному виду робіт визначають тривалість її виконання у днях, а по кожному процесу — добовий і річний обсяг робіт. Вони зумовлені кількістю поголів'я, що доглядається, нормативними затратами та тривалістю виконання роботи. Так, концентровані корми у скотарстві тваринам згодовують протягом року, а грубі та зелені — у певні сезони.

У технічній частині карти наводять марки машин і обладнання, які будуть застосовуватися у бригаді, дають їх основні характеристики, вказують, скільки механізаторів та допоміжних робітників буде обслуговувати машину чи агрегат, тривалість роботи машини на добу, годинну і денну продуктивність, добову потребу у машинах для виконання окремих видів робіт. Потребу у машинах та обладнанні визначають з урахуванням наявності їх у господарстві, а при необхідності — і реальну можливість додаткового придбання на початок поточного року. При виборі машин і обладнання для виконання одного і того ж виробничого процесу слід керуватися порівнянням трудових і експлуатаційних затрат на одиницю роботи, включаючи заробітну плату працівників, вартість палива, електроенергії, відрахування на амортизацію та поточний ремонт.

При визначенні найбільш раціональної та економічно обгрунтованої системи машин основними передумовами є розміри ферми і спосіб утримання тварин. Кількість працюючих на механізованих роботах визначають, виходячи з їх потреби для обслуговування машин чи агрегату, а на ручних — відповідно до установлених норм часу, потрібних для виконання конкретного виду роботи.

Тривалість роботи на добу окремих машин визначають відповідно до зоотехнічних вимог та розпорядку дня на фермі. У технологічній карті вказують годинну і денну продуктивність машин, агрегатів і механічного обладнання. Годинну продуктивність беруть із технологічної характеристики машин, де є показники їх денної продуктивності і допустимий час їх роботи протягом доби.

Потребу у машинах та обладнанні визначають для кожного виду роботи діленням річного обсягу робіт на денну продуктивність машин. Якщо машина бере участь у кількох процесах, то при визначенні їх кількості у цілому для ферми добову потребу в них за цими процесами підсумовують. У зв'язку з тим, що у літній і зимовий періоди може застосовуватися різний набір машин, потребу в них слід розраховувати по кожному періоду окремо.

В економічній частині карти вказують: нормативи часу на виконання окремих процесів; затрати праці у людино-годинах та людино-змінах на виконання кожного процесу з урахуванням продуктивності машин, обладнання і нормативів затрат на виконання окремих процесів; витрати палива і мастильних матеріалів, а також електроенергії у натуральному та грошовому виразах; вартість води; затрати на дрібний та малоцінний інвертар, спецодяг, утримання літніх таборів, дезинфекцію, медикаменти у грошовому виразі.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Планування виробництва у тваринництві

Наступна сторінка -      Організація виробництва продукції тваринництва

Попередня сторінка -    Технічне обслуговування машин і обладнання на фермах

Повернутися
до початку сторінки -   
Планування виробництва у тваринництві

 

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.