Скотный двор Скотный двор

Довідник зооінженера

 

Довідник зооінженера

Вступ

Корми і технологія їх виробництва

Зелені корми

Грубі корми

Силос

Коренебульбоплоди та баштанні культури

Зернові корми

Кормові відходи технічних виробництв

Харчові відходи

Корми тваринного походження

Корми мікробіологічного походження

Мінеральні добавки

Кормові небілкові азотисті добавки

Вітамінні препарати та антибіотики

Комбіновані корми

Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Годівля великої рогатої худоби

Годівля свиней

Годівля овець

Годівля коней

Годівля сільськогосподарської птиці

Годівля кролів та хутрових звірів

Використання стимуляторів

Основи розведення сільськогосподарських тварин

Генетичні основи селекції

Методи розведення худоби

Мічення тварин і племінний облік

Крупномасштабна селекція

ЕОМ у племінній роботі

«Селекс» у молочному скотарстві

Виставки і виводки племінних тварин

Організаційні форми племінної роботи

Селекція молочної і м'ясної худоби

Загальні напрями і розвиток скотарства

Селекція молочної худоби

Селекція м'ясної худоби

Технологія виробництва молока і яловичини

Технологія виробництва молока

Нормативи технології виробництва молока

Моделювання перспективної технології виробництва молока

Технологія одержання та первинна обробка молока

Контроль за якістю молока

Технологія виробництва яловичини

Свинарство та технологія виробництва свинини

Породи свиней

Племінна робота у свинарстві

Утримання свиней

Технологія вирощування племінного молодняка

Технологія виробництва свинини на промисловій основі

Зоотехнічний облік у свинарстві

Технологія виробництва продукції вівчарства

Основні напрями вівчарства і породи овець

Основні положення племінної роботи

Продукція вівчарства

Технологія вівчарства і системи утримання овець

Технологія годівлі й утримання овець взимку з урахуванням особливостей кормовиробництва

Технологія годівлі й утримання овець влітку

Технологія відтворення стада й вирощування молодняка

Технологія стриження овець і реалізація вовни державі

Організація праці у вівчарстві

Використання собак у вівчарстві

Стандартизація у вівчарстві

Нормативи планування розвитку вівчарства

Технологія виробництва яєць і м'яса птиці

Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

Особливості племінної роботи в птахівництві

Інкубація яєць сільськогосподарської птиці

Технологія вирощування м'ясного молодняка сільськогосподарської птиці

Технологія утримання сільськогосподарської птиці

Конярство

Породи коней

Види продуктивності та використання коней

Відтворення коней

Приміщення й споруди для коней (ОНТП-9-81)

Збруя, упряж та вози

Технологія дрібного тваринництва

Кролівництво

Племінна робота

Технологія утримання і розведення кролів

Продукція кролівництва

Ставове рибництво

Структура рибницьких господарств

Правила експлуатації і догляду за гідротехнічними спорудами

Біологічні особливості основних ставових риб

Технологія вирощування товарної риби в ставках, садках і басейнах

Удобрення ставів

Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу коропа і рослиноїдних риб

Племінна робота в рибництві

Бджільництво

Породи бджіл

Племінна робота в бджільництві

Транспортування і утримання бджіл

Технологія виробництва меду і воску

Використання бджіл для запилення сільськогосподарських культур

Кормова база бджільництва і методи її поліпшення

Організація праці на пасіці

Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Підприємства по осіменінню тварин

Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Технологія і техніка штучного осіменіння тварин

Організація штучного осіменіння

Запліднення і фактори, що йому сприяють

Трансплантація ембріонів

Визначення вагітності в самок сільськогосподарських тварин

Організація родильних відділень

Неплідність і яловість тварин

Оцінка якості сільськогосподарських тварин та м'яса

Визначення вгодованості сільськогосподарських тварин

Оцінка якості м'яса

Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Зоогігієна з проектуванням тваринницьких комплексів

Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Проекти тваринницьких підприємств

Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Утримання тварин у літніх таборах

Основи ветеринарії

Класифікація хвороб

Поняття про патологію органів дихання і травлення в тварин промислових комплексів та їх профілактика

Принципи й організація профілактики травматизму в тваринництві

Поняття про найбільш небезпечні інфекційні й інвазійні захворювання великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин на тваринницьких комплексах і їх профілактика

Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

Механізація та електрифікація тваринництва

Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Машини та обладнання для заготівлі кормів

Машини та обладнання для приготування різних видів кормів

Кормоцехи для приготування кормових сумішей

Машини для роздавання кормів

Машини та обладнання для видалення гною

Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

Обладнання для вирощування та утримання птиці

Обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та його експлуатація

Електрообладнання у тваринництві

Машини і обладнання для стриження та санітарної обробки овець

Технічне обслуговування машин і обладнання на фермах

Планування, організація та управління в тваринництві

Планування виробництва у тваринництві

Організація виробництва продукції тваринництва

Організація праці

Господарський розрахунок

Організація оплати праці

Управління виробництвом у тваринництві

Аналіз виробничої діяльності

Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

Моделювання виробничих процесів

Економіка виробництва тваринницької продукції

Економічні показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Ефективність використання виробничого потенціалу.

Науково-технічний прогрес

Облік у тваринництві

Застосування ЕОМ у тваринництві

Охорона праці і техніка безпеки

Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

Гігієна праці і правила особистої гігієни працівників тваринництва

Техніка безпеки при хімічному способі обробки грубих кормів

Література

Карта сайта

 

Підприємства по осіменінню тварин

Основними організаційними одиницями при впровадженні штучного осіменіння є племпідприємства та племоб'єднання. Вони проводять значну роботу по масовому поліпшенню породних та продуктивних якостей тварин, організації широкого застосування штучного осіменіння, проведенню заходів по досягненню високої запліднюваності, запобіганню і ліквідації безпліддя й яловості маточного поголів'я.

Поряд з впровадженням прогресивних форм організації штучного осіменіння тварин, нових технологічних прийомів вони проводять поглиблену селекційну роботу в обслуговуваних колгоспах і радгоспах, маючи для цього необхідний штат зоотехніків-селекціонерів.

Основні завдання племоб'єднань та племпідприємств такі: організація широкого застосування штучного осіменіння сільськогосподарських тварин у всіх господарствах зони обслуговування, забезпечення високоякісною спермою високоцінних племінних плідників, оцінених за якістю потомства і визнаних поліпшувачами по породах ферм і господарств зони обслуговування; здійснення генотипової селекції плідників оцінкою їх за якістю потомства й відбором поліпшувачів; впровадження заходів для досягнення високої запліднюваності маточного поголів'я, запобігання й ліквідація безпліддя і яловості маточного поголів'я тварин в обслуговуваних господарствах; контроль за реєстрацією новонародженого молодняка.

Працівники племпідприємств спільно зі спеціалістами радгоспів розробляють річні плани осіменіння тварин у встановленому порядку, організовують у господарствах нові лабораторії по племінній роботі та відтворенню сільськогосподарських тварин, проводять комплектування племінними плідниками і оцінку їх за якістю потомства.

Згідно з укладеними договорами і затвердженими графіками постачають сперму плідників колгоспам, радгоспам та іншим господарствам.

Спеціалісти племпідприємств надають практичну допомогу господарствам в організації й проведенні штучного осіменіння сільськогосподарських тварин, у підборі, підготовці й перепідготовці кадрів по штучному осіменінню, забезпечують надходження звітності про народжений молодняк і його вирощування, контролюють роботу лабораторій по племінній роботі та відтворенню сільськогосподарських тварин, стежать за раціональним використанням сперми, впроваджують найновіші досягнення науки і передового досвіду по відтворенню й техніці штучного осіменіння тварин, узагальнюють досвід передових господарств і здійснюють його пропаганду.

Лабораторії по племінній роботі та відтворенню сільськогосподарських тварин. Успішне проведення штучного осіменіння залежить від наявності у господарствах добре обладнаних лабораторій по племінній роботі та відтворенню сільськогосподарських тварин.

Згідно з інструкцією лабораторію відкривають після її паспортизації. Вона має два відділи: відтворення та поліпшення тварин.

До відділу відтворення належить лабораторна кімната для визначення якості сперми плідників та підготовки інструментів для осіменіння самок, манеж для осіменіння тварин, мийна кімната, приміщення для добової витримки тварин після осіменіння з розрахунку 2 % скотомісць від кількості корів і телиць парувального віку, яких утримують на фермі, підсобна кімната (для зберігання кормів, інвентаря).

У відділі генетичного поліпшення тварин — робоча кімната зоотехніка та техніків, які проводять племінний облік. Тут також розміщено картотеку та кімнату для виконання лабораторних робіт і зооветнавчання.

Нині у свинарстві є дві форми організації штучного осіменіння свиноматок:спермою кнурів, яких утримують на внутрішньогосподарських станціях, і спермою кнурів, яку завозять з племоб'єднання та племпідприємств.

На внутрішньогосподарських станціях необхідно мати манеж для одержання сперми, лабораторію для оцінки, розведення і розфасування сперми, мийну та манеж для осіменіння свиноматок.

Станції по штучному осіменінню свиней привозною спермою повинні мати лабораторію, мийну та манеж для осіменіння свиноматок.

Площа лабораторії 10—12 м2, а мийної — 8—10 м2. Манеж обладнують індивідуальними станками для осіменіння свиноматок та їх наступної перетримки (довжина станка 2,24 м, ширина — 0,65, висота — 1,1 м). На 1000 свиноматок необхідно мати від 5 до 10 % індивідуальних станків.

Лабораторії по племінній роботі та відтворенню овець мають манеж площею 16 м2, лабораторію (7,6 м2), приміщення для тимчасового утримання баранів (8 м2) та два приміщення для овець (по 16,6 м2), яких вже осіменили і яких ще не осіменили.

Лабораторії по племінній роботі та відтворенню коней слід розташовувати у типових чи пристосованих приміщеннях, які відповідають санітарним вимогам. Вони повинні мати манеж, лабораторію та мийну.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Підприємства по осіменінню тварин

Наступна сторінка -      Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Попередня сторінка -    Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Повернутися
до початку сторінки -   
Підприємства по осіменінню тварин

 

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.