Довідник зооінженера

За ред. М.І.Машкіна.— К.: Урожай, 1989.— 320 с — (Література для кабінету зоотехніка)

 

Підприємства по осіменінню тварин

Основними організаційними одиницями при впровадженні штучного осіменіння є племпідприємства та племоб'єднання. Вони проводять значну роботу по масовому поліпшенню породних та продуктивних якостей тварин, організації широкого застосування штучного осіменіння, проведенню заходів по досягненню високої запліднюваності, запобіганню і ліквідації безпліддя й яловості маточного поголів'я.

Поряд з впровадженням прогресивних форм організації штучного осіменіння тварин, нових технологічних прийомів вони проводять поглиблену селекційну роботу в обслуговуваних колгоспах і радгоспах, маючи для цього необхідний штат зоотехніків-селекціонерів.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Основні завдання племоб'єднань та племпідприємств такі: організація широкого застосування штучного осіменіння сільськогосподарських тварин у всіх господарствах зони обслуговування, забезпечення високоякісною спермою високоцінних племінних плідників, оцінених за якістю потомства і визнаних поліпшувачами по породах ферм і господарств зони обслуговування; здійснення генотипової селекції плідників оцінкою їх за якістю потомства й відбором поліпшувачів; впровадження заходів для досягнення високої запліднюваності маточного поголів'я, запобігання й ліквідація безпліддя і яловості маточного поголів'я тварин в обслуговуваних господарствах; контроль за реєстрацією новонародженого молодняка.

Працівники племпідприємств спільно зі спеціалістами радгоспів розробляють річні плани осіменіння тварин у встановленому порядку, організовують у господарствах нові лабораторії по племінній роботі та відтворенню сільськогосподарських тварин, проводять комплектування племінними плідниками і оцінку їх за якістю потомства.

Згідно з укладеними договорами і затвердженими графіками постачають сперму плідників колгоспам, радгоспам та іншим господарствам.

Спеціалісти племпідприємств надають практичну допомогу господарствам в організації й проведенні штучного осіменіння сільськогосподарських тварин, у підборі, підготовці й перепідготовці кадрів по штучному осіменінню, забезпечують надходження звітності про народжений молодняк і його вирощування, контролюють роботу лабораторій по племінній роботі та відтворенню сільськогосподарських тварин, стежать за раціональним використанням сперми, впроваджують найновіші досягнення науки і передового досвіду по відтворенню й техніці штучного осіменіння тварин, узагальнюють досвід передових господарств і здійснюють його пропаганду.

Лабораторії по племінній роботі та відтворенню сільськогосподарських тварин. Успішне проведення штучного осіменіння залежить від наявності у господарствах добре обладнаних лабораторій по племінній роботі та відтворенню сільськогосподарських тварин.

Згідно з інструкцією лабораторію відкривають після її паспортизації. Вона має два відділи: відтворення та поліпшення тварин.

До відділу відтворення належить лабораторна кімната для визначення якості сперми плідників та підготовки інструментів для осіменіння самок, манеж для осіменіння тварин, мийна кімната, приміщення для добової витримки тварин після осіменіння з розрахунку 2 % скотомісць від кількості корів і телиць парувального віку, яких утримують на фермі, підсобна кімната (для зберігання кормів, інвентаря).

У відділі генетичного поліпшення тварин — робоча кімната зоотехніка та техніків, які проводять племінний облік. Тут також розміщено картотеку та кімнату для виконання лабораторних робіт і зооветнавчання.

Нині у свинарстві є дві форми організації штучного осіменіння свиноматок:спермою кнурів, яких утримують на внутрішньогосподарських станціях, і спермою кнурів, яку завозять з племоб'єднання та племпідприємств.

На внутрішньогосподарських станціях необхідно мати манеж для одержання сперми, лабораторію для оцінки, розведення і розфасування сперми, мийну та манеж для осіменіння свиноматок.

Станції по штучному осіменінню свиней привозною спермою повинні мати лабораторію, мийну та манеж для осіменіння свиноматок.

Площа лабораторії 10—12 м2, а мийної — 8—10 м2. Манеж обладнують індивідуальними станками для осіменіння свиноматок та їх наступної перетримки (довжина станка 2,24 м, ширина — 0,65, висота — 1,1 м). На 1000 свиноматок необхідно мати від 5 до 10 % індивідуальних станків.

Лабораторії по племінній роботі та відтворенню овець мають манеж площею 16 м2, лабораторію (7,6 м2), приміщення для тимчасового утримання баранів (8 м2) та два приміщення для овець (по 16,6 м2), яких вже осіменили і яких ще не осіменили.

Лабораторії по племінній роботі та відтворенню коней слід розташовувати у типових чи пристосованих приміщеннях, які відповідають санітарним вимогам. Вони повинні мати манеж, лабораторію та мийну.

 

Ви дивилися сторінку - Підприємства по осіменінню тварин

Наступна сторінка      - Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Попередня сторінка    - Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Повернутися до початку сторінки Підприємства по осіменінню тварин

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.