Довідник зооінженера

За ред. М.І.Машкіна.— К.: Урожай, 1989.— 320 с — (Література для кабінету зоотехніка)

 

Основні положення племінної роботи

Племінна робота у вівчарстві включає комплекс заходів, провідними з яких є:

систематичний відбір кращих, найбільш міцних і здорових тварин, які відповідають за продуктивними і племінними якостями меті розведення;

підбір або найбільш доцільне використання батьківських пар з відібраних кращих тварин здійснюється для закріплення ще кращого розвитку у потомства бажаних ознак. Відбір і підбір — ланки єдиного процесу удосконалення стад і порід у цілому.

У вівчарстві застосовують індивідуальний та класний (груповий) підбір. Так, до маток другого класу підбирають елітних баранів з довгою густою вовною;

Скотный двор


На сайте Скотный двор

створення відповідних умов годівлі, утримання і догляду. У вівчарстві відбір та підбір тварин і оцінка результатів попереднього підбору проводиться на основі бонітування, даних обліку живої маси, настригу вовни, плодючості, походження та якості потомства.

У вівчарстві застосовують індивідуальне та класне бонітування. Індивідуальному підлягають: матки, виділені в племінну групу класів еліта й першого (у господарствах з користувальними вівцями індивідуальне бонітування маток та їх приплоду не обов'язкове); баранчики й барани на продаж, а також плідники; матки — для перевірки баранів за якістю потомства і приплід від них.

При класному бонітуванні оцінюють продуктивні якості тварин, їх конституцію і визначають сумарну комплексну оцінку, а при індивідуальному — показники густоти вовни, складчастість шкіри, довжину, тонину, вирівняність, жиропіт вовни, оброслість черева, величину вівці, форму будови тіла.

Класним бонітуванням у тонкорунному вівчарстві виділяють класи — еліта, перший і другий.

Племінних овець, що одержали в однорічному віці класи еліта і перший, остаточно бонітують у дворічному віці. У племінних стадах бонітують також ягнят у 4,5 міс.

Залежно від напряму продуктивності тварини тієї чи іншої породи різних класів мають свої особливості, які детально викладено у відповідних інструкціях Держагропрому СРСР.

У смушковому вівчарстві основне бонітування тварин проводять у віці 1—3 днів, додаткове — через 2 тижні для визначення ступеня збереження завитка.

Основне бонітування романовських овець проводять у віці 8—9 міс, попереднє в тритижневому, а потім в 3—4-місячному віці.

Грубововних овець м'ясо-сального та інших напрямів продуктивності бонітують восени перед стриженням у півторарічному віці.

Клас тварин під час бонітування позначають вищипами на вухах: у чистопородних — на правому, помісних — на лівому. Тваринам, віднесеним до класу еліта, на кінці вуха роблять вищип у вигляді стрілки, до першого класу — один вищип на нижньому краю вуха, до другого — два вищипи на нижньому краю вуха, до третього — один вищип на верхньому, до четвертого класу — один вищип на верхньому і один на нижньому краю вуха.

У вівчарстві, як і в інших галузях тваринництва, застосовують в основному два методи розведення — чистопородне та схрещування.

 

Ви дивилися сторінку - Основні напрями вівчарства і породи овець

Наступна сторінка      - Підприємства

Попередня сторінка    - Основні напрями вівчарства і породи овець

Повернутися до початку сторінки Основні положення племінної роботи

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.