Довідник зооінженера
Довідник зооінженера

Вступ

Корми і технологія їх виробництва

Зелені корми

Грубі корми

Силос

Коренебульбоплоди та баштанні культури

Зернові корми

Кормові відходи технічних виробництв

Харчові відходи

Корми тваринного походження

Корми мікробіологічного походження

Мінеральні добавки

Кормові небілкові азотисті добавки

Вітамінні препарати та антибіотики

Комбіновані корми

Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Годівля великої рогатої худоби

Годівля свиней

Годівля овець

Годівля коней

Годівля сільськогосподарської птиці

Годівля кролів та хутрових звірів

Використання стимуляторів

Основи розведення сільськогосподарських тварин

Генетичні основи селекції

Методи розведення худоби

Мічення тварин і племінний облік

Крупномасштабна селекція

ЕОМ у племінній роботі

«Селекс» у молочному скотарстві

Виставки і виводки племінних тварин

Організаційні форми племінної роботи

Селекція молочної і м'ясної худоби

Загальні напрями і розвиток скотарства

Селекція молочної худоби

Селекція м'ясної худоби

Технологія виробництва молока і яловичини

Технологія виробництва молока

Нормативи технології виробництва молока

Моделювання перспективної технології виробництва молока

Технологія одержання та первинна обробка молока

Контроль за якістю молока

Технологія виробництва яловичини

Свинарство та технологія виробництва свинини

Породи свиней

Племінна робота у свинарстві

Утримання свиней

Технологія вирощування племінного молодняка

Технологія виробництва свинини на промисловій основі

Зоотехнічний облік у свинарстві

Технологія виробництва продукції вівчарства

Основні напрями вівчарства і породи овець

Основні положення племінної роботи

Продукція вівчарства

Технологія вівчарства і системи утримання овець

Технологія годівлі й утримання овець взимку з урахуванням особливостей кормовиробництва

Технологія годівлі й утримання овець влітку

Технологія відтворення стада й вирощування молодняка

Технологія стриження овець і реалізація вовни державі

Організація праці у вівчарстві

Використання собак у вівчарстві

Стандартизація у вівчарстві

Нормативи планування розвитку вівчарства

Технологія виробництва яєць і м'яса птиці

Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

Особливості племінної роботи в птахівництві

Інкубація яєць сільськогосподарської птиці

Технологія вирощування м'ясного молодняка сільськогосподарської птиці

Технологія утримання сільськогосподарської птиці

Конярство

Породи коней

Види продуктивності та використання коней

Відтворення коней

Приміщення й споруди для коней (ОНТП-9-81)

Збруя, упряж та вози

Технологія дрібного тваринництва

Кролівництво

Племінна робота

Технологія утримання і розведення кролів

Продукція кролівництва

Ставове рибництво

Структура рибницьких господарств

Правила експлуатації і догляду за гідротехнічними спорудами

Біологічні особливості основних ставових риб

Технологія вирощування товарної риби в ставках, садках і басейнах

Удобрення ставів

Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу коропа і рослиноїдних риб

Племінна робота в рибництві

Бджільництво

Породи бджіл

Племінна робота в бджільництві

Транспортування і утримання бджіл

Технологія виробництва меду і воску

Використання бджіл для запилення сільськогосподарських культур

Кормова база бджільництва і методи її поліпшення

Організація праці на пасіці

Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Підприємства по осіменінню тварин

Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Технологія і техніка штучного осіменіння тварин

Організація штучного осіменіння

Запліднення і фактори, що йому сприяють

Трансплантація ембріонів

Визначення вагітності в самок сільськогосподарських тварин

Організація родильних відділень

Неплідність і яловість тварин

Оцінка якості сільськогосподарських тварин та м'яса

Визначення вгодованості сільськогосподарських тварин

Оцінка якості м'яса

Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Зоогігієна з проектуванням тваринницьких комплексів

Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Проекти тваринницьких підприємств

Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Утримання тварин у літніх таборах

Основи ветеринарії

Класифікація хвороб

Поняття про патологію органів дихання і травлення в тварин промислових комплексів та їх профілактика

Принципи й організація профілактики травматизму в тваринництві

Поняття про найбільш небезпечні інфекційні й інвазійні захворювання великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин на тваринницьких комплексах і їх профілактика

Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

Механізація та електрифікація тваринництва

Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Машини та обладнання для заготівлі кормів

Машини та обладнання для приготування різних видів кормів

Кормоцехи для приготування кормових сумішей

Машини для роздавання кормів

Машини та обладнання для видалення гною

Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

Обладнання для вирощування та утримання птиці

Обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та його експлуатація

Електрообладнання у тваринництві

Машини і обладнання для стриження та санітарної обробки овець

Технічне обслуговування машин і обладнання на фермах

Планування, організація та управління в тваринництві

Планування виробництва у тваринництві

Організація виробництва продукції тваринництва

Організація праці

Господарський розрахунок

Організація оплати праці

Управління виробництвом у тваринництві

Аналіз виробничої діяльності

Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

Моделювання виробничих процесів

Економіка виробництва тваринницької продукції

Економічні показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Ефективність використання виробничого потенціалу.

Науково-технічний прогрес

Облік у тваринництві

Застосування ЕОМ у тваринництві

Охорона праці і техніка безпеки

Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

Гігієна праці і правила особистої гігієни працівників тваринництва

Техніка безпеки при хімічному способі обробки грубих кормів


   Література
   Карта сайта

Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Вимоги до планування території підприємства, розташування та взаємозв'язку будівель і споруд.

З метою підвищення компактності забудови, скорочення протяжності всіх комунікацій та площі огорожі будівель і споруд передбачається, якщо це не суперечить умовам технологічного процесу та техніці безпеки, блокування (об'єднання) будов і споруд основного виробничого, підсобного та допоміжного призначення.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Взаємне розташування будівель і приміщень для утримання тварин приймають відповідно до технологічного процесу. Родильне відділення відокремлюють від інших приміщень вогнетривкими стінами і роблять окремий вихід назовні. Молочні, доїльні та доїльно-молочні відділення блокують з корівниками або розташовують між ними, а також в окремих будівлях. Лабораторію по племінній роботі та відтворенню стада проектують безпосередньо біля корівників або блокують з ними чи з доїльним відділенням. Вигульно-кормові і вигульні майданчики розташовують, як правило, біля поздовжніх стін, а годівниці розміщують так, щоб при завантаженні їх транспортні засоби не заїжджали на вигульно-кормовий майданчик.

Технологічні розриви між будівлями і спорудами приймаються на рівні протипожежних, якщо не виникає потреби збільшити їх за технологічними та планувальними вимогами.


Вимоги до розміщення, технологічного зв'язку і планування окремих приміщень.

Технологічний зв'язок окремих приміщень та їх розміщення спрямовані на забезпечення раціональної організації робіт і правильного технологічного процесу. Вони також залежать від системи утримання худоби та призначення будівлі. При прив'язному утриманні худоби застосовують багаторядне розміщення стійл: кожні два ряди з'єднують загальним кормовим проходом. В одному ряду допускається не більше 50 стійл. Будівлі для безприв'язного утримання худоби розгороджують на секції для різних груп тварин. Індивідуальні бокси в секціях розміщують так само, як і стійла при прив'язному утриманні худоби. В одному безперервному ряду повинно бути не більш як 80 боксів. В кожній секції обладнують зручні виходи для тварин на вигульний майданчик або вигульно-кормовий двір.

Приміщення родильного відділення (до 18 % скотомісць від загальної кількості корів та нетелей на фермі) мають чотири секції: передродову, дві секції для проведення отелень і секцію для післяродового утримання корів. Утримання корів у родильному відділенні — прив'язне.

Профілакторій — це частина родильного відділення, ізольована від нього суцільною перегородкою з проходом. У ньому обладнують шість і більше ізольованих секцій з окремими входами і автономною вентиляцією та каналізацією. Кожну секцію профілакторію заповнюють новонародженими телятами 3—4 дні, що повинно бути передбачено циклограмою використання профілакторію.

Норми площі й розміри основних технологічних елементів будівель, споруд і приміщень приймають відповідно до загальносоюзних норм технологічного проектування.


Санітарно-гігієнічні вимоги до окремих частин будівель та споруд.

Будівлі проектують з урахуванням вимог СНІП 2.10.03—84 «Тваринницькі, птахівничі та звірівницькі будівлі й приміщення».

Будівлі для сільськогосподарських тварин складаються з несучих та огороджувальних елементів. На перші припадає основне навантаження, другі забезпечують у приміщенні необхідний мікроклімат. Нині будують приміщення, в яких огороджувальні конструкції одночасно виконують функції несучих елементів. У всіх випадках побудовані приміщення повинні бути сухими, світлими, теплими взимку і прохолодними влітку, щоб у них можна було створити необхідний мікроклімат, зручно розмістити тварин та доглядати їх, застосовувати комплексну механізацію. Цього можна досягти тільки при використанні будівельних матеріалів, які мають добрі теплотехнічні властивості. Огороджувальні конструкції повинні мати низький коефіцієнт теплопровідності, високий опір теплопередачі, достатню теплостійкість і повітропроникність. Утворення конденсату на таких конструкціях не допускається.

До конструктивних елементів будівель, які мають велике зоогігієнічне значення, відносять: фундаменти, стіни, підлогу, стелю (перекриття), покрівлю, покриття, вікна, ворота, двері.

Фундамент — це опора для несучих конструкцій. Тому він повинен бути міцним і забезпечувати ізоляцію стін від ґрунтової вологи та промерзання. Зводять його з каменю, цегли, бетону. Глибина залягання фундаменту залежить від властивостей грунту, величини промерзання та залягання ґрунтових вод, але вона повинна бути не меншою 50—70 см.

Верхню частину фундаменту — цоколь — виводять над поверхнею землі на 20—60 см. Цоколь — місце переходу фундаменту в стіну, він є її основою.

Для запобігання потрапляння атмосферної та ґрунтової вологи на стіни між її основою і цоколем закладають шар водо-ізоляційного матеріалу товщиною 1,5—2 см (толь, бітум, руберойд, асфальт). При проектуванні і зведенні фундаментів слід дотримувати СНІП 11—15—74 «Основи будівель та споруд. Норми проектування», СНіП 11—17—77 «Пальові фундаменти. Норми проектування» та ін.

Стіни — це огороджувальні та несучі елементи будівель. Вони служать зовнішнім огородженням приміщень, забезпечують нормальний температурно-вологісний режим у приміщенні та природну освітленість через вікна. Стіни повинні відповідати таким вимогам:

у будівельному відношенні — мати добру міцність, стійкість, вогнестійкість, мінімальну масу та вартість;

у гігієнічному відношенні — мати добрі теплозахисні властивості, які характеризуються низьким коефіцієнтом тепловіддачі (теплопровідності), високим коефіцієнтом термічного опору (опором теплопередачі), достатньою теплостійкістю і середньою повітропроникністю. Всі ці властивості стін залежать від якостей та властивостей будівельних матеріалів і конструктивного оформлення будівель. Втрати тепла через стіни становлять 35—40 % втрат через огородження.

Будівельні матеріали для стін, їх конструкцію і товщину вибирають відповідно до кліматичної зони. При проектуванні розрахунок опору теплопередачі огороджувальних конструкцій, їх теплостійкість, опір повітро- та паропроникності проводять відповідно до вимог СНіП 11—3—79 «Будівельна теплотехніка. Норми проектування».

Стелі та горищні перекриття значною мірою сприяють підтриманню нормального температурно-вологісного режиму в приміщенні.

Будівельні вимоги — повинні бути гладенькими, легкими і досить міцними, мати мінімальну будівельну висоту, щоб не збільшувати кубатуру будівлі, відповідну межу вогнестійкості.

Гігієнічні вимоги — повинні мати невеликий коефіцієнт теплопередачі, бути сухими, водонепроникними, малоповітропроникними, гладкими. Втрати тепла будівлею через стелі в типових приміщеннях становлять 32—42 % тепловтрат через зовнішні огородження. Стелі слід проектувати і робити в приміщеннях для вирощування молодняка, родильних відділеннях, профілакторіях, телятниках, свинарниках-маточниках та пташниках. Суміщені покрівлі потрібно будувати тільки в регіонах з теплим, помірним або помірно-холодним кліматом, утеплюючи їх різними теплоізоляційними матеріалами: мінеральною ватою, керамзитом, фібролітом, пенопластом, комишитом, соломітом тощо і для паро-гідроізоляції покривають руберойдом, толем, бітумом та іншими матеріалами.

Підлога в приміщеннях для тварин — одна з важливих конструктивних деталей. Вона — таке ж зовнішнє огородження, як і стеля, тому також впливає на тепловий баланс приміщення і створення в ньому відповідного мікроклімату. Через підлогу втрачається до 12—48 % тепла. Вона повинна відповідати технологічним, зоотехнічним, ветеринарним та іншим вимогам залежно від типу й призначення будівель, бути дешевою, її слід виготовляти, по можливості, з місцевих і недефіцитних матеріалів, за ступенем довговічності вона повинна відповідати будівлі в цілому.

Санітарно-гігієнічні вимоги до підлоги. Вона повинна бути малотеплопровідною, досить теплоємкою, сухою, суцільною або решітчастою, не слизькою, рівною, водонепроникною, стійкою до дії агресивного середовища тваринницьких приміщень і дезинфікуючих речовин, зручною для догляду та очищення. Підлога тваринницьких приміщень не повинна мати підпілля. Згідно з вимогами СНІП за критерій теплотехнічної оцінки підлоги береться показник тепло-засвоєння, який в місцях відпочинку тварин (при утриманні без підстилки) повинен бути не більше: для молодняка великої рогатої худоби та свиней з 3—4-місячного віку — 15,1 Вт/м2-С; для інших тварин (крім овець) — 11,6 Вт/м2-С. Показник теплозасвоєння підлоги приміщень для утримання худоби на підстилці, птиці та овець не нормується.

Нахил підлоги безпосередньо на майданчику для тварин повинен бути незначним: у стійлах для корів та коней — 1—2 %, у денниках і станках для свиней — 2-4 %.

За конструктивними рішеннями та способами виготовлення в тваринницьких приміщеннях роблять суцільну (монолітну) підлогу, решітчасту та комбіновану. При виборі типу підлоги слід ураховувати силу та інтенсивність різних дій на неї і спеціальні вимоги виробничого процесу. В практиці сільського будівництва значно поширена суцільна підлога з великорозмірних та дрібноштучних елементів, а саме: вапняково-керамзитова, дерев'яна на глинобитній і бетонній основі, керамзито-бетонна, грунто-цементно-керамзитова і цегляна на піщаній та глинобитній основі. Решітчасту підлогу виготовляють з різних матеріалів.

Віконні прорізи та освітлення. Головне призначення вікон — забезпечити в приміщеннях природну освітленість, або внутрішній світловий клімат, а також сприяти підвищенню продуктивності праці та безпеці працівників тваринництва.

Висоту від підлоги до нижнього краю вікна встановлюють: у приміщеннях для прив'язного утримання корів та телятниках — 1,2—1,3 м; у корівниках для безприв'язного утримання — 1,8—2,4 м; у лабораторіях по племінній роботі та відтворенню тварин — 0,8 м; у свинарниках — не менше 1,2 м; вівчарниках та пташниках — не менше 1 м.

Тепловтрати через вікна залежать від кількості рам та площі засклення.

Освітленість тваринницьких приміщень при проектуванні встановлюють відповідно до «Галузевих норм освітлення сільськогосподарських підприємств, будівель та споруд».

Ворота, двері і тамбури є зовнішнім огородженням приміщення, через яке проходить теплообмін з навколишнім середовищем. Розміри воріт роблять з урахуванням застосовуваних машин і механізмів. Величина тепловтрат через ворота залежить від їх кількості, конструкції та будови тамбурів. Щоб ворота не промерзали взимку і не конденсували вологу на внутрішній поверхні, їх роблять щільними з подвійною обшивкою, утеплюють теплоізоляційним матеріалом. Вони повинні щільно зачинятися і не мати щілин, через які взимку в приміщення може надходити холодне повітря. Ворота, як правило, двопільні.

У районах з розрахунковою температурою зовнішнього повітря нижче мінус 20 °С ворота обов'язково обладнують тамбурами. Вони особливо потрібні при мобільному роздаванні кормів, видаленні гною, виганянні тварин на прогулянку (коли часто доводиться відкривати ворота) внаслідок чого в холодну пору року в приміщенні різко змінюється мікроклімат. Тамбури роблять більшими від ширини воріт на 1 м, а глибину — більшою від ширини відкритої стулки воріт на 0,5 м.


Ви дивилися сторінку - Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Наступна сторінка      - Проекти тваринницьких підприємств

Попередня сторінка    - Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Повернутися до початку сторінки Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 
Индекс цитирования.